Home » Geologie » Het Vulkanisch Zoutmodel (VZM) van ing. Stef Heerema – Een overzicht

Het Vulkanisch Zoutmodel (VZM) van ing. Stef Heerema – Een overzicht

Al meer dan 10 jaar timmert ing. Stef Heerema nationaal en internationaal stevig aan de weg met zijn Vulkanisch Zoutmodel (VZM). Zijn model omvat meer dan alleen informatie over (het ontstaan van steen)zout. Heerema spreekt zich uit over heel de geologie van plaattektoniek tot ijstijden. Heerema gebruikt zijn VZM ook om de evolutietheorie te bestrijden. Hoewel ik het lang niet altijd met hem eens ben en andere ideeën heb over (het ontstaan van) de steenzoutformaties, ijstijden en plaattektoniek lijkt het mij goed om een overzicht van publicaties, activiteiten, verwijzingen naar (onderdelen van) het model van Heerema en andere kritiek te verzamelen op één pagina. Dit alles is hieronder in chronologische volgorde weergegeven. In de voetnoten zijn de links te vinden. Veel leesplezier!

23 oktober 2009: Stef Heerema spreekt op het tweedaagse conferentie ‘R-Evolutie op het wetenschappelijk erf’. Zijn presentatie heeft de titel: ‘De vulkanische oorsprong van zoutlagen’. In het congresboekje is een abstract opgenomen. De presentatie is helaas niet opgenomen.1

10 november 2009: Het artikel van ing. Stef Heerema in Journal of Creationis in het Nederlands vertaald en op de website van Mediagroep In Genesis geplaatst.2

1 december 2009: Stef Heerema publiceert een paper in Journal of Creation met als titel ‘A magmatic model for the origin of large salt formations’.3

11 december 2009: Stef Heerema spreekt in de Pinkstergemeente Sionspoort te Almere over zijn Vulkanisch Zoutmodel, deze presentatie is opgenomen en in de navolgende voetnoot te bekijken.4

4 februari 2010: Het populair-wetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine valt op de mat met daarin een artikel over zoutformaties van ing. Stef Heerema. Het artikel draagt de titel: ‘Scheuren in de Grote Slenk‘ en de ondertitel: ‘Ontstaan zoutlagen echt door indamping?5

15 februari 2010: Bioloog en wetenschapsjournalist dr. René Fransen verwijst bij zijn bespreking van het congres ‘Darwin in de Kerk‘ kort naar de mini-lezing van ing. Stef Heerema over ‘zoutkoepels’.6

5 augustus 2010: Het populair-wetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine valt op de mat met daarin een artikel over zoutformaties van ing. Stef Heerema. Het artikel draagt de titel: ‘The Dutch Mountains‘ en de ondertitel ‘Kilometershoge zoutpijlers onder Nederland aanwijzing voor zondvloed‘.7

20 augustus 2010: Op de website De Woeste Weg verschijnt een pagina met meer informatie over het Vulkanisch Zoutmodel van ing. Stef Heerema.8

27 augustus 2010: Stef Heerema publiceert een artikel in het Duitstalige tijdschrift Factum met als titel: Das Saltz der Erde. Het betreft een vertaling van zijn artikel in Journal of Creation (zie 1 december 2009).9 De vertaling werd gedaan door Carmen Walther.

9 juli 2011: Stef Heerema plaatst een video over een proefje rond de vorming van een zoutpijler in een stoomkolom op zijn YouTube-kanaal.10

2 maart 2012: Stef Heerema spreekt op het tweedaagse congres ‘Exploring the World’. Zijn presentatie heeft als titel: ‘Vulkanische oorsprong van zoutlagen’. Een abstract is opgenomen in het congresboekje. De presentatie is niet opgenomen.11

14 maart 2013: Stef Heerema plaatst een video met de titel ‘Primary Igneous Origin of Salt Formations’ op zijn YouTube-kanaal.12

15 maart 2013: Geoloog dr. Tas Walker schrijft positief over de paper van ing. Stef Heerema in Journal of Creation.13

21 maart 2013: Stef Heerema plaatst een video van een eerder gehouden presentatie in een kerk op zijn YouTube-kanaal. De presentatie heeft de titel ‘Vulkanische oorsprong zout formaties’.14

