Home » Genealogie

Categoriearchief: Genealogie

Overlijdensakte van Koba van Meerten (1803-1857)

Hierboven wordt de overlijdensakte van Koba van Meerten (1803-1857) weergegeven.1 Op 7 februari 1857 deed Bernardus Koch (1795-1867) aangifte van het overlijden van Koba voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik. Dirk de Rooij (±1793-1863), burgemeester, was tegelijkertijd ook de ambtenaar Burgerlijke Stand. Bernardus was twee en zestig jaar oud en schipper van beroep. Hij deed de aangifte samen met Nicolaas van Beek (±1786-?), een en zeventig jaar oud en zonder beroep. Beide getuigen woonden in de Gemeente Maurik en waren goede vrienden van de overledene. Zij verklaarden dat Koba op 6 februari 1857 om elf uur in de avond te Eck en Wiel is overleden in de ouderdom van drie en vijftig jaar. Ze oefende geen beroep uit en was geboren en woonachtig in Eck en Wiel. Koba was weduwe van Geurt van Kouterik (1793-1855) en een dochter van de wijlen echtelieden Klaas van Meerten (?-1804) en Maria van den Berg (1760-1832).

Voetnoten

Feedback & Vragen 2022: Bent u familie van Machiel van Meerten (1895-1949)?

Via de chat van Facebook kreeg ik een vraag over de genealogie van het geslacht Van Meerten. Al meer dan twintig jaar ben ik in mijn vrije tijd, het ene jaar veel meer dan het andere jaar, bezig met stamboomonderzoek. Sinds vorig jaar publiceer ik mijn bevindingen en de gevonden stukken online op de website ‘Oorsprong’. Dat leidt regelmatig tot vragen van (verre) familieleden. Een kennis stelde een vraag over Machiel van Meerten (1895-1949).

Hij vroeg (spelling aangepast):

Bent u familie van Machiel van Meerten, zoon van Arie van Meerten en Maartje Maria van Eck?

Machiel van Meerten werd geboren als Machiel van Eck op 19 februari 1895 te Maurik. Zijn moeder was Maartje Maria van Eck (1864-1931). Machiel werd bij het huwelijk tussen Maartje Maria en Arie van Meerten (1862-1964) wettig erkend en zijn achternaam veranderde daardoor in Van Meerten. Hij trouwde met de Duitse Elisabeth Böhle (1901-1940). De trouwdatum is bij de auteur (nog) onbekend.1 Het echtpaar kreeg voor zover ik nu weet één dochter Irmgard Helene van Meerten (1924-2004). Dit zouden meer kinderen kunnen zijn, omdat het echtpaar bij het begin van hun huwelijk in Duitsland hebben gewoond en ik in Duitsland nog geen genealogisch onderzoek heb gedaan. Machiel van Meerten overleed op 10 mei 1949 te Rotterdam. Irmgard Helene trouwde op haar beurt weer op 25 januari 1950 met Hielke Wijndelt Wichers (1919-1957). Zij kregen ook kinderen, vanwege privacy laat ik dit rusten.2

Nu de vraag van de vraagsteller of Machiel van Meerten familie van mij is. Machiel was dus een zoon van Arie. Arie was op zijn beurt weer een zoon van Rijk van Meerten (1827-1892) en Maria Cornelia van Meerten (1828-1867). Rijk was een zoon van Jan Dirk van Meerten (1786-1871) en Antonia Brouwer (1789-1875). Jan Dirk was een zoon van Dirk van Meerten (±1746-1818) en Maria van Ingen (±1746-1819). Dirk was een zoon van Willem Herbertze van Meerten (?-?) en Aaltje Franse Struik (?-?). We komen in deze tak daarmee (nog) niet verder dan de zeventiende eeuwse Herbert van Meerten (?-?). 3

Zelf ben ik de achterachterkleinzoon van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900).4 Jerfaas was de zoon van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845).5 Jan Willem was de zoon van Jerfaas van Meerten (?-±1810) en Metje van Oort (1760-1828).6 Jerfaas was een zoon van Jan Klaassen van Meerten (1724-?) en Jacoba van Grootvelt (?-?). Jan was een zoon van Klaas Jansen van Meerten (?-?) en Willemke Cornelisse van Ingen (?-?). Klaas was weer een zoon van Jan Claessen van Meerten (?-?) en Marrigje van ’t Hoof (?-1718). Jan was weer een zoon van Claes Jansz. Van Meerten (?-?) en moeder onbekend. We komen in deze tak daarmee (nog) niet verder dan de zestiende eeuwse Jan van Meerten. 7

Is Machiel van Meerten (1895-1949) familie van mij? Waarschijnlijk heel ver. Maar of en wanneer de takken bij elkaar gebracht kunnen en zullen worden zal de toekomst uitwijzen. Wellicht heeft de vraagsteller meer gegevens en zou hij deze willen delen.

