Home » Genealogie

Categoriearchief: Genealogie

Overlijdensakte van Metje van Meerten (1825-1895)

Geboorteakte van Metje van Meerten (1825-1895) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Metje van Meerten (1825-1895) weergegeven.1 Op 26 februari 1895 verscheen Klaas Hoekstra (1865-?) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel om aangifte te doen van het overlijden van Metje. Klaas was negen en twintig jaar oud en veldwachter van beroep. Hij woonde te Woudsend. Klaas deed de aangifte samen met Rinke de Jong (1842-1901). Rinke was twee en vijftig jaar oud en vrachtrijder van beroep en woonde eveneens in Woudsend. Zij verklaarden dat Metje op 25 februari 1895 te Woudsend is overleden om half vier in de nacht. Metje was negen en zestig jaar en vier maanden oud en oefende geen beroep uit. Ze is geboren in Opheusden2 en woonde te Woudsend. Ze was weduwe van Pieter van der Brug (1819-1894) en dochter van de wijlen echtelieden Jan (Willem) van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845). Uit de genealogische gegevens blijkt dat Metje op 15 mei 1858 te Wymbritseradeel trouwde met Pieter.

Voetnoten

Overlijdensakte van Dora Peters (1850-1892)

Overlijdensakte van Dora Peters (1850-1892) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Dora Peters (1850-1892) weergegeven.1 Op 28 december 1892 deed Arien van Brenk (1829-1918) aangifte van het overlijden van Dora. Arien was drie en zestig jaar oud, arbeider van beroep en niet verwant aan de overledene. Arien deed de aangifte samen met Willem van Drumpt (1858-1898), vier en dertig jaar oud, boomkweker van beroep en eveneens niet verwant aan de overledene. Zij gaven aan dat Dora op 27 december 1892 om tien uur in de ochtend is overleden in de ouderdom van een en veertig jaar.2 Dora was weduwe van Ruth van Meerten (1826-1890) en eerder weduwe van Marinus Schaap (1847-1874). Ze was arbeidster van beroep en geboren en woonachtig te Opheusden. Dora was een dochter van Dirk Peters (1819-1873) en Jantje van den Berg (1818-1867). Uit de genealogische gegevens weten we dat Dora op 7 november 1873 te Opheusden in het huwelijk trad met Marinus Schaap en na het overlijden van Marinus op 2 juli 1875 in het huwelijk trad met Ruth van Meerten. Arien kon de akte helaas niet ondertekenen omdat hij aangaf niet te kunnen schrijven omdat hij dit niet geleerd heeft.

Voetnoten

Geboorteakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958)

Geboorteakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ambt Doetinchem.

Hierboven wordt de geboorteakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958) weergegeven.1 Op 2 juli 1890 deed Johan Kappert (1864-1937) bij de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ambt Doetichem aangifte van de geboorte van zijn dochter. De akte werd opgemaakt door wethouder Christian Bernhard Wilhelm Kehrer (1835-1902). Johan was zes en twintig jaar oud en metselaar van beroep. Hij woonde in Langerak dorpje binnen de gemeente. Hij verklaarde dat Hermanna Johanna werd geboren op woensdag 2 juli 1890 om twee uur in de nacht. Haar moeder was Naatjen Stoltenburg (1865-1904). Johan had twee getuigen meegenomen: (1) Arend Kappert (1823-1892), vader van de aangever, zeven en zestig jaar oud en koopman van beroep, en (2) Bernardus Willemsen (±1854-?), zes en zestig jaar oud en arbeider. Johan kon de akte helaas niet ondertekenen omdat hij geen schrijven geleerd had. Uit de genealogische gegevens weten we dat Hermanna Johanna op 13 oktober 1916 te Ambt Doetinchem in het huwelijk trad met Gerrit van Meerten (1889-?). Hermanna Johanna overleed op 30 september 1958 te Arnhem.2