22 maart 2013: Geoloog Kevin Nelstead (MSc.) verwijst kort naar de paper van ing. Stef Heerema over het ontstaan van de zoutlagen.15

26 maart 2013: Op zijn website reageert de geoloog Kevin Nelstead (MSc.) op de paper van ing. Stef Heerema in Journal of Creation over het ontstaan van de zoutlagen.16

4 oktober 2013: Geoloog Kevin Nelstead (MSc.) geeft aan dat hij contact heeft gehad met dr. Tas Walker en ing. Stef Heerema over zijn kritiek op het Vulkanische Zoutmodel maar dat hij bij zijn punten blijft.17

8 november 2013: Stef Heerema heeft de presentatie die hij hield op de congressenserie ‘Geloof jij het?’ ook op zijn YouTube-kanaal gepubliceerd.18

18 november 2013: Geoloog Kevin Nelstead (MSc.) reageert op de repliek van ing. Stef Heerema op de website van CMI (zie 19 november 2013). Hij geeft aan met een weerwoord te zullen komen.19

19 november 2013: Op de website van Creation Ministries International (CMI) bespreekt ing. Stef Heerema de kritiek van Kevin Nelstead op het Vulkanische Zoutmodel.20 CMI heeft de reactie van Heerema ook toegevoegd aan een ebook over ‘Flood Geology’.21

20 november 2013: Op een website over ‘Salt Rock Deposits in Zambia’ wordt verwezen naar de reactie van ing. Stef Heerema op de kritiek van Kevin Nelstead (MSc.) (zie 19 november 2013).22

11 december 2013: Bioloog en wetenschapsjournalist dr. René Fransen wijst in een artikel op zijn website op een discussie tussen TheGeoChristian (geoloog Kevin Nelstead (MSc.)) en ing. Stef Heerema over de vorming van zoutlagen.23

4 mei 2014: De geoloog dr. Kevin Henke reageert kort op de discussie tussen de geoloog Kevin Nelstead (MSc.) en ing. Stef Heerema over de zoutlagen.24

22 augustus 2014: Op Wikisage is een pagina over ing. Stef Heerema aangemaakt. Op deze pagina is meer te lezen over zijn ‘ideeën over de zondvloed’.25

18 januari 2015: Stef Heerema spreekt in de Maranathakerk te Assen over vijf onderwerpen ‘Zout is magma‘,  ‘IJstijdverschijnselen zijn door water veroorzaakt!’, ‘Bergen kunnen zijn ontstaan uit zondvloedwater’, ‘Zondvloed was zoetwatervloed’ en ‘Aardbevingen in Groningen’.

9 april 2015: Stef Heerema heeft zijn lezing in de Maranathakerk te Assen (zie 18 januari 2015) ook op zijn eigen YouTube-kanaal geplaatst.26  Dat geldt ook voor de tweede lezing over ijstijdverschijnselen.27 Voor de derde lezing over het ontstaan van gebergten.28 Voor de vierde lezing.29 En ook voor de vijfde lezing.30

20 april 2015: Op de website van thuisonderwijzer Cheri Fields staat een artikel over steenzout en het VZM van ing. Stef Heerema.31

19 mei 2015: Op de website Wetenschep (later de website van Logos Instituut) verscheen de eerste bijdrage van ing. Stef Heerema. Het betreft een video met als titel ‘Zout is magma’.32

25 mei 2015: Op de website Wetenschap is de tweede bijdrage van ing. Stef Heerema verschenen. Het betreft een video met als titel ‘IJstijdverschijnselen’.33

28 mei 2015: Als reactie op de vele reacties die Wetenschep ontving na het plaatsen van twee video’s van ing. Stef Heerema (zie 19 mei 2015 en 25 mei 2015) heeft de redactie een al oudere bijdrage van Heerema geplaatst op hun website.34

1 juli 2015: Op de website Wetenschep wordt flink gediscussieerd over het zoutmodel van ing. Stef Heerema. Zelfs een VWO-5 klas raakt betrokken. Heerema schrijft een reactie.35