Voetnoten

Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Gerrit Kornelisse van Ochten (1811-1815)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit Kornelisse van Ochten (1811-1815) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig. Jacoba was de huisvrouw van Jan Teunisse2 (±1768-1834). Gerrit Kornelisse werd op 13 april 1811 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 28 april 1811. De ouders van Gerrit Kornelisse waren Bart van Ochten (1755-1837) en Metje Sandijk (1765-1846).

Voetnoten

Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Dirk Jan Vonk van Lienden (1810-1865)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Dirk Jan Vonk van Lienden (1810-1865) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig.2 Jacoba was de huisvrouw van Jan van Veenendaal (±1768-1834). Gerrit werd op 7 augustus 1810 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 19 augustus 1810. De ouders van Gerrit waren Jan Vonk van Lienden (1768-1833) en Catharina van der Heijden (1776-1829).

Voetnoten

Doopinschrijving van Adriana van Hattem (1809-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Adriana van Hattem (1809-?) weergegeven.1 Adriana werd op 10 augustus 1809 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en ze is geboren op 27 augustus 1809. Haar vader was Jan van Hattem (1774-1847) en haar moeder was Alida2 van Meerten (1774-1853). De vader en moeder waren eveneens doopgetuigen.

Voetnoten

Trijneke van Meerten (1747-1837) als doopgetuige aanwezig bij doop Gijsbertje van Brenk (1809-1809)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gijsbertje van Brenk (1809-1809) weergegeven.1 Als doopgetuige was Katrina2 van Meerten (1747-1837) aanwezig.3 Katrina was weduwe van Gijsbert van Brenk (±1745-1804). Gijsbertje werd op 19 maart 1809 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 8 maart 1809. De ouders van Gijsbertje waren Gijsbert van Brenk (1779-1847) en Johanna Elisabeth Verbrugh (1781-1845). Gijsbertje overleed op 26 maart 1809 zeven dagen na de doopplechtigheid.

Voetnoten

Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Gerrit Vonk van Lienden (1808-1878)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit Vonk van Lienden (1808-1878) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig.2 Jacoba was de huisvrouw van Jan Teunisz. (±1768-1834).3 Gerrit werd op 6 maart 1808 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 19 februari 1808. De ouders van Gerrit waren Jan Vonk van Lienden (1768-1833) en Catharina van der Heijden (1776-1829).

Voetnoten

Doopinschrijving van Janna Hendrika van Meerten (1807-1829)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Janna Hendrika van Meerten (1807-1829) weergegeven.1 Janna Hendrika werd gedoopt op 13 december 1807 in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en is geboren op 31 november 18072. Janna Hendrika was de dochter van Jan van Meerten (1769-1846) en Hendrikje3 van Ginkel (1779-1837). Als doopgetuige was Dirkje van Ginkel (?-?) aanwezig.4

Voetnoten

Maria van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Cornelia Vonk van Lienden (1803-?) en Dirkje Vonk van Lienden (1803-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van de tweeling Cornelia Vonk van Lienden (?-?) en Dirkje Vonk van Lienden (?-?) weergegeven.1 Als doopgetuige was Maria van Meerten (?-?) aanwezig.2 Cornelia en Dirkje waren de dochters van Jan Vonk van Lienden (1768-1833) en Catharina van der Heijden (1776-1829). Cornelia en Dirkje werden op 1 januari 1804 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en zijn geboren op 25 december 1803.

Voetnoten

Doopinschrijving van Koba van Meerten (1803-1857)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Koba van Meerten (1803-1857) weergegeven.1 Koba werd op 10 juli 1803 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en is geboren op 24 juni 1803. Koba was een dochter van Klaas van Meerten (?-1804) en Maria van den Berg (1760-1832). Als doopgetuige was Koba2 van Meerten (±1770-1852) aanwezig.3 Koba was de huisvrouw van Jan van Veenendaal (±1768-1834).

Voetnoten