Home » Interview » Zorgen om tanend Schriftgezag – Drs. A. van der Zwan vijf en twintig jaar CGK-predikant

Zorgen om tanend Schriftgezag – Drs. A. van der Zwan vijf en twintig jaar CGK-predikant

Drs. A. van der Zwan is vijf en twintig jaar predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Op 5 april 2024 verscheen er een interview met hem in het Reformatorisch Dagblad. In het interview blikt hij terug en maakt hij zich ook zorgen over de toekomst van zijn kerkverband.1

Interieur van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht-Centrum. Bron: Wikipedia.

Als zevenjarige jongen verlangde hij al naar het predikambt. Op zeventienjarige leeftijd ‘ervoer’ hij ‘de vrijspraak van (…) zonden’ en de roeping om predikant te worden kwam terug “Het is een wonder dat ik ooit in dienst genomen ben, maar een dubbel wonder dat ik door de Heere nooit ontslagen ben.” Hij gaat studeren aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn en in 1999 wordt hij predikant in de gemeente van Tholen en Oud-Vossemeer. Van 2002 tot 2015 was hij predikant te Sliedrecht (Beth-El). Vanaf 2016 is hij verbonden aan de CGK van Dordrecht-Centrum. Hij weet zich verbonden met de zgn. Marrowmen, de Erskines en Spurgeon. Van der Zwan geeft in het interview aan zich zorgen te maken over de toekomst van zijn kerkverband. Hij memoreert en kijkt vooruit: “Toen ik vier jaar was, verlieten mijn ouders samen met duizend andere Urkers de synodaal Gereformeerde Kerken. Lang dacht ik dat het Woord veilig was in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Maar de gedachtegang die leidt tot het toelaten van vrouwen in het ambt en het aanvaarden van homoseksuele relaties in de Gereformeerde Kerken, heeft te maken met tanend Schriftgezag. Ik maak me nu dus zorgen over ons kerkverband. Tegelijkertijd, als wij het niet weten, is het dé tijd voor de Heere om te werken.

Voetnoten

  1. Bron: Wildt-Brouwer, G. de, 2024, “De zondagen zijn mijn beste dagen”, Reformatorisch Dagblad 54 (4): 15. URL: https://www.rd.nl/artikel/1058963-ds-van-der-zwan-cgk-25-jaar-predikant-de-zondagen-zijn-mijn-beste-dagen.