Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willem Hobé (1785-1851)

Overlijdensakte van Willem Hobé (1785-1851)

Overlijdensakte van Willem Hobé (1785-1851) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willem Hobé (1785-1851) weergegeven.1 Op 9 januari 1851 deed Willem Hendrik van Kampen (1815-1882) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik aangifte van het overlijden van Willem. Hij deed de aangifte voor burgemeester Dirk de Rooij (±1793-1863). Willem Hendrik was vijf en dertig jaar oud en schipper van beroep. Hij deed de aangifte samen met Stoffel Gerrit van de Pol (1818-1895), twee en dertig jaar oud en bakker van beroep. Beide woonden in de Gemeente Maurik. Zij verklaarden, als goede vrienden, dat Willem op 8 januari 1851 om vier uur in de middag te Maurik is overleden in de leeftijd van vijf en zestig jaar. Willem was voor zijn overlijden planter van beroep en woonachtig in Maurik. Hij was weduwnaar van Stijntje van den Berg (1783-1851)2 en de zoon van de wijlen echtelieden Willem Hobé (1740-?) en van Johanna van Beusekom (?-?).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, overlijdensakten, 1851, aktenummer 2. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-stijntje-van-den-berg-1783-1850/.