Home » Genealogie » Overlijdensakte van Stijntje van den Berg (1783-1850)

Overlijdensakte van Stijntje van den Berg (1783-1850)

Overlijdensakte van Stijntje van den Berg (1783-1850) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Stijntje van den Berg (1783-1850) weergegeven.1 Op 31 maart 1850 verscheen Johannes van Gerwen (1774-1855) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik om aangifte te doen van het overlijden van Stijntje. De aangifte werd gedaan voor burgemeester Dirk de Rooij (±1793-1863). Johannes was vijf en zeventig jaar oud en kleermaker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Kemphoff (1790-?), negen en vijftig jaar oud en arbeider van beroep. Beide aangevers wonen in de Gemeente Maurik. Zij verklaarden, als goede vrienden, dat Stijntje op 30 maart 1850 om vijf uur in de middag is overleden te Maurik in de ouderdom van zes en zestig jaar. Stijntje is geboren een woonachtig in de gemeente Maurik en was de huisvrouw van de planter Willem Hobé (1785-1851). Zij was een dochter van de wijlen echtelieden Cornelis van den Berg (1762-1831) en Willemina van Meerten (1750-1827).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, overlijdensakten, 1850, aktenummer 24. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.