Home » Nieuwsbrief » Bundel verschijnt eind maart 2023 D.V. – Oude koeien uit de sloot of lessen uit het verleden? – Nieuwsbrief d.d. 31 januari 2023

Bundel verschijnt eind maart 2023 D.V. – Oude koeien uit de sloot of lessen uit het verleden? – Nieuwsbrief d.d. 31 januari 2023

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud. Een wonder dat we deze maand weer gespaard en bewaard zijn. Er wordt weer flink gediscussieerd over geloof en wetenschap, ook deze maand. Met Fundamentum mogen we daar, zolang de gezondheid het toelaat, een bescheiden rol in spelen. Zo is er discussie rond de zogenoemde NBV21 Wetenschapsbijbel (waarvan we hier een overzicht bijhouden) en hebben we de Staphorster ‘jonge aarde’-kwestie (2010) weer afgestoft (hier). We proberen daar lessen uit te trekken voor andere gemeenten met een orthodox-christelijke meerderheid in de Biblebelt. Verder denkt een wetenschapper op de website na over het thema lijden bij dieren. Hij schreef onlangs een bijdrage (hier) en ook al eerder (hier). (Hoe) past het lijden van dieren in een goede schepping? Waarschijnlijk niet.

Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht

Vanwege allerlei omstandigheden heeft de verschijning van de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht op zich laten wachten. Maar nu kunnen we doorgeven dat de bundel eind maart 2023 D.V. zal verschijnen. Het betreft een bundel over ‘geloof en wetenschap’. Het betreffen bijdragen vanuit theologie, filosofie, historie en natuurwetenschappen. De bundel staat onder redactie van Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten. De hoofdstukken zijn geschreven door een 18-tal auteurs, te weten: dr. Piet de Vries, dr. Mart-Jan Paul, dr. Hendrik Koorevaar, dr. Gie Vleugels, dr. Pieter Boonstra, dr. Piet Murre, dr. Benno Zuiddam, dr. Aart Goedvree, dr. Maarten Klaassen, dr. Kees de Pater, dr. Henk Jochemsen, dr. Kees Roos, dr. Wim van Vlastuin, dr. Mart de Groot, dr. Erik van Engelen, dr. Peter Borger, dr. Tjaart Krüger en dr. Wim de Vries. Uitgeverij De Banier is bezig met een presentatieavond, zodra daar meer informatie over beschikbaar is hopen wij dat met u te delen. Het boek is hier alvast te reserveren. Hiermee gaat een persoonlijke wens in vervulling om te komen tot een professioneel-orthodoxe bundel over geloof en wetenschap. Wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) van het Reformatorisch Dagblad komt dit voorjaar ook met een boek. Meer informatie daarover is hier te vinden.

In Memoriam: dr. John Morris (1946-2023)

Afgelopen zondag 29 januari 2023 is geologisch ingenieur dr. John D. Morris (1946-2013) overleden. Morris was een zoon van de bekende dr. Henry M. Morris (1918-2006) die veel heeft betekend voor de heropleving van zondvloedgeologie. Zijn zoon, wijlen dr. John Morris, had ook een actieve rol in deze zondvloedgeologie. Hij ondernam zoektochten op de Ararat naar de ark van Noach, schreef boeken en talloze artikelen en verdedigde zijn werk tegenover critici en sceptici. Op onze website publiceerden we een ‘In Memoriam‘ van de hand van Jan van Meerten (hier).

Congres ‘Bijbel & Wetenschap’

Als de Heere het geeft hopen we in de maand februari bezig te gaan met de invulling van het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘. We zoeken nog vrijwilligers die mee willen denken/helpen bij de uitvoering van het congres. Ook dit jaar is Geloofstoerusting bereid om de livestream op zich te nemen. Het gaat dan vooral om vrijwilligers bij de uitvoering van het livecongres. Dit omdat Jan van Meerten nauwelijks tot niet in staat is om lichamelijke arbeid op te pakken (zijn hartfunctie is zeer zwak). Hij zou graag willen dat de jaarlijkse congressen zijn voortgang hebben. Mocht u niet mee kunnen/willen werken, maar wel het congres willen bezoeken of de livestream bijwonen dan is hier meer informatie te vinden.

Creationistisch-wetenschappelijk onderzoek in naturalistisch-wetenschappelijke journals

In een artikel over wetenschappelijk werk van de van oorsprong Hongaarse bioinformaticus dr. Mátyás Cserhati moedigden we creationisten aan om wetenschappelijk werk te publiceren in naturalistische tijdschriften. Na publicaties zouden deze wetenschappelijke artikelen creationistisch verder uitgewerkt en/of gepopulariseerd kunnen worden. Artikelen van/over dr. Cserhati zijn hier, hier en hier te vinden. Momenteel is evolutiebiologe en evolutionist dr. Gerdien de Jong deze artikelen aan het bekritiseren (zie hier). Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van een overzicht door masterstudent Willem Jan Blom hebben we gekeken naar drie geologische onderzoeksprojecten en wat daarvan gepubliceerd is in naturalistisch-wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd is op naturalistisch-wetenschappelijke conferenties. Daaruit blijkt dat creationistische onderzoekers aardig wat werk hebben verzet. Het eerste onderzoek dat we deelden was het ‘Dinosaur Research Project‘ van dr. Arthur Chadwick c.s. (hier). Chadwick was een keer (2017) in Nederland om dit onderzoek te presenteren (zie hier). Het tweede onderzoek dat we deelden was van dr. Leonard Brand, dr. John Whitmore en dr. Sarah Maithel c.s. (hier). En het derde onderzoek waarvan we een overzicht deelden was van dr. Marcus Ross (hier). Laatstgenoemde heeft zijn onderzoek deels uitgevoerd in Nederland. Voor studenten en academici is dit soort werk bemoedigend en ondersteunend.

