Home » Genealogie

Categoriearchief: Genealogie

Geboortebericht van Hendrika Christina van Meerten in de Culemborgsche Courant

Geboortebericht van Hendrika Christina van Meerten zoals weergegeven in de ‘Culemborgsche Courant’, Jaargang 56, Nummer 14.

Hierboven is het geboortebericht weergegeven van Hendrika Christina van Meerten (1915-1995). Dit bericht is opgenomen in de rubriek ‘Burgerlijke Stand‘ van de ‘Culemborgsche Courant‘.1 Deze krant werd uitgegeven op 18 februari 1915. Hendrika Christina was een dochter van Frederik Johannes van Meerten (1886-1923) en Christina Andriessen (1893-1927).

Voetnoten

Overlijdensadvertentie van Ruth van Meerten (1886-1948) in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’

Hiernaast wordt de overlijdensadvertentie van Ruth van Meerten (1886-1948) weergegeven.1 Deze advertentie werd geplaatst op 13 mei 1948. Ruth was een zoon van Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892). Ruth was 61 jaar en 7 maanden toen hij op 11 mei 1948 overleed en woonde op Dijk 149 te Opheusden. Hij was getrouwd met Klasina van Dee (1891-1967). Wat niet in de rouwadvertentie staat maar wel bekend is uit de genealogische gegevens is dat hij eerder getrouwd is geweest met Willemina Katrina van Leijen (1892-1916). Kinderen uit dit huwelijk zijn in de rouwadvertentie weergegeven als R. van Meerten Jr., T. Peters-van Meerten en Th. H. van Meerten. Kinderen uit zijn tweede huwelijk (met Klasina van Dee) zijn weergegeven als T.A. van Meerten, T. van Meerten, K. van Meerten en J.D. van Meerten. R. van Meerten Jr. is getrouwd met B.E. van Meerten-Thijssen en T. Peters-van Meerten is getrouwd met K. Peters. Zij hadden beiden al kinderen. Het lijkt erop dat Th. H. van Meerten op dat moment woonachtig was in Davos (Zwitserland). T.A. van Meerten was verloofd. Ruth is volgens de rouwadvertentie overleden ‘na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden’. Het gezin was christelijk want de advertentie spreekt van ‘heden behaagde het de Heere’. De advertentie werd geplaatst in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’.

Voetnoten

Advertentie in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’ in verband met 55-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt

Advertentie van het 55-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 47, Nummer 3478.

Hierboven wordt een advertentie weergegeven van het 55-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893) uit de ‘Nieuwe Tielsche Courant’.1 Jan en Geurtje traden op op 27 februari 1835 te Lienden in het huwelijk. In de advertentie staat achter Jan van Meerten ‘Fzoon’. Jan was namelijk een zoon van Frederik van Meerten (±1767-1845) en Luthera van de Peppel (1768-1830). Bovenstaande advertentie werd in de krant van 22 februari 1890 geplaatst.

Advertentie in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’ in verband met 40-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt

Advertentie van het 40-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 32, Nummer 1923.

Hierboven wordt een advertentie weergegeven van het 40-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893) uit de ‘Nieuwe Tielsche Courant’.De advertentie werd geplaatst in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, jaargang 32, nummer 1923, bladzijde 2. Deze krant is te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/.[/note] Jan en Geurtje traden op op 27 februari 1835 te Lienden in het huwelijk. In de advertentie staat achter Jan van Meerten ‘F.Zn.’. Jan was namelijk een zoon van Frederik van Meerten (±1767-1845) en Luthera van de Peppel (1768-1830). Bovenstaande advertentie werd in de krant van 3 maart 1875 geplaatst.

Voetnoten

Advertentie in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’ in verband met bedanken voor meeleven met 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt

Advertentie als dank voor het meeleven met het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 42, Nummer 2961.

Hierboven ziet u een advertentie uit de ‘Nieuwe Tielsche Courant’ van 1885.1 Het betreft een bedankje voor het meeleven met het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893). Jan en Geurtje zijn getrouwd op 27 februari 1835 te Lienden. Achter Jan van Meerten staat ‘Fz.’ Hij was namelijk een zoon van Frederik van Meerten (±1767-1845) en Luthera van de Peppel (1768-1830). De advertentie werd geplaatst in de krant van 4 maart 1885. De aankondigingen van het 50-jarig huwelijksjubileum verschenen in dezelfde krant.2

Voetnoten

Advertentie in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’ in verband met 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt

Advertentie van het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 42, Nummer 2956.

