Home » Biologie

Categoriearchief: Biologie

Steun de livestream ‘Inzicht’!

De onderstaande doneeractie loopt via deze link. Aanmelden om aanwezig te zijn of via de livestream mee te kijken kan via deze link. Meer informatie over het boek is te lezen via deze link.

Op 30 maart 2023 D.V. wordt de nieuwe bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘ gepresenteerd. Deze bundel wordt uitgegeven door Uitgeverij De Banier en staat onder redactie van Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten. Helaas kan ik (Jan van Meerten) deze presentatieavond vanwege grote zorgen rond mijn gezondheid niet bijwonen. Gelukkig zijn er tegenwoordig wel mogelijkheden om de avond via de livestream uit te zenden, maar hier zijn kosten aan verbonden. Het is niet alleen voor mij fijn dat ik via deze beoogde weg de boekpresentatie alsnog mee kan maken, ook allen die niet kunnen komen omwille van gezondheidsredenen, vanwege de reisafstand of andere verplichtingen kunnen zo alsnog de boekpresentatie bijwonen of later terug kijken. Het verschijnen van deze bundel is te zien als een mijlpaal voor alle academici die wetenschap willen bedrijven voor Gods aangezicht. Het is daarom van belang dat niet alleen deze bundel brede bekendheid krijgt, maar ook alles erom heen. Zou u dit project in uw gebeden willen dragen?

Om de verkoopsprijs van de bundel zo laag mogelijk te houden, in verband met de doelgroep van afgestudeerde VWO-6’ers en studenten, heeft de redactie er voor gekozen om geen royalti’s te ontvangen en krijgen de auteurs ook geen vergoeding. Ook een livestream zou de boekprijs verhogen. In het vertrouwen dat het beoogde bedrag voor de livestream binnenkomt, hebben we de stream aangekondigd. Mocht er meer binnenkomen dan het beoogde bedrag dan zal dit geld worden besteed aan verdere promotie rond de bundel (zoals advertenties in kranten en tijdschriften etc.). Zou u dit project financieel willen ondersteunen?

PS: De livestream zal worden uitgezonden via het YouTube-kanaal van De Banier. Ter zijner tijd hoop ik hieronder een link te plaatsen naar de stream.

Hans Degens ziet kenmerken van intelligent ontwerp in de schepping

In 2016 interviewde wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) de spierfysioloog prof. dr. Hans Degens. Hij gaf in het interview aan geen argumenten te zien voor Universele Gemeenschappelijke Afstamming. De schepping toont volgens de hoogleraar kenmerken van intelligent ontwerp. Het korte interview is opgenomen en op het YouTube-kanaal van het Reformatorisch Dagblad geplaatst. Met dank aan het RD delen we de video ook hier.

Tweede artikel van Altenoweb in de discussie rond de baraminologie van de rode panda (Ailurus fulgens) en het werk van dr. Mátyás Cserháti

Vorig jaar schreef ik een artikel naar aanleiding van het baraminlogische werk van de uit Hongarije afkomstige bio-informaticus dr. Mátyás Cserháti.1 Cserháti publiceerde twee in-depth artikelen over de baraminologische indeling van de rode panda (Ailurus fulgens). Dit werd opgemerkt via de naturalistische website Panda’s Thumb door evolutiebiologe dr. Gerdien de Jong. De Jong schreef op de voornoemde website een kritisch artikel.2 Cserháti publiceerde via deze website zijn Engelstalige kritiek op het artikel van De Jong.3 De Jong is nu bezig met een 19-delige kritiek op het werk van de bio-informaticus.4 Bioloog Alteno volgde de discussie en schreef er twee artikelen over. Het eerste artikel heb ik hier kort samengevat.5 Het tweede artikel wil ik hieronder kort samenvatten. Omdat dit tweede artikel veel verwijzingen bevat kan deze samenvatting kort zijn.6

Holobaramin

Het tweede artikel van Alteno legt de focus op baraminologie. Allereerst verwijst Alteno naar een citaat van De Jong in het artikel op Panda’s Thumb, namelijk dat men bij baraminlogie met statistische clustering werkt en daarmee denkt te komen tot onoverbrugbare biologische discontinuïteit. In het artikel op de website ‘Oorsprong’ gaat Cserháti ook kort in op baraminologie. Alteno: “Er bestaan verschillende soorten baramins waarbij men op zoek is naar het holobaramin.” Om deze stelling te onderbouwen citeert Alteno zeer uitgebreid vanaf de website van de Creation Biology Society.7 Alteno komt tot de conclusie dat je het holobaramin zowel van boven naar beneden (vanuit het apobaramin) als van beneden naar boven (vanuit het monobaramin) kunt benaderen. Dit is correct, al is het uiteindelijk altijd te doen om te komen tot een holobaramin.

