Home » Nieuws » De lichte steekjes van dr. Gerdien de Jong op ‘Panda’s Thumb’ – Artikel op ‘Oorsprong’ en onderliggende bronnen bekritiseerd

De lichte steekjes van dr. Gerdien de Jong op ‘Panda’s Thumb’ – Artikel op ‘Oorsprong’ en onderliggende bronnen bekritiseerd

Onlangs publiceerde dr. Mátyás Cserhati zijn onderzoekswerk naar de rode panda (Ailurus fulgens). Cserhati deed dat in twee tijdschriften, BMC Genomics en CRSQ. Voor mij was het werk van Cserhati een voorbeeld hoe creationisten wetenschappelijk onderzoek zouden moeten doen. De resultaten gepubliceerd krijgen in een naturalistisch wetenschappelijk tijdschrift en daarna (of tegelijkertijd) in een ander artikel creationistisch uitwerken én populariseren. Het populariseren heb ik proberen te doen in het artikel op ‘Oorsprong’.1

Politiek spel

Sommige naturalisten vinden het een slecht idee dat creationisten publiceren in ‘hun’ tijdschriften. Wanneer een wetenschappelijk artikel uit ID- of creationistische hoek komt ontstaat er vaak achteraf een actieve lobby van naturalisten (en soms theïstisch evolutionisten) om de paper in te trekken en te verwijderen.2 Gelukkig gaan de uitgevers daar niet altijd in mee. Deze intolerante naturalisten creëren zo hun eigen cirkelredenering: Creationisten publiceren nooit in naturalistische vakbladen en als ze een poging doen of daadwerkelijk publiceren dan zorgen we dat ze er niet (meer) in publiceren. Als ik mij niet vergis neemt deze tendens onder de jongere generatie af. Gelukkig zijn er veel naturalisten die, ondanks dat ze het oneens zijn met de basisovertuiging van de opponent, ID’ers en/of creationisten aanmoedigen om te publiceren in naturalistische vakbladen. Gepensioneerd evolutiebiologe dr. Gerdien de Jong is helaas nog van de oude stempel. In het verleden heeft ze de Evangelische Omroep gedagvaard vanwege het knippen in documentaires3 en een universitaire rel veroorzaakt rondom de promotie en het proefschrift van dr. Joris van Rossum.4 Begin deze maand plantte ze zaadjes van twijfel, rond de hierboven genoemde publicaties van dr. Mátyás Cserhati, op de evolutionair-atheïstische website Panda’s Thumb.5 Hieronder een korte analyse van het gespeelde ‘politieke spel’ in het artikel van dr. De Jong, ik heb dr. Mátyás Cserhati gevraagd om via ‘Oorsprong’ op de inhoud te reageren.6

