Home » Feedback & Vragen » Heeft Leon Houtzager ds. Kort met de dood bedreigd? – Nee, hij heeft daar zelfs afstand van genomen

Heeft Leon Houtzager ds. Kort met de dood bedreigd? – Nee, hij heeft daar zelfs afstand van genomen

Gisteren schreef ik een artikel over de kwestie Kort-Houtzager.1 In het artikel werd een samenvatting gegeven van deze kwestie en afgevraagd of ds. Kort de afgelopen tijd niet genoeg door het stof is gegaan. De reacties daarop waren overweldigend. Veel mensen betuigden steun aan ds. Kort en zijn gezin. Er was ook negatieve feedback. Soms ging dat met een gestrekt been. Dat laat zien dat dit onderwerp erg gevoelig ligt en het debat daarover gepolariseerd is. Laten we vriendelijk blijven naar elkaar toe en onze woorden wegen. Dat geldt in de eerste plaats voor mijzelf. Uiteraard neemt dat niet weg dat we ons standpunt helder en duidelijk moeten kunnen verkondigen. Met helderheid en duidelijkheid, maar ook vriendelijkheid en voorzichtigheid is er veel gewonnen in het debat.

Screenshot van het twitterbericht van Leon Houtzager waarin hij de mensen oproept om te stoppen met bedreigingen richting ds. Kort. Screenshot genomen op 24 juli 2021.

Volgens de kritiek zou ik insinueren dat Houtzager achter de doodsbedreigingen zit en aangegeven hebben dat het daarmee nog niet goed genoeg is voor Houtzager. Het korte antwoord daarop luidt: Nee, Houtzager heeft ds. Kort niet met de dood bedreigd, maar heeft zelfs afstand genomen van de doodsbedreigingen.2 Wat was mijn intentie met het beschrevene? Dat was de vraag aan het adres van Houtzager wanneer deze ‘heksenjacht’ op ds. Kort stopt? Wanneer is het genoeg? Is dat als ds. Kort in de gevangenis gezet wordt? Is dat als ds. Kort een (s)preekverbod krijgt? Is dat als ds. Kort een flinke geldboete krijgt? Wat is de planning van Houtzager (en in zijn kielzog COC Nederland) inzake deze kwestie? Gaat dit allemaal niet te ver? Graag ontvang ik daarover antwoord van Houtzager. In de inleiding werd beschreven wat ds. Kort allemaal te verduren heeft gehad vanwege één zin in de brief die niet naar buiten had mogen komen (AVG (?)) én sterk uit het verband wordt gerukt. Is dát niet genoeg? Hoe je het ook wendt of keert is het bedreigend wanneer een cameraploeg diverse malen rond je huis loopt (iets wat wel wat weg heeft van stalken), is het bedreigend wanneer er een anti-demonstratie tegen jou als persoon wordt gehouden waarbij maar liefst 400 mensen aanwezig zijn, is het bedreigend wanneer je midden in de nacht wakker wordt gebeld door anonieme telefoontjes (en dat niet één keer maar dagen achter elkaar) en is het bedreigend wanneer de meer dan half miljoen kijkers in de uitzending #BOOS opgeroepen worden om allerlei vriendelijk verwoorde (dreig)brieven, kaarten etc. naar je te sturen3.  Hoewel Houtzager afstand heeft genomen van de doodsbedreigingen, en dat siert hem ten volle, wil hij toch verder gaan in het strafrechtelijk vervolgen van ds. Kort. Wanneer is het genoeg?

Kritiek

De kritiek luidde, in de woorden van een vrouw op een bepaalde Facebook-pagina, als volgt4:

Beetje jammer dat je insinueert dat Leon Houtzager iets te maken heeft met de doodsbedreigingen. Die kwamen overigens na het incident met de journalist toen de kerk besloot de coronamaatregelen te gaan negeren. De Kort heeft wel meer vijanden kunnen we wel zeggen.

Drie zaken uit deze reactie die overeen komen met de negatieve feedback die ik kreeg van anderen:
1. Ik insinueer dat Leon Houtzager te maken heeft met de doodsbedreigingen.
2. De doodsbedreigingen kwamen ná het geweldsincident tussen enkele kerkgangers en een journalist en niet naar aanleiding van de uitzending #BOOS.
3. Ds. Kort heeft meer vijanden.

Reactie

Hierboven heb ik aangegeven dat de doodsbedreigingen aan het adres van ds. Kort niet van Houtzager zelf afkomstig waren. Dit heb ik ook nergens expliciet of impliciet beweerd.5 Mijn intentie met het de opgeschreven woorden uit het artikel was dat ds. Kort overall genomen genoeg door het stof gegaan. Deze hetze is al tenminste sinds het voorjaar van 2020 (!) aan de gang. Daarom wil ik Houtzager oproepen om de zaak te laten rusten. Nog meer olie op het vuur zou wel eens averechts kunnen gaan werken. Hierboven heb ik mijn intentie al uitgewerkt. In het artikel zijn de zinnen nu zó aangepast dat duidelijk wordt dat Leon Houtzager niet achter de doodsbedreigingen zit.

Screenshot van een Facebookbericht van Regio Online waarin opgeroepen wordt om (anonieme) bedreigingen achterwege te laten. Screenshot genomen op 24 juli 2021.