De werkwijze van Cserháti

Alteno ziet dat de werkwijze van Cserháti statistisch van aard is, net zoals Baraminic Distance. Wanneer de bioloog verder hierop zoekt, komt hij op de website van ‘de tendentieuze NCSE’.8 Alteno staat kritisch tegenover NCSE, maar noemt het gelezen artikel over baraminologie ‘verder goed leesbaar’. Hij ziet wel dat de auteur, Alan Gishlick, foutief ervan uitgaat dat ‘de verwantschap van leven het alleenrecht is van hen die in common descent geloven’. Na een groot citaat uit het artikel van Gishlick komt Alteno aan het einde van zijn artikel. In het slotakkoord geeft hij aan dat de werkwijze van Cserháti ‘een statistische benadering op basis van overeenkomsten en verschillen’ is. Het komt er volgens Alteno op aan ‘wat de wiskundige resultaten biologisch betekenende afhankelijkheid van de gekozen parameters en het belang van de biologische interpretatie’.

Dr. Peter Borger

Alteno besteedt ook nog één korte alinea aan moleculair bioloog dr. Peter Borger.9 Hij geeft aan dat hij onbekend is met wat Borger over de reuzenpanda heeft gezegd. Het gaat in de discussie hoofdzakelijk om de rode panda (Ailurus fulgens) en niet om de reuzenpanda (Ailuropoda melanoleuca). Waarom de gedachten van Borger over de reuzenpanda relevant zijn voor deze discussie ontgaat mij een beetje. Ongetwijfeld zijn Borger, Cserháti en De Jong het eens over de indeling van de reuzenpanda bij de beren (Ursidae). Borger richt zich volgens Alteno, in onderscheid van baraminologie, op essentiële/onveranderlijke genen.

Ten slotte

Het is te prijzen dat Alteno zich met dit artikel verdiept heeft in de theorievorming van baraminologie. Het begrijpen van deze creationistische werkhypothese is nuttig en nodig om de discussie tussen De Jong en Cserháti te volgen. Wanneer De Jong klaar is met haar 19-delige reeks hoop ik dat Cserháti bereid gevonden kan worden om te reageren op haar stevig gefundeerde kritiek.

In Memoriam: Chemicus Edgar Korteweg (1969-2023) overleden

Afgelopen zaterdag 4 maart 2023 is de chemicus Edgar Korteweg plotseling overleden in de leeftijd van 53 jaar. Korteweg was afgestudeerd chemicus en actief in het schepping-evolutie-debat. Hij was actief door onder andere video’s te maken en artikelen te schrijven.

Levensloop

Edgar Gerardus Johannes Jacobus Korteweg werd geboren op 2 november 1969 te Waalwijk en overleed op 4 maart 2023 te Amsterdam.1 Korteweg was leerling van het Willem van Oranje College te Waalwijk. Bij behaalde zijn propadeuse Medisch Chemisch HLO aan het Dr. Struijcken Instituut, na een blauwe maandag Natuurkunde gestudeerd te hebben aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) studeerde hij af als Analytisch Chemicus aan de Hanze Hogeschool te Groningen. Daarna ging hij voor een mastergraad Chemistry & Physics naar de Universiteit Utrecht. Helaas kon hij die opleiding door privé omstandigheden niet afmaken en schreef zich uit in 2004. Korteweg was chemisch analist en heeft diverse werknemers gekend.2

Bezwaren tegen UGA en Deep Time

Korteweg had ernstige bezwaren tegen Universele Gemeenschappelijke Afstamming en Deep Time. Vanuit zijn achtergrond schreef hij artikelen over kwantumfysica, kernfusie, zwaartekracht, informatietheorie en biochemie. Hij publiceerde deze artikelen vooral via ResearchGate en Academia3. Via ResearchGate deed hij dat via twee kanalen Eg Ko4 en E.G.J.J. Korteweg.5 Daarnaast had hij een eigen YouTube-kanaal met als naam ‘The Way Truth and Life’. Hij gebruikte dit kanaal voor Bijbelstudies maar ook voor creationistische theorievorming en het uitdagen van Universele Gemeenschappelijke Afstamming en Deep Time. Korteweg had zo zijn eigen stijl en de inhoud van de video’s kon niet iedereen bekoren. Dat leidde tot soms vernietigende reacties in de ‘comments’ onder de video’s. Korteweg schuwde in reactie hierop stellige taal niet.

Creationistisch werk

Zoals gezegd was Korteweg kritisch naar Universele Gemeenschappelijke Afstamming en Deep Time. Hij schreef ook artikelen en maakte video’s ten faveure van het scheppingsparadigma. Hij stuurde bijvoorbeeld ooit een video door, naar aanleiding van een artikel in Weet Magazine, waarin hij liet zien dat er verschillende lagen sneeuw in één dag kunnen vormen. Hij schreef als reactie: “Je ziet hier megaduidelijk dat er in één dag al verschillende lagen gevormd wordt. Waarschijnlijk een gevolg van wisselende temperaturen in de atmosfeer. Dus ja, het kan tevens gepaard gaan met O-isotoopverschillen. In één dag! Hoe duidelijker moet het nog zijn (…).” Hij trok mijns inziens wel een wat grote broek aan door de video ‘Icecore dating proven false’ te noemen.6 Hij deelde ook video’s dat aardgas geen miljoenen jaren nodig heeft om te ontstaan. Hij startte dit experiment in 13 juli plaatste sindsdien wekelijks een filmpje hiervan om de voortgang te bestuderen.7 Hoewel we stellige uitspraken en radicale taal in mijn ogen tot het minimum moeten beperken, bedacht hij leuke experimenten voor scheikundepractica in het Voortgezet Onderwijs. Laat de leerlingen maar ervaren dat chemische processen ook snel kunnen gaan en dat deze processen niet zozeer afhangen van de hoeveelheid beschikbare tijd, maar eerder afhangen van de gegeven omstandigheden. Dit wordt overigens veelal ook onderschreven door naturalistische geologen en geleerden uit aanverwante vakgebieden. We zullen de creativiteit en gedrevenheid van Edgar Korteweg missen!

