Home » 2021 » december (Pagina 3)

Maandelijkse archieven: december 2021

God als Schepper: de vraag naar de voorhistorische Jezus – Dr. Benno Zuiddam sprak hierover op een theologisch congres

Vandaag herdenken we de menswording (incarnatie) van Jezus. Jezus was er altijd al, óók voor Zijn vleeswording. Hij was betrokken bij de Schepping en kwam naar de aarde om óók mens te worden. Over deze moeilijke, maar ook mooie, materie sprak prof. dr. Benno Zuiddam onlangs voor de European Association for Biblical Studies in Wuppertal. Hij sprak zijn bijdrage uit voor de onderzoeksgroep Biblical Theological Investigations into the Attributes of God. De presentatie had hij van tevoren opgenomen en deze op zijn YouTube-kanaal geplaatst. De geleerde geeft argumenten vanuit de Bijbel voor een voorhistorische Jezus én geeft aan wat dit leerstuk kan betekenen voor de theodicee: de huidige wereld is niet hetzelfde als de oorspronkelijke schepping. Goede Kerstdagen toegewenst en veel zegen bij het kijken.

Deze video is met toestemming van de spreker/auteur overgenomen van zijn website. Het originele artikel is hier te vinden.

Discovery Institute komt volgend jaar (2022) met twee nieuwe boeken – Amerikaanse ID-denktank laat nadenken over Darwiniaans racisme en het wonder van de mensheid

De Amerikaanse denktank voor Intelligent Design, Discovery Institute heeft in het verleden al flink wat boeken en dvd’s uitgegeven. Volgens deze organisatie wijzen eigenschappen van de natuur op een Intelligente Ontwerper. Een bekend icoon van de ID-beweging is de flagel of het zweepstaartje.1 Helaas denken veel onderzoekers bij Discovery Institute dat de aarde én de kosmos miljarden jaren oud zijn. Dit mag er niet toe leiden dat we het kind met het badwater weggooien. De ID-beweging brengt veelal gedegen argumenten in tegen Universele Gemeenschappelijke afstamming en/of vóór Intelligent Ontwerp. Afgelopen dinsdag liet de organisatie via de digitale nieuwsbrief2 weten dat er komend jaar nog twee boeken worden uitgegeven: The Miracle of Man en Darwinian Racism3.

The Miracle of Man

Het boek The Miracle of Man is geschreven door de biochemicus dr. Michael Denton. Denton is een van de grondleggers van de herleving van de ID-beweging. In de jaren ’90 schreef hij het boek: ‘Evolution: A theory in crisis4. Sindsdien heeft hij een kleine tiental boeken geschreven vóór Intelligent Design, waaronder een update van zijn eerste evolutieboek.5 Volgend jaar dus het boek The Miracle of Man. Waarschijnlijk zal het boek onderdeel uitmaken van de serie waarvan al eerdere delen verschenen zijn. In die eerdere delen zoomde Denton in op enkele andere wonderen van Gods schepping: water, vuur en licht.

Darwinian Racism

Bij Discovery Institute houden enkele wetenschappers zich ook bezig met de sociale gevolgen van het Darwinisme. Deze aparte tak van sport, sociaal darwinisme genoemd, is niet helemaal los te zien van het neodarwinisme 2.0. Iemand die daar al een hele lange tijd mee bezig is en hierover ook video’s opneemt6 is dr. Richard Weikart. Van zijn hand verschijnt volgend jaar: ‘Darwinian Racism: How Darwinism Influenced Hitler, Nazism, and White Nationalism’. Weikart schreef al eerder: ‘From Darwin to Hitler. Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany7. Ik ben benieuwd hoe zijn nieuwe boek afwijkt van dit in 2004 verschenen boek. Weikart is in Nederland bekend vanwege het boek ‘De dood van de mensheid en een pleidooi voor het leven’. Dit boek werd in 2019 vertaald en uitgegeven door Uitgeverij Maatkamp.8 Richard Weikart staat bekend als een gedegen onderzoeker die niet zomaar vervalt in de drogreden ‘Reductio ad Hitlerum’.9

Fijn dat Discovery Institute boeken en video’s blijft uitgeven en maken. De argumenten vóór Intelligent Design en/of tegen Universele Gemeenschappelijke Afstamming moeten blijvend doorgegeven worden. Het boek van Weikart zal op 1 februari 2022 verschijnen, wanneer het boek van Denton zal verschijnen is ons (nog) onbekend. We zien er naar uit om de boeken te lezen, ondertussen laven we ons aan de in 2021 verschenen ID-boeken: ‘Animal Algorithms: Evolution and the Mysterious Origin of Ingenious Instincs10 en ‘The Comprehensive Guide to Science and Faith11.

