Home » Biologie » Dr. Gerdien de Jong gaat via website Nederlandstalig ‘creationisme’ bestrijden

Dr. Gerdien de Jong gaat via website Nederlandstalig ‘creationisme’ bestrijden

Evolutiebiologe dr. Gerdien de Jong is vlak voor Kerst 2022 begonnen met een website (blog) om het zogenoemde Nederlandstalige creationisme te bestrijden. De website draagt de zakelijke titel ‘Creationisme weersproken’. Ook enkele artikelen op ‘Oorsprong’ liggen onder het vergrootglas van de geleerde. Het is goed dat er kritiek is op diverse beweringen! Als ze de toets van de kritiek niet kunnen doorstaan moeten stellingnames worden genuanceerd of worden verworpen. ‘IJzer scherpt men met ijzer; alzo scherpt een man1 het aangezicht zijns naasten’ (Spreuken 27:17, SV).

Dr. Gerdien de Jong

Dr. Gerdien de Jong promoveerde in 1976 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift met als titel ‘Natural selection and viability as consequences of competition for food’. Van 1971 tot en met 2007 was zij universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Creationisten kennen haar als een fanatiek bestrijdster van het klassieke scheppingsgeloof én het daarop voortbouwende scheppingsparadigma2. Dr. De Jong heeft al eerder een creationisme-bestrijdende website gehad, namelijk contra het in het Nederlands vertaalde ‘Evolutie: Het Nieuwe Studieboek’ onder redactie van de Duitse geleerden dr. Reinhard Junker en dr. Siegfried Scherer.3 Deze website lijkt echter doodgebloed.4 Dr. De Jong is ook eigenaar van de lezenswaardige website ‘Evolutiebiologie’.5 Nu dus ook ‘Creationisme weersproken’.6

Creationisme weersproken

De Jong is met de website begonnen op 23 december 2022. Op die dag verschenen er zeven artikelen. Het achtste artikel verscheen vandaag op 2 januari 2023. We zijn benieuwd welke artikelen er nog zullen volgen. In het eerste artikel wordt een korte beschrijving gegeven van het zogenoemde jongeaardecreationisme in Nederland.7 In het tweede artikel wordt de zondvloed8, zoals verdedigd door Logos Instituut, bestreden.9 In het derde artikel wordt een artikel en een lezing bekritiseerd die gaan over de zondvloed(geologie).10 Het gaat om een artikel en een lezing die ook hier op deze website zijn verschenen.11 In het vierde artikel wordt de kritiek van masterstudent Willem Jan Blom op zondvloedgeologie en het boek ‘De Verloren Wereld12 met instemming aangehaald.13 In het vijfde artikel wordt een artikel op deze website over Mesodma aangehaald14 en gebruikt tegen de zondvloed in het algemeen.15 In het zesde artikel wordt met instemming verwezen naar een artikel van dr. Phil Senter16 met als titel ‘The defeat of Flood Geology by Flood Geology’.17 In het zevende artikel verwijst dr. De Jong naar eerdere artikelen waarbij zij het creationisme heeft weersproken. Het betreffen vooral verwijzingen naar de website Sterrenstof (de website van dr. René Fransen) waarin het werk van dr. Peter Borger wordt bekritiseerd.18 Het achtste artikel verscheen vandaag en bevat kritiek op een eerder verschenen artikel van mij op de website Oorsprong.19 In dit genoemde artikel vat ik twee artikelen van dr. Mátyás Cserhati kort samen.20

Repliek

In dit artikel willen we slechts wijzen op het bestaan van de website. Uiteraard is er tegen elk artikel wat in te brengen. Soms gaat dr. De Jong kort door de bocht of zit ze fout. We zien ook dat ze soms een punt heeft en dat creationisten (nog) geen goed antwoord hebben op een bepaalde kwestie. Er zijn duizenden voorbeelden te noemen waarbij creationisten de zaken verkeerd voorstellen of (nog) geen afdoende verklaring hebben. Het is goed om de ‘creationisme weersproken’-website in de gaten te houden en waar nodig een repliek te schrijven op de stukken. Let wel op dat de anti-websites niet het uitvoeren van het eigen werk in de knoop laat komen. Wat mij betreft werken creationisten voor zestig procent van de beschikbare (vrije) tijd aan eigen onderzoek, besteden ze 20 procent van de beschikbare (vrije) tijd aan het bekritiseren van Universele Gemeenschappelijke Afstamming en nog eens 20 procent van de beschikbare (vrije) tijd aan het van repliek dienen van tegenstanders. We bedanken dr. De Jong voor het besteden van haar (vrije) tijd in (het bekritiseren van) het ‘creationisme’.