Afscheidsdienst

Morgen zal om 10.00 uur de afscheidsdienst worden gehouden in de aula van Uitvaartcentrum Bloemendaal te Waalwijk (Bloemendaalweg 38). Na afloop hoopt de familie en kennissen samen te komen in Borrel- en Eetcafé De Galgenwiel te Waalwijk (Smeelelaan 124). U kunt daar de familie condoleren.8

Voetnoten

‘Dat werkt fenomenaal, het is net een fabriek’ – Kinderchirurg dr. Justin de Jong verwondert zich over de complexiteit van het menselijk lichaam

Deze week heeft het Reformatorisch Dagblad uitgeroepen tot ‘Week van de Schepping’. In deze landelijke krant wordt deze week een serie interviews gepubliceerd met christenen die zich verwonderen over de schepping. Gisteren kwam kinderchirurg dr. Justin de Jong aan het woord. Bij hem is er dagelijks verwondering over de wonderlijke werking van de mens als pronkjuweel van Gods schepping. Het interview doet denken aan het vorig jaar verschenen Your Designed Body1 van Laufmann en Glicksman.2

Dr. Justin de Jong promoveerde in 2009 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift met als titel ‘Laparoscopic Adjustable gastric Banding: Effect on gastroesophageal reflux, esophageal motility and gastric function’. Momenteel is hij kinderchirurg in het Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam. Hij is daarnaast ouderling in de Hervormde Gemeente te Linschoten. RD-journalist Maarten Costerus beschrijft in het artikel een operatie van een baby van slechts een paar maanden oud. De Jong opereert hoofdzakelijk kinderen met een aangeboren afwijking.

Brood verdienen bij gratie van de zondeval

Deze afwijkingen zijn een gevolg van de zondeval. De Jong: “Ik verdien brood bij gratie van de zondeval, toen ziekte en ellende in de wereld zijn gekomen. Daar word ik elke dag mee geconfronteerd.” Hoewel de gevolgen van de zondeval dagelijks zichtbaar zijn voor De Jong ziet hij ook de hand van de Schepper in ons lichaam. “Neem alleen al het oog. De lens breekt lichtstralen en projecteert die op het netvlies. Zo kunnen we dingen om ons heen waarnemen. De hersenen slaan deze beelden op en kunnen die ook weer oproepen, waardoor we bijvoorbeeld mensen herkennen.” Ook het bloedstollingssysteem en de genezing van een wond zit ingenieus in elkaar.

Ingenieus ontworpen maag-darm-stelsel

De geleerde wijst in het interview ook naar het maag-darm-stelsel. “Dat werkt fenomenaal. Het is net een fabriek. De maag en de alvleesklier maken spijsverteringssappen aan. De maagportier bepaalt de hoeveelheid voedsel die de maag mag verlaten. Als het eten heel vet is, zorgt een hormonaal proces ervoor dat deze kringspier weinig voedsel doorlaat. De dunne darm neemt de voedingsstoffen vervolgens op. Het restafval scheiden we uit. Een magnifiek systeem. Hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer ik ervan onder de indruk raak.” De genezing van de darm na een operatie is volgens de kinderchirurg ook indrukwekkend. “De darmen groeien dan vanzelf aan elkaar vast. Heel bijzonder. Als dat niet goed gaat, ontstaat er lekkage.

Ten slotte

Geleerden die op deze wijze getuigen van de Schepper zijn identificatiefiguren voor medische studenten. Het is goed dat het Reformatorisch Dagblad hier ruimte voor heeft in de krant. Laten we in deze Week van de schepping onze Schepper niet uit het oog verliezen. Al is de geschapen wereld bedekt door de sluiers van de zondeval, er is nog ‘enig licht der natuur overgebleven’ (Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 4)3opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn’ (Romeinen 1:20, SV).

Stichting Uit het Woord der Waarheid brengt vertaling van bestseller ‘Am Anfang war die Information’ van dr. Werner Gitt op de markt

Informatie is de sleutel tot het begrijpen van leven. Biologische informatie is volgens de Amerikaanse denktank voor Intelligent Design, Discovery Institute, een aanwijzing voor intelligent ontwerp.1 Moleculair bioloog dr. Peter Borger geeft aan dat al de biologische informatie al aanwezig was in de oerorganismen en dat deze alleen maar tot expressie hoefde te komen.2 Informatietheorie is dus een belangrijke component voor wetenschappers die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof. De Duitser prof. dr. Werner Gitt denkt al jaren na over informatietheorie en heeft er een bestseller over geschreven: ‘Am Anfang war die Information’ of ‘In the Beginning was Information’. Dit boek is nu óók in het Nederlands vertaald door Stichting Uit het Woord der Waarheid3