15 juli 2015: Op de website Wetenschep verschijnt een artikel van mijn (lees: Jan van Meerten) hand waarin ik het nieuws vertel dat de technisch chemicus ir. Gert-Jan van Heugten het zoutmodel van Heerema gaat presenteren op een congres van de Creation Geology Society.36

16 juli 2015: Op de website Geloof & Wetenschap van ForumC verschijnt een kort artikel van de redactie dat het zoutonderzoek van ing. Stef Heerema in Amerika wordt gepresenteerd.37

26 oktober 2015: Op de website Geloof & Wetenschap van ForumC is een artikel verschenen over de publicatie van ing. Stef Heerema in Grondboor & Hamer.38

6 november 2015: Barry Setterfield reageert via zijn eigen website op het zoutmodel van ing. Stef Heerema. De zaken liggen volgens hem anders dan dat wat Heerema beweert.39

12 november 2015: Structureel geoloog drs. Leon van den Berg heeft een kritische bijdrage geschreven n.a.v. een interview met ing. Stef Heerema in het Reformatorisch Dagblad. Het interview werd afgenomen n.a.v. een publicatie van Heerema in Grondboor & Hamer.40

18 november 2015: Op de website van Logos Instituut schreef ik een korte reactie op het verschijnen van een publicatie van ing. Stef Heerema in Grondboor & Hamer en de daarop volgende discussie.41

20 november 2015: Structureel geoloog drs. Leon van den Berg heeft kritiek op Logos Instituut en over de gang van zaken rond een discussie met ing. Stef Heerema.42

31 december 2015: Op de website Geloof & Wetenschap van ForumC is te lezen dat de Nederlandse Geologische Vereniging afstand heeft genomen van de publicatie van ing. Stef Heerema in Grondboor & Hamer.43

6 januari 2016: Op de website van Logos Instituut verschijnt een samenvatting van wat ir. Gert-Jan van Heugten in de zomer van 2015 presenteerde in Amerika (zie 15 juli 2015).44

23 januari 2016: Op de website van Logos Instituut publiceert ing. Stef Heerema een reisverslag van zijn reis naar een besloten studiebijeenkomst van de geologen van Wort und Wissen.45

28 januari 2016: Zoals we hiervoor zagen heeft de Nederlandse Geologische Vereniging afstand genomen van de publicatie van ing. Stef Heerema in Grondboor & Hamer. In een open brief roept Heerema op tot correctie en wetenschappelijk debat.46 Deze open brief is ook verschenen op de website Geloof & Wetenschap van ForumC.47

29 januari 2016: Stef Heerema schrijft een voorwoord in de nieuwsbrief van Logos Instituut. Het artikel heeft als titel: ‘Wat verbindt alle christenen?’. 48

11 februari 2016: Op de website Geloof & Wetenschap van ForumC is een debat verschenen tussen de structureel geoloog dr. Nico Hardebol en ing. Stef Heerema.49

26 februari 2016: Stef Heerema schrijft een artikel voor de website van Logos Instituut met als titel ‘Het getuigenis van het zout der aarde’.50

12 maart 2016: Stef Heerema spreekt op het congres ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ in Opheusden. Hier zijn helaas geen opnamen van beschikbaar.51

7 april 2016: Logos Instituut plaatst een aankondiging van een lezing van ing. Stef Heerema in de Leeuwendaalkerk.52 Op CIP wordt gereageerd op de suggestie van ing. Stef Heerema dat de kerk leegloopt als gevolg van het aanvaarden van de evolutietheorie.53

12 april 2016: Robert Plomp reageert op vromepraatjes.nl op de stelling van ing. Stef Heerema dat de kerken leeglopen als gevolg van het aanvaarden van de evolutietheorie.54

12 mei 2016: Op de website van Logos Instituut verschijnt een aankondiging voor een lezing van ing. Stef Heerema in het Christelijk Centrum Assen.55

18 juni 2016: Logos Instituut organiseert een besloten studiebijeenkomst over het ontstaan van de steenzoutformaties. Ing. Stef Heerema verdedigt daar zijn Vulkanisch Zoutmodel.56

15 juli 2016: Stef Heerema spreekt in Almere over het VZM. De lezing heeft als titel: ‘Sporen van de zondvloed in Nederlandse geologie’.57

