Home » Nieuws » Kort commentaar van dr. Prosman op NBV21 Wetenschapsbijbel in rubriek ‘Uit de pers’ (De Waarheidsvriend)

Kort commentaar van dr. Prosman op NBV21 Wetenschapsbijbel in rubriek ‘Uit de pers’ (De Waarheidsvriend)

Op 8 november 2022 verscheen de zogenoemde ‘NBV21 Wetenschapsbijbel’. Een maand later hield het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een tweedelig interview met systematisch theoloog en initiatiefnemer prof. dr. Gijsbert van den Brink. In de rubriek ‘Uit de pers’, van het weekblad De Waarheidsvriend, werden delen van het interview overgenomen en afsluitend van een kort commentaar voorzien door theoloog dr. Ad Prosman. Het is nu niet de bedoeling de beide interviews te bekritiseren, maar meer het commentaar van Prosman op (delen van) het interview weer te geven.1

Ter bundeling van alle meningen over deze NBV21 Wetenschapsbijbel houd ik een overzicht bij.2Er is al flink wat discussie geweest over delen van deze Wetenschapsbijbel, en ik heb zelf ook een korte bespreking geschreven.3 In De Waarheidsvriend wordt aangekondigd dat in dit blad over twee weken een recensie verschijnt. Dat is een goede zaak en we zijn daar benieuwd naar. Nu dus het commentaar van dr. A.A.A. Prosman.

Opstanding

In het interview maakt Van den Brink de opmerking dat het christelijk geloof staat of valt met de opstanding. Op grond van 1 Korinthe 15 ben ik het daarmee eens. We zouden volgens Van den Brink de tekst onrecht aandoen als we een andere draai aan de opstanding geven. De opstanding is volgens de systematisch theoloog een groter wonder dan alle andere wonderen. Van den Brink: “We worden geïntroduceerd in een nieuwe werkelijkheid, die we ons nauwelijks kunnen voorstellen.” Prosman heeft hier commentaar op. Volgens hem zal dit antwoord niet iedereen tevreden stellen. De Schrift is namelijk ook erg duidelijk (‘klip-en-klaar’) over de schepping. Het scheppingsverhaal is ook geschreven in ‘rechttoe-rechtaan taal’. Toch moet dit wonder, volgens Van den Brink, wél genuanceerd worden in het licht van modern wetenschappelijk (lees: naturalistisch) onderzoek. Maar waarom geldt dat wél voor de schepping en niét voor de opstanding?

Missende gemeenschappelijke hermeneutiek

Hier wreekt zich dat de Wetenschapsbijbel een gemeenschappelijke hermeneutiek mist, dus een verantwoording over het verstaan van de Bijbel.” Volgens Prosman wordt uit de Wetenschapsbijbel niet duidelijk of de Bijbel Gods Woord is of een religieus boek. “De Wetenschapsbijbel laat zich daar niet over uit. De ogenschijnlijke helderheid van het boek verbergt een grote onduidelijkheid.” Prosman vindt het streven om antwoord te geven op de vele kritische vragen en het apologetische doel van de initiatiefnemers van de NBV21 Wetenschapsbijbel bewonderenswaardig. Maar volgens de geleerde zit er ook een risico aan. “Namelijk dat de apologeet in de kuil valt die de wetenschap voor hem gegraven heeft. Want wie met de wetenschap (vooral de hermeneutische wetenschap) begint, zal ook met de wetenschap eindigen.” Om terug te gaan naar de opstanding van de Heere Jezus Christus. De bijdrage van prof. dr. Arie Zwiep over de opstanding in de Wetenschapsbijbel is volgens Prosman een voorbeeld van ‘wie met wetenschap begint ook met wetenschap zal eindigen’. “De auteur komt niet verder dan de werkelijkheid van opstandingsgeloof van de volgelingen van Jezus te erkennen. Hoe het zit met de opstanding zelf, blijft een open vraag.

Ten slotte

Het is goed dat er kritisch commentaar komt op de NBV21 Wetenschapsbijbel. Zelf hoop ik ook een aantal diepteboringen te doen. De Wetenschapsbijbel was wat in de vergetelheid geraakt, maar door deze aanhaling van dr. Prosman werd ik daar weer aan herinnerd.

Voetnoten

  1. Bron van dit artikel: Prosman, A.A.A., 2023, De Wetenschapsbijbel, De Waarheidsvriend 111 (3): 18-19.
  2. https://oorsprong.info/de-nbv21-wetenschapsbijbel-een-overzicht/.
  3. https://oorsprong.info/nbv21-wetenschapsbijbel-met-qua-oergeschiedenis-focus-op-theistische-evolutie-en-ancient-near-east-mythologie-bespreking-nbv21-wetenschapsbijbel/.