Home » Biologie » ‘De kern van de evolutietheorie en het bijbelse scheppingsverhaal onmogelijk bij elkaar te brengen’ – Biologiedocent interviewt biologiestudent

‘De kern van de evolutietheorie en het bijbelse scheppingsverhaal onmogelijk bij elkaar te brengen’ – Biologiedocent interviewt biologiestudent

Studeren in een academische omgeving en tegelijkertijd vasthouden aan God als Schepper en een schepping van zes dagen valt niet mee. In 2016 schreef ik in het Reformatorisch Dagblad nog een opiniestuk met tien tips.1 Is het mogelijk om aan een universiteit te studeren en tegelijkertijd bijbelvast te blijven? Onlangs verscheen er een interview in ‘Om Sions Wil’ met een biologiestudent. Volgens Lauren Zwemer zijn de kern van de evolutietheorie en het Bijbelse scheppingsverhaal ‘onmogelijk bij elkaar te brengen’.2

‘Forum’, het onderwijsgebouw van de Wageningen Universiteit. Bron: Wikipedia.

Lauren Zwemer studeert biologie aan de Wageningen Universiteit.3 Voor hem is het niet toevallig dat hij deze studie doet, maar een gebedsverhoring. Biologiedocent drs. ir. Arjan Verwoert interviewde hem voor het nieuwste nummer van ‘Om Sions Wil’, een gezinsblad voor de Gereformeerde Gezindte. Zwemer vindt dat je als jongere niet lukraak een studie moet kiezen, maar dit in gebed moet brengen. De gebedsverhoring zag Lauren Zwemer in zijn hoge cijfers bij biologie. Ook zijn vogelhobby motiveerde hem om biologie te gaan studeren. Hij reist stad en land af om bijzondere vogels te spotten.

Logischer

De overstap van de middelbare school naar de universiteit ervaarde Zwemer als groot. Hij mist de creationistische kijk op de wetenschap die hij op de middelbare school wel meekreeg. Zwemer: “In het huidige gedeelte van mijn opleiding komt de evolutietheorie af en toe langs als een verklaring voor hoe bijvoorbeeld een celorganel mogelijk ontstaan zou zijn. Ik denk dan: hoe kan zoiets ongelofelijks complex in zo weinig tijd zich ontwikkeld hebben? Omdat het véél meer tijd gekost moet hebben, is voor mij veel logischer dat de Heere in de eeuwigheid alles heeft uitgedacht.” De biologiestudent spreekt regelmatig met zijn vriendin Joske over de evolutietheorie. Ook zij ervaart een zekere spanning. Zwemer: “Zij moest pas voor haar opleiding biomedische wetenschappen, een abstract schrijven over een model hoe dieren zich evolutionair ontwikkeld zouden hebben van water- naar landleven. Dan wordt het best lastig als je daar niet in gelooft. Uit principe schrijft ze dieren en mensen apart op, om te laten zien dat mensen geen dieren zijn.” Toch komt Zwemer niet in gewetensnood. “Ik besef dat het om een theorie gaat en dat een creationistische visie in veel gevallen ook mogelijk is.

Woord & Wetenschap

Volgens de biologiestudent is de kern van de evolutietheorie niet te combineren met het bijbelse scheppingsverhaal.4 Zwemer: “Ik denk dat de kern van de evolutieleer en het bijbelse scheppingsverhaal onmogelijk bij elkaar te brengen zijn. Zouden al Gods kinderen door de eeuwen heen het mis hebben gehad? Dat kan ik mij niet voorstellen.” Hij leest er overigens niet zoveel boeken over omdat hij ‘overtuigd’ is ‘van de betrouwbaarheid van het bijbelse scheppingsverhaal’. Het is volgens hem wel goed om jezelf te verdiepen in de argumenten van de opponent (bijvoorbeeld een naturalistische hoogleraar). Het boek ‘Woord & Wetenschap’ van prof. dr. M.J. de Vries, dr. P. de Vries en prof. dr. ir. W. de Vries kan Zwemer aanbevelen.5 De student: “Dat zijn van die boeken die je twee keer moet lezen omdat er zoveel waardevolle informatie in staat. Hieruit heb ik geleerd dat de creationistische visie wetenschappelijk is en dat de evolutietheorie filosofisch bekeken eerder een geloof is dan een theorie.

Postmodernisme

Het is duidelijk dat het postmodernisme invloed heeft op de studenten. Toen Zwemer een gebed deed voor de maaltijd zag zijn medestudent dat hij christen was. De biologiestudent dacht na het gebed dat er allerlei vragen zouden volgen over zijn visie op dit en dat. Zijn medestudent zei echter alleen: ‘Oké, je bent christen’. Ieder zijn ding, als je me maar niet lastig valt. Zwemer zou wel wat meer over de Bijbel willen vertellen. Helaas kreeg hij vanuit de middelbare school daar maar matig bagage voor mee. “Ik had wel meer willen leren over hoe je een gesprek aanknoopt. Het zou goed zijn als de praktische zaken in het omgaan met andersdenkenden op de universiteit nog meer terugkomt in de dagopeningen op de middelbare school en niet alleen bij godsdienst en biologie.

Er staan nog meer lezenswaardige zaken in het interview, maar daarvoor moet u het interview zelf maar lezen. Mooi dat deze biologiedocent een biologiestudent interviewt. De student staat afwijzend tegenover de kern van de evolutietheorie en gaat uit van de betrouwbaarheid van het bijbelse scheppingsverhaal. Gelukkig zijn er nog studenten die deze houding hebben en toch met wetenschap aan de slag willen. Je kunt ook biologie studeren zonder overtuigd te zijn van Universele Gemeenschappelijke Afstamming of hier zelfs afwijzend tegenover staan. Sterker nog: ‘Niets in de biologie heeft betekenis behalve in het licht van Intelligent Design’.6

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/tien-tips-voor-als-je-in-een-zesdaagse-schepping-gelooft/.
  2. Bron: Verwoert, J.A., 2022, Bijbelvast op een seculiere opleiding, Om Sions Wil 2022 (4): 36-37.
  3. https://www.wur.nl/.
  4. Dit is goed verwoord. De kern van de evolutietheorie, met Universele Gemeenschappelijke Afstamming, is niet te combineren met het bijbelse scheppingsverhaal. Evolutie als proces is waargenomen: https://oorsprong.info/column-evolutie-is-een-feit/. Creationisten die moeite hebben met de term ‘evolutie’ noemen dit ook wel adaptatie, variatie of aanpassing.
  5. Onlangs werd er nog een introductievideo gedeeld op deze website: https://oorsprong.info/schepping-door-evolutie-holt-bijbelse-boodschap-uit-dr-ir-wim-de-vries-aan-het-woord-over-woord-wetenschap/. Het boek is verkrijgbaar via De Banier: https://www.debanier.nl/woord-en-wetenschap.
  6. Zie: https://oorsprong.info/niets-in-de-biologie-heeft-betekenis-behalve-in-het-licht-van-intelligent-design-hoogleraar-ziet-in-oratie-goddelijk-ontwerp-als-drempelconcept/.