Hierboven wordt een advertentie weergegeven van het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893) uit de ‘Nieuwe Tielsche Courant’.1 Jan en Geurtje traden op op 27 februari 1835 te Lienden in het huwelijk. In de advertentie staat achter Jan van Meerten ‘F.Zoon’. Jan was namelijk een zoon van Frederik van Meerten (±1767-1845) en Luthera van de Peppel (1768-1830). Bovenstaande advertentie werd in de krant van 14 februari 1885 geplaatst. De advertentie werd ook in de kranten van 21 februari 18852 en 25 februari 18853 . Hieronder worden beide advertenties op chronologische volgorde weergegeven.

Advertentie van het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 42, Nummer 2958.
Advertentie van het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 42, Nummer 2959.

Voetnoten

Geboorteakte van Megchelina van Meerten (1872-1872)

Geboorteakte van Megchelina van Meerten (1872-1872) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven is de geboorteakte van Megchelina van Meerten te zien.1 Megchelina was een dochter van karman Jerfaas van Meerten (1837-1908) en werkster Elizabeth Vermeer (1845-1900).2 Deze akte werd opgemaakt op 21 oktober 1872. De aangever was de vader van de geborene, Jerfaas van Meerten, vijf en dertig jaren oud en van beroep karman. Megchelina is op 20 oktober 1872 geboren om twee uur in de middag te Opheusden. De aangifte werd gedaan samen met Hendrik Breunisse de Haas (1818-1898) en Derk Arent van Zetten (1825-1901). Resp. drie en vijftig en zeven en veertig jaren oud en beiden landbouwer van beroep. Jerfaas van Meerten heeft de akte helaas niet kunnen ondertekenen omdat hij (zijn eigen naam) niet kon schrijven.

Voetnoten

Overlijdensakte van Megchelina van Meerten (1872-1872)

Overlijdensakte van Megchelina van Meerten (1872-1872) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven is de overlijdensakte van Megchelina van Meerten te zien.1 Megchelina is een dochter van karman Jerfaas van Meerten (1837-1908) en werkster Elizabeth Vermeer (1845-1900).2 Deze akte werd opgemaakt op 23 december 1872 door Willem Pieter van der Zande (1800-1882), burgemeester van de Gemeente Kesteren. De aangever is de vader van de overledene, Jerfaas van Meerten, vijf en dertig jaar oud en van beroep karman. Hij deed de aangifte samen met veldwachter Klaas Ramkema (±1806-1880) die toen zes en zestig jaar oud was. Megchelina is op 22 december 1872 om negen uur in de avond overleden te Opheusden. Ze was negen weken oud toen ze overleed en is geboren op 20 oktober 1872. Jerfaas van Meerten kon helaas de akte niet ondertekenen, omdat hij niet geleerd had (zijn eigen naam) te schrijven.

Voetnoten

Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1907-1974)

Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1907-1974) uit de Burgerlijke Stand van de gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jerfaas van Meerten weergegeven.1 Jerfaas is een zoon van sigarenmaker Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967).2 De akte van geboorte werd opgemaakt op 23 december 1907. De aangever was de vader van het kind. Jan Willem was toen 29 jaar oud en woonde te Opheusden. De akte meldt dat hij woont in huis nummer 336. Jerfaas is geboren op zondag 22 december 1907 om drie uur in de middag. Als getuige nam Jan Willem zijn schoonvader Hannes Wevers en zijn broer Andries van Meerten mee. Hannes Wevers was arbeider en 48 jaar oud. Andries was sigarenmaker en 32 jaar oud.

Voetnoten

Parenteel van Barbara van Abcoude van Meerten van Essenstein (?-?) en Gerrit van Soudenbalch (?-1599)

Barbara van Abcoude van Meerten van Essenstein werd op ? geboren te ? als dochter van Anton van Abcoude van Meerten (?-?) en Anna Lalaing (?-?). Zij is overleden op ? te ?. Zij trouwde op ? te ? met Gerrit van Soudenbalch. Gerrit van Soudenbalch werd op ? te ? geboren als zoon van Johan van Soudenbalch (±1503-1558) en Johanna van den Boetselaar tot Asperen en Langerak (?-1586). Hij is overleden in juni 1599 te Utrecht.

Kinderen

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren.

  1. Johan van Soudenbalch. Hij werd geboren op ? te ? en overleed in november 1595 te ?.
  2. Anna van Soudenbalch. Zij werd geboren op ? te ? en overleed op 22 september 1593 te ?.

Meer informatie over dit echtpaar

Dit parenteel wordt nog verder compleet gemaakt. Hieronder volgen tijdelijk de linkjes naar artikelen op deze website die onder meer dit echtpaar vermelden. Later, als de Heere leven geeft, willen we dit omwerken tot een overzichtelijk en leesbaar geheel.