Drie subtiele voorbeelden

De titel van haar artikel is ‘A tale of two papers’. De titel lijkt een parodie op de titel in BMC Genomics die luidt ‘A tail of two pandas…’. De tweede titel is zakelijk, de eerste is wat dubbelzinnig.7 Dr. Gerdien de Jong is het niet eens met de conclusie van Cserhati dat de rode panda bij de Mustelidae ingedeeld moet worden. Dat is overigens prima en daar mag over gediscussieerd worden. In zijn reactie zal dr. Mátyás Cserhati daar vast op ingaan. De Jong plant daarna het eerste zaadje van twijfel: ‘How did a paper as bad as this ever get through review and published?’ Met andere woorden zo’n ‘slecht paper’ (haar woorden) zou niet gepubliceerd mogen worden in BMC Genomics. Maar… dat het overall om een ‘slecht paper’ gaat heeft ze niet duidelijk aangetoond. Onder het volgende tussenkopje volgt een zeer summiere beschrijving van de paper in CRSQ. Ook hier geeft dr. Gerdien de Jong aan het niet eens te zijn met de conclusie. Dat is niet vreemd omdat het om dezelfde conclusie gaat. De beschrijving van deze paper is overigens (en gelukkig) vrij nuchter. Onder het laatste tussenkopje wordt het tweede zaadje van twijfel geplant. Het gaat dan over mijn samenvattende bijdrage op de website van Fundamentum. Daarin noemde ik de wijze van publiceren door dr. Cserhati als voorbeeld voor creationisten. Dr. Gerdien de Jong lijkt allergisch te zijn voor publicaties van creationisten in naturalistische tijdschriften. Ze schrijft namelijk: ‘That is, play the system, aiming for respectability for creationist writing’. Is dat het doel? Nee, dat is wat dr. Gerdien de Jong denkt dat het doel is. Het zou in mijn ogen een zeer laakbaar doel zijn. Waarom zou je willen publiceren in een naturalistisch tijdschrift? Om daarmee slechts respect te verdienen? Nee, om de verzamelde kennis te delen met naturalisten en te toetsen. Waar moet je zijn om naturalistische wetenschappers te bereiken? Uiteraard in de vakliteratuur! Waar moet je zijn om de verzamelde kennis óók door naturalisten te laten toetsen? Uiteraard in de vakliteratuur! Waarom moet je dit dan toch nog verder uitwerken in een creationistisch in-depth tijdschrift? Omdat de basisovertuiging van naturalisten anders is dan die van creationisten. Daardoor komen sommige begrippen en denkrichtingen van creationisten niet door de peer-review. Het derde dat opvalt is dat dr. Cserhati in zijn beide papers voorzichtig en redelijk genuanceerd is over de indeling van de rode panda. In het artikel van dr. De Jong valt die nuance en voorzichtigheid geheel weg. Daardoor komen de artikelen van Cserhati anders over. Daarmee zet je de lezer op een bepaald (negatief) spoor!

Te zwaar aangezet?

Is dit niet allemaal te zwaar aangezet? Nee, de tactiek van dr. Gerdien de Jong is ondertussen bekend. Dat begint met twijfel zaaien, misleiden en intenties verdraaien. We hopen en bidden dat het artikel (tale) op Panda’s Thumb geen staartje (tail) krijgt en dat De Jong inziet dat ze op deze wijze de zelfgecreëerde vicieuze cirkel in stand houdt. Al zouden er grote fouten in een paper staan (en dat is hier nog maar de vraag) is het beter om die óf in het peer-review-proces eruit te halen óf als dat niet meer mogelijk is er via een contra-paper op te reageren. Ondertussen blijf ik creationisten aanmoedigen om te publiceren in naturalistische vakbladen en het gesprek te blijven zoeken en te blijven voeren. Het is namelijk tijd voor een gezonde discussie en niet voor een subtiel politiek spel. Een discussie die op details gevoerd moet worden. Toen ik nog voor Logos Instituut actief was heb ik dr. De Jong vaak opgeroepen de strijdbijl te begraven en met creationisten mee te denken. Haar expertise in de evolutiebiologie en van experimenten met de bananenvlieg Drosophila melanogaster kunnen goed ingezet worden binnen het scheppingsparadigma. Bovendien kan ze ongenuanceerdheden over de evolutietheorie, die er vaak zijn bij creationisten, met haar kennis wegnemen. Daarom nogmaals de oproep aan dr. De Jong vanuit psalm 122:1 (ber. 1773): “Kom, ga met ons en doe als wij“.

Voetnoten

  1. Zie voor het artikel: https://oorsprong.info/wetenschapper-lost-creationistisch-biosystematisch-raadsel-van-de-rode-panda-ailurus-fulgens-op/.
  2. Twee voorbeelden: https://oorsprong.info/evolutionair-vooroordeel-zorgt-voor-disclaimer/ en https://oorsprong.info/atheistische-lobby-zorgt-voor-censuur-paper-uitdagen-van-evolutionaire-claim-komt-dr-sarah-umer-duur-te-staan/.
  3. https://tasmedes.nl/gerdien-de-jong/.
  4. https://www.rd.nl/artikel/488668-van-rossum-kritiek-op-promotie-onjuist-en-onterecht.
  5. https://pandasthumb.org/archives/2022/12/a-tale-of-two-papers.html.
  6. Zelf ben ik geen biosystematicus of geneticus en kan niet beoordelen of ze inhoudelijk een punt heeft.
  7. https://pandasthumb.org/archives/2022/12/a-tale-of-two-papers.html.