Home » Evenement » Besloten geologiebijeenkomst ‘CreaGeo’ op 19 november 2022 D.V.

Besloten geologiebijeenkomst ‘CreaGeo’ op 19 november 2022 D.V.

Op 19 november 2022 D.V. willen we na een lange tussentijd weer een besloten geologiebijeenkomst organiseren. De bijeenkomst is bedoeld om met een aantal experts binnen de geologie of aanverwante vakgebieden na te denken over catastrofisme en zondvloedgeologie. De bijeenkomst draagt een besloten karakter. Het programma wordt wel breder bekend gemaakt, maar is vooral bedoeld om experts die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof uit te nodigen én te stimuleren om mee te denken in de opbouw van een scheppingsparadigma. Wilt u meedoen? Dan kunt u uzelf onderaan deze pagina aanmelden. Het bezoeken van de bijeenkomst is gratis. Wel dient u eigen vervoer te regelen en een lunchpakketje mee te nemen. Voor koffie, thee en ander drinken wordt gezorgd.

Kinkplooien in een zogenaamde multilayer bij Agios Pavlos, Kreta. Bron: Wikipedia.

Programma

  • Een presentatie van vier nieuwe Engelstalige boeken met daarin geologische argumenten vóór een jonge aarde.
  • Bestuderen en bediscussiëren van het zogenoemde Rekolonisatiemodel, o.a. naar aanleiding van het manuscript van drs. Hans Hoogerduijn.
  • Het bestuderen en bekritiseren van het e-book ‘Geen zondvloed tijdens het Paleozoïcum‘ geschreven door Willem Jan Blom. (Zie: https://willemjanblom.wordpress.com/2020/12/04/e-book-geen-zondvloed-tijdens-het-paleozoicum/.)
  • Voorstel voor gezamenlijk onderzoek naar een geologisch verschijnsel in de Ardennen.

Deze dag start om 10.00 uur en duurt tot maximaal 16.00 uur. Uiteraard kunt u ook alleen de ochtend of de middag bijwonen. Het bovenstaande programma zal ook in die volgorde worden gevolgd.

Zie de e-mail aan vrienden en bekenden ter uitnodiging van de besloten geologiebijeenkomst.