Home » Nieuwsbrief » Bijbelgetrouwe geleerden denken na over hermeneutiek – Onderzoek in de schepping verdient bijval – Nieuwsbrief d.d. 30-11-2022

Bijbelgetrouwe geleerden denken na over hermeneutiek – Onderzoek in de schepping verdient bijval – Nieuwsbrief d.d. 30-11-2022

We kijken terug op een prachtig congres over ‘Bijbel & Wetenschap’. Jan van Meerten kon namens Fundamentum aanwezig zijn in de chat van de livestream. We danken Kees van Helden en Albert Holtvluwer van Logos Instituut voor de praktische organisatie en uitvoering van het congres en Marcel Vroegop van Geloofstoerusting voor het opzetten van de livestream. De sprekers worden bedankt voor hun inzet! De livestream is hier nog terug te kijken of de lezingen afzonderlijk hier. De bezoekers en kijkers bedankt voor het vertrouwen en de feedback of vragen. Deze nieuwsbrief is wat langer dan de vorige nieuwsbrieven, na het voorwoord volgt nog meer. Scrol daarvoor naar onderen.

Jan van Meerten

Sommige lezers vragen zich regelmatig af hoe het met Jan van Meerten, eigenaar en oprichter van Fundamentum is. Hieronder laten we hem persoonlijk aan het woord:

“Hartelijk bedankt voor jullie medeleven de afgelopen tijd. Dat heeft ons opnieuw bijzonder goed gedaan. Hoe het precies gaat is lastig uit te leggen. ‘Hetzelfde als vorige week’, is een afgezaagd antwoord. Het gaat naar omstandigheden redelijk met mij. We slikken trouw de medicijnen die de pompfunctie van het hart ondersteunen. Ondertussen wachten we op het plaatsen van een icd ter bestrijding van levensbedreigende ritmestoornissen. Dit zal D.V. 14 december 2022 plaatsvinden in het Radboud UMC te Nijmegen. Daarna kunnen ze mij in dit ziekenhuis niet meer verder helpen. Ik ben daarom doorverwezen naar het Erasmus MC te Rotterdam om te kijken naar verdere behandelmethoden. Afgelopen vrijdag hebben mijn vrouw en ik kennisgemaakt met de artsen en er lopen nu diverse vervolgonderzoeken. Gelukkig heb ik meer energie dan vier maanden geleden om dingen te doen. Half zittend en half liggend kan ik deze nieuwsbrief maken, nog wat lezen, schrijven en/of redigeren voor de website ‘Oorsprong’. De Heere heeft mij dat nog willen geven en Hij heeft mij nog willen sparen voor vrouw en kinderen. De Heere heeft het niet verkeerd gedaan! Spreek maar goed over Hem! Hij getrouw, maar wij ontrouw!”

Congres ‘Bijbel & Wetenschap’

Zoals ook in de inleiding geschreven was het een prachtig congres. Het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ werd georganiseerd in De Bron in Hardinxveld Giessendam. Mocht u het congres gemist hebben, geen nood, de livestream is hier terug te kijken. Het openingswoord werd verzorgd door Kees van Helden (opening). Na de opening sprak nieuwtestamenticus en classicus dr. Benno A. Zuiddam over de rol van het Schriftgezag in de vroege kerk (lezing). Sterrenkundige dr. Peter Korevaar sprak daarna over de uniciteit van de aarde in het heelal (lezing). Na de kleine pauze sprak fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn over het zogenoemde Rekolonisatiemodel (RKM) (lezing). Fytopatholoog dr. Gert Kema kwam na de lunchpauze aan het woord met een lezing over de rol van schimmels in Gods schepping (lezing). Moleculair bioloog dr. Peter Borger sprak daarna over baranomen en soortvorming (lezing). Industrieel ecoloog dr. Gijsbert Korevaar verzorgde de laatste lezing van de dag en sprak over scheppingsgeloof en rentmeesterschap (lezing). Het dagprogramma werd afgesloten door Kees van Helden (afsluiting). In de avond waren er nog twee Engelstalige toetjes. Eerst sprak bioloog en biochemicus dr. Todd C. Wood over baraminologie (lezing) en daarna sprak paleontoloog dr. Matt A. McLain over de zoogdierachtige reptielen (lezing). De lezingen zijn met enig inpassen ook bruikbaar voor het Voortgezet Onderwijs, zeker voor de bovenbouw. We hopen dat docenten de gehoorde argumenten zullen gebruiken bij hun aardrijkskunde-, biologie-, natuurkunde-, scheikunde- en godsdienstlessen.