Veelvuldig vertaald

De bestseller van dr. Werner Gitt verscheen de afgelopen jaren onder diverse titels als herdruk.4 Niet alleen werd deze Duitse uitgave veel verkocht, het boek werd ook vertaald in het Engels en uitgebracht bij MasterBooks. Daarnaast verschenen er vertalingen in het Chinees, Japans, Pools, Russisch en Hongaars5. Voor zover ik weet is het boek nooit in het Nederlands vertaald. Dat is bijzonder want dr. Werner Gitt had via de Europese Creationistische Congressen ook contact met diverse Nederlandstalige creationisten. Dit jaar heeft Stichting Uit het Woord der Waarheid echter de handschoen opgepakt en is André van der Beek aan het werk gezet om deze bestseller te vertalen. Dat is gelukt en voor mij ligt nu een mooi product. Omdat dit boek al wat ouder is en ik geen informatietheoreticus ben, wil ik het boek niet recenseren of bespreken, maar hieronder een korte beschrijving geven van de inhoud. Ik hoop daarmee de interesse van voor- en tegenstanders van het klassieke scheppingsgeloof te wekken en hen te stimuleren tot discussie over de informatietheorie van dr. Werner Gitt.

Inhoud

Het boek wordt aanbevolen door dr. John Sanford, dr. Andy C. McIntosh, dr. Randy Guliuzza, dr. Lael Weinberger, dr. Olaf Karthaus, dr. Paul Giem, wijlen dr. John Morris6 en dr. Carl Wieland. De bekende wiskundige dr. William A. Dembski schreef een voorwoord bij de eerste Engelse uitgave. Dembski is een bekende ID-coryfee. Het boek is onderverdeeld in zes hoofddelen (informatie, natuurwetten, informatie en biologisch leven, dwingende argumenten, universele informatie en de Bijbel en als laatste vragen en antwoorden). Na een korte inleiding van dr. Werner Gitt gaat het eerste hoofdstuk over de verschillende verschijningsvormen van informatie. Daarna bespreekt Gitt in het tweede hoofdstuk de vijf niveaus van universele informatie (Apobetiek, Pragmatiek, Semantiek, Syntaxis en Statistiek). Deze niveaus moeten in omgekeerde volgorde gelezen worden. Statistiek is het eerste niveau en Apobetiek het vijfde niveau. In het derde hoofdstuk komt Gitt tot de theorie van de universele informatie (TUI). In het tweede hoofddeel gaat Gitt in op de natuurwetten (van universele informatie). In het derde hoofddeel maakt Gitt de koppeling tussen informatie en biologisch leven. Door eerst een poging tot definitie te doen wat leven is en daarna op zoek te gaan naar informatie in levende wezens. In het vierde hoofddeel komt hij tot negen ‘dwingende conclusies’. Welke ‘dwingende conclusies’? (1) Er moet een intelligente Zender zijn. (2) De Zender moet uiterst intelligent zijn. (3) De Zender moet een hoogwaardige Schepperkracht bezitten. (4) De Zender moet een niet-materiële component hebben. (5) De mens moet een niet-materiële component hebben. (6) De leer van het materialisme is verkeerd. (7) De oerknal hypothese is niet voldoende voor het ontstaan van universele informatie. (8) De evolutie is weerlegd. (9) Geen leven uit de materie. In het vijfde hoofddeel gaat Gitt in op de verhouding tussen universele informatie en de Bijbel. Hij bespreekt daarin ook de eigenschappen van God. In het zesde en laatste hoofddeel bespreekt Gitt de vragen die vaak gesteld worden aan de Theorie van Universele Informatie. Ten slotte bevat het boek een epiloog en diverse appendices. De vormgeving is mooi! Het boek is wat stug zodat stukken eruit citeren niet meevalt.

Ten slotte

Het is goed dat dit werk van de academicus dr. Werner Gitt op de Nederlandse markt gebracht is. Ik hoop dat andere media dit boek zullen fileren en er over gaan schrijven. Informatietheorie is een van de bouwstenen voor een groter scheppingsparadigma. Dr. Werner Gitt heeft daar een belangrijke rol in gehad en daar zijn we hem dankbaar voor. Vreemd dat er niet eerder een vertaling is verschenen en dat Engelsen, Chinezen, Japanners, Polen, Russen en Hongaren ons voor moesten gaan in het vertalen van dit werk. Hopelijk zal de vertaling van dit boek meehelpen aan een opleving van de ‘Intelligent Design’-beweging en een bredere acceptatie van het scheppingsparadigma voortbordurend op het klassieke scheppingsgeloof. Naar Johannes 1: In den beginne was het Woord (of: In het begin was Informatie). Jammer overigens dat deze titel in het oorspronkelijke werk van Gitt niet behouden is gebleven. Het boek heeft als titel meegekregen ‘Informatie: De sleutel tot het leven’.7

Voetnoten

Onderzoek wijst op recente oorsprong mens en dier

Dit artikel is geschreven samen met dr. Peter Borger.

Nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst op een recente oorsprong van mens en dier. De schepping en de zondvloed kunnen goed als verklaring van de wetenschappelijke bevindingen dienen, betogen dr. Peter Borger en drs. Tom Zoutewelle.

