Home » Feedback & Vragen » Feedback & Vragen 2022: Is ‘The Dinosaur Research Project’ van Arthur Chadwick niet peer-reviewed en daarom van weinig waarde?

Feedback & Vragen 2022: Is ‘The Dinosaur Research Project’ van Arthur Chadwick niet peer-reviewed en daarom van weinig waarde?

Vandaag deelden we via deze website een video van prof. dr. Arthur Chadwick over ‘The Dinosaur Research Project’.1 Een onderzoek in de Lance Formation van Wyoming. Ik noemde het via Facebook een ‘voorbeeldproject van creationistisch onderzoek’. Het veld in en data verzamelen rond deze fascinerende beesten. In een video van vijf jaar geleden liet Chadwick in Nederland wat meer doorschemeren over zijn werkwijze. Een criticus heeft commentaar op deze werkwijze. Hieronder een weerlegging van het commentaar.

Feedback

Met een verwijzing naar een obscure pagina schrijft de criticus het volgende:

“Chadwicks onderzoeksresultaten [hebben] geen kritische review (…) ondergaan en (…) daardoor [zijn ze] van weinig waarde (…).”

Met andere woorden zijn onderzoekresultaten waardeloos als ze geen kritische review hebben ondergaan. De criticus is in de veronderstelling, kennelijk navolging van Reddit2, dat dit het geval is bij het ‘The Dinosaur Research Project’.

Weerlegging

De criticus is kennelijk niet goed op de hoogte van het werk van prof. dr. Arthur Chadwick. Het project noemde ik niet voor niets een voorbeeldproject. Wat is er voorbeeldig aan? Ten eerste wordt tijdens het veldwerk op professionele wijze gewerkt en worden er botten uit de grond gehaald en minutieus geregistreerd. Een bevriend paleontoloog heeft eens mee gegraven tijdens de opgravingen in de zomer en dit ook bevestigd. Ten tweede worden de onderzoeksresultaten gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften zoals bijvoorbeeld PLoS ONE. Ten derde is het een multidisciplinair onderzoeksproject. Chadwick doet de opgravingen niet alleen, integendeel. Een groot team van medepaleontologen werkt eraan mee. Om niet meer te noemen is ten vierde het project een buitenkans voor aankomend paleontologen om ervaring op te doen met veldwerk. Het is daarom dat er veel creationistische afstudeerprojecten en promotieonderzoeken worden gedaan bij ‘The Dinosaur Research Project’.

Het is een vreemde stelling dat als onderzoeksresultaten geen kritische review (van naturalisten) hebben ondergaan ze ineens van weinig waarde zijn. Het tegendeel zou dan zijn dat als ze wel kritische review (van naturalisten) hebben ondergaan ze van veel meer waarde zijn. Alhoewel ik onderschrijf dat peer-review belangrijk is, gaat er ook wel eens wat mis. Bovendien is ‘weinig’ of ‘veel’ waarde een subjectief begrip. Mijn vrouw is van veel waarde voor mij, maar ze is (gelukkig) niet kritisch reviewed (door naturalisten). Naast dat ‘weinig waarde’ niet gespecificeerd wordt, is wat de criticus vermeldt niet correct, want (een deel van) de onderzoeksresultaten zijn wel degelijk reviewed. Om deze laatste stelling kracht bij te zetten én niet te vervallen in een welles-nietes-discussie hieronder een lijst met publicaties. Daaronder een lijst met abstracts gepresenteerd op de conferentie van de Geological Society of America. Deze abstracts zijn niet peer-reviewed, maar laten wel zien dat de betrokken geologen en paleontologen het aandurven om de onderzoeksresultaten te presenteren voor vakgenoten en dat ze zich openstellen voor kritiek. Onder het volgende kopje worden de abstracts vermeld die op de overige wetenschappelijke congressen gepresenteerd zijn. Onder het laatste kopje vallen de dissertaties én bachelor- en mastertheses die uit het project zijn ontstaan. De lijsten zijn nog incompleet, maar zullen, als de Heere de gezondheid en het leven geeft, de komende tijd verder worden aangevuld. Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom (BSc. BA) laat op zijn blog weten dat hij het waardevol vindt dat creationisten in peer-reviewed tijdschriften publiceren. Hij noemt de publicaties voortvloeiende uit ‘The Dinosaur Research Project’ ook in zijn meest recente artikel.3 Zijn de onderstaande wetenschappelijke artikelen en abstract te ingewikkeld en wil je toch weten wat de waarde is van het onderzoek voor creationisten? Dan verwijs ik je graag naar het artikel van geoloog Paul Garner (MSc.) in Answers Magazine (zie voetnoot).4