2 september 2016: Stef Heerema reageert via de website van Logos Instituut op de stelling dat we de Bijbel niet moeten proberen te bewijzen.58

8 februari 2017: Stef Heerema schrijft voor de website van Logos Instituut een voorwoord op een bijbelstudie van Jan Vossen.59

15 februari 2017: Stef Heerema bezocht een week eerder (7 februari 2017) een presentatie over zouttektoniek. Voor Logos Instituut doet hij verslag.60

2 maart 2017: Eind februari 2017 bezocht ik het zoutmuseum in Delden. Op deze dag verscheen het bezoekersverslag daarvan. In dat verslag verwijs ik kort naar het VZM.61

11 april 2017: Stef Heerema maakt via de website van Logos Instituut reclame voor zijn eigen presentaties die hij zal houden tijdens het Hemelvaartsweekend op De Betteld.62

20 april 2017: In Suriname zijn ook creationisten actief. Ing. Stef Heerema deelt een getuigenis van een voorganger uit dat land, Perry Wolfram.63

22 april 2017: Het verslag van ir. Gert-Jan van Heugten over zoutproeven die hij deed met ing. Stef Heerema staat ook op de website van Logos Instituut.64

27 mei 2017: Stef Heerema houdt op deze dag twee lezingen op het Hemelvaartsweekend van Logos Instituut op De Betteld. De lezingen hebben als titel ‘Word als het zout der aarde’ en ‘Geologie: Een steen om je aan te stoten?’. Deze lezingen zijn helaas niet opgenomen.65

25 juli 2017: Stef Heerema roept kerken via de website van Logos Instituut op om actie te ondernemen om leegloop vanwege de evolutietheorie te voorkomen.66

29 augustus 2017: Stef Heerema spreekt op de conferentie van de Nederlandse Zevendedagsadventisten in Groningen over het VZM. Deze presentatie is niet opgenomen.67

31 augustus 2017: Stef Heerema spreekt op de conferentie van de Nederlandse Zevendedagsadventisten in Apeldoorn over het VZM. Deze presentatie is wel opgenomen (zie 12 september 2017).

12 september 2017: Stef Heerema plaatst de opgenomen video’s in Apeldoorn (zie 31 augustus 2017) op zijn eigen YouTube-kanaal. De eerste lezing ging over het zout der aarde.68 De tweede lezing ging over ijstijdverschijnselen.69

13 september 2017: De Groningse universiteit organiseert een aantal dagen een evolutieconferentie. In reactie daarop organiseren Nederlandse Zevendags Adventisten een presentatiereeks. De presentaties werden opgenomen en één spreker was Stef Heerema. Hij deelt zijn presentatie via de website van Logos Instituut.70

26 september 2017: Het opiniestuk van ing. Stef Heerema over geplooide lagen dat eerder in het Reformatorisch Dagblad verscheen is ook gepubliceerd op de website van Logos Instituut.71

15 oktober 2017: In een artikel op de website van Logos Instituut roept ing. Stef Heerema zijn video’s over zout en ijs te delen en te gebruiken in schoolklassen etc.72

20 oktober 2017: Op de website van Logos Instituut verschijnt een aankondiging van een spreekbeurt van ing. Stef Heerema met als titel ‘Geologie Nederland toont zondvloed‘ te Oegstgeest.73

22 oktober 2017: Op de website conferentiegeloofenwetenschap.eu wordt een aankondiging geplaatst van de spreekbeurt van ing. Stef Heerema in Oegstgeest.74

14 november 2017: Stef Heerema spreekt in cultuurhuis de Paulus in Oegstgeest over het Vulkanisch Zoutmodel onder te titel ‘Geologie Nederland toont zondvloed’.75

16 november 2017: Structureel geoloog drs. Leon van den Berg bespreekt op zijn weblog het wereldberoemde geologische icoon ‘Siccar Point’. De geoloog bestrijdt met krasse taal een eerder verschenen opiniestuk van ing. Stef Heerema in het Reformatorisch Dagblad.76