In de maand juni zijn er twee opvallende berichten in de wetenschappelijke literatuur verschenen die informatie bevatten over de ouderdom van mens en dier op aarde. Volgens het eerste onderzoek1 beschikken alle mannen op aarde over vrijwel hetzelfde Y-chromosoom in hun DNA. Uit een ander onderzoek2 naar het DNA van levende dieren bleek –kort door de bocht gezegd– dat negen van de tien diersoorten op aarde op hetzelfde moment zijn ontstaan als de mens. Volgens de betrokken wetenschappers is dat maximaal 100.000 tot 200.000 jaar geleden.

Beide berichten hebben de aandacht getrokken van de populaire media, omdat de uitkomst van het onderzoek sterk afwijkt van de gangbare evolutionaire visie op de oorsprong van de dieren die vandaag de dag leven.

In 2005 is het complete genoom (DNA) van de mens ontrafeld. De aminozuurvolgorde van alle 23 chromosomen was van begin tot eind bepaald. Daarvoor moesten alle DNA-letters waarmee die genen worden geschreven nauwkeurig worden bepaald. Het ging daarbij om meer dan 3 miljard DNA-letters! Toen bleek al dat het Y-chromosoom bijzonder was, omdat daarin vrijwel geen variatie voorkomt. Het Y-chromosoom komt alleen bij mannen voor en alle mannen bleken een vrijwel identiek Y-chromosoom te bezitten. Dat was opmerkelijk, want normaal gesproken treft men op chromosomen wél variatie aan. De afwezigheid van variatie in het Y-chromosoom werd verklaard door een genetische flessenhals, die 5000 tot 7000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Een genetische flessenhals is een gebeurtenis waarbij de grootte van een populatie afneemt tot enkele individuen. Het resultaat is dat de genetische variatie binnen zo’n populatie sterk afneemt. Algauw deed dan ook de naam de term ”Y-chromosomale Adam” de ronde.

Stamverband

Onderzoekers van de Stanford Universiteit geloven nu dat ze een verklaring hebben gevonden. De onderzoekers nemen aan dat 5000 tot 7000 jaar geleden de sociale structuur van de menselijke samenleving veranderd is. Door de omslag van jager naar boer (landbouw en veeteelt) zouden mensen meer en meer in stamverband geleefd hebben. Dit zou biologisch gezien grote gevolgen hebben gehad. Als de leden van een stam alleen nakomelingen binnen de stam hebben verwekt, zouden de leden van een stam allen hetzelfde Y-chromosoom bezitten. Om het huidige gebrek aan variatie op het Y-chromosoom te verklaren, zou uiteindelijk één stam alle andere stammen moeten hebben uitgeroeid. De onderzoekers kunnen hun verhaal aan de hand van computermodellen aannemelijk maken.

Die modellen zijn vergelijkbaar met dat van de Amerikaanse geneticus Robert Carter, die in 2011 een computermodel opstelde gebaseerd op Genesis. Dat voorspelde wat we zouden moeten waarnemen indien er een schepping en een zondvloed zouden zijn geweest, waarbij de wereldbevolking werd teruggebracht tot acht mensen, met slechts drie voortplantende paren, waarvan de drie mannen broers zijn. Hij toonde aan dat dit model de moderne populatiegenetische bevindingen met betrekking tot het Y-chromosoom zeer waarheidsgetrouw weerspiegelde.

Overerving

Een tweede buitengewoon genetisch feit werd onlangs gemeld door een team van wetenschappers, dat het mitochondriale DNA van nu levende dieren bestudeerden. Mitochondriën zijn minuscule orgaantjes, die we in alle cellen van dieren en planten aantreffen. Ze spelen daar een belangrijke rol in de energiehuishouding; ze leveren de brandstof aan de cel. Bijzonder is dat deze mitochondriën een klein stukje DNA-code bezitten, dat de informatie voor een twintigtal genen bevat.

De overerving van dit mitochondriale DNA staat los van het DNA in de chromosomen. De mitochondriën worden van generatie op generatie via de celinhoud (het protoplasma) van de eicel doorgegeven.

In het erfelijke materiaal van de chromosomen ontstaat na verloop van tijd door diverse genetische processen (kruising, recombinatie) variatie. Door het ontbreken van deze processen in het mitochondriale DNA zijn wetenschappers in staat om aan de hand van genetische verschrijvingen (mutaties) te berekenen wanneer de eerste dieren moeten hebben geleefd.

Voor de mens had men al aangetoond dat het mitochondriale DNA niet verder in de tijd teruggaat dan ongeveer 100.000 tot 200.000 jaar. Populair uitgedrukt leefde er dus ooit een ”mitochondriale Eva”, van wie alle huidige vrouwen afstammen. Natuurlijk wordt dat niet door de materialistische filosofen geaccepteerd, en op verschillende apologetische websites worden deze gegevens evolutionistisch geïnterpreteerd: er leefde nooit maar één enkele oervrouw, maar er waren er velen. Van slechts één vrouw werden de mitochondriën doorgegeven, terwijl alle andere lijnen uitstierven.

Natuurramp

Het blijkt nu dat wanneer je dezelfde soort berekeningen doorvoert met het mitochondriale DNA van de nu levende dieren, je ook niet verder terug in de tijd kunt gaan dan maximaal 100.000 tot 200.000 jaar. In een uitgebreide genetische studie ontdekten genetici dat negen van de tien diersoorten op de planeet op hetzelfde moment zijn ontstaan als de mens.

