Home » Biodiversiteit » Feedback & Vragen 2023: Vreemde beweringen die toch niet zo vreemd zijn

Feedback & Vragen 2023: Vreemde beweringen die toch niet zo vreemd zijn

Evolutiebiologe dr. Gerdien de Jong is een website begonnen om het Nederlandstalige ‘creationisme’ te bestrijden.1 Dat is prima! Beweringen van creationisten mogen (of zelfs: moeten) getoetst worden. Vanmorgen schreef ik al een verdedigend artikel over haar kritiek op het Mesodma-artikel.2 Nu een reactie op haar artikel over mijn bescheiden bijdrage3 in de discussie over de rode panda (Ailurus fulgens).4

Indeling rode panda

Door het aantal artikelen over de rode panda op deze website lijkt het of de indeling van de rode panda voor mij een halszaak is. Dat is het niet! Hoewel het beestje een van mijn favoriete dierentuindieren is, maakt het mij uiteindelijk niet zoveel uit of de rode panda bij de beren (Ursidae), de kleine beren (Procyonidae), de stinkdieren (Mephitidae) of zichzelf (Ailuridae) hoort. Ik volg de discussie met interesse en lees de bijdragen van dr. Gerdien de Jong over de indeling van de rode panda met ruime belangstelling. Hieronder schuift de geleerde mij onterecht wat zaken in de schoen. Daarom een korte opheldering. Ik hoop de artikelen, als de serie van dr. De Jong afgelopen is, ook naar dr. Mátyás Cserhati te sturen. Wellicht kan/wil hij hier dan inhoudelijk op reageren.

Discussie

Op 5 november 2022 schreef ik een samenvattend artikel van het onderzoek van dr. Cserhati naar de rode panda.5 De resultaten van dit onderzoek werden zowel in BMC Genomics als in Creation Research Society Quarterly gepubliceerd. Mijn doel met het artikel was om creationisten te bemoedigen om op deze wijze de zaken te publiceren. Deze publicaties schoten bij dr. De Jong in het verkeerde keelgat en er werd op de website Panda’s Thumb gereageerd.6 Op deze website blikte ik terug op de manier van reageren door dr. De Jong7, terwijl dr. Cserhati inhoudelijk op het artikel reageerde.8 Ook Alteno volgde de discussie met belangstelling en schreef er twee artikelen over.9 De discussie is kennelijk nog niet afgelopen want dr. Gerdien de Jong heeft tot nu toe opnieuw twee artikelen geschreven over de indeling van de rode panda. Dat zijn zeker interessante artikelen die, zover ik kan beoordelen, de huidige naturalistische stand van zaken weergeven.

Een niet zo vreemde vreemde bewering

Dr. De Jong reageert dus op mijn samenvattende artikel aangaande het onderzoek van dr. Cserhati. De Jong beweert enkele ‘vreemde beweringen’ te zien in mijn artikel. Allereerst schreef ik: “Overigens hebben niet alleen creationisten moeite met de indeling van de rode panda. Ook naturalisten weten niet goed waar het beest ingedeeld moet worden. Behoort het beest tot de beren (Ursidae), de kleine beren (Procyonidae) of de stinkdieren (Mephitidae)?” Ten tweede schreef ik: “De belangrijkste conclusie die we uit dit onderzoek kunnen trekken is, dat op het niveau van het volledige genoom, A. fulgens behoort tot de clade van de marterachtigen, en niet tot die van de beren of stinkdieren. (Cserhati)” De tweede bewering valt helemaal niet onder ‘vreemde beweringen’. Inderdaad deelt Cserhati op basis van zijn onderzoek de rode panda voorlopig in bij de marterachtigen. Dat is feitelijk correct want het volgt volgens Cserhati uit het onderzoek. De eerste bewering is ook niet zo vreemd. Allereerst is het een bloemlezing van de aangehaalde onderzoeken door Cserhati in BMC Genomics. Ten tweede deed dr. De Jong in 2010 een soortgelijke bewering. Ze schreef toen namelijk: “De kleine panda werd in de loop van de tijd ingedeeld bij de wasberen (nogal eens), bij de beren (zelden), in een aparte Panda-familie samen met de reuzenpanda, en in zijn eigen speciale Rode Panda-familie, als enige soort.” Het feit dat ze via Altenoweb het artikel met instemming aanhaalde om te verwijzen naar meer informatie wijst erop dat dr. De Jong er nog steeds achter staat.10

