Home » Hermeneutiek » Kritiek op de moderne hermeneutiek? – In Amerongen wordt morgen nagedacht over hoe om te gaan met de moderne Schriftuitleg

Kritiek op de moderne hermeneutiek? – In Amerongen wordt morgen nagedacht over hoe om te gaan met de moderne Schriftuitleg

In het voorwoord van de nieuwsbrief gisteren hebben we al aangegeven dat Bijbelgetrouwe predikanten en theologen veel nadenken over hermeneutiek.1 Deze geleerden proberen ook weerwoorden te formuleren tegen de zogenoemde nieuwe of moderne hermeneutiek. Morgen (2 december 2022) wordt er in Amerongen een studiedag georganiseerd over deze kwestie. De thematitel luidt ‘Hoe om te gaan met de huidige moderne Schriftuitleg?

De studiedag wordt georganiseerd door ‘Hart voor de Gemeente’, een initiatief van stichting Heart Cry. 2 Het verlangen en doel van de organisatie is ‘het toerusten van Godvrezende leiders die niet wankelen maar vasthouden aan het oorspronkelijke Woord van God’. Deze leiders worden drie leerdoelen meegegeven:

 1. In vogelvlucht kennisnemen van historische ontwikkelingen m.b.t. hermeneutiek.
 2. Inzicht krijgen in de gevolgen en gevaren van de hedendaagse (moderne) hermeneutiek.
 3. Toegerust worden om deze gevolgen en gevaren zichtbaar te maken aan gemeenteleden.

Bij hermeneutiek staat een ‘sterretje’ en dan onderaan de flyer ter verduidelijking: ‘hermeneutiek is de studie van de interpretatie van (geschreven) teksten’. De locatie van het evenement is het gebouw van Hebron Missie (Jan van Zutphenweg 4) te Amerongen. Er zijn twee hoofdlezingen en vijf workshops. De workshops zijn verdeeld over twee ronden van elk één uur.3

Hoofdlezingen en workshops

De hoofdlezingen worden verzorgd door de theologen dr. Maarten Klaassen en dr. Piet de Vries. De lezing van dr. Klaassen heeft als titel ‘Hoe zijn we hier gekomen (en wat staat op het spel)?’ De lezing van dr. De Vries heeft als titel ‘Praktische toepassingen voor het verstaan van de Schrift’. Beide lezingen duren ongeveer een uur. Na de ‘lunch en ontmoeting’ zijn er vijf workshops verdeeld over twee ronden. De eerste workshop wordt verzorgd door Thijs van Reijn (MDiv.) en gaat over ‘Vrouwen in het ambt’. De toelichting bij deze workshop luidt: ‘Een exegetische analyse van 1 Timotheüs 2:11-12. In deze workshop wordt de belangrijkste tekst over het vraagstuk van de vrouw in het ambt onder de loep genomen. Stapsgewijs lopen de deelnemers door het exegetische proces om de historische interpretatie van 1 Timotheüs 2:11-12 te beoordelen’. De tweede workshop wordt verzorgd door dr. Piet de Vries en gaat over ‘Nieuwe Hermeneutiek binnen de kerk’. In deze workshop wordt het boek van dr. Arnold Huijgen ‘Lezen en laten lezen’ besproken.4 De derde workshop wordt verzorgd door dr. Maarten Klaassen en gaat over ‘Hermeneutiek en homoseksualiteit’. In deze workshop wordt het boek van dr. René Erwich en dr. Almatine Leene ‘Vuur dat nooit dooft’ besproken.5 De vierde workshop wordt verzorgd door Douwe Tiemersma en gaat over ‘Schrift zonder schepping schaadt Bijbels gezag’. De flyer geeft de volgende samenvatting van de workshop: ‘Hoe interpreteren we de dagen in het scheppingsverhaal en waarom is dit van belang voor onze visie op de Bijbel? In deze workshop kijken we naar de uitleg van het Scheppingsverhaal door naar de tekst zelf te kijken en behandelen we enkele historische en recente interpretaties van dit Bijbelgedeelte’. De vijfde en laatste workshop wordt verzorgd door Chris Verhagen (MSc.). Zijn lezing gaat over de nieuwe hermeneutiek en draagt de titel ‘Nieuwe hermeneutiek: apologetisch drijfzand’. Op de flyer wordt een korte samenvatting gegeven van deze workshop: ‘De kern van het christelijk geloof staat of valt met de vraag of God duidelijk en gezaghebbend heeft gesproken door Zijn Woord. In deze workshop staan we stil bij de negatieve invloed van de nieuwe hermeneutiek op het proces van Evangelisatie en geloofsverdediging’.

Aanmelden

Mocht u deze studiedag interessant vinden dan is het wel noodzakelijk uzelf aan te melden. Dat kan via de website van Hart voor de Gemeente (zie voetnoot naar directe aanmeldformulier).6 Meer informatie over de studiedag en de stichting is ook via deze website te vinden.7 Deze studiedag zal nog meer meewerken aan de ‘hermeneutische bewustwording’. Toch zie ik uit naar een meer academische, theologische en filosofische bezinning op dit onderwerp. Vergelijkbaar met de ‘hartenkreet’ van dr. C.P. de Boer.8

Voetnoten

 1. Lees hier het voorwoord: https://oorsprong.info/bijbelgetrouwe-geleerden-denken-na-over-hermeneutiek-onderzoek-in-de-schepping-verdient-bijval-nieuwsbrief-d-d-30-11-2022/.
 2. https://hartvoordegemeente.nl/activiteiten/hart-voor-de-gemeente-dag-2-december-2022/.
 3. De flyer is hier te vinden: https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/mindcms-main/aGFydHZvb3JkZWdlbWVlbnRlLW5s/6358d062526aa/flyerbijbelineenpostmodernetijddef._1_20221026_081458.pdf.
 4. Het boek van dr. Huijgen heb ik hier besproken: https://oorsprong.info/liever-langer-luisteren-naar-creationisten-een-bespreking-van-lezen-en-laten-lezen/.
 5. Op onze website zijn een vijftal artikelen (besprekingen) verschenen van dit boek, waaronder één van dr. Klaassen. Het boek werd kritisch besproken door dr. Hoek, dr. Prosman, dr. Horjus, dr. Zuiddam en dr. Klaassen.
 6. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXV_Ugwa6x94GkWJPwd_V2E-tCIJ2IEYcaPD92LCABICfhnA/viewform.
 7. https://hartvoordegemeente.nl/activiteiten/hart-voor-de-gemeente-dag-2-december-2022/.
 8. Zie: https://oorsprong.info/waarom-werken-gereformeerden-niet-samen-bij-het-beantwoorden-van-hermeneutische-vragen-een-reactie-op-de-hartenkreet-van-ds-c-p-de-boer/.