Voetnoten

Geboorteakte van Dora Peters (1850-1892)

Geboorteakte van Dora Peters (1850-1892) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Dora Peters (1850-1892) weergegeven.1 Op 29 december 1850 deed Dirk Peters (1819-1873) aangifte van de geboorte van zijn dochter. Hij deed de aangifte in de Gemeente Kesteren en de akte werd opgemaakt door burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Dirk was dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij verklaarde dat Dora op 28 december 1850 om drie uur in de nacht geboren is in het huis nummer 183B te Opheusden. Haar moeder was Jantje van den Berg (1818-1867), werkster van beroep. Dirk had twee getuigen meegebracht: (1) Jan Stengink den Hartog, een en dertig jaar oud en landbouwer van beroep, en (2) Klaas Ramkema (±1806-1880), vier en veertig jaar oud en veldwachter van beroep. Helaas kon Dirk de akte niet ondertekenen omdat hij geen schrijven geleerd had. Uit de genealogische gegevens weten we dat Dora op 9 september 1873 te Kesteren in het huwelijk trad met Marinus Schaap (1847-1874). Na het overlijden van Marinus trouwde zij opnieuw op 2 juli 1875 te Opheusden met Ruth van Meerten (1826-1890). Dora overleed op 27 december 1892 te Opheusden.

Voetnoten

Geboorteakte van Maria Theodora Josephine Dijkstra (1912-?)

Geboorteakte van Maria Theodora Josephine Dijkstra (1912-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Watergraafsmeer.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maria Theodora Josephine Dijkstra (1912-?) weergegeven.1 Op 16 september 1912 deed David Dijkstra (1873-?) in de Gemeente Watergraafsmeer aangifte van de geboorte van zijn dochter. David was negen en dertig jaar oud en diamantbewerker van beroep. Hij woonde te Watergraafsmeer. David gaf aan dat zijn dochter Maria Theodora Josephine op 14 september 1912 om half twee in de middag is geboren op de Bothastraat 28. Haar moeder was Maria van Meerten (1880-?), zonder beroep.2 David had twee getuigen meegenomen: (1) Gerrit Kater (1884-?), acht en twintig jaar oud en schuitenvoerder van beroep, en (2) Boudewijn van Noord (1890-?), twee en twintig jaar oud en schuitenvoerder van beroep. Beide getuigen zijn woonachtig te Amsterdam. Het is de auteur (nog) onbekend wanneer Maria Theodora Josephine is overleden.

Voetnoten

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1903-1903)

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1903-1903) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria van Meerten (1903-1903) weergegeven.1 Op elf maart 1903 deed Coenraad van Houten (±1867-?) in de Gemeente Amsterdam aangifte van het overlijden van Maria. Coenraad was zes en dertig jaar oud en portier van beroep. Hij deed de aangifte samen met Folkert Reinbergen (1837-?), vijf en zestig jaar oud en werkman van beroep. Beiden verklaarden dat Maria op 9 maart 1903 om vier uur in de middag in het huis Camperstraat 17 in de leeftijd van drie dagen is overleden.2 Ze woonde in de Albert Cuypstraat 111 in Amsterdam en was een dochter van Maria van Meerten (1880-?).3

Voetnoten

Geboorteakte van Maria van Meerten (1903-1903)

Geboorteakte van Maria van Meerten (1903-1903) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maria van Meerten (1903-1903) weergegeven.1 Op 9 maart 1903 deed Margaretha Maria Kok (1870-?) in de Gemeente Amsterdam aangifte van de geboorte van Maria. Margaretha Maria was twee en dertig jaar oud en vroedvrouw van beroep. Zij verklaarde dat Maria in haar bijzijn op 6 maart 1903 om vijf uur in de middag in het huis Albert Cuypstraat 111 geboren is. Haar moeder was Maria van Meerten (1880-?).2 De verwekker van het kind is onbekend. Margaretha Maria had twee getuigen meegenomen: (1) Gautier Oltmans (1868-1938), vier en dertig jaar oud en ambtenaar van beroep, en (2) Johannes Boomkamp (1870-?), twee en dertig jaar oud en ambtenaar van beroep. Beide getuigen woonden in Amsterdam. Maria is overleden op 9 maart 2021 toen zij drie dagen oud was.3