Wetenschappelijke artikelen vanuit ‘The Dinosaur Research Project

(2016) Chadwick, A.V., Silver, M., Turner, L.E., Woods, J.A., The Application of Digital Reconstruction Techniques in Taphonomy of an Upper Cretaceous Dinosaur Site in Eastern Wyoming, Journal of Taphonomy 14 (1): 1-14.
(2018) McLain, M.A., Nelsen, D., Snyder, K., Griffin, C.T., Siviero, B.T., Brand, L.R., Chadwick, A.V., Tyrannosaur cannibalism: a case of a tooth-traced tyrannosaurid bone in the Lance Formation (Maastrichtian), Wyoming, Palaios 33 (4): 164-173.
(2020) Siviero, B.T., Rega, E., Hayes, W.K., Cooper, A.M., Brand, L.R., Chadwick, A.V., Skeletal trauma with implications for intratail mobility in Edmontosaurus annectes from a monodominant bonebed, Lance Formation (Maastrichtian), Wyoming USA, Palaios 35 (4): 201-214.
(2020) Snyder, K., McLain, M.A., Wood, J.A., Chadwick, A.V., Over 13.000 elements from a single bonebed help elucidate disarticulation and transport of an Edmontosaurus thanatocoenosis, PLoS ONE 15 (5): e0233182.
(2021) McLain, M.A., Ullmann, P.V., Ash, R.D., Bohnstedt, K., Nelsen, D., Clark, R.O., Brand, L.R., Chadwick, A.V., Independent confirmation of fluvial reworking at a Lance Formation (Maastrichtian) bonebed by traditional and chemical taphonomic analysis, Palaios 36 (6): 193-215.

Abstracts vanuit ‘The Dinosaur Research Project’ gepresenteerd op de Geological Society of America

(2000) Turner, L.E., Chadwick, A.V., Spencer, L.A., High resolution GPS mapping in a vertebrate taphonomic quarry, Geological Society of America Abstracts with Programs 32 (…): 499.
(2001) Spencer, L.A., Turner, L.E., Chadwick, A.V., A remarkable vertebrate assemblage from the Lance Formation, Niobrara County, Wyoming, Geological Society of America Abstracts with Programs 33 (6): 1172.
(2005) Woods, J.A., Chadwick, A.V., Development of an on-line database with GIS connections for vertebrate and other fossils, Geological Society of America Abstracts with Programs 37 (7): 44.
(2005) Chadwick, A.V., Spencer, L.A, Turner, L.E., Taphonomic windows into an upper cretaceous Edmontosaurus bonebed, Geological Society of America Abstracts with Programs 37 (7): 159.
(2007) Woods, J.A., Chadwick, A.V., Development and use of 3D virtual reality movies in an online fossil museum, Geological Society of America Abstracts with Programs 39 (6): 64.
(2011) Weeks, S.R., Chadwick, A.V., A prominent seismite in the upper Cretaceous Lance Formation in Northeastern Wyoming as a stratigraphic marker, Geological Society of America Abstracts with Programs 43 (5): 280.
(2014) McLain, M.A., Chadwick, A.V., Brand, L.R., Nelsen, D., Solving taphonomic jigsaw puzzles: insight into the complex depositional history of a Lance Formation (Maastrichtian) dinosaur bonebed, Geological Society of America Abstracts with Programs 46 (6): 330.
(2014) Woods, J.A., Chadwick, A.V., Development and implementation of an efficient, accessible online museum site and database with open access, Geological Society of America Abstracts with Programs 46 (6): 701.
(2015) McLain, M.A., Siviero, B.C.T., Nelsen, D., Brand, L.R., Chadwick, A.V., Tyrannosaur cannibalism: a case of tooth-traces Tyrannosaur bone in the Lance Formation of Eastern Wyoming, Geological Society of America Abstracts with Programs 47 (7): 68.
(2015) Sheperd, Z.R., McLain, M.A., Snyder, K., Chadwick, A.V., Eastern Wyoming harvester ant mounds reveal rich vertebrate microfossil assemblage, Geological Society of America Abstracts with Programs 47 (7): 347.
(2015) Weeks, S.R., Chadwick, A.V., Brand, L.R., Large dinosaur bonebed deposited as debris flow: Lance Formation Niobrara County, Wyoming, Geological Society of America Abstracts with Programs 47 (7): 566.
(2015) Siviero, B.C.T., McLain, M.A., Chadwick, A.V., Brand, L.R., Telling tooth traces from foramen: a case of taphonomic detective work on a juvenile Ceratopsid surangular from the Lance Formation (Maastrichtian), WY, Geological Society of America Abstracts with Programs 47 (7): 566.
(2015) Woods, J.A., Turner, L.E., Chadwick, A.V., Digitization of taphonomic data in a large active upper Cretaceous dinosaur site in Northeastern Wyoming, Geological Society of America Abstracts with Programs 47 (7): 681.
(2017) Snyder, K., McLain, M.A., Chadwick, A.V., Discovery of a unique multitaxic dinosaur bonebed from the Lance Formation (Maastrichtian) of Wyoming, Geological Society of America Abstracts with Programs 49 (6): 84-48.
(2017) Siviero, B.C.T., McLain, M.A., Nelsen, D., Brand, L.R., Chadwick, A.V., Refinement of tooth trace criteria through experimentation and literature review, Geological Society of America Abstracts with Programs 49 (6): 84-49.
(2018) Snyder, K., McLain, M.A., Snyder I., Chadwick, A.V., Four overlapping dinosaurs in three orientations: a taphonomic puzzle from the Lance Formation of Wyoming, Geological Society of America Abstracts with Programs 50 (3): 36-14.
(2019) Siviero, B.C.T., Rega, E., Chadwick, A.V., Brand, L.R., Pseudopathologies in Edmontosaurus annectens bones: biogenetic and diagenetic bone alterations from a monospecific bone bed in the Lance Formation, Wyoming, Geological Society of America Abstracts with Programs 51 (5): 157-8.
(2021) Frederico, C.A., McLain, M.A., New Caenagnathid (Theropoda: oviraptorosaurian) material from the Lance Formation (Maastrichtian) of Wyoming, Geological Society of America Abstracts with Programs 53 (6): 25-15.

