Home » 2021 » december (Pagina 2)

Maandelijkse archieven: december 2021

Uitgelicht Analyse over het Leven 2 – Het begin van het leven

Family7 heeft een programma dat heet ‘Uitgelicht Analyse‘. In de maand november zijn er via dit programma een zevental uitzendingen uitgezonden die handelen over medisch-ethische dilemma’s. Family7 heeft deze afleveringen ook op haar YouTube-kanaal geplaatst. De afleveringen zijn de moeite waard en daarom delen wij deze afleveringen, met dank aan de makers, graag op onze website. De tweede aflevering gaat over het begin van het leven. Aan tafel zitten drs. Adriana Kater, beleidsmedewerker bij de Nederlandse Patiëntenvereniging en Rosanne van Dam, verloskundige bij Creation Verloskundigen.

Feedback & Vragen 2021: Is alles wat Borger zegt al weerlegd?

Afgelopen maand werd een interview met dr. Peter Borger uit het Reformatorisch Dagblad samengevat op de website ‘Oorsprong’.1 Ik deelde het artikel onder andere op mijn Linkedin-pagina.2 Daarop kwam zowel positieve als negatieve feedback. Graag reageer ik hieronder op één reactie.

Volgens de reageerder is evolutie even ‘waar’ als zwaartekracht. Op de foto een chihuahua (Canis lupus familiaris), een van de hondachtigen. Bron: Pixabay

Via Linkedin reageerde iemand op de samenvatting.3 Hieronder zijn commentaar met daaronder mijn reactie.

”(…) Borger preekt voor eigen parochie. Alles wat hij zegt is weerlegt [sic]. Evolutionaire biologie is de hoeksteen van de moderne wetenschap en even ‘waar’ als zwaartekracht. Natuurlijk mogen mensen in de Schepping geloven.”

Het siert de auteur van deze reactie dat hij mensen vrijlaat om in Gods schepping te geloven. Volgens de reageerder preekt ‘Borger (…) voor eigen parochie’. Dit is volgens mij niet het doel van de bioloog. Hij schrijft en publiceert voor een breed publiek, zowel voor atheïsten als creationisten. Ziende op het grote aantal volgers (eens of oneens) en de discussie die gevoerd wordt is het geen (of in ieder geval niet alleen) preken voor ‘eigen parochie’. De hypothese van Borger inzake de baranomen en een alternatief voor universele gemeenschappelijke afstamming roept kennelijk discussie op. Een discussie die veel breder gevoerd wordt dan de ‘eigen parochie’. Volgens de reageerder zou alles wat Borger gezegd heeft weerlegd zijn. Dit is een sterke overdrijving en de criticus wordt weinig concreet. Borger blijft bouwen aan zijn hypothese en heeft in de herziene uitgave van ‘Terug naar de Oorsprong’ een nabeschouwing geschreven met nieuwe gegevens die onderdelen van zijn hypothese lijken te bevestigen.4 Uiteraard ben ik ermee bekend dat zijn hypothese veelvuldig wordt weersproken (onder andere door atheïsten en theïstisch evolutionisten), maar weersproken is nog niet hetzelfde als weerlegd.

Volgens de reageerder is ‘evolutionaire biologie de hoeksteen van de moderne wetenschap’ en ‘even ‘waar’ als zwaartekracht‘. Een compleet vakgebied kan nooit ‘even waar zijn’ als een bepaalde natuurwet, maar ik begrijp wat de reageerder wil zeggen. Evolutie is een natuurwet, evenals de zwaartekracht dat is.5 Evolutie is een feit!6 Dat diersoorten veranderen is mijns inziens onomstotelijk aangetoond door kruisingsexperimenten en fokprogramma’s. Maar ook in de natuur zijn (kleine) veranderingen waar te nemen.7 De discussie draait er echter niet om of evolutie een feit is, maar of Universele Gemeenschappelijke Afstamming daaruit volgt.