Inaugurele rede van dr. Richard Buggs

In een van de vorige nieuwsbrieven spraken we over ‘rolmodellen’. We willen dit woord vervangen door identificatiefiguren. Deze identificatiefiguren zijn belangrijk voor studenten en wetenschappers. Zeker voor creationistische academici, die zich soms ten diepste (dus naar de diepste zielenroerselen), die vaak eenzaam voelen binnen hun vakgebied. Het is dan bemoedigend als je geestverwanten tegenkomt. Dr. Richard Buggs zien wij als zo’n identificatiefiguur. Buggs is plantengeneticus en hij hield deze maand zijn inaugurele rede aan de Queen Mary University of London. De rede is opgenomen en mooi opgezet. We hebben de lezing als artikel opgenomen op onze website. Helaas moet u wel de Engelse taal kunnen volgen om het te kijken.  

NBV21 Wetenschapsbijbel en Vuur dat nooit dooft

Op het klassieke scheppingsgeloof komt veel af. Theïstische evolutionisten en verschillende ontkenners van de waarde van de scheppingsorde timmeren flink aan de weg, zowel in woorden als in daden. Er verschijnen aan de lopende band boeken en artikelen waarin een theïstisch evolutionistische positie wordt verdedigd. Dit leidt weer tot ophef bij degenen die graag vasthouden aan het klassieke scheppingsgeloof. Twee voorbeelden zijn de NBV21 Wetenschapsbijbel én het boek Vuur dat nooit dooft. Over het eerstgenoemde voorbeeld hebben we al iets geschreven en hopen we een overzicht van alle reacties bij te houden. Het tweede genoemde voorbeeld kreeg op onze website ook flinke aandacht. Het boek werd bekritiseerd door dr. Hoek, dr. Prosman, dr. Horjus, dr. Zuiddam en dr. Klaassen

Hermeneutiek

Volgens de Bijbelwetenschapper dr. Sam Janse, die ook meegewerkt heeft aan de NBV21 Wetenschapsbijbel, is ‘hermeneutiek geen populair woord bij hen die zichzelf als Bijbelgetrouw zien‘. Met alle respect voor dr. Janse is dit (zeker de laatste tijd) flink onjuist. We kunnen het laatste decennium (maar ook daarvoor) zelfs spreken van een hermeneutische bewustwording. Vanuit Bijbelgetrouwe hoek verschijnen veel publicaties over hermeneutiek. In het Reformatorisch Dagblad wijst dr. Janse op het verschil tussen hermeneutiek en exegese als hij schrijft: ‘bij exegese zoeken we naar de betekenis die een oude tekst toen had, bij hermeneutiek kijken we naar de betekenis van die tekst voor nu‘. Met deze definitie doen, zeker bevindelijk-gereformeerde, predikanten heel veel aan hermeneutiek. De kritiek op deze stroming binnen het christendom is dan vaak zelfs dat er meer aan hermeneutiek dan aan exegese gedaan wordt. Dr. Janse kent óf de stroming niet goed die hij wil bekritiseren óf maakt bewust een karikatuurbeeld. Wel onderschrijven we de hartenkreet van dr. C.P. de Boer om bij hermeneutische kwesties als kerkverbanden meer samen te werken. In het artikel over deze hartenkreet hebben we alle artikelen over hermeneutiek op onze website (tot de hartenkreet) hier in een voetnoot op een rij gezet. 

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) Wetenschapper lost (creationistisch) biosystematisch raadsel van de rode panda (Ailurus fulgens) op (geschreven door Jan van Meerten n.a.v. onderzoeksresultaten van dr. Matyas Cserhati).
(2) Beslis niet te snel over embryo-onderzoek (geschreven door dr. Adriana Kater-Kuipers).
(3) Paleontology from a Biblical Worldview (lezing door dr. Leonard Brand).
(4) Transgenderwet ondermijnt man- en vrouw-zijn (geschreven door drs. Elise van Hoek-Burgerhart).
(5) Wat Exodus 21:22 ons vertelt over abortus (geschreven door Chris Develing).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 december 2022 D.V.