Het raadsel van de rode panda

Dat het niet zo vreemd is dat dr. Cserhati naar de indeling van de rode panda heeft gekeken blijkt uit de titel van het artikel van dr. De Jong: ‘Het raadsel van de rode panda’. Bovendien zag de editor van BMC Genomics er ook wel heil in dat een dergelijk artikel verscheen. Het bovengenoemde artikel van dr. De Jong begint betreffende rode panda met de vraag: “‘Wat doen we met de panda’s?’ Vooral dit laatste: ‘Waar horen de panda’s?’” Ze kijkt daarna naar de overeenkomsten tussen de rode panda en de reuzenpanda. Blijkt dat de laatste uiteindelijk ingedeeld kon worden bij de beren (Ursidae). De rode panda bleef echter een raadsel. Dr. De Jong: “De kleine panda werd in de loop van de tijd ingedeeld bij de wasberen (nogal eens), bij de beren (zelden), in een aparte panda-familie samen met de reuzenpanda, en in zijn eigen speciale rode panda-familie, als enige soort. Uit hetzelfde werk van O’Brien in 1985 bleek dat de kleine panda geen beer kon wezen, en ook niet bij de reuzenpanda hoorde. Bleef over: de wasbeerfamilie of een eigen familie, als enige soort daarvan. Waar moet zo’n kleine pandafamilie geplaatst worden?11 En verderop na de indeling van de stinkdieren besproken te hebben: “De positie van de panda binnen de club van vier (wasberen, marterachtigen, stinkdieren en kleine panda’s, JvM) bleef toch wat omstreden.” Uit de rest van het artikel blijkt dat het lastig is om tot een goede indeling te komen. De voorkeur van dr. Gerdien de Jong wordt duidelijk: de rode panda vormt de eigen groep Ailuridae.12

Sciëntistische wetenschapsopvatting

We zien in het eergisteren verschenen artikel opnieuw de sciëntistische wetenschapsopvatting van dr. Gerdien de Jong naar boven komen. Er zijn flink wat studies gedaan naar de indeling van de rode panda. De laatste heeft echter volgens haar het definitieve antwoord en aanvechten is niet meer nodig óf zelfs verboden. Het onderzoek van dr. Cserhati heeft die wetenschapsopvatting echter opengebroken. Hij probeert te laten zien dat het ook anders kan dan de opvatting en indeling van dr. De Jong. De Jong doet echter of haar spreekwoordelijke neus bloedt en geeft aan dat er helemaal geen raadsel (meer) is. Dat lijkt mij niet correct en in tegenspraak met haar eigen artikel uit 2010 die ze anno 2022 nog met instemming aanhaalde.

Wikipedia

Dr. De Jong schrijft verder: “Jan van Meerten heeft kennelijk niet de moeite genomen even op Wikipedia te kijken: https://en.wikipedia.org/Red_panda. Daar staat wat de wetenschap denkt over de rode panda: de rode panda hoort niet bij de beren, niet bij de wasbeerachtigen (de kleine beren), niet bij de stinkdieren en ook niet bij de marterachtigen. De rode panda hoort bij zichzelf: Ailurus fulgens vormt de enige soort van de familie Ailuridae.

