Home » Genealogie » Twee Nederlanders verdedigen (samen met een Amerikaan) een poster over de Castile Formation op de ICC

Twee Nederlanders verdedigen (samen met een Amerikaan) een poster over de Castile Formation op de ICC

Er is weer nieuws rond de International Conference on Creationism (ICC).1 Vanmorgen maakte ing. Stef Heerema bekend dat hij ook aanwezig is op de ICC om daar een poster te presenteren over de Castile Formation. Hij hoopt deze poster (met de bijbehorende abstract) samen met dr. Clarey en ir. Van Heugten te verdedigen.2

Poster

‘Layered Castile Formation New Mexico and West Texas explained by a Flood Model’. Een leesbare versie is te raadplegen via de link in voetnoot 3. Bron: ing. S.J. Heerema.

De titel van de poster luidt: ‘Layered Castile Formation New Mexico and West Texas explained by a Flood Model’.3 Op de poster wordt aangegeven dat de gelaagde Castile Formation gezien wordt als paradepaardje van het evolutionisme.4 Dit is volgens de auteurs onterecht, omdat geen enkel verschijnsel in deze formatie adequaat wordt verklaard. Het model van ‘igneous salt’ (zout als stollingsgesteente) doet dat, volgens de auteurs, wel en verheft deze formatie dus als paradepaardje van het jongeaardecreationisme. De eruptie van gestold zout heeft de rifstructuur van de Capitan Limestone plat gewalst. De ontstane laagjes in de Castile Formation zijn veroorzaakt door kristallisatie tijdens de stolling van de zoutmagma. Na deze stolling is er olie binnengedrongen die donkere laagjes veroorzaakte. Op de poster wordt verwezen naar twee publicaties in Journal of Creation van Heerema en Van Heugten. De poster en ook de abstract kent als auteurs ing. S.J. Heerema, dr. T. Clarey en ir. G.J.H.A. van Heugten.

Abstract

In de abstract wordt erop gewezen dat creationisten in het verleden geworsteld hebben met de zogenoemde evaporieten. Ze verwijzen daarbij naar een paper van wijlen Glenn Morton op de ICC van 1986.5 De Castile Formation wordt als paradepaardje gezien van dit uniformitarianistische6 model. De auteurs noemen dit, na een literatuurstudie, onterecht, omdat geen enkel aspect adequaat wordt verklaard. Het gepresenteerde zondvloedmodel maakt het echter tot een paradepaardje van jongeaardecreationisten. De mineralogie van de Castile Formation is, volgens de onderzoekers, het gevolg van intrusies. Deze intrusies hadden ook gevolgen van de Capitan Limestone. De complexe gelaagde structuur van afwisselend anhydriet en calciet is mogelijk veroorzaakt door kristallisatie. Dit kristallisatieproces zou op moleculair niveau hetzelfde zijn gegaan als we kennen bij gangbare kristallisatie van stollingsgesteenten. In de abstract wordt ook nog wat gezegd over de bovenliggende Salado- en Rustler Formation. Deze zou bestaan uit het residu van de Castile Formation, we vinden in deze aardlagen voornamelijk zouten met een lagere dichtheid, zoals haliet en sylviet. De olie zou ontstaan zijn uit de hitte van het bedekkende zoutbed en daarna de poriën van het zoutbed hebben gevuld. Zo ontstonden de donkere lagen met organisch materiaal.

Ten slotte

Het is mooi om te zien dat er ook Nederlanders op de ICC presenteren. Omdat ICC een Angelsaksisch-creationistische conferentie is, is het voor in de toekomst aan te moedigen dat er meer Europese (en Aziatische) wetenschappers onderzoek presenteren op deze conferentie. Zodat het met recht een internationale conferentie wordt. De Castile Formation is in Nederland vooral bekend geworden door de discussie tussen ing. Heerema en dr. Henke.7 Het is goed dat Heerema zijn gedachten nu samen met anderen uitgewerkt heeft in een poster. Hoewel ik het persoonlijk zeer onwaarschijnlijk acht dat evaporieten stollingsgesteenten zijn8, is dit een knappe prestatie die felicitaties waard zijn!

Voetnoten

  1. Ik heb op deze website al meer geschreven over deze conferentie. Zie: https://oorsprong.info/negende-editie-van-de-international-conference-on-creationism-zal-deze-zomer-plaatsvinden-op-cedarville-university/, https://oorsprong.info/programma-icc-2023-begint-steeds-meer-vorm-te-krijgen-registratie-mogelijk-tot-3-juli-2023-d-v/, https://oorsprong.info/dr-todd-c-wood-prominent-aanwezig-op-de-icc-geleerde-presenteert-maar-liefst-vijf-papers-veelal-over-paleoantropologie-en-de-implicaties-voor-het-klassieke-scheppingsparadigma/ en https://oorsprong.info/paul-garner-msc-met-ten-minste-twee-papers-aanwezig-op-de-icc-definitieve-programma-laat-nog-op-zich-wachten/.
  2. Het model van Heerema is in Nederland zeer bekend, hier is een overzicht te vinden: https://oorsprong.info/het-vulkanisch-zoutmodel-vzm-van-ing-stef-heerema-een-overzicht/. Het overzicht moet nog bijgewerkt worden met de in 2022 en 2023 verschenen publicaties van Heerema et al.
  3. De poster is hier te bestuderen: https://www.researchgate.net/publication/372078102_THE_LAYERED_CASTILE_FORMATION_IN_NEW_MEXICO_AND_WEST_TEXAS_EXPLAINED_BY_A_FLOOD_MODEL_INVOLVING_MOLTEN_IGNEOUS_SALT.
  4. Zelf zou ik hier geen ‘evolutionisme’ gebruiken, omdat de evolutietheorie een biologische theorie is. Beter ‘naturalisme’ of ‘uniformitarianisme’.
  5. De paper van Morton is hier te downloaden: https://digitalcommons.cedarville.edu/icc_proceedings/vol1/iss1/50/.
  6. I.p.v. het gestelde evolutionisme.
  7. De discussie is hier te vinden: https://sites.google.com/site/respondingtocreationism/salt-deposits.
  8. Zie voor een (nog) niet goed onderbouwde reactie waar ik zelf sta: https://oorsprong.info/vragen-over-het-vzm-overzicht-3-waar-sta-je-zelf/.