Voetnoten

De vereenvoudigde versie van ‘Replacing Darwin’ in het Pools vertaald

Is het creationistische wereldbeeld nog steeds niet uitgestorven in Europa? Ondanks de wens van diverse organisaties dat 100% van de Europeanen universele gemeenschappelijke afstamming zouden moeten accepteren, is het tegendeel zelfs waar.1 In alle landen van Europa is een creationistische beweging actief. In Europa ontstaan nieuwe initiatieven om te bouwen aan het creationistische wereldbeeld. Om zo tenminste gelijkwaardig te worden (behandeld) met het naturalistische wereldbeeld. Zo werd deze maand het boek ‘Replacing Darwin – Made simple’ van de cel- en ontwikkelingsbioloog dr. Nathaniel T. Jeanson2 in het Pools vertaald en uitgegeven door uitgeverij Idź Pod Prąd. Zou dit boekje in Polen kunnen zorgen voor een discussie over de plaats van het creationistische wereldbeeld in de wetenschapsbeoefening?3

In 2017 verscheen het boek ‘Replacing Darwin. The New Origin of Species’ van dr. Nathaniel T. Jeanson.4 Het boek is het resultaat van flink wat (creationistisch) onderzoek en discussie. Dat laatste zowel met mede- als tegenstanders. De auteur wil een alternatief bieden voor het neodarwinistische paradigma door de Origin of Species van Charles Darwin te vervangen door een nieuwe Origin of Species. In 2019 verscheen een vereenvoudigde versie van dit boek onder de titel ‘Replacing Darwin. Made simple’.5

De vertaling van dit vereenvoudigde werk werd verzorgd door de medisch biologe en filosofe dr. Malgorzata Gazda en is te bestellen via de website van de uitgever, Idź Pod Prąd. De titel is ‘Zamiast Darwina. Prosto i w skrócie’. Bij deze uitgever zijn overigens meer Poolse creationistische boeken verschenen, zoals bijvoorbeeld het boekje ‘Spór o podpis w komórce’ geschreven door Malgorzata Gazda en ‘Idź Pod Prąd w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm. Dla tych, którzy mają odwagę samodzielnie myśleć’, een bundel onder redactie van dezelfde auteur. Dr. Gazda promoveerde in 2018 aan de universiteit van Zielona Góra op een proefschrift met als titel: ‘Stephena C. Meyera teleologiczna koncepcja ‘podpisu w komórce’. Spór o pochodzenie informacji genetycznej’. Goed om te zien dat deze wetenschapper aan de weg timmert door creationistische werken te schrijven en te vertalen. Ik hoop dat de vertaling aanleiding zal zijn voor de lezers om het uitgebreidere boek ‘Replacing Darwin’ te lezen en zich verder te verdiepen in het creationistische wereldbeeld.

Voetnoten

Trouwbewijs van Willemina van Meerten en Johannes Schuchardt

Hierboven wordt het trouwbewijs van Willemina van Meerten (±1746-1818) en Johannes Schuchardt (±1745-1822) weergegeven.1 De datum van inschrijving was 18 april 1777. Johannes Schuchardt was dertig jaar oud en afkomstig uit Nederurf. Hij was gereformeerd en woonde op de Agterburgwal. Zijn ouders worden niet bij name genoemd maar zijn beiden overleden. Als getuige was voor hem aanwezig Hendrik Drop. Hij trouwde met Willemina van Meerten. Willemina van Meerten was dertig jaar oud en afkomstig uit Lienden. Ze was eveneens Gereformeerd en woonde op de Keijsersgragt. Haar ouders worden eveneens niet bij name genoemd maar zijn beiden ook overleden. Aanwezige getuige voor haar was Jan Bekker. Na drie zondagse proclamaties is het huwelijk op christelijke wijze bevestigd. Willemina overleed op 27 augustus 1818 te Amsterdam.2 Johannes overleed op 27 december 1822 te Amsterdam.3

