Home » Europa » De vereenvoudigde versie van ‘Replacing Darwin’ in het Pools vertaald

De vereenvoudigde versie van ‘Replacing Darwin’ in het Pools vertaald

Is het creationistische wereldbeeld nog steeds niet uitgestorven in Europa? Ondanks de wens van diverse organisaties dat 100% van de Europeanen universele gemeenschappelijke afstamming zouden moeten accepteren, is het tegendeel zelfs waar.1 In alle landen van Europa is een creationistische beweging actief. In Europa ontstaan nieuwe initiatieven om te bouwen aan het creationistische wereldbeeld. Om zo tenminste gelijkwaardig te worden (behandeld) met het naturalistische wereldbeeld. Zo werd deze maand het boek ‘Replacing Darwin – Made simple’ van de cel- en ontwikkelingsbioloog dr. Nathaniel T. Jeanson2 in het Pools vertaald en uitgegeven door uitgeverij Idź Pod Prąd. Zou dit boekje in Polen kunnen zorgen voor een discussie over de plaats van het creationistische wereldbeeld in de wetenschapsbeoefening?3

In 2017 verscheen het boek ‘Replacing Darwin. The New Origin of Species’ van dr. Nathaniel T. Jeanson.4 Het boek is het resultaat van flink wat (creationistisch) onderzoek en discussie. Dat laatste zowel met mede- als tegenstanders. De auteur wil een alternatief bieden voor het neodarwinistische paradigma door de Origin of Species van Charles Darwin te vervangen door een nieuwe Origin of Species. In 2019 verscheen een vereenvoudigde versie van dit boek onder de titel ‘Replacing Darwin. Made simple’.5

De vertaling van dit vereenvoudigde werk werd verzorgd door de medisch biologe en filosofe dr. Malgorzata Gazda en is te bestellen via de website van de uitgever, Idź Pod Prąd. De titel is ‘Zamiast Darwina. Prosto i w skrócie’. Bij deze uitgever zijn overigens meer Poolse creationistische boeken verschenen, zoals bijvoorbeeld het boekje ‘Spór o podpis w komórce’ geschreven door Malgorzata Gazda en ‘Idź Pod Prąd w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm. Dla tych, którzy mają odwagę samodzielnie myśleć’, een bundel onder redactie van dezelfde auteur. Dr. Gazda promoveerde in 2018 aan de universiteit van Zielona Góra op een proefschrift met als titel: ‘Stephena C. Meyera teleologiczna koncepcja ‘podpisu w komórce’. Spór o pochodzenie informacji genetycznej’. Goed om te zien dat deze wetenschapper aan de weg timmert door creationistische werken te schrijven en te vertalen. Ik hoop dat de vertaling aanleiding zal zijn voor de lezers om het uitgebreidere boek ‘Replacing Darwin’ te lezen en zich verder te verdiepen in het creationistische wereldbeeld.

Voetnoten

  1. Een aantal jaren gelden schreef ik, samen met prof. dr. ir. Hans Degens, hier een stuk over voor het Reformatorisch Dagblad, binnenkort is dat stuk ook op deze website te lezen.
  2. De cel- en ontwikkelingsbioloog dr. Nathaniel T. Jeanson promoveerde in 2009 aan Harvard University op een proefschrift met als titel ‘Metabolic regulation of hematopoietic stem cells’.
  3. https://sklep.idzpodprad.pl/index.php?id_product=440&rewrite=zamiast-darwina-prosto-i-w-skrocie-dr-nathaniel-t-jeanson&controller=product&id_lang=2.
  4. Verkrijgbaar in de webshop van Answers in Genesis: https://answersingenesis.org/store/product/replacing-darwin/?sku=10-2-494.
  5. Verkrijgbaar in de webshop van Answers in Genesis: https://answersingenesis.org/store/product/replacing-darwin-made-simple/.