Dat is een bizarre conclusie met twee mogelijke verklaringen. De eerste verklaring is dat er zich voor vrijwel alle diersoorten gelijktijdig een genetische flessenhals heeft voorgedaan. Men denkt dan aan een grootschalige wereldwijde natuurramp, waardoor de meeste soorten op aarde gedecimeerd werden. Wat voor natuurramp dat precies moet zijn geweest, is nog onduidelijk. Een andere verklaring is dat vrijwel alle diersoorten tegelijkertijd verschenen zijn op het aardoppervlak. Als je je probeert voor te stellen wat voor natuurlijke gebeurtenis daarvoor verantwoordelijk kan zijn geweest, dan moeten wetenschappers het antwoord schuldig blijven.

In een interview3 zegt een van de onderzoekers dat hij zich steeds fel verzet heeft tegen deze conclusie. Een opmerkelijke en openhartige bekentenis. Je kunt je afvragen waarom een wetenschapper zich zou willen verzetten tegen een dergelijke conclusie. Mogelijk omdat het antwoord niet bevalt. Het synchroon verschijnen van soorten is namelijk niet iets wat je verwacht in een evolutionair ontstaansproces. Het is niet in overeenstemming met de heersende theorieën.

Schepping en zondvloed

Als je als christen de Bijbel leest dan kun je twee momenten aanwijzen die een genetische flessenhals zijn geweest voor mens en dier: de schepping en de zondvloed. Na beide gebeurtenissen is er een beperkt aantal exemplaren geweest van de basistypen (oorspronkelijk geschapen groepen).

Welke van deze twee gebeurtenissen de meeste invloed heeft gehad, is moeilijk vast te stellen. Mogelijk zijn beide van belang geweest. De datering van de flessenhals op basis van het menselijk Y-chromosoom (5000 tot 7000 jaar) kan binnen de chronologie van de Bijbel vallen. Het mitochondriale DNA dateert de flessenhals weliswaar verder terug in de tijd (minimaal 100.000 jaar) maar dat is voor de tijdsrekening van de gangbare natuurwetenschap nog altijd recent te noemen. Creationisten zullen de behoefte hebben om de methoden achter deze verschillende dateringen nader te bestuderen. Zou hier sprake kunnen zijn van een en dezelfde flessenhals of zijn er meerdere flessenhalzen geweest? Ook creationisten zien de noodzaak in van een onafhankelijke bevestiging van deze nieuwe genetische data. De conclusie dat vrijwel alle soorten synchroon ontstaan zijn heeft verstrekkende consequenties.

Dat de oorsprong van mens en dier zeer recent is, is natuurlijk wel wat creationisten altijd beweerd hebben. Deze genetische bevindingen van onze tijd zijn dan ook in overeenstemming met wat het eerste Bijbelboek ons in eenvoudige bewoordingen overlevert. We kunnen Genesis dus gewoon serieus nemen en als geschiedenis lezen.

Dit artikel is met toestemming van de auteurs overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Borger, P., Zoutewelle, A., 2018, Uitkomst nieuw onderzoek niet te rijmen met evolutionaire visie op oorsprong mens en dier, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 48 (63): 6-7 (Artikel).

Top-10 van meest bekeken YouTube-video’s van Biblical Creation Trust (2023)

Biblical Creation Trust is een creationistische organisatie in Verenigd Koninkrijk (VK). Deze organisatie heeft ook een eigen YouTube-kanaal. In 2021 publiceerden wij via deze website een top-10 van meest bekeken video’s.1 We zijn nu twee jaar verder, welke video’s zijn nu het meest populair. Het valt op dat in de top-5 drie video’s staan die voor een Nederlandstalig congres uitgesproken zijn. Het YouTube-kanaal van Biblical Creation Trust is hier te vinden.

Hieronder een top-10 in chronologische volgorde naar het aantal weergaven. De weergaven zijn bijgehouden tot 15-2-2023.

Top-10 naar het aantal weergaven

1. Geological evidence of a worldwide flood met 5.316 weergaven (8).2 2. Facing the hard problems in creation geology met 4.134 weergaven (1).3 3. Dinosaurs: New insights from creationist research met 2.516 weergaven (-).4 4. A case study of the Coconino Sandstone met 1.619 weergaven (-).5 5. What are some evidences of the Flood in Great Britain and Northern Ireland? Part 1 met 1.609 weergaven (6).6 6. Ape men, ancestors and Adam met 1.513 weergaven (-).
7. What are some evidences of the Flood in Great Britain and Northern Ireland? Part 2 met 1.457 weergaven (10).7 8. Creation Moments 1: Crato Formation Fossil Fishes met 1.417 weergaven (3).
9. Earthquakes in a scientific and biblical context met 1.083 weergaven (-).8 10. Creation Moments 3: Wren’s Nest, Dudley met 1.082 weergaven (9).

