Home » Genealogie

Categoriearchief: Genealogie

Overlijdensakte van Maria van den Berg (1760-1832)

Overlijdensakte van Maria van den Berg (1797-1865) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria van den Berg (1760-1832) weergegeven.1 Op 19 januari 1832 om tien uur in de ochtend verscheen Arnoldus van Mourik (1794-1873) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik om aangifte te doen van het overlijden van Maria. Hij deed deze aangifte voor burgemeester Dirk de Rooij. Arnoldus was zeven en dertig jaar oud, landbouwer van beroep en goede vriend van de overledene. Hij deed de aangifte samen met Lammert van de Geer (1808-1837), vier en twintig jaar oud, landbouwer van beroep en goede vriend van de overledene. Zij gaven aan dat Maria op 18 januari 1832 om twee uur in de middag is overleden in de leeftijd van een en zeventig jaar. Maria was eerst weduwe van Klaas van Meerten (?-1804) en laatst weduwe van Arie van Hattem (1748-1818). Ze oefende geen beroep uit, woonde te Eck en Wiel en is daar geboren op 17 mei 1760.

Voetnoten

Overlijdensakte van Maria van den Berg (1797-1865)

Overlijdensakte van Maria van den Berg (1797-1865) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria van den Berg (1797-1865) weergegeven.1 Op 28 maart 1865 deed Wessel van Steenderen Grolleman (1825-1904) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik aangifte van het overlijden van Maria. Wessel was negen en dertig jaar oud en arbeider van beroep en niet verwant aan de overledene. Hij deed de aangifte samen met Aalbert Jansen Doornenbal (±1806-1894), negen en vijftig jaar oud, kleermaker van beroep en eveneens niet verwant aan de overledene. Zij verklaarden dat Maria op 28 maart 1865 om zeven uur in de ochtend te Eck en Wiel is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Ze oefende geen beroep uit en is geboren te Ingen, Gemeente Lienden. Ze woonde laatst te Eck en Wiel. Maria was de huisvrouw van Cornelis Vermeer (1798-1874), arbeider te Eck en Wiel, en een dochter van wijlen echtelieden Cornelis van den Berg (1762-1831) en Willemina van Meerten (1750-1827)2.

Voetnoten

Huwelijksinschrijving van Klaas van Meerten (?-1804) en Maria van den Berg (1760-1832)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Klaas van Meerten (?-?) en Maria van den Berg (1760-1832) weergegeven.1 Op 9 augustus 1793 zijn Klaas en Maria in de Nederduits-Gereformeerde Gemeenten van Eck en Wiel in wettige ondertrouw opgenomen. Klaas was weduwnaar van Bartje Timmer (?-?) en Maria was geboren te Eck en Wiel. Na de drie zondagse proclamaties zijn ze op 25 augustus 1793 onverhinderd in het huwelijk getreden.

Voetnoten

Doopinschrijving van Jan van Meerten (1792-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Meerten (1792-?) weergegeven. Hij werd op 6 januari 1793 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Hij was een zoon van Claas van Meerten (?-?)1 en Bartje Timmer (?-?)2. Jan is geboren op 29 december 1792. Als getuige was Willemina van Meerten (1750-1827)3 aanwezig, zij was de huisvrouw van Cornelis van den Berg (1762-1831). Hij is overleden vóór 1795 omdat Klaas dan opnieuw een zoon met de naam ‘Jan’ krijgt.4

Voetnoten

Huwelijksinschrijving van Klaas van Meerten (?-1804) en Sijbartie Timmer (?-<1793)

Hierboven wordt in twee delen de huwelijksinschrijving van Klaas van Meerten (?-?) en Sijbartie Timmer (?-?) weergegeven.1 Op 23 april 1784 zijn zij in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Ingen in wettigen ondertrouw opgenomen. Klaas en Sijbartie woonden beiden te Ingen. Op zondag 25 april hebben zij hun eerste huwelijksvoorstel gedaan en na drie voorgaande zondagse proclamaties zijn zij op 9 mei 1784 in het huwelijk getreden. Sijbartie is vóór 1793 overleden want toen hertrouwde Klaas met Maria van den Berg (1760-1832).2

Voetnoten

Parenteel van Willemina van Meerten (1750-1827) en Cornelis van den Berg (1762-1831)

Willemina van Meerten werd in 1750 geboren te Ingen als dochter van Jan (Klaassen) van Meerten (1724-?) en Jacoba van Grootveld (?-?). Zij is overleden op 17 maart 1827 te Maurik.1 Zij trouwde op 7 juli 1782 te Eck en Wiel met Cornelis van den Berg.2 Cornelis van den Berg werd in 1762 te ? geboren als zoon van Cornelis van den Berg (?-?) en Christina van Valburg (?-?). Hij is overleden op 9 september 1831 te Eck en Wiel.3

Kinderen

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren.