20 december 2017: Stef Heerema is te gast in het programma Uitgelicht! van Family7. Volgens hem lopen kerken die de evolutietheorie omarmen leeg.77 Deze activiteit is ook gedeeld via de agenda van Logos Instituut78en deze video wordt ook gedeeld via de website van Logos Instituut.79

23 januari 2018: Een uitgebreidere versie van het artikel in het Reformatorisch Dagblad over het bezoek van ing. Stef Heerema aan Amerika is verschenen op de website van Logos Instituut.80

26 februari 2018: Het YouTube-kanaal ‘Apologeet’ heeft de video over leegloop van kerken door de evolutietheorie (zie 20 december 2017) ook gedeeld.81

18 april 2018: Op de website van Logos Instituut doet Rick Reman verslag van een lezing van ing. Stef Heerema voor de Navigators Studentenvereniging Groningen.82

20 april 2018: Stef Heerema spreekt op het tweedaagse Logoscongres ‘Geloof is de sleutel tot kennis’. De titel van zijn presentatie luidde: ‘Hoe zout en ijs getuigen van een zondvloed’. Er is een abstract van de presentatie opgenomen in het congresboekje. Helaas is de presentatie zelf niet opgenomen.83

26 mei 2018: Op het forum van Bible Research Tools wordt verwezen naar de publicatie van ing. Stef Heerema in Journal of Creation én de daaropvolgende discussie met de geoloog Kevin Nelstead (MSc.).84

4 juli 2018: Stef Heerema schrijft op de website van Logos Instituut een ‘In memoriam’ van prof. John Shaw.85

16 juli 2018: Op de website conferentiegeloofenwetenschap.eu wordt verwezen naar de publicatie van Stef Heerema in Journal of Creation. (zie 1 augustus 2018).86

18 juli 2018: Samen met de technisch chemicus ir. Gert-Jan van Heugten heeft ing. Stef Heerema een artikel geschreven over de zoutlagen in onder andere de Nederlandse ondergrond. Er wordt door Logos Instituut een persbericht rondgestuurd87 en er verschijnt een Nederlandse vertaling van het artikel op de website van Logos Instituut.88

30 juli 2018: Stef Heerema spreekt op vakantiepark De Betteld over het Vulkanisch Zoutmodel. De presentatie heeft als titel: ‘Nederlandse geologie en zondvloed’. Deze lezing is niet opgenomen.89

1 augustus 2018: Stef Heerema publiceert samen met de technisch chemicus ir. Gert-Jan van Heugten een paper in Journal of Creation  met als titel: ‘Salt magma and sediments interfingered’.90

22 september 2018: Stef Heerema spreekt op de European Creation Conference 2018 van Creation Ministries International in Londen. De audiorecordings van de conferentie zijn te koop (op USB-stick) in de webshop van bovengenoemde organisatie.91

30 september 2018: Stef Heerema heeft de slides behorend bij zijn presentatie op de European Creation Conference 2018 van Creation Ministries International ook op ResearchGate geplaatst.92

7 september 2018: Op de website van bioloog en wetenschapsjournalist dr. René Fransen heeft structureel geoloog drs. Leon van den Berg een kritische gastbijdrage geplaatst n.a.v. van een publicatie in Journal of Creation van ing. Stef Heerema en ir. Gert-Jan van Heugten.93

24 september 2018: Stef Heerema heeft zijn paper in Journal of Creation ook op ResearchGate geplaatst.94

5 november 2018: Op de website van Logos Instituut reageert ing. Stef Heerema op de kritiek van drs. Leon van den Berg op zijn paper in Journal of Creation (zie 7 september 2018).95

18 november 2018: Op de website van Logos Instituut verschijnt een positieve recensie van de dvd van ing. Stef Heerema ‘Geologie Nederland toont zondvloed‘. De recensie is geschreven door de bioloog ir. Dick de Vries.96

30 januari 2019: Voor de website van Logos Instituut schrijft ing. Stef Heerema een uitnodiging voor een studiedag samen met Het Zoeklicht waarbij Heerema zelf ook spreekt. De studiedag zal gehouden worden op 6 april 2019.97

8 februari 2019: Op de website van Logos Instituut verschijnt opnieuw een artikel van ing. Stef Heerema over de Zoeklicht-dag (zie 30 januari 2019).98