Abstracts vanuit ‘The Dinosaur Research Project’ gepresenteerd op overige wetenschappelijke congressen

(2002) Chadwick, A.V., Turner, L.E., Spencer, L.A., Digital modelling of a taphonomic quarry using GIS software, Presented at the meeting of the Society of Vertebrate Paleontology (SVP).
(2003) Chadwick, A.V., Turner, L.E., Spencer, L.A., Recreating an upper Cretaceous Dinosaur Assemblage with GIS software, Presented at the meeting of the Society of Vertebrate Paleontology (SVP).
(2004) Turner, L.E., Chadwick, A.V., Spencer, L.A., Using rocket science to study rock science, Pesented at the GIS symposium of the Society of Vertebrate Paleontology (SVP).
(2004) Chadwick, A.V., Turner, L.E., Spencer, L.A., Five years experience using GIS for data collection and analysis in an upper Cretaceous Dinosaur Quarry in the Lance Formation, Presented at the GIS symposium of the Society of Vertebrate Paleontology.
(2006) Chadwick, A.V., Spencer, L.A, Turner, L.E., Preliminary Depositional Model for an Upper Cretaceous Edmontosaurus Bonebed, Presented at the meeting of the Society of Vertebrate Paleontology (SVP).
(2010) Turner, L.E., Chadwick, A.V., Spencer, L.A., Ten years excavation at an extensive Lancian Edmontosaurus Bonebed in Northeastern Wyoming, Presented at the meeting of the Society of Vertebrate Paleontology (SVP).
(2012) Weeks, S.R., Chadwick, A.V., A regionally extensice Lancian seismite serves as a time synchronous stratigraphic marker for mapping Dinosaur Bonebeds in Northeastern Wyoming, Presented at the meeting of the Society of Vertebrate Paleontology (SVP).
(2016) Siviero, B.C.T., Brand, L.R., Chadwick, A.V., Bone modifications indicating pathology within a monospecific Hadrosaur Bonebed from the Lance Formation (Maastrichtian), Wyoming, Presented at the meeting of the Society of Vertebrate Paleontology (SVP).
(2020) Siviero, B.C.T., McLain, M.A., Rega, E., Brand, L.R., Identification of tooth traces from an Edmontosaurus annectens bone bed within the Lance Formation (Maastrichtian), WY, Presented at the meeting of the Society of Vertebrate Paleontology (SVP).

Bachelor- en Mastertheses en Dissertaties vanuit ‘The Dinosaur Research Project

(2016) Weeks, S.R., Depositional Model of a Late Cretaceous Dinosaur Fossil Concentration, Lance Formation, Masterthesis Loma Linda University.
(2016) McLain, M.A., Taphonomy of a Lance Formation (Maastrichtian, WY) Dinosaur Bonebed with a Focus on Tooth Traces, Dissertatie Loma Linda University.
(2019) Siviero, B.C.T., Behavioral Causes of Paleopathologies in Cretaceous Edmontosaurus annectens Lance Formation, Wyoming, Dissertatie Loma Linda University.

Voetnoten

  1. Zijn presentatie is hier te bekijken: https://oorsprong.info/the-dinosaur-research-project-prof-dr-arthur-chadwick-sprak-op-28-augustus-2017-in-apeldoorn/.
  2. Voor de Reddit-link zie: https://www.reddit.com/r/evolution/comments/1bqcxf/anything_on_dr_arthur_v_chadwick_bio_professor_at/.
  3. Zie: https://willemjanblom.wordpress.com/2022/08/17/een-overzicht-van-creationistisch-geologisch-onderzoek/. Helaas ontbreken verschillende artikelen in zijn overzicht. Dat geldt in het algemeen en bij ‘The Dinosaur Research Project’ in het bijzonder. Dit geeft hij overigens ook aan en vraagt om hulp. Het hierboven genoemde overzicht kan op dit specifieke onderdeel wellicht helpend zijn.
  4. https://answersingenesis.org/dinosaurs/puzzle-mud-bones/.