  1. Stijntje van den Berg. Zij werd geboren op 9 november 1783 te Eck en Wiel4 en overleed op 30 maart 1850 te Eck en Wiel5. Op 29 november 1807 trouwde zij te Maurik met Willem Hobé, geboren op 19 juli 17856 te Maurik en overleden op 8 januari 1851 te Maurik7. Hij was een zoon van Willem Hobé (?-?) en Johanna van Beusekom (?-?). Van dit echtpaar wordt geen parenteel weergegeven. Zoon Willem Hobé (1821-1867) is getrouwd met een telg uit het geslacht Van Meerten en deze zal, als we zover zijn, hier ook toegevoegd worden.
  2. Jacoba van den Berg. Zij werd geboren op 30 december 1785 te Eck en Wiel8 en is overleden op 29 december 1809 te Maurik9. Zij is ongehuwd overleden.
  3. Cornelia van den Berg. Zij werd geboren op 25 augustus 1787 te Eck en Wiel10 en is overleden vóór 1789.
  4. Cornelia van den Berg. Zij werd geboren op 8 januari 1789 te Eck en Wiel11 en is overleden op 21 oktober 1809 te Maurik12. Zij is ongehuwd overleden.
  5. Janna van den Berg. Zij werd geboren op 13 juni 1791 te Eck en Wiel13 en het is de auteur (nog) onbekend wanneer zij is overleden. In ieder geval vóór 1809.
  6. Cornelis van den Berg. Hij werd geboren op 31 januari 1794 te Eck en Wiel14 en is overleden op 10 februari 1810 te Maurik15. Hij is ongehuwd overleden.
  7. Maria van den Berg. Zij werd geboren op 26 maart 1797 te Ingen16 en overleed op 28 maart 1865 te Eck en Wiel. Op 10 februari 1819 trouwde zij te Maurik met Cornelis Vermeer, geboren op 11 september 179817 te Maurik en overleden op 10 november 1874 te Werkendam18. Hij was een zoon van Gerrit Vermeer (?-?) en Hendrina van Zandwijk (?-?). Van dit echtpaar wordt geen parenteel weergegeven. Dochter Cornelia Vermeer (1821-1901) is getrouwd met een telg uit het geslacht Van Meerten en deze zal, als we zover zijn, hier ook toegevoegd worden.

Meer informatie over dit echtpaar

Dit parenteel wordt nog verder compleet gemaakt. Hieronder volgen tijdelijk de linkjes naar artikelen op deze website die onder meer dit echtpaar vermelden. Later, als de Heere leven geeft, willen we dit omwerken tot een overzichtelijk en leesbaar geheel.

Voetnoten

Tweede overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874)

Hierboven wordt de tweede overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874) weergegeven.1 Op 23 november 1874 werd het overlijdensbericht van Cornelis vanuit het register van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Werkendam door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik overgenomen.2 Hieruit blijkt dat Cornelis op 10 november 1874 te Werkendam in de leeftijd van zeven en zeventig jaar is overleden.3 Cornelis was zonder beroep en geboren en wonende te Maurik. Hij was weduwnaar van Maria van den Berg (1797-1865)4 en zoon van de wijlen echtelieden Gijsbert Vermeer5 en Hendrina van Zandwijk.

Voetnoten

Overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874)

Overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Werkendam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelis Vermeer (1798-1874) weergegeven.1 Op 12 november 1874 verscheen Lambertus Aaldert van Meerten (1826-1890) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Werkendam om aangifte te doen van het overlijden van Cornelis. Lambertus Aaldert was acht en veertig jaar oud, koetsier van beroep en schoonzoon van de overledene.2 Hij deed de aangifte samen met Pieter Verdoorn (1835-1897), negen en dertig jaar oud, van beroep subontvanger en wonende te De Werken. Zij verklaarden dat Cornelis op 10 november 1874 om elf uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van vier en zeven en zeventig jaar..3 Hij oefende geen beroep uit en was woonachtig te Maurik. Cornelis was weduwnaar van Maria van den Berg (1797-1865)4 en zoon van de wijlen echtelieden Gerrit Vermeer en Hendrina van Zandwijk.

Voetnoten

Doopinschrijving van Cornelis Vermeer (1798-1874)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelis Vermeer (1798-1874) weergegeven.1 Cornelis werd op 16 september 1798 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Maurik. Hij was een zoon van Garret Vermeer en Hendrika van Sandwijk (?)2. Als getuige was Aaltje van Ingen aanwezig.3 Cornelis werd geboren op 11 september 1798.

Voetnoten

Tweede huwelijksinschrijving van Willemina van Meerten (1750-1827) en Cornelis van den Berg (1762-1831)

Hierboven wordt de tweede huwelijksinschrijving1 van Willemina van Meerten (1750-1827) en Cornelis van den Berg (1762-1831) weergegeven.2 Op 14 juni 1782 zijn Willemina en Cornelis in wettige ondertrouw opgenomen. Het gaat om Cornelis van den Berg die geboren is te Eck en Wiel en Willemina van Meerten die geboren is te Ingen. In de gemeente Eck en Wiel hebben de drie zondagse proclamaties onverhinderd doorgang gevonden. Het huwelijk is op 7 juli 1782 in de kerk van Eck en Wiel gesloten.

Voetnoten