16 februari 2019: Het artikel over hunebedden in Nederland in Weet Magazine van ing. Stef Heerema is nu ook op de website van Logos Instituut verschenen.99

25 februari 2019: Christelijk Informatieplatform (CIP) houdt een interview met ing. Stef Heerema. Het artikel gaat in op zijn aanstaande presentatie op de Zoeklicht-dag.100

28 februari 2019: Stef Heerema heeft de video van zijn presentatie voor de Europese conferentie van Creation Ministries International (CMI) in 2018 ook op zijn eigen YouTube-kanaal geplaatst.101 Deze video is ook gedeeld als artikel in het ‘Media Center’ van de website van CMI.102

8 maart 2019: Het artikel op CIP is nu ook op de website van Logos Instituut te lezen.103

11 april 2019: In De Stentor verschijnt een artikel over een lezing die ing. Stef Heerema hoopt te geven in de Hervormde Dorpskerk te Wierden. De titel luidt: ‘Bijbelkenner wil evolutietheorie onderuit halen in Wierden’.104

13 april 2019: Ing. Stef Heerema geeft een lezing over o.a. het VZM in de Hervormde dorpskerk in Wierden.

7 juni 2019: Logos Instituut stuurt een persbericht uit dat het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) censureert door ing. Stef Heerema uit te sluiten van deelname aan de Geoweek.105

14 juni 2019: Het opiniestuk van aardrijkskundedocent drs. Geerten Krijger uit het Reformatorisch Dagblad is overgenomen op de website van Logos Instituut.106

11 juli 2019: Op de website van Logos Instituut verschijnt een artikel van ing. Stef Heerema waarbij hij opnieuw wijst naar de volgens hem leegloop van kerken door de evolutietheorie.107

12 september 2019: Stef Heerema plaatst de opgenomen door hem geleide Gezinsdienst op vakantiepark De Betteld op zijn eigen YouTube-kanaal.108

21 september 2019: Een gezinsdienst die in de zomer van 2019 geleid werd door ing. Stef Heerema is opgenomen en nu ook verschenen op de website van Logos Instituut.109

26 september 2019: Opnieuw verschijnt er een artikel van ing. Stef Heerema op de website van Logos Instituut over de door hem vermeende leeglopende kerken door de evolutietheorie.110

29 oktober 2019: Stef Heerema spreekt op Bethel University een initiatief van de Vrije Baptistengemeente Bethel te Drachten. Deze lezing is later ook als dvd verschenen bij Logos Instituut.111

12 november 2019: In een artikel op de website van Logos Instituut vraagt ing. Stef Heerema zich af waarom de filosoof en theoloog dr. Rik Peels niet aanwezig is op creationistische congressen.112

5 maart 2020: Geoloog dr. Erik M. Reinfort publiceert een ebook met onder andere kritiek op creationistische visies op het ontstaan van zoutlagen. Hij bespreekt hierin het Vulkanisch Zoutmodel.113

31 maart 2020: Stef Heerema heeft een les ontworpen voor groep 5/6 van de basisschool over zijn Vulkanische Zoutmodel (VZM). Deze les werd gepubliceerd op de website van Logos Instituut.114 Daarnaast verschijnt er op dezelfde website ook een kort artikel met een oproep tot zelfstudie van de materialen van Heerema.115

27 juni 2020: Het YouTube-kanaal NephilimFree heeft op deze dag ing. Stef Heerema als gast in het midden. Hij wordt geïnterviewd over zijn werk over de zoutformaties.116

 25 juli 2020: Samen met Michaël Dekee wil ing. Stef Heerema in de meivakantie van 2021 een excursie organiseren naar de Opaalkust in Noord-Frankrijk. Heerema plaatst een aankondiging op de website van Logos Instituut.117

8 augustus 2020: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom is een zevendelige serie gestart over het vulkanische zoutmodel van ing. Stef Heerema. Op deze dag verscheen deel 1 met als titel: ‘Inleiding’.118

10 augustus 2020: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom schreef een zevendelige serie over het vulkanische zoutmodel van ing. Stef Heerema. Op deze dag verscheen deel 2 met als titel ‘Vast zout vloeit bij significante drukgradiënten’.119

