Home » Evenement » Paul Garner (MSc.) met ten minste twee papers aanwezig op de ICC – Definitieve programma laat nog op zich wachten

Paul Garner (MSc.) met ten minste twee papers aanwezig op de ICC – Definitieve programma laat nog op zich wachten

De International Conference on Creationism (ICC) is een van de betere conferenties georganiseerd door creationisten.1 Eind volgende week begint deze conferentie aan de Cedarville University. Helaas laat het definitieve programma nog op zich wachten. Daarom vandaag weer een tipje van de sluier opgelicht. We weten al dat dr. Todd C. Wood aanwezig is met vijf papers die vooral gaan over paleoantropologie.2 Paul Garner (MSc.)3 laat via Facebook weten dat hij ook aanwezig is met twee papers.4

Paul Garner

Paul Garner (MSc.) laat ons weten dat hij als co-auteur meegewerkt heeft aan de paper ‘Testing the order of the fossil record’. Deze wordt kort beschreven door dr. Todd C. Wood.5 Daarnaast heeft hij in de achterliggende periode met een aantal studenten onderzoek gedaan naar dateringen met isotopen. De titel van deze studie is: ‘How often do radioisotope ages agree? A preliminary study of 29.000 radioisotope ages in the USGS National Geochronological Database’. De studenten hebben, samen met Garner, deze database bestudeerd en ontwikkelden een concordantie/disconcordantie-metriek. De patronen die ontstonden werden geanalyseerd op overeenstemming en verschil. Er is nog veel te doen op dit gebied (vandaar ‘preliminary’), maar er zijn ook al interessante resultaten te presenteren. Garner geeft ook aan deel te zullen nemen aan de paneldiscussie over zondvloedgrenzen.

Creation Theology Society

Op de zaterdag voor de ICC (volgende week zaterdag dus) zal de CBS, CGS en CTS ook een conferentie organiseren op dezelfde locatie. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij korte abstracts worden gepresenteerd over onderzoeksresultaten behaald door verschillende creationistische wetenschappers. Ook deze groepen zijn beslist de moeite van het volgen waard, omdat zij gedegen onderzoek doen.6 Via hun website laat de Creation Theology Society weten dat mensen zich kunnen registreren voor deze conferentie. Naast de presentaties van de abstracts zal er ook een ‘Interdisciplinary Session’ zijn met presentaties over ‘Created Kinds’. De papers die uit deze presentaties voortvloeien zullen gebundeld worden in de derde issue van het Journal of the Creation Theology Society (2024/2025). Na deze presentaties wordt er door de genoemde organisaties ook nog een Annual Members Business Meeting gehouden.7

Voetnoten

  1. We hebben in twee artikelen hier al over geschreven: https://oorsprong.info/negende-editie-van-de-international-conference-on-creationism-zal-deze-zomer-plaatsvinden-op-cedarville-university/ en https://oorsprong.info/programma-icc-2023-begint-steeds-meer-vorm-te-krijgen-registratie-mogelijk-tot-3-juli-2023-d-v/. Ook in de nieuwsbrief van juni 2023 stonden we hier bij stil: https://oorsprong.info/volg-groot-creationistisch-wetenschappelijk-congres-in-amerika-aangemeld-voor-het-congres-bijbel-wetenschap-2023-nieuwsbrief-d-d-30-6-2023/.
  2. Wood kennen we van het congres Bijbel & Wetenschap 2022: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2022-9-dr-todd-wood-a-creationist-biosystematic-method-the-current-status-of-baraminology/. Hier een artikel over zijn vijf papers: https://oorsprong.info/dr-todd-c-wood-prominent-aanwezig-op-de-icc-geleerde-presenteert-maar-liefst-vijf-papers-veelal-over-paleoantropologie-en-de-implicaties-voor-het-klassieke-scheppingsparadigma/.
  3. We kennen Paul Garner onder andere van een presentatie over dinosauriërs op het congres Bijbel & Wetenschap 2021: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2021-10-paul-garner-msc-dinosaurs-new-insights-from-creationist-research/.
  4. Bron: https://www.facebook.com/paul.garner.5243.
  5. Zie: https://oorsprong.info/dr-todd-c-wood-prominent-aanwezig-op-de-icc-geleerde-presenteert-maar-liefst-vijf-papers-veelal-over-paleoantropologie-en-de-implicaties-voor-het-klassieke-scheppingsparadigma/.
  6. Hierover heb ik vorig jaar ook nog een artikel geschreven: https://oorsprong.info/creationistische-academici-presenteren-deze-maand-onderzoekswerk-op-de-jaarlijkse-origins-conference/.
  7. Meer informatie is hier te vinden: https://creationtheologysociety.org/2023/07/01/origins-conference-2023/. Aanmelden kan via deze link: https://www.eventbrite.com/e/origins-2023-tickets-628651382207.