Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelis van den Berg (1762-1831)

Overlijdensakte van Cornelis van den Berg (1762-1831)

Overlijdensakte van Cornelis van den Berg (1762-1831) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelis van den Berg (1762-1831) weergegeven.1 Op 10 september 1831 deed Godert Wtenweerde (1799-1862) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik aangifte van het overlijden van Cornelis. Godert was drie en veertig jaar oud en bakker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Antonie van Odijk (1796-1855), zes en dertig jaar oud en koopman van beroep. Beide aangevers wonen in de Gemeente Maurik. Zij verklaarden dat Cornelis op 9 september 1831 om elf uur ’s ochtends te Eck en Wiel is overleden in de leeftijd van negen en zestig jaar. Cornelis was weduwnaar van Willemina van Meerten (1750-1827)2 en zoon van Cornelis van den Berg (?-?) en Christina van Valburg (?-?).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, overlijdensakten, 1831, aktenummer 56. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-willemina-van-meerten-1750-1827/.