Home » Feedback & Vragen » Feedback & Vragen 2023: Dr. Gerdien de Jong grijpt Mesodma-artikel aan om zondvloedgeloof in het algemeen te verwerpen

Feedback & Vragen 2023: Dr. Gerdien de Jong grijpt Mesodma-artikel aan om zondvloedgeloof in het algemeen te verwerpen

Evolutiebiologe dr. Gerdien de Jong is een website begonnen om het Nederlandstalige ‘creationisme’ te weerspreken.1 In een kort artikel bespreekt ze mijn artikel over Mesodma.2 Het valt op dat de kritiek niet opbouwend is, maar er slechts op gericht lijkt te zijn om zondvloedgeloof in het algemeen te verwerpen vanwege natuurwetenschap.3

Hell Creek State Park, het hart van de Hell Creek Formation. In de Hell Creek Formation worden fossielen van Mesodma gevonden. Bron: Wikipedia.

Geen opbouwende kritiek

De samenvatting van het eerste stukje is correct. De uitdaging is dat Mesodma binnen een model dat de K/Pg-zondvloedgrens wil verdedigen, vóór de zondvloed precies op dezelfde plaats leefde als ná de zondvloed. De kritiek van De Jong is niet opbouwend en meedenkend. Zo zou dr. De Jong kunnen helpen met het ontrafelen van de vraag of Neoplagiaulacidae een holobaramin vormt en vast te stellen hoe groot de variatie is binnen het dan vastgestelde holobaramin (haar expertise). Bovendien gaat ze in het artikel ook niet in op de oplossingsrichtingen die je vanuit de K/Pg-zondvloedgrens zou kunnen aandragen. Het artikel lijkt er slechts op gericht om op basis van het Mesodma-artikel zondvloedgeloof in het algemeen te verwerpen.

Alle basisovertuigingen verwerpen vanwege uitdagingen?

Bij dr. Gerdien de Jong zien we een sciëntistische wetenschapsopvatting. Wetenschapsbeoefening leidt dan tot absolute waarheid. ‘Problemen’ kunnen/mogen niet en moeten daarom zo snel mogelijk opgelost worden. Dr. De Jong reageert op een quote uit het Mesodma-artikel, namelijk: “De uitdaging is echter dat wáár je de zondvloedgrens ook plaatst, je tegen geologische of paleontologische problemen aan zult lopen.” Volgens haar zou je op basis van deze uitsprak ‘het idee zondvloed’ moeten ‘verwerpen als in strijd met de gegevens’. Erkennen van het bestaan van de zondvloed is geen ‘idee’ maar een geloofsuitspraak op basis van Schriftgegevens. Dat geloof hangt samen met de interpretatie dat de Schrift Gods Woord is. Dat is een geloof ongeacht natuurwetenschap (NGB artikel 74).

Zelf heb ik een andere wetenschapsopvatting dan dr. Gerdien de Jong. Ik zie meer in een model van consonantie/dissonantie met de basisovertuiging.5 Dus eerlijk met de data omgaan en aangeven waar de data (voorlopig) consonant of dissonant is met de basisovertuiging. Qua zondvloedmodellen hanteer ik zelf een docta ignorantia. Gekscherend noemde ik mijzelf eens een Geologisch-Agnostisch Catastrofist (GAC). Dat zorgt voor een zekere ontspannenheid in de discussie. Want als je omwille van uitdagingen basisovertuigingen moet verwerpen, dan houd je niets meer over. Zelfs de basisovertuiging van Universele Gemeenschappelijke Afstamming moet dan wankelen. Bij het laatste denk ik bijvoorbeeld aan de argumenten in een lezing van dr. Günter Bechly over Fossil Discontinuities.6 We zien bij UGA vanwege basisovertuiging ook datamassage bij fossiele vogelsporen van de Santo Domingo Formation of datamassage na het vinden van een ‘te oude’ Basilosaurus-achtige in de La Meseta Formation. Is dat erg? Wat mij betreft niet. Het toont wel aan dat een basisovertuiging niet zomaar bij de minste of geringste tegenstand omvalt. Beter is het dus om in bescheidenheid wetenschap te bedrijven in een poging om uitdagingen aan te gaan. Dat werkt vaak nog vruchtbaar ook.7 Ik zou dr. Gerdien de Jong willen aanmoedigen om mee te denken in het Mesodma-vraagstuk. Bijvoorbeeld door de vraag te beantwoorden of Neoplagiaulacidae een holobaramin vormt.

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/dr-gerdien-de-jong-gaat-via-website-nederlandstalig-creationisme-bestrijden/.
  2. Het Mesodma-artikel is hier te vinden: https://oorsprong.info/mesodma-een-biostratigrafische-uitdaging-voor-een-k-pg-zondvloedgrens/.
  3. Het artikel van dr. Gerdien de Jong is hier te vinden: https://creationismeweersproken.blogspot.com/2022/12/biogeografie-en-de-zondvloed.html.
  4. https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/artikel-7.
  5. Zie hier voor een voorlopige, incomplete en aan verandering onderhevige uitwerking: https://www.hongarijegeologie.nl/inleiding/.
  6. Deze lezing is hier te bekijken: https://oorsprong.info/fossil-discontinuities-refutation-of-darwinism-confirmation-of-intelligent-design-dr-gunter-bechly-sprak-voor-forum-of-christian-leaders-focl/.
  7. Zie bijvoorbeeld deze lezing van aardwetenschapper Paul Garner (MSc.): https://oorsprong.info/facing-the-hard-problems-in-creation-geology-some-encouragements-and-challenges-paul-garner-msc-sprak-op-origins-conference-2020/.