Staphorster archeologie

Begin 2010 en later ook begin 2011 kwam de Gemeente Staphorst in het landelijk nieuws vanwege een opmerkelijke kwestie. De raadsleden van de ChristenUnie en de SGP van deze gemeente waren het oneens met een archeologisch rapport waarin honderdduizenden en miljoenen jaren genoemd werden. Dit was volgens de raadsleden in strijd met de Schrift. De Schrift gaat immers uit van een jonge, d.w.z. ca. zesduizend jaar oude aarde. Ze vroegen om rectificatie van het rapport. Het hele rapport herschrijven bleek uiteindelijk niet mogelijk, maar de raadsleden kregen het wel voor elkaar om in een voorwoord te vermelden dat een deel van de inwoners van de Gemeente Staphorst uitgaan van een jonge aarde en daarmee de genoemde jaartallen ter kennisgeving aannemen. Dit zorgde voor veel ophef en onbegrip. Deze kwestie zien wij echter als goede casus hoe het zou moeten gaan in de Biblebelt met archeologische rapporten waarvan de jaartallen in strijd zijn met de Schrift. Het liefst zouden we dergelijke rapporten met creationistische experts in de geologie en archeologie herschrijven. We hebben al twee artikelen gewijd aan deze kwestie (hier en hier). Als de Heere het leven en de gezondheid geeft volgen er nog meer artikelen. Mocht u uit Staphorst komen en meer stukken in het bezit hebben over deze kwestie of op een andere manier bekend zijn met deze kwestie, zou u ze dan willen doorgeven via ons contactformulier?

Oude koeien uit de sloot of lessen uit het verleden?

Nederlandstalige creationisten zijn veelal niet zo goed in het voortbouwen op bestaand materiaal. Vaak verschijnen er veel boeken, artikelen en andere zaken, maar wordt er niet voortgebouwd op dit materiaal. Tenminste niet in het openbaar. Immers, waar is het vervolgonderzoek naar aanleiding van bijvoorbeeld de boeken ‘Oorspronkelijk‘ (Paul) en ‘Adam, waar ben je?‘ (Ouweneel). Kleine kwesties uit die boeken zouden verder uitgewerkt kunnen worden. Waarom hebben we de ID-beweging in Nederland (2005) laten doodbloeden? Uiteraard nemen we afstand van een oude aarde, wat vaak door ID’ers gepropageerd wordt, maar het materiaal over waar we het wel eens zijn is prima bruikbaar. Waarom heeft de landelijk bekend geworden DinoDino-actie geen vervolg gekregen? Allemaal vragen waar we (nog) geen antwoord op kunnen geven. Veel informatie is verloren gegaan of in onwetendheid gebleven. Daarom proberen we de komende tijd op onze website te bestuderen en te beschrijven welke inhoudelijke acties er zijn geweest. Bestuderen waar en hoe er op deze acties gereageerd is. Met de voor het scheppingsparadigma positieve inhoud wat te doen en de negatieve of verouderde inhoud te bestrijden óf te verwerpen. Maar ook, uiteraard, het nieuwe materiaal niet te vergeten. Mocht u nog artikelen hebben liggen over bovengenoemde kwesties, of daarin mee willen denken dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier. We willen geen oude koeien uit de sloot halen en die herkauwen, maar wel lessen trekken uit het verleden en inhoudelijk sterke punten meenemen naar de toekomst.

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) PERSBERICHT: Probleemfossiel zaagt aan stamboom van menselijke evolutie (geschreven door Weet Magazine).
(2) ‘Evolutie: wetenschap of geloof?’ – Student Josianne Slijkhuis in gesprek met biologiedocent Gregory van den Top (Eerste deel) (video van Josianne Slijkhuis (BSc.) en Gregory van den Top (MSc.)).
(3) Biologische argumenten voor evolutie – Ruben Jorritsma (MSc.) sprak op het congres ‘Geloof jij het?’ (2013) (lezing van Ruben Jorritsma (MSc.).
(4) 14 uitdagingen aan hen die geloven dat Adam een geëvolueerde aapmensachtige was (geschreven door dr. Willem Ouweneel).
(5) Een partnerschapsverbond – Ad de Bruijne pleit voor homoseksuele variant op het huwelijk en zet zo een wissel om (geschreven door dr. Jan Hoek).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 28 februari 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.