Home » Genealogie » Doopinschrijving van Willem Hobé (1785-1851)

Doopinschrijving van Willem Hobé (1785-1851)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Willem Hobé (1785-1851) weergegeven.1 Willem is op 24 juli 1785 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Maurik. Hij is een zoon van Willem Hobee en Johanna van Beusekom. Als getuige was Elizabeth van Beusekom (?-?)2 aanwezig. Willem is geboren op 19 juli 1785.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Maurik Contra-Doopboek, 1736-1811, R.B.S. 1092, bladzijde 75. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Waarschijnlijk een zus van Johanna.