Home » Feedback & Vragen » Feedback & Vragen 2022: Opmerking in artikel ‘vileine geestelijke stemmingmakerij’?

Feedback & Vragen 2022: Opmerking in artikel ‘vileine geestelijke stemmingmakerij’?

Het artikel ‘Antwoord nodig op zogenaamde wetenschap‘ zorgt via Social Media voor veel ophef.1 Hoewel ik sommige zaken anders zou verwoorden was ik het eens met de strekking van het artikel: er moet wat gebeuren en graag wat dieper dan oppervlakkige afwijzing! In mijn ogen zijn de reacties op de genoemde maalstroom van boeken vaak niet in-depth of overtuigend genoeg. Verder zou het bestrijden van de opponent slechts een klein gedeelte van de schrijftijd moeten uitmaken, beter is om er sterkere en meer op Gods Woord gefundeerde boeken en artikelen tegenover te zetten. Ten slotte hoeven we niet in een mineur te eindigen: Er is net zo’n lijst van (Nederlandstalige) boeken tegenover te zetten.2

Zoals gezegd: veel ophef. Zaterdag reageerde een, door mij niet bij name te noemen, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) via mijn persoonlijke Facebook-pagina. Hij schreef:

“Dat is des te schrijnender als menselijke artikelen in één band worden gevoegd met het Goddelijke Boek…” Dat geldt dan dus ook voor de Kanttekeningen en de Bijbel met uitleg! Of is dit vileine geestelijke stemmingmakerij? En inhoudelijk wordt het niet.

Deze opmerking werd vaker gemaakt, ook via Twitter en LinkedIn. Hoewel ik niet de auteur van het artikel ben, wil ik er toch graag op reageren. Zouden de schrijvers met de gewraakte opmerking bedoelen dat er géén enkele kanttekeningen gemaakt mogen worden tussen de twee kaften van de Schrift? Dan zouden ze ook de Kanttekeningen bij de Statenvertaling en de Bijbel met Uitleg moeten verwerpen. Dat lijkt mij niet het geval. Het hoofdstuk ‘Werkwijze en medewerkers‘ van de ‘Bijbel met Uitleg‘ laat zien dat dit niet het geval is. De lijst met ‘Theologische en taalkundige medewerkers‘ bevat ook twee auteurs van het genoemde artikel, namelijk: ds. S.T. Lagendijk en dr. P. de Vries.3 De opmerking lijkt dus niet te zijn gemaakt alsof er geen kanttekeningen gemaakt mogen worden bij de Schriftlezing. Is het dan dus toch ‘vileine geestelijke stemmingmakerij’? Nee. De reageerders lezen het artikel niet goed en ik denk dat de auteurs een woordje zijn vergeten. De gewraakte zin begint met ‘dat is des te schrijnend‘. Wanneer is het des te schrijnend? Dat lezen we in de zin ervoor, namelijk dat ‘het doel meer [is] hoe de kerk zo veel mogelijk geaccepteerd wordt dan hoe God zo veel mogelijk geëerd wordt‘. Kanttekeningen dus met als inhoud en doel dat de kerk zo veel mogelijk geaccepteerd wordt in de wereld, in plaats van dat God zo veel mogelijk geëerd wordt. Dit soort kanttekeningen bij het Goddelijke Woord is inderdaad als het spreekwoordelijke ‘vloeken in de kerk’. Dus niet alle kanttekeningen weren bij de Bijbel, maar dit soort kanttekeningen. Men kan discussiëren over de inhoudelijke geldigheid van deze bewering, maar het is in ieder geval geen ‘vileine geestelijke stemmingmakerij’. Ik lees in het artikel de oprechte overtuiging en zorg dat dergelijke kanttekeningen niet bij Gods Woord horen.4 De zin zou om meer misverstand te voorkomen beter geschreven worden als: ‘Dat is des te schrijnend als er dergelijke menselijke artikelen in één band worden gevoegd met het Goddelijke Boek‘.

De reageerder is het ook oneens met de ‘inhoudelijkheid’ van het artikel. Het artikel lees ik meer als oproep en het kenbaar maken van verontrusting dan als inhoudelijke filering van de aangehaalde boeken. Om dat goed en grondig te doen is veel meer nodig dan slechts één opiniestuk of recensie. Zelf heb ik gisteren het boek ‘Vuur dat nooit dooft‘ bijna uitgelezen. Een goede en uitgebreide inhoudelijk bespreking van dat boek vergt minstens een dubbel zo dik boek. Er komen zoveel ongenuanceerdheden en onjuistheden, maar uiteraard ook lezenswaardige zaken, in voor, dat één klein artikel bij lange na niet volstaat. Dezelfde ervaring heb ik met bijvoorbeeld de genoemde boeken ‘En de aarde bracht voort‘ of ‘En God zag dat het goed was‘. Overigens is er van de andere kant óók nauwelijks een zinnig gesprek daarover mogelijk. Door een, niet bij name te noemen, auteur van het laatstgenoemde boek werd bijzonder emotioneel en hautain gereageerd op tegenspraak. De deur werd dichtgegooid met een autoriteitsdrogreden (argumentum ad verecundiam): ik ben gepromoveerd in vakgebied ‘x’, hoe durf je!

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/antwoord-nodig-op-zogenaamde-wetenschap/.
  2. Ben bijvoorbeeld erg dankbaar voor de hermeneutische bewustwording van de Gereformeerde Gezindte. Zie: https://oorsprong.info/waarom-werken-gereformeerden-niet-samen-bij-het-beantwoorden-van-hermeneutische-vragen-een-reactie-op-de-hartenkreet-van-ds-c-p-de-boer/. Wat mij betreft: Hoofden bij elkaar en komen tot een gezamenlijk in-depth werk!
  3. Belder, J., Egas, A.A., Joppe, J., Kranendonk, W.B., Labee, B., Visser, B., Weststrate, J.A., Zevenbergen, P.A., (stuurgroep), 2015, Bijbel met uitleg (Apeldoorn: De Banier).
  4. Het gaat specifiek over de ‘NBV21 Wetenschapsbijbel‘. Niet alle kanttekeningen in deze ‘NBV21 Wetenschapsbijbel‘ vallen mijns inziens onder de gewraakte zin: https://oorsprong.info/nbv21-wetenschapsbijbel-met-qua-oergeschiedenis-focus-op-theistische-evolutie-en-ancient-near-east-mythologie-bespreking-nbv21-wetenschapsbijbel/. Als de Heere het leven en de gezondheid geeft daarover later meer.