De doodsbedreigingen kwamen (niet alleen) na het incident met de journalist.6 Gezien de aard van de post die ds. Kort ontving heeft het meer te maken met zijn uitspraken over ‘zonden die indruisen tegen Gods scheppingsorde’ dan met de corona(maatregelen). Bedreigingen kwamen onder andere naar aanleiding van de oproep van Tim Hofman aan zijn meer dan een half miljoen kijkers, op YouTube heeft de uitzending maar liefst meer dan 1,1 miljoen weergaven, om ds. Kort brieven te sturen.7 Houtzager is zich er ook bewust van dat de (doods)bedreigingen aan het adres van ds. Kort te maken hebben met ‘zijn zaak’ (zie een tweet van hem op 22 mei 2021, als screenshot hierboven afgebeeld).8 Op de website Dumpert.nl schrijft iemand op 26 februari 2021 (dus een maand voor het incident met de journalist): ‘Ben ik niet mee eens. De mensen die bedreigingen sturen zitten fout’.9 Volgens Christelijk Informatieplatform (CIP) stond de teller op 1 maart 2021 al op 73 protestbrieven. Deze bedreigingen en protesten lopen overigens ook al vér voor het incident met de journalist én de uitzending van Tim Hofman. Op 2 april 2020 roept Regio Online al op om (anonieme) bedreigingen naar aanleiding van de brief van ds. Kort achterwege te laten (zie screenshot hiernaast).10

Dat ds. Kort meer vijanden heeft dat zal ongetwijfeld. Door te waarschuwen tegen de zonde maakt je jezelf immers niet geliefd in Europa. Deze gedachte mag er echter niet voor zorgen dat we wegkijken voor de oorzaak van de dreigbrieven waar we nu over schrijven. Doen alsof de neus bloedt is geen oplossing, afstand nemen en mensen manen tot kalmte is dat wel. Dat heeft Houtzager gedaan en dát siert hem. Helaas kent deze kwestie tot nu toe alleen maar verliezers. Zoals ook de getrouwde homo John Lapré laat doorschemeren in zijn column van gisteren op Christelijk Informatieplatform (CIP).11 Deze juridische strijd zou wel eens averechts kunnen werken. Het zou goed zijn om het stof neer te laten dwarrelen en met elkaar op een nuchtere manier open in gesprek te gaan. Het kan toch niet zo zijn dat iemands leven meer dan anderhalf jaar zuur gemaakt moet worden vanwege slechts één zin in een brief die niet als ‘open brief’ bedoeld was, daarom niet naar buiten had mogen komen en waar veel meer in gelezen wordt dan wat er letterlijk staat (de mens homo moet namelijk niet uitgebannen worden12, maar de zonden die tegen Gods scheppingsorde indruisen).

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/homo-activist-leon-houtzager-draaft-door-ds-kort-moet-nog-dieper-door-het-stof/.
  2. Letterlijk genomen heeft hij zich niet gedistantieerd, maar wel mensen opgeroepen om te stoppen met het uiten van bedreigingen aan het adres van ds. Kort. Iets wat in mijn ogen wel past bij ‘afstand nemen’: https://twitter.com/leonhoutzager/status/1396136631787298818.
  3. Zoals hieronder wordt aangegeven is de uitzending op het YouTube-kanaal van #BOOS maar liefst meer dan 1,1 miljoen (!) keer bekeken: https://www.youtube.com/watch?v=sCynyywldzA.
  4. Ik beschrijf dit expres anoniem, het gaat namelijk om de inhoud en niet om de persoon die het gezegd heeft.
  5. Sterker nog, ik was op de hoogte van de hieronder genoemde tweet van Houtzager voordat ik het artikel schreef.
  6. Voor het incident zie bijvoorbeeld: https://www.ad.nl/rotterdam/journalist-aangevallen-en-getrapt-door-kerkganger-mieraskerk-700-mensen-komen-af-op-dienst~a25ecfa9/.
  7. https://www.ad.nl/rotterdam/homohatende-dominee-uit-krimpen-krijgt-bedreiging-na-bedreiging-ik-ontvang-plaatjes-van-blote-mannen~ab68d27e/, https://cip.nl/cip+/78839-domineesvrouw-begrijpt-ophef-over-lief-briefje-ds-a-kort-niet, https://www.destentor.nl/algemeen/homohatende-dominee-uit-krimpen-krijgt-bedreiging-na-bedreiging-ik-ontvang-plaatjes-van-blote-mannen~ab68d27e/ en https://cip.nl/85581-ds-a-kort-en-zijn-vrouw-ontvangen-doodsbedreigingen-en-seksspeeltjes.
  8. https://twitter.com/leonhoutzager/status/1396136631787298818.
  9. https://www.dumpert.nl/item/8080595_3a817cb9.
  10. https://www.facebook.com/151484778615499/posts/beste-lezers-naar-aanleiding-van-ons-artikel-over-de-brief-van-ds-a-kort-is-er-v/910921299338506/.
  11. https://cip.nl/cip+/86682-zorgt-juridische-strijd-tegen-ds-kort-voor-averechts-effect.
  12. Zo werd het in wel geframed door diverse mensen en niet in de laatste plaats door Hofman en Houtzager zelf.