Home » Nieuwsbrief » Voorspoedig en gezegend nieuwjaar toegewenst – Hartelijk bedankt voor uw websitegift! – Nieuwsbrief d.d. 31 december 2022

Voorspoedig en gezegend nieuwjaar toegewenst – Hartelijk bedankt voor uw websitegift! – Nieuwsbrief d.d. 31 december 2022

Nog een enkel uur en het oude jaar is weer voorbij. Het jaar 2022 was een veelbewogen jaar, met hoogte- en ook dieptepunten. Maar de Heere heeft ons nog willen sparen en bewaren. Ook bij Fundamentum is veel gebeurd. We danken u hartelijk voor alle medeleven bij het overlijden van onze lieve Jarco en het medeleven bij het tobben met onze eigen gezondheid. We zijn overweldigd door veel bemoedigingen, kaarten en óók pakketten met waardevolle zaken. Vandaag als dank een korte nieuwsbrief met daarin enkele zaken.Website

De website onderhouden kost wat geld! Gelukkig niet zoveel, maar genoeg om je druk te maken hoe dat betaald moet worden. We plaatsten daarom op 31 november 2022een bericht met de vraag wie onze website ‘de winter door’ wil helpen. De Heere mocht daar Zijn zegen over geven, want binnen 14 dagen was het bedrag ruimschoots binnengehaald. Het kwam zelfs tot overbetaling! Hartelijk bedankt voor uw gift en we hopen ook het volgende jaar, als de Heere leven en gezondheid geeft, weer een flink aantal artikelen te plaatsen! Dit jaar verschenen er 688 artikelen over geloof, apologetiek en wetenschap óf over genealogie. Een top-10 van meest gelezen artikelen is hier te vinden.

Veelbewogen jaar

We hebben een veelbewogen jaar achter de rug. We denken bijvoorbeeld aan de discussie over het beraadtermijn van vijf dagen vóór abortus, de abortuspil bij de huisarts, de discussie rond de transgenderwet, de discussie rond de NBV21 Wetenschapsbijbel en het debat over geloof en wetenschap. Van alle thema’s zijn artikelen op onze website ‘Oorsprong’ geplaatst. Van de discussie rond de NBV21 Wetenschapsbijbel houden we ook een overzicht bij (zie hier). Op 22 oktober 2022 kon het congres gelukkig doorgaan. De livestream is nog steeds via onze website terug zien (hier). De lezingen zijn ook als afzonderlijke video online verschenen (hier). We hebben veel positieve reacties gehad op het congres, maar uiteraard ook kritische noten en feedback. We hopen daar het volgende congres weer wat mee te doen en van te leren. We zijn dankbaar dat we velen tot steun konden zijn in discussies over zaken die ertoe doen. Andersom was het ook zo dat we steun ervaren hebben van de achterban. Op 20 juli 2022 verloren wij onze lieve zoon Jarco (de rouwdienst en begrafenis zijn hier terug te luisteren)! Drie dagen na de begrafenis werd ik opgenomen in het ziekenhuis en er zijn nog steeds ernstige zorgen rond de gezondheid (al mag het gelukkig wel wat beter gaan). De Heere is nog goed geweest voor een slecht mens! 

Volgend jaar

Wat er volgend jaar zal gebeuren weet geen mens. We kunnen niet vooruit kijken. In ieder geval wensen wij u een voorspoedig en gezegend nieuwjaar. We wensen u Gods onmisbare zegen toe in 2023. Als de Heere het leven en de gezondheid geeft hopen we op 21 oktober 2023 D.V. opnieuw een congres te organiseren. Het programma hopen we komende maand hier steeds verder compleet te maken. Mogen wij u daar ook verwelkomen? Aanmelden kan hier. Alvast van harte welkom!

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) Schepping en vertaling – Een taalkundige studie rond de eerste verzen van de Bijbel (geschreven door dr. Pieter Siebesma).
(2) COLUMN: De les van de kokmeeuw (geschreven door Jan van Meerten).
(3) Kritische weging evolutie ontbreekt (geschreven door tien auteurs naar aanleiding van het boek van dr. Gijsbert van den Brink).
(4) Mesodma, een biostratigrafische uitdaging voor een K/Pg-zondvloedgrens (geschreven door Jan van Meerten)
(5) Slavernij in de Bijbel: een excuus voor het tot slaaf maken van zwarten? (geschreven door dr. Willem Ouweneel).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 24 januari 2023 D.V.