Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willemina van Meerten (1750-1827)

Overlijdensakte van Willemina van Meerten (1750-1827)

Overlijdensakte van Willemina van Meerten (1750-1827) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willemina van Meerten (1750-1827) weergegeven.1 Op 19 maart 1827 om tien uur in de ochtend deed Cornelis Vermeer (1798-1874) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik aangifte van het overlijden van Willemina. Hij deed de aangifte voor burgemeester Dirk de Rooij (±1793-1863). Cornelis was acht en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Hobe (1785-1851)2, veertig jaar oud en arbeider van beroep. Beide aangevers woonden in de Gemeente Maurik. Cornelis Vermeer was de schoonzoon van Willemina3 en Willem Hobe was een goede vriend van de overledene.4 De aangevers verklaarden dat Willemina op 17 maart 1827 om twee uur in de middag is overleden in de ouderdom van zes en zeventig jaar. Willemina woonde in Maurik. Willemina is de huisvrouw van Cornelis van den Berg en geboren te Ingen in 1750. Ze was een dochter van Jan (Klaasen) van Meerten (1724-?). De naam van haar moeder is bij de aangevers onbekend, maar wij weten vanuit de genealogische gegevens dat het gaat om Jacoba van Grootveld (?-?).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, overlijdensakten, 1827, aktenummer 13. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Volgens de genealogische gegevens was Willem Hobé getrouwd met de oudste dochter van Willemina, nl. Stijntje van den Berg (1783-1850).
  3. Hij was getrouwd met Maria van den Berg (1797-1865).
  4. Hobé was ook de schoonzoon van Willemina.