Voetnoten

Overlijdensakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958)

Overlijdensakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958) weergegeven.1 Op 2 oktober 1958 deed Bernard Klaas Vos (1906-1981) voor de burgerlijke stand in de Gemeente Arnhem aangifte van het overlijden van Hermanna Johanna. Bernard Klaas was een en vijftig jaar oud en koster van beroep. Hij verklaarde dat Hermanna Johanna op 30 september 1958 om vier uur in de middag is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Hermanna Johanna was zonder beroep, geboren te Ambt Doetinchem een woonde te Arnhem. Zij was getrouwd met Gerrit van Meerten (1889-?) en een dochter van het wijlen echtpaar Johan van Kappert (1864-1937) en Naatjen Stoltenburg (1865-1904). Uit de genealogische gegevens weten we dat zij op 13 oktober 1916 te Ambt Doetinchem in het huwelijk is getreden met Gerrit van Meerten.

Voetnoten

Geboorteakte van Gerrit van Meerten (1889-?)

Geboorteakte van Gerrit van Meerten (1889-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gerrit van Meerten (1889-?) weergegeven.1 Op 1 juli 1889 verscheen Ruth van Meerten (1826-1890) voor de burgerlijke stand in de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Ruth was twee en zestig jaar oud en gepensioneerd militair van beroep. Hij verklaarde dat Gerrit op 30 juni 1889 om drie uur in de middag in het huis nummer 178 te Opheusden is geboren. Zijn moeder was Dora Peters (1850-1892), zonder beroep. Ruth had twee getuigen meegenomen: (1) Jan Roelof Heij (1855-1917), vier en dertig jaar oud en wagenmaker van beroep, en (2) Willem van Drumpt (1858-1898), een en dertig jaar oud en boomkweker van beroep. Uit de genealogische gegevens weten we dat Gerrit op 13 oktober 1916 te Doetinchem Ambt in het huwelijk trad met Hermanna Johanna Kappert (1890-1958). Het is de auteur (nog) onbekend wanneer Gerrit is overleden.

David Dijkstra (1873-?) in het militieregister

In het jaar 1811 werd in Nederland de militaire dienstplicht ingevoerd. Er werden daarvoor registers bijgehouden: de militieregisters. Militieregisters ‘is een overkoepelende term voor de administratie van dienstplichtige mannen’.1 Voor genealogisch onderzoek zijn deze militieregisters van grote waarde omdat ze vaak meer informatie bevatten over o.a. het uiterlijk van een persoon en de familieomstandigheden. David Dijkstra (1873-?) die in 1904 te Hilversum in het huwelijk trad met Maria van Meerten (1880-?) is ook opgenomen in de militieregisters.2 Hieronder de informatie uit het register.

David Dijkstra (1873-?) werd geboren in Sappemeer (provincie Groningen) op 15 april 1873.3 Hij woonde bij inschrijving in Amsterdam (provincie Noord-Holland). Zijn vader was Joseph Dijkstra (1835-1880) en zijn moeder Hendelena Haalman (1835-1875). Beide ouders waren ten tijde van de inschrijving al overleden. Vanwege het vroege overlijden van de ouders van David was Marcus Haalman (1841-1921) zijn voogd. Deze Marcus was zijn oom en woonde te Naarden.4 David was van beroep diamantslijper. Hij krijgt een vrijstelling omdat hij absent was tijdens dienst. Deze vrijstelling werd op 15 december 1892 uitgesproken en voorzien van een handtekening van de voorzitter.

Voetnoten