Home » Nieuwsbrief » Terugblik Fundamentum 2021 – Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 24-12-2021

Terugblik Fundamentum 2021 – Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 24-12-2021

In den beginne schiep God den hemel en de aarde“, dat was de eerste Kerstboodschap vanuit de ruimte. Rond kerst 1968 vond de eerste bemande missie naar de maan plaats. De astronauten probeerden in een baan rond de maan te komen en dit is ze gelukt. Voor de astronauten was het misschien wel onaangenaam om het wonder van Kerst niet thuis te beleven. Ze stuurden daarom een Kerstboodschap naar alle Amerikanen en naar alle mensen op de wereld.  Bijzonder dat ze hiervoor de eerste verzen van de Bijbel uitgekozen hadden. De volledige boodschap kunt u hier beluisteren. Wij wensen onze nieuwsbrieflezers ook Gezegende Kerstdagen toe en een Voorspoedig Nieuwjaar. Samen met u blikken we in deze nieuwsbrief terug op een veelbewogen jaar. Opstart ‘Fundamentum’

Op 18 maart 2021 werd het eerste artikel geplaatst op de vernieuwde website ‘Oorsprong‘. Hoewel de website eerst ondersteunend en hobbymatig bedoeld was, veranderde dat toen Jan van Meerten afscheid nam van Logos Instituut (zie hier) en een eigen organisatie (Fundamentum) startte. Naast het werk als onderwijzer op een basisschool wilde hij één dag per week besteden aan de opbouw van een eigen organisatie en een creationistisch wereldbeeld. De komende twee jaar willen we werken aan de uitbouw van de organisatie ‘Fundamentum‘ om zo deze organisatie een begrip te maken in het Nederlandse taalgebied. Er liggen ook plannen om daar de zogenoemde Nederlandse Antillen bij te betrekken en we vergeten uiteraard Vlaanderen niet!

Congres 26 juni 2021

Op zaterdag 26 juni 2021 organiseerden wij het eerste congres van Fundamentum. Het congres werd georganiseerd in samenwerking met Geloofstoerusting. Dit congres werd met veel waardering ontvangen en is een paar duizend keer bekeken. De lezingen zijn gelukkig, en met dank aan Geloofstoerusting, opgenomen en hier afzonderlijk terug te kijken. Wilt u het hele congres meemaken? Dan is hier de livestream terug te vinden. Het volgende congres hopen we op 22 oktober 2022 D.V. te organiseren, we hebben dan, als de beoogde sprekers mee willen werken, weer een mooi programma voor u in petto met theologie, historie, biologie, geologie en astronomie.

Ds. Kort

Het jaar 2021 was voor de predikant ds. A. Kort een druk en bewogen jaar. Aan het begin van dit jaar werd Kort gestalkt door het televisieprogramma #BOOS van Tim Hofman (zie ook hier). Homo-activist Leon Houtzager liet het daar niet bij zitten en ging over tot strafrechtelijke vervolging. De zaak blijkt er één van lange adem te zijn, op 16 februari 2022 wordt de predikant gehoord en zal er besloten worden of een rechtszaak opgestart moet worden tegen deze Oud Gereformeerde Predikant. 

Fundamentum Studium Generale

Op 10 december 2021 wilden wij onze eerste Fundamentum Studium Generale organiseren met moleculair bioloog dr. Peter Borger. Helaas kon dat door de toen geldende coronamaatregelen niet doorgaan (hier, hier en hier kunt u daar alles over lezen). Gelukkig gingen de interviews in Nederland met hem wel door en daardoor werd er alsnog een tipje van de sluier opgelicht. Zo was hij te gast bij Blue Tiger Studio en werd hij geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad. We merkten dat creationisten verdeeld denken over de reputatie van deze uitgever en studio, het boek van Borger is echter voor alle creationisten de moeite van het lezen waard.  

Volgend jaar

Als de Heere het leven en de gezondheid geeft dan hebben we volgend jaar ook verschillende dingen voor u in petto. Naast het bovengenoemde congres organiseren we drie keer in het jaar een Fundamentum Studium Generale, waarin een vakspecifiek onderwerp op eenvoudigere wijze wordt uitgelegd. Het programma daarvan is hier te zien. Aan het einde van het voorjaar staat een grote verrassing voor de deur, waar we u in een van de komende nieuwsbrieven op de hoogte van zullen brengen. Verder willen we met een geoloog een ijstijdfenomeen in Nederland bestuderen en daar een populair-wetenschappelijk artikel over schrijven. We willen ook, als de Heere leven geeft en de coronamaatregelen niet tegenwerken, zelf kleinschalig veldwerk doen in Hongarije o.a. ter voorbereiding van een geologische excursie. Als laatste staat er een ijstijdenexcursie in Noord- en Midden-Nederland gepland, op 30 april 2022 D.V., met de fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn. We zien er naar uit om met u over geologie en andere vakgebieden na te denken. Tips en suggesties zijn altijd welkom via info@oorsprong.info. Voor nu wensen wij u nogmaals Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.