Voetnoten

Parenteel van Willemina van Meerten (±1746-1818) en Johannes Schuchardt (±1745-1822)

Willemina van Meerten werd rond 1746 geboren te Lienden als dochter van ? van Meerten (?-?) en ? (?-?). Zij is overleden op 27 augustus 1818 te Amsterdam.1 Zij trouwde op 18 april 1777 te Amsterdam met Johannes Schuchardt.2 Johannes Schuchardt werd rond 1745 te Nederurf geboren als zoon van ? Schuchardt (?-?) en ? (?-?). Hij is overleden op 27 december 1822 te Amsterdam.3

Kinderen

  1. Maria Schuchardt. Zij werd geboren in 1778 te Amsterdam.4 Het is de auteur (nog) onbekend wanneer Maria is overleden, vermoedelijk voor 1783 omdat er toen opnieuw een kind werd geboren die de naam Maria kreeg.
  2. Johannes Schuchardt. Hij werd geboren in 1780 te Amsterdam5 en is overleden op 27 juli 1833 te Amsterdam.6 Hij is ongehuwd overleden.
  3. Maria Schuchardt. Zij werd geboren in 1783 te Amsterdam.7 Het is de auteur (nog) onbekend wanneer Maria is overleden.
  4. Anna Catharina Schuchardt. Zij werd geboren in 1784 te Amsterdam.8 Het is de auteur (nog) onbekend wanneer Anna Catharina is overleden.
  5. Willem Schuchardt. Hij werd geboren in 1786 te Amsterdam9 en is overleden op 29 oktober 1828 te Amsterdam.10 Hij trouwde op 17 mei 1812 te Amsterdam met Johanna Elisabeth Croll, geboren in 1785 te Amsterdam en overleden op 25 februari 1837 te Amsterdam. Zij was een dochter van Johan Christiaan Croll (?-?) en Catharina Louisa Ritter (?-?).

Overige informatie over dit echtpaar

Dit parenteel wordt momenteel verder aangevuld en compleet gemaakt.

Voetnoten

Overlijdensakte van Willem Schuchardt (1786-1828)

Overlijdensakte van Willem Schuchardt (1786-1828) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willem Schuchardt (1786-1828) weergegeven.1 De akte werd opgemaakt op 30 oktober 1828 om een uur in de middag. Willem is overleden op 29 oktober 1828 om vijf uur in de middag in de leeftijd van twee en veertig jaar.2 Hij woonde in de Harfelsteeg 25, kanton 26. Willem oefende het beroep van schuijermaker uit. Hij was gehuwd met Johanna Elisabeth Croll (1785-1837) en verdere gegevens zijn de ambtenaar niet bekend.3 Hij heeft onroerende goederen achtergelaten aan zijn kinderen. Dit is onder verklaring van zijn broer Johannes Schuchardt (1780-1833) opgeschreven. Johannes was negen en veertig jaar oud, wonende aan de Arnmstraat 181 en van beroep aanspreker. De tweede getuige is Johanan Land (±1785-?), drie en veertig jaar oud, wonende aan Engel 219, Gelder, van beroep onderverleding en bekende van de overledene.

Voetnoten

Transgenderwet ondermijnt man- en vrouw-zijn

De transgenderwet die op de agenda van de Tweede Kamer staat, geeft een nieuwe definitie van wat een man of vrouw is. Niet de biologie maar iemands overtuiging is doorslaggevend. Dat heeft verstrekkende gevolgen.

De nieuwe transgenderwet die demissionair minister Sander Dekker heeft voorgelegd (de Tweede Kamer vergadert hierover volgens de huidige planning komende maand) moet het verder vereenvoudigen om juridisch van geslacht te veranderen. De verklaring van een arts of psycholoog dat er sprake is van een duurzame overtuiging tot het andere geslacht te behoren, is niet langer nodig. Bovendien vervalt de leeftijdsgrens, zodat ook kinderen jonger dan zestien jaar hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen.

Mannen en vrouwen zijn verschillend, wat lichamelijk is terug te zien in geslachtscellen, chromosomen, hormonen en uiterlijke kenmerken. In de gezondheidszorg wordt steeds meer ontdekt hoe belangrijk het is om bij onderzoek en behandeling onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. Maar voor alle mensen geldt dat onze gedachten en gevoelens een relatie met ons lichaam hebben. Mensen zijn één geheel; lichaam en psyche zijn nauw verweven. Als we ons dat bewust zijn, helpt dat om mee te leven met mensen die een sterke tegenstelling tussen hun lichaam en gevoelens ervaren. Je bent een man maar voelt je vrouw, of omgekeerd (genderdysforie). Waar vroeger travestiet of transseksueel hiervoor gangbare benamingen waren, is dat nu het woord transgender. De gevoelde tegenstrijdigheid kan een grote last zijn en veel verdriet veroorzaken.