Voetnoten

Terugblik Fundamentum 2021 – Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 24-12-2021

In den beginne schiep God den hemel en de aarde“, dat was de eerste Kerstboodschap vanuit de ruimte. Rond kerst 1968 vond de eerste bemande missie naar de maan plaats. De astronauten probeerden in een baan rond de maan te komen en dit is ze gelukt. Voor de astronauten was het misschien wel onaangenaam om het wonder van Kerst niet thuis te beleven. Ze stuurden daarom een Kerstboodschap naar alle Amerikanen en naar alle mensen op de wereld.  Bijzonder dat ze hiervoor de eerste verzen van de Bijbel uitgekozen hadden. De volledige boodschap kunt u hier beluisteren. Wij wensen onze nieuwsbrieflezers ook Gezegende Kerstdagen toe en een Voorspoedig Nieuwjaar. Samen met u blikken we in deze nieuwsbrief terug op een veelbewogen jaar. Opstart ‘Fundamentum’

Op 18 maart 2021 werd het eerste artikel geplaatst op de vernieuwde website ‘Oorsprong‘. Hoewel de website eerst ondersteunend en hobbymatig bedoeld was, veranderde dat toen Jan van Meerten afscheid nam van Logos Instituut (zie hier) en een eigen organisatie (Fundamentum) startte. Naast het werk als onderwijzer op een basisschool wilde hij één dag per week besteden aan de opbouw van een eigen organisatie en een creationistisch wereldbeeld. De komende twee jaar willen we werken aan de uitbouw van de organisatie ‘Fundamentum‘ om zo deze organisatie een begrip te maken in het Nederlandse taalgebied. Er liggen ook plannen om daar de zogenoemde Nederlandse Antillen bij te betrekken en we vergeten uiteraard Vlaanderen niet!

Congres 26 juni 2021

Op zaterdag 26 juni 2021 organiseerden wij het eerste congres van Fundamentum. Het congres werd georganiseerd in samenwerking met Geloofstoerusting. Dit congres werd met veel waardering ontvangen en is een paar duizend keer bekeken. De lezingen zijn gelukkig, en met dank aan Geloofstoerusting, opgenomen en hier afzonderlijk terug te kijken. Wilt u het hele congres meemaken? Dan is hier de livestream terug te vinden. Het volgende congres hopen we op 22 oktober 2022 D.V. te organiseren, we hebben dan, als de beoogde sprekers mee willen werken, weer een mooi programma voor u in petto met theologie, historie, biologie, geologie en astronomie.

Ds. Kort

Het jaar 2021 was voor de predikant ds. A. Kort een druk en bewogen jaar. Aan het begin van dit jaar werd Kort gestalkt door het televisieprogramma #BOOS van Tim Hofman (zie ook hier). Homo-activist Leon Houtzager liet het daar niet bij zitten en ging over tot strafrechtelijke vervolging. De zaak blijkt er één van lange adem te zijn, op 16 februari 2022 wordt de predikant gehoord en zal er besloten worden of een rechtszaak opgestart moet worden tegen deze Oud Gereformeerde Predikant. 

Fundamentum Studium Generale

Op 10 december 2021 wilden wij onze eerste Fundamentum Studium Generale organiseren met moleculair bioloog dr. Peter Borger. Helaas kon dat door de toen geldende coronamaatregelen niet doorgaan (hier, hier en hier kunt u daar alles over lezen). Gelukkig gingen de interviews in Nederland met hem wel door en daardoor werd er alsnog een tipje van de sluier opgelicht. Zo was hij te gast bij Blue Tiger Studio en werd hij geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad. We merkten dat creationisten verdeeld denken over de reputatie van deze uitgever en studio, het boek van Borger is echter voor alle creationisten de moeite van het lezen waard.  