Voetnoten

 1. In dit geval een vrouw, maar de strekking is hetzelfde.
 2. Zelf gebruik ik de door haar gekozen term ‘creationisme’ niet tot nauwelijks.
 3. https://sites.google.com/site/junkerscherer/.
 4. Een bioloog liet mij via mail weten dat het ontbreken van fundamentele kritiek bij dr. De Jong juist aanleiding was voor hem om het boek te kopen.
 5. https://evolutiebiologie.blogspot.com/.
 6. https://creationismeweersproken.blogspot.com/.
 7. https://creationismeweersproken.blogspot.com/2020/03/creationisme-en-deze-website.html.
 8. In het stuk wordt nog een artikel van mij over waggelende pinguïns aangehaald. Zie voor dat artikel: https://oorsprong.info/waggelden-er-pinguins-rond-in-de-leefomgeving-van-de-dinosauriers/.
 9. https://creationismeweersproken.blogspot.com/2020/03/creationisme-en-de-zondvloed-als.html.
 10. https://creationismeweersproken.blogspot.com/2022/12/zondvloed-en-geologie.html.
 11. Zie: https://oorsprong.info/waarom-de-zondvloed-geen-lokale-overstroming-was/ en https://oorsprong.info/paul-garner-over-de-geologische-aanwijzingen-voor-een-wereldwijde-zondvloed/.
 12. Het gaat om: https://willemjanblom.wordpress.com/2022/12/03/de-verloren-wereld-laat-zien-dat-het-nog-geen-tijd-is-voor-een-creationistisch-familieboek/. Zie ook: https://oorsprong.info/feedback-vragen-2022-doet-paul-garner-msc-in-zijn-boek-de-verloren-wereld-nauwelijks-aan-bronvermelding/. De Verloren Wereld is verschenen bij Grace Publishing House: .
 13. https://creationismeweersproken.blogspot.com/2022/12/kijken-in-de-afgrond-van-de-tijd.html.
 14. Het gaat om: https://oorsprong.info/mesodma-een-biostratigrafische-uitdaging-voor-een-k-pg-zondvloedgrens/.
 15. https://creationismeweersproken.blogspot.com/2022/12/biogeografie-en-de-zondvloed.html.
 16. Het gaat om dit artikel: http://www.csun.edu/~vcgeo005/Flood%20geology.pdf.
 17. https://creationismeweersproken.blogspot.com/2022/12/the-defeat-of-flood-geology-by-flood.html.
 18. https://creationismeweersproken.blogspot.com/2022/12/oudere-posts-elders.html.
 19. https://creationismeweersproken.blogspot.com/2023/01/de-rode-panda-en-cserhati-1-de.html.
 20. Zie: https://oorsprong.info/wetenschapper-lost-creationistisch-biosystematisch-raadsel-van-de-rode-panda-ailurus-fulgens-op/. Het artikel leidde tot een kleine discussie met bijdragen: https://oorsprong.info/de-lichte-steekjes-van-dr-gerdien-de-jong-op-pandas-thumb-artikel-op-oorsprong-en-onderliggende-bronnen-bekritiseerd/, https://oorsprong.info/evolutionists-on-pandas-thumb-attack-well-respected-science-journal/ en https://oorsprong.info/altenoweb-bespreekt-artikelen-over-rode-panda-ailurus-fulgens-van-dr-matyas-cserhati/. Binnenkort verschijnt er nog een samenvattend artikel van een tweede artikel op Altenoweb.