Voetnoten

Interessant programma internationale ‘Fachtagung Biologie’ van Wort und Wissen voor academici en studenten

Ieder jaar organiseert Wort und Wissen een zogenoemde ‘Fachtagung Biologie’.1 Deze keer is de voertaal Engels en spreken academici uit de Duitsland, Noorwegen, VS Zweden en Zuid-Korea. Het is mooi dat Wort und Wissen breder kijkt dan Duitsland alleen en biologen uit verschillende landen wil uitnodigen. Helaas kan ik vanwege gezondheidsredenen niet afreizen, maar deze Fachtagung is een aanrader voor biologen en studenten biologie of aanverwante vakgebieden.2

Praktische zaken

Het betreft een meerdaagse Fachtagung. Het programma start op 24 maart 2023 om zes uur en is afgelopen op 26 maart 2023 om één uur. Helaas loopt de planning door tot zondagmiddag. Reformatorische studenten en academici zouden ervoor kunnen kiezen om zaterdagmiddag of -avond weer terug te reizen. Deze meerdaagse Fachtagung vindt plaats in ‘Freizeitheim Friolzheim’ met als adres Mühlweg 8, 71292 Friolzheim. Friolzheim ligt tussen Pforzheim en Stuttgart in, vanaf Arnhem ongeveer 500 kilometer rijden. Deze keer is de voertaal van het congres in het Engels en staat deze onder leiding van dr. Boris Schmidtgall en dr. Sandra Mohr. De kosten zijn voor biologen 120 euro, promovendi betalen 80 euro en studenten 60 euro. De kamerhuur is 25 euro en daar komt nog 7 euro bij voor het linnengoed, uiteraard tenzij u elders slaapt of uw linnengoed van thuis meeneemt.

Programma

Het exacte programma met de tijden is nog niet bekend. Wat wel bekend is zijn de referenten en de titels van de lezingen. Deze volgen hieronder, in de voetnoten wat persoonlijke informatie:

Prof. dr. Nigel CromptonQuantum Biology.
Dr. Lydia EberhardOntogenetic development of the tooth enamel – a challenge for evolutionary theory.
Prof. dr. Ola HössjerMathematical aspects of fine-tuning and information in biology.
Dr. ChinHo ShinWhy did God create the brain?
Prof. dr. Frank KarlsenGod created within 6 24 hour days – A presentation of scientific arguments.
Dr. Boris SchmidtgallThe Great Oxygenation Event – The greatest revolution in biology?

Het is mooi dat er voornamelijk experts zijn uitgenodigd die vertellen vanuit hun vakgebied. Op creationistische conferenties gaat dat namelijk niet altijd even goed. Crompton3 komt uit de VS. Wat hij precies gaat vertellen op de Fachtagung wordt niet helemaal duidelijk, maar zijn presentatie heeft als thema Quantum Biology.4 Eberhard5 is een tandheelkundige uit Duitsland en spreekt over de ontogenetische ontwikkeling van het tandglazuur. Ze ziet hier een uitdaging voor de evolutietheorie. De derde spreker komt uit Zweden.6 Zijn werk dat hij publiceerde in Journal of Theoretical Biology over fine-tuning in de biologie kwam onlangs in opspraak. In 2021 sprak dr. Van Engelen daar nog over op een congres van Fundamentum en Geloofstoerusting (zie voetnoot).7 Shin8 is een Zuid-Koreaanse neurowetenschapper. Hij denkt op het congres na over de vraag waarom God het brain schiep. Karlsen9 is een Noors biochemicus en patholoog en hoogleraar BioNanotechnoloog en moleculair bioloog aan de University in South-Eastern Norway. Schmidtgall10 is een organisch chemicus uit Duitsland en heeft de leiding over het congres. Hij spreekt over ‘The Great Oxygenation Event’. Het betreft een grote zuurstofcrisis ongeveer 2,4 miljard naturalistische jaren geleden.11 Schmidtgall schreef daar in 2021 al over in het blad Studium Intergrale Journal.12 Mooi dat deze geleerde de artikelen nu omgewerkt heeft tot een presentatie.

Mocht u voornemens zijn om te gaan en een kort verslag willen schrijven over dit evenement dan zijn wij, bij Fundamentum, bereid dit te publiceren via deze website. Neem dan contact op via ons contactformulier. Het is ook mogelijk om via pseudoniem wat te publiceren.

Voetnoten

Aarde zag er na scheppingsweek uit alsof hij al langer bestond

Het is onmiskenbaar dat het beeld van Genesis 1 en 2 diametraal staat tegenover het beeld van de evolutietheorie, stelt dr. Willem Binnenveld.

Dr. René Fransen schreef een artikel (RD 4-8-2017) naar aanleiding van een kritische reactie van enkele biologen op het boek ”En de aarde bracht voort” van prof. G. van den Brink (RD 18-7-2017).

Zijn eerste punt is dat het argument van deze biologen tegen de evolutietheorie met betrekking tot pseudogenen niet klopt. Creationisten én Fransen achten het voorstelbaar dat onze voorouders een intact gen voor het maken van vitamine C hadden en dat dit in de loop van generaties kapot is gegaan. Het verschil is dat de creationisten Adam en Eva als voorouders beschouwen, terwijl Fransen die voorouders ergens anders plaatst.