Volgend jaar

Als de Heere het leven en de gezondheid geeft dan hebben we volgend jaar ook verschillende dingen voor u in petto. Naast het bovengenoemde congres organiseren we drie keer in het jaar een Fundamentum Studium Generale, waarin een vakspecifiek onderwerp op eenvoudigere wijze wordt uitgelegd. Het programma daarvan is hier te zien. Aan het einde van het voorjaar staat een grote verrassing voor de deur, waar we u in een van de komende nieuwsbrieven op de hoogte van zullen brengen. Verder willen we met een geoloog een ijstijdfenomeen in Nederland bestuderen en daar een populair-wetenschappelijk artikel over schrijven. We willen ook, als de Heere leven geeft en de coronamaatregelen niet tegenwerken, zelf kleinschalig veldwerk doen in Hongarije o.a. ter voorbereiding van een geologische excursie. Als laatste staat er een ijstijdenexcursie in Noord- en Midden-Nederland gepland, op 30 april 2022 D.V., met de fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn. We zien er naar uit om met u over geologie en andere vakgebieden na te denken. Tips en suggesties zijn altijd welkom via info@oorsprong.info. Voor nu wensen wij u nogmaals Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Mijlpaal: zeshonderd artikelen op oorsprong.info!

Vandaag heeft oorsprong.info opnieuw een mijlpaal bereikt: er staan zeshonderd artikelen op de website. Dankbaar kijken we terug op de afgelopen periode. Veel artikelen gaan over de genealogie van het geslacht Van Meerten, maar er is meer. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. Hieronder volgt een top-10 van meest gelezen artikelen aller tijden. Bij het (her)lezen hiervan veel leesplezier en zegen toegewenst. Feedback kunt u geven via de pagina ‘Hier mag u uw hart luchten’. Achter sommige artikelen staat ‘NIEUW’. Dat wil zeggen dat dit artikel voor het eerst in de top-10 staat (dit is vergeleken met het artikel mijlpaal ‘500’). 

  1. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof.
  2. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant.
  3. Livestream congres 2021.
  4. “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag).
  5. Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding.
  6. Tien tips voor als je in een zesdaagse schepping gelooft.
  7. Wat iedere christen moet weten over ons immuunsysteem (juist in coronatijd).
  8. “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster. (NIEUW)
  9. Heeft Leon Houtzager ds. Kort met de dood bedreigd? – Nee, hij heeft daar zelfs afstand van genomen.
  10. EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk.

Overlijdensakte van Johannes Schuchardt (±1745-1822)

Overlijdensakte van Johannes Schuchardt (±1745-1822) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johannes Schuchardt (±1745-1822) weergegeven.1 Op 27 december 1822 werd het overlijden Johannes om elf uur in de ochtend beschreven in de Burgerlijke Stand. Hij was overleden op 27 december 1822 om drie uur in de nacht in de ouderdom van zeven en zeventig jaar. Hij woonde in de Anmstraat, nummer 281, kanton 5. Hij was geboren in Weder Oort uit Hessische en was aanspreker en rouwinkelier van beroep. Johannes was weduwnaar van Willemina van Meerten (±1746-1818).2 Verder is over hem niets bekend. Johannes heeft onroerende goederen nagelaten aan zijn kinderen. Het betreft Johannes Schuchardt, vier en veertig jaar oud en hetzelfde beroep uitoefenende als zijn vader en Willem Schuchart, zeven en dertig jaar oud en van beroep schuijermaker. Hij woont aan de Zeedijk.3

Overlijdensakte van Willemina van Meerten (±1746-1818)

Overlijdensakte van Willemina van Meerten (±1746-1818) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willemina van Meerten (±1746-1818) weergegeven.1 Op 28 augustus 1818 werd om twaalf uur het overlijden van Willemina van Meerten ingeschreven in de burgerlijke stand. Willemina was overleden op 27 augustus 1818 om twaalf uur in de middag in de ouderdom van twee en zeventig jaar. Ze woonde aan de Pruijnstraat 181, Kanton 5. Willemina is geboren te Lienden, Gelderland.2 Willemina was getrouwd met Johannes Schuchardt. Haar onroerende goederen zijn nagelaten aan haar kinderen. Het gaat om Johannes Schuchart (1776-1848), negen en dertig jaar oud en van beroep kleermaker en om Willem Schuchardt (1786-?), drie en dertig jaar oud en van beroep schuijenmaker. Johannes woonde op het bovenstaande adres, Willem op Princesmats 26.

Voetnoten

Kerstboodschap van Apollo 8 – Kerst in de ruimte

Op 24 december 1968 kwam de eerste bemande maanmissie in een baan om de maan. De bemanning van Apollo 8 spraken een kerstboodschap in. Bijzonder genoeg citeerden ze de eerste verzen van Genesis. Hieronder is een video te zien waar de bemanning te horen is. Daaronder de gesproken tekst.

