Home » Evenement » Fundamentum Studium Generale met dr. Peter Borger van 10 december 2021 helaas geannuleerd

Fundamentum Studium Generale met dr. Peter Borger van 10 december 2021 helaas geannuleerd

Het is niet onze gewoonte om zo snel na de maandelijkse nieuwsbrief nog een keer een nieuwsbrief uit te sturen. Maar helaas moeten wij u mededelen dat Fundamentum Studium Generale met de moleculair bioloog dr. Peter Borger van 10 december 2021 niet door kan gaan. Dit in verband met de nu geldende coronamaatregelen. We hebben deze beslissing genomen na herhaalde overwegingen het evenement wel door te laten gaan.

Locatie

Het regelen van een locatie was het eerste probleem waar we tegenaan liepen. Verschillende locaties hadden geen ruimte of geen trek in een groter evenement. Verder zou er alleen toegang mogelijk zijn op vertoon van een coronatoegangsbewijs. Omdat creationisten hier onderling sterk over van mening verschillen en we geen tweespalt willen creëren was al besloten hier niet in mee te gaan. Enerzijds hoeven christenen niet perse het braafste jongentje van de klas te zijn, anderzijds dienen we wel onze verantwoordelijkheid te dragen. Waar doe je goed aan? Dat was de afgelopen tijd onze worsteling.

Livestream

We hadden over kunnen gaan op een livestream, maar hiervoor was het te kort dag om nog wat te regelen. Apparatuur voor een livestream zelf aanschaffen kost voor een kleinschalige organisatie als Fundamentum voorlopig teveel geld. Wellicht is het wel goed om dit in de toekomst wel op de begroting te zetten, zodat we zelf kunnen streamen en de mensen thuis nog steeds de informatie krijgen die nodig is om een goed beeld te krijgen van het scheppingsparadigma. We begrijpen heel goed dat hier anders over gedacht wordt en we respecteren dat ook! We hopen op uw begrip en zien u graag in 2022 terug op een van onze bijeenkomsten. Dit alles neemt niet weg dat wij van harte het ‘nieuwe’ boek van dr. Peter Borger aanbevelen. Heel fijn dat hij dit opnieuw wilde uitgeven en dat hij ook een uitgever gevonden heeft die aangeboden heeft hem hierbij te helpen. We hopen dat zijn boek in veel boekenkasten te vinden zal zijn en dat uiteraard niet ongelezen.

Fundamentum Studium Generale

Vooralsnog gaan de volgende drie geplande evenementen van Fundamentum gewoon door. Voor de avond met dr. Peter van der Veen van 18 maart 2022 hebben we al een locatie kunnen regelen. Het programma van Fundamentum Studium Generale is hier online te vinden. Wat daar nog bij komt is dat we op zaterdag 30 april 2022 ook nog een ijstijdenexcursie hopen te organiseren met als excursieleider de fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn. Gisteren heeft de excursieleider van deze dag hiermee ingestemd. De invulling van de dag, specifieke kosten én de te bezoeken locaties worden nog nader, maar voor het einde van het jaar, bekendgemaakt.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 december 2021 D.V. In deze nieuwsbrief meer over de ijstijdenexcursie met drs. Hans Hoogerduijn en andere informatie over het scheppingsparadigma.