Als hij het heeft over een degeneratiemodel dat creationisten zouden hanteren en dat speculatief is, dan bestrijdt hij een model dat hij zelf ook hanteert. Hij verzet vervolgens de palen en zegt dat het bestáán van pseudogenen niet zozeer het argument is voor een gemeenschappelijke afstamming van alle dieren (inclusief de mens), maar het verspréídingspatroon van de pseudogenen. Dit is echter niet het argument dat door Van den Brink is genoemd. Toch wil ik er wel verder op ingaan.

DNA-mutaties

Het defect in het gen bij mensen lijkt op dat bij mensapen; het defect bij cavia’s en vleermuizen verschilt hiervan. Volgens een evolutionist is dat een sterke aanwijzing voor verwantschap tussen mens en mensaap. Een gezamenlijke voorouder zou het defect opgelopen en vervolgens doorgegeven hebben aan de verschillende afstammingslijnen.

Het is echter nog maar de vraag of dit argument standhoudt. Er zouden namelijk mechanismen kunnen zijn die ervoor zorgen dat het defect bij mensen en het defect bij mensapen op elkaar lijken. Mutaties (veranderingen) in het DNA komen namelijk niet volstrekt door toeval tot stand. Er zijn delen van het DNA die snel muteren en delen die langzaam muteren. Dit is niet alleen afhankelijk van het stuk DNA zelf maar ook van de omgeving waarin het zich bevindt. Mensapen en mensen hebben naast essentiële verschillen veel overeenkomsten. Aangezien het DNA van mensen en het DNA van mensapen overeenkomsten hebben, is het voorstelbaar dat mens en mensaap overeenkomstige ”zwakke” plekken in het DNA hebben en dat dezelfde neiging tot mutatie die bij de mensaap optrad ook bij de mens is opgetreden, maar dan ónafhankelijk van elkaar. Deze optie is niet speculatiever dan de optie dat mens en aap een gemeenschappelijke afkomst zouden hebben.

Calvijn

Als tweede punt bestrijdt Fransen het omphalos-argument (de aarde is met schijnbare ouderdom geschapen), omdat God de mens dan moedwillig op een dwaalspoor zou zetten. Ook Van den Brink is deze mening toegedaan.

Tegen de stellingname van Fransen zijn de volgende overwegingen te maken:

1. Als we ons concreet voorstellen dat de wereld in zes dagen geschapen is, dan kan het niet anders, of na de eerste week zag de aarde eruit alsof deze al langer bestond, gerekend naar diversiteit, complexiteit, schoonheid en allure.

2. Als de levende natuur in zo’n rijke verscheidenheid geschapen is, waarom zou dat dan met de levenloze natuur ook niet het geval zijn? Geschapen met vele soorten gesteenten, vormen, motieven, kleuren, overgangen, hoogten en diepten.

3. Als de naturalistische natuurwetenschapper in de natuur misleid wordt, wie is het dan die misleidt? God? Of is hij het misschien zelf (zie Romeinen 1:21). Wij zijn tenslotte, om met Calvijn te spreken, „blinder dan de mollen.”

4. Het is onmiskenbaar dat het beeld van Genesis 1 en 2 diametraal staat tegenover het beeld van de evolutietheorie. Als de evolutietheorie waar zou zijn, dan zou God ons misschien niet op een dwaalspoor zetten in het boek der natuur, maar wel in het boek der Schriftuur. Wat is ernstiger?

Micro-evolutie

Een derde punt van Fransen is dat de evolutietheorie een grote rol speelt in wetenschappelijke discussies. Hij illustreert dit door aan te geven dat evolutionisten binnenkort in Groningen een congres houden en dat er in Groningen een miljoenen euro’s kostend Institute for Evolutionary Life Sciences (IELS) is opgericht. En als ergens zoveel in wordt geïnvesteerd, dan moet het wel serieus zijn…

Het is minder imponerend dan het lijkt. Hier wreekt zich het gegeven dat Fransen (en in zijn voetspoor Van den Brink) geen onderscheid maakt tussen micro-evolutie en macro-evolutie. De micro-evolutie beschrijft genetische veranderingen en veranderingen in bouw en functie die optreden in populaties (groepen levende wezens) in de loop van de tijd, en hoe deze afhangen van allerlei interne en externe factoren. Bestudering hiervan is zinvolle empirische wetenschap, die binnen een creationistisch kader beoefend kan worden en resultaten oplevert die voor mens en schepping relevant zijn. Macro-evolutie, het concept dat alle levende wezens een gemeenschappelijke voorouder hebben, is gebaseerd op onwetenschappelijke argumentatie achteraf.

Door het IELS wordt voor het grootste deel micro-evolutie bestudeerd en (op het congres) gepresenteerd. Macro-evolutie komt wel aan bod maar lijkt niet overheersend. Het concept van macro-evolutie is namelijk geen vruchtbare bodem voor wetenschappelijk onderzoek. Daarmee worden geen toetsbare voorspellingen gedaan over ziekten, geen geneesmiddelen ontdekt of ontwikkelingen in ecosystemen voorspeld. De vruchtbare micro-evolutie staat mijlenver af van de macro-evolutie. Macro-evolutie is een vorm van evolutionisme, iets wat Van den Brink juist wil bestrijden.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Binnenveld, W., 2017, Aarde zag er na scheppingsweek uit alsof hij al langer bestond, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (114): 8-9 (artikel).