Het klopt inderdaad dat ik niet op Wikipedia heb gekeken. Waarom niet? Het artikel was bedoeld om het onderzoek van dr. Cserhati heel kort samen te vatten en niet om een totaaloverzicht van de discussie rond de indeling van de rode panda te bieden met alle voors- en tegens. Verder zie ik Wikipedia inderdaad niet als ultieme rode panda-bron. Zoals gezegd maakt mij de indeling van de rode panda niet zo heel veel uit. Deze mag van alle kanten aangevochten worden. Soorten indelen blijft mensenwerk, en daarmee betrekkelijk of aan fouten onderhevig. Dat geldt voor alle partijen. Gelukkig was dr. Cserhati daarom voorzichtig met zijn voorgestelde indeling en stelde hij deze indeling open voor discussie.13 Wikipedia geeft een mogelijke indeling die door Cserhati wordt aangevochten op basis van ‘Whole Genome K-mer Signature’. Dan moeten we niet Wikipedia reproduceren, maar de methode van dr. Cserhati herhalen/verbeteren of indien nodig bestrijden. Overigens is de verwijzing naar de naturalistisch-wetenschappelijke papers door dr. De Jong zeer waardeval en daarvoor spreek ik dan ook mijn dank uit!

Verouderd

Volgens dr. De Jong is mijn vraag al ’20 jaar verouderd’. Allereerst is dat niet correct want dr. De Jong noemde iets meer dan tien jaar geleden de indeling van de rode panda nog een ‘raadsel’ en deze raadselachtigheid blijkt uit het toen verschenen artikel. Ten tweede verschijnen er nog studies waaruit blijkt dat de definitieve indeling van Musteloidea (waaronder de rode panda) nog niet staat. Ten derde laat de paper van dr. Cserhati in BMC Genomics op zijn minst zien dat er anders gedacht mag worden over de indeling van de rode panda. Mogelijk is dit tegen het zere been van dr. De Jong, maar gelukkig is daar binnen de naturalistische wetenschapsbeoefening wél ruimte voor. Om de zaak te beslechten zou dr. De Jong met argumenten moeten aantonen waarom de rode panda niet ingedeeld kán worden bij de marterachtigen (Mustelidae). Omdat de serie nog niet af is, ga ik er van uit dat dit nog komt.

Voetnoten

 1. https://oorsprong.info/dr-gerdien-de-jong-gaat-via-website-nederlandstalig-creationisme-bestrijden/.
 2. https://oorsprong.info/feedback-vragen-2023-dr-gerdien-de-jong-grijpt-mesodma-artikel-aan-om-zondvloedgeloof-in-het-algemeen-te-verwerpen/.
 3. Dr. De Jong gaat in op dit artikel: https://oorsprong.info/wetenschapper-lost-creationistisch-biosystematisch-raadsel-van-de-rode-panda-ailurus-fulgens-op/.
 4. Haar reactie op mijn stuk is hier te vinden: https://creationismeweersproken.blogspot.com/2023/01/de-rode-panda-en-cserhati-1-de.html.
 5. https://oorsprong.info/wetenschapper-lost-creationistisch-biosystematisch-raadsel-van-de-rode-panda-ailurus-fulgens-op/.
 6. https://pandasthumb.org/archives/2022/12/a-tale-of-two-papers.html.
 7. https://oorsprong.info/de-lichte-steekjes-van-dr-gerdien-de-jong-op-pandas-thumb-artikel-op-oorsprong-en-onderliggende-bronnen-bekritiseerd/.
 8. https://oorsprong.info/evolutionists-on-pandas-thumb-attack-well-respected-science-journal/.
 9. https://oorsprong.info/altenoweb-bespreekt-artikelen-over-rode-panda-ailurus-fulgens-van-dr-matyas-cserhati/. Het andere artikel wordt nog samengevat.
 10. Zie voor haar reactie op Altenoweb: https://alteno.wordpress.com/2022/12/22/matyas-cserhati-de-rode-panda/#comment-992.
 11. De studie van O’Brien et al. is hier te vinden: https://www.nature.com/articles/317140a0.
 12. Het in 2010 verschenen artikel is hier te vinden: https://evolutiebiologie.blogspot.com/2010/10/het-raadsel-van-de-rode-panda.html.
 13. Dat blijkt uit zijn wetenschappelijke artikelen.