Bill Anders:

“We are now aproaching Lunar sunrise. For all the people on Earth the crew of Apollo 8 has a message we would like to send you”.

“In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there was light. And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.”

Jim Lovell:

“And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so. And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.”

Frank Borman:

“And God said, Let the waters under the heavens be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so. And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas, and God saw that it was good.”

“And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you – all of you on the good Earth.”

Dr. Peter Borger: “Alle biologische informatie was al vanaf het begin in de oerorganismen aanwezig” – De moleculair bioloog werd geïnterviewd voor het Reformatorisch Dagblad

Aan het begin van deze maand was moleculair bioloog dr. Peter Borger in Nederland vanwege de herziene uitgave van zijn boek ‘Terug naar de oorsprong’.1 Helaas konden de geplande lezingen niet doorgaan vanwege de geldende coronamaatregelen2, maar Borger werd gelukkig wel verschillende keren geïnterviewd.3 Dinsdag 21 december 2021 werd de geleerde geïnterviewd door wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) van het Reformatorisch Dagblad. Hieronder een korte samenvatting van het interview.4

“Paardenbloemen kunnen gifstoffen produceren wanneer ze lastig worden gevallen door vraatzuchtige rupsen.” Bron: Pixabay.

In 2009 verscheen bij de toenmalige stichting De Oude Wereld de eerste editie van ‘Terug naar de Oorsprong’.5 Borger geeft aan dat dit tegen het zere been van diverse atheïstische wetenschappers was. Toen op de universiteit een hoogleraar erachter kwam dat de bioloog ook in Journal of Creation6 publiceerde, wilde hij van Borger af. Uiteindelijk werd hij ontslagen.

Alle informatie aanwezig

Borger geeft in het interview aan dat alle biologische informatie al ‘vanaf het begin in de oerorganismen aanwezig zijn geweest’. Uit zijn onderzoek weet hij ‘dat variatie, aanpassing aan de omgeving en soortvorming door het DNA zelf worden voortgebracht. De mechanismen die hiervoor zorgen, lijken hiervoor speciaal ontworpen’. Als voorbeeld noemt Borger de berkenspanner. Ook epigenetica speelt een rol in de soortvorming. Borger verwijst hiervoor naar de paardenbloem. Borger: “Paardenbloemen kunnen gifstoffen produceren wanneer ze lastig worden gevallen door vraatzuchtige rupsen. Door de vraatschade wordt een epigenetische schakelaar op het DNA omgezet, waardoor een programma wordt geactiveerd voor de aanmaak van gifstoffen. De nakomelingen van die paardenbloem erven deze geactiveerde eigenschap, waardoor ze vervolgens ook in staat zijn de rupsen af te weren.

Junk-DNA en Encode

Het zogenoemde Encode-project heeft volgens Borger ‘de evolutietheorie volledig weerlegd’. Helaas geven de naturalistische wetenschappers dat niet toe. Het Encode-project bevestigde dat meer dan 80 procent van het genoom een of andere biochemische functie heeft. Het concept junk-DNA moet daarom volgens Borger in de prullenbak. Borger: “Inmiddels is bekend dat dit zogenaamde junk-DNA voor een groot deel bestaat uit transposons, zogeheten lines, die fungeren als schakelaars om bepaalde biologische programma’s aan of uit te zetten. Vooral bij celdelingsprocessen en tijdens vroege ontwikkelingsstadia van bevruchte eicellen zijn ze van belang. Anderen spelen een belangrijke rol in de immuunreactie tegen virussen.

Ten slotte

Borger wordt ook nog bevraagd over de 1%-mythe. Volgens de bioloog is het genetische verschil tussen de mens en de chimpansee niet slechts 1%, maar eerder 14%.7 Van den Dikkenberg spreekt met Borger ook nog door over het begrip informatie. Heel goed dat dit interview in het Reformatorisch Dagblad gepubliceerd is. Hopelijk vormt het gesprek voor jonge(re) en oude(re) academici aanleiding om ook dieper in de materie te duiken en zo bij te dragen aan de opbouw van het biologische deel van het scheppingsparadigma.

Voetnoten