Een kleine uitstap: we hebben het hier dus niet over intersekse (of DSD), een aangeboren aandoening. Deze problematiek laat ik hier verder rusten.

Genderdiversiteit

Zorgvuldige aandacht voor genderdysforie is dringend nodig. Dat mensen met gendersdysforie een diepgaande wens hebben van het andere geslacht te zijn, onderstreept dat iemands geslacht ertoe doet.

Dit staat haaks op een tegenbeweging die het geslacht juist relativeert. Er zouden geen twee geslachten zijn, maar meerdere genders. Er is een prisma aan termen ontstaan, zoals genderqueer, bigender, pangender en genderfluïde. Deze woorden moeten duidelijk maken dat gender en geslacht vloeiend (fluïde) zijn, niet met biologische kenmerken te duiden zijn maar slechts zijn gefundeerd in de beleving van het individu.

De transgenderwet die minister Dekker neerlegt, staat niet op zichzelf, maar is een uitvloeisel van internationale belangen. Wereldwijd worden SOGI-wetten ingevoerd. SOGI staat voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Deze wetgeving legt vast dat er geen medische diagnose van genderdysforie meer nodig is, geen hormonale therapie of operatieve ingreep en geen verandering in uiterlijk om van geslacht te veranderen. De realiteit van man of vrouw zijn bestaat alleen nog in het hoofd van de persoon die zegt man of vrouw te zijn. Je kunt je dus een vrouw noemen, maar een penis hebben. Of zeggen dat je een man bent, maar je eigen kind baren.

De toenemende druk op de transgenderzorg geeft in dit opzicht te denken. Op dit moment staan zo’n 5000 personen met genderdysforie op een wachtlijst voor behandeling. Dat zijn steeds vaker jonge kinderen, drie keer zo veel meisjes als jongens. Het wetsvoorstel maakt mogelijk dat kinderen jonger dan zestien jaar de vermelding van hun geslacht laten veranderen. Kinderen en jongeren zijn echter beïnvloedbaar, door vrienden of sociale media. Ze kunnen gevolgen en risico’s op de lange termijn van ingrijpende beslissingen nog niet goed overzien. Het is bekend dat genderdysforie bij de meeste kinderen vanzelf verdwijnt. Maar een meisje dat zichzelf al op jonge leeftijd wettelijk, en daarmee ook sociaal, presenteert als jongen, wordt belemmerd in het later alsnog onbevangen aanvaarden van het geboortegeslacht. Hier komt bij dat het wetsvoorstel het mogelijk maakt ouders bij het besluit tot geslachtsaanpassing uit te schakelen. Dit is roekeloos en een onaanvaardbare ontkenning van de verantwoordelijkheid van ouders in de ontwikkeling van hun kind.

Zelfidentificatie

Deze wetswijziging maakt zelfidentificatie mogelijk. Geslacht wordt een ”label” dat je zelf kunt kiezen. Of dat label strijdig is met de biologie, doet er niet toe.Daarmee wijzigt de wettelijke definitie van wat een man of een vrouw is. Biologie erodeert en culturele opvattingen over wat het betekent man of vrouw te zijn, worden ondermijnd. Wie het transgenderdebat volgt of er zich in mengt, merkt de dwingende tot zelfs agressieve argumentatie, die geen ruimte laat voor tegenspraak.

Toch kunnen we dit niet laten gebeuren. Zeker voor kinderen en jongeren draagt deze ontwikkeling eraan bij dat ze zich verward voelen over hun plaats in de wereld. Transgender zijn wordt in de media afgeschilderd als hip en cool. Maar er is niets cools aan als volwassenen het voor jongeren lastiger maken hun overgang naar de volwassenheid te maken of hen mede onderdompelen in een identiteitscrisis.

Geslacht doet ertoe. Dit ontkennen of uitvlakken in wetgeving en beleid tast de unieke waardigheid van mannen en vrouwen aan. Een regering met twee christelijke partijen zou dit niet mogen laten passeren.

De auteur schreef al eerder een opiniestuk over deze kwestie. Dit artikel is ook op deze website geplaatst en hier te vinden.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Hoek-Burgerhart, E. van, 2021, Transgenderwet ondermijnt man- en vrouw-zijn, Reformatorisch Dagblad 51 (218): 32-33 (artikel).

Overlijdensakte van Johannes Schuchardt (1780-1833)

Overlijdensakte van Johannes Schuchardt (1780-1833) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johannes Schuchardt (1780-1833) weergegeven.1 Op 31 juli 1833 werd de overlijdensakte van Johannes opgemaakt om twaalf uur in de middag. Hij was bij overlijden vier en vijftig jaar oud en woonde in de Kleine Kattenburgerstraat. Johannes was geboren in Amsterdam, van beroep aanspreker en ongehuwd gebleven. De akte werd opgemaakt door een procesverbaal van het Binnen Gasthuis, in dat procesverbaal stond dat hij op 27 juli 1833 overleden is. Hij heeft onroerende goederen achtergelaten op verklaring van Hendrik Engbertsen (±1785-?), acht en veertig jaar, woonachtig in Amsterdam en van beroep duuteur (?) en van Jacob Grut (±1788-?), vijf en veertig jaar oud, wonende aan de Lange brug in Steeg en van beroep ambtenaar. Uit de genealogische gegevens weten we dat Johannes Schuchardt geboren is in 17802 en dat hij een zoon was van Johannes Schuchardt (±1745-1822) en Willemina van Meerten (±1746-1818).

Voetnoten

Doopbewijs van Willem Schuchardt (1786-1828)

Hierboven wordt het doopbewijs van Willem Schuchardt (1786-1828) weergegeven.1 Op 31 mei 1786 werd Willem samen met nog drie andere kinderen te Amsterdam gedoopt door ds. Anth. Kuyper (1743-1822)2. Willem was een zoon van Johannes Schuchardt (±1745-1822) en Willemina van Meerten (±1746-1818). Als doopgetuigen waren Willem Schuchardt (?-?) en Barbara Schuchardt (?-?) aanwezig.3 Uit de genealogische gegevens weten we dat Willem op 17 mei 1812 te Amsterdam in het huwelijk trad met Johanna Elisabeth Croll (1785-1837). Willem is overleden op 29 oktober 1828 te Amsterdam.

Voetnoten

Doopbewijs van Johannes Schuchardt (1780-1833)

Hierboven wordt het doopbewijs van Johannes Schuchardt (1780-1833) weergegeven.1 Johannes werd op 23 april 1780 samen met nog tien andere kinderen te Amsterdam gedoopt door ds. T.A. Clarisse (1741-1782).2  Johannes was een zoon van Johannes Schuchardt (±1745-1822) en Willemina van Meerten (±1746-1822). Als doopgetuigen waren Johan Hendrik Schuchardt (?-?) en Barbara Schuchardt (?-?) aanwezig.3 Johannes is op 27 juli 1833 te Amsterdam overleden en is ongehuwd gebleven.4

Voetnoten

Doopbewijs van Anna Catharina Schuchardt (1784-?)

Hierboven wordt het doopbewijs van Anna Catharina Schuchardt (1784-?) weergegeven.1 Op woensdag 15 december 1784 werd Anna Catharina samen met nog zeven kinderen in de Zuiderkerk van Amsterdam gedoopt door ds. T. van Ossen. De vader van Anna Catharina was Johannes Schuchardt (±1745-1822) en de moeder was Willemina van Meerten (±1746-1822). Als getuige waren Johan Hendrik Schuchardt (?-?) en Anna Catharina Diekenberg (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

Doopbewijs van Maria Schuchardt (1783-?)

Hierboven wordt het doopbewijs van Maria Schuchardt (1783-?) weergegeven.1 Maria werd op zondag 27 april 1783 samen met nog negen andere kinderen in Amsterdam gedoopt door ds. IJ. Hoefhamer. De vader van Maria was Johannes Schuchardt (±1745-1822) en de moeder was Willemina van Meerten (±1746-1818). Als doopgetuigen waren aanwezig: Dirk van Meerten (?-?) en Maria Grootvelt (?-?).2

Voetnoten