11 augustus 2020: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom schreef een zevendelige serie over het vulkanische zoutmodel van ing. Stef Heerema. Op deze dag verscheen deel 3 met als titel ‘Zoutformaties zijn gestolde magma’.120

12 augustus 2020: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom schreef een zevendelige serie over het vulkanische zoutmodel van ing. Stef Heerema. Op deze dag verscheen deel 4 met als titel ‘Hydrothermische modellen’.121

14 augustus 2020: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom schreef een zevendelige serie over het vulkanische zoutmodel van ing. Stef Heerema. Op deze dag verscheen deel 5 met als titel ‘Additionele observaties’.122

15 augustus 2020: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom schreef een zevendelige serie over het vulkanische zoutmodel van ing. Stef Heerema. Op deze dag verscheen deel 6 met als titel ‘Overige argumenten’.123 Op deze dag verscheen ook deel 7 met als titel ‘Conclusies’.124

19 augustus 2020: Mineraloog dr. Jeanne Paquette beantwoord op Quora een vraag over magmatische oorsprong van zout. Ze heeft daarbij kritiek op de paper van ing. Stef Heerema en ir. Gert-Jan van Heugten in Journal of Creation.125

20 augustus 2020: Structureel geoloog drs. Leon van den Berg schrijft een kritische reactie op zijn weblog n.a.v. een publicatie in Journal of Creation van ir. Gert-Jan van Heugten en ing. Stef Heerema. Eerder is deze bijdrage geplaatst op de website Sterrenstof (zie 7 september 2018).126

27 september 2020: Stef Heerema presenteert zijn VZM in de Baptistengemeente De Bron in Almelo onder de titel: ‘Geologie Nederland toont zondvloed’. Deze presentatie is opgenomen en terug te kijken op het YouTube-kanaal van deze kerk.127

29 september 2020: Stef Heerema heeft de presentatie in de Baptistengemeente De Bron (Almelo) ook op zijn eigen YouTube-kanaal geplaatst (zie 27 september 2020). De presentatie heeft een andere titel meegekregen: ‘Wat Openbaring onthult over geologie en Genesis’ 128

6 oktober 2020: De presentatie van ing. Stef Heerema in Almelo is ook op de website van Logos Instituut geplaatst (zie 27 februari 2020).129

15 oktober 2020: Structureel geoloog drs. Leon van den Berg schrijft een kritische reactie op zijn weblog n.a.v. de lezing van ing. Stef Heerema in Almelo (zie 27 februari 2020).130

16 oktober 2020: Op de website van Logos Instituut is de flyer gepubliceerd van de excursie van Michaël Dekee en ing. Stef Heerema naar de Opaalkust.131

30 oktober 2020: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom geeft in een artikel op zijn weblog aan dat hij ‘thermometers’ in het zout ziet als probleem voor de stelling dat het Paleozoïcum tijdens de zondvloed is afgezet. Blom verwijst daarbij ook naar het VZM van ing. Stef Heerema.132

31 oktober 2020: Op zijn weblog vraagt student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom zich in een artikel af of het vulkanische zoutmodel de ‘gipshoed’ kan verklaren.133

9 november 2020: Op de website van bioloog en wetenschapsjournalist dr. René Fransen heeft structureel geoloog drs. Leon van den Berg een kritische gastbijdrage geplaatst n.a.v. de lezing van ing. Stef Heerema in Almelo (zie 27 februari 2020). Dit is een bewerkte versie van een eerder op eigen (lees: Leon van den Berg) weblog geplaatste reactie (zie 15 oktober 2020).134

26 november 2020: Het artikel van ing. Stef Heerema in het Reformatorisch Dagblad over de boring in Langelo is ook verschenen op de website van Logos Instituut.135 Logos Instituut stuurde een nieuwsbrief uit met reclame voor een excursie naar de opaalkust die ing. Stef Heerema met Michaël Dekee wil organiseren.136

18 december 2020: Stef Heerema is te gast in het YouTube-kanaal ‘Standing for Truth’ om te spreken over ‘Vertical Plate Tectonics en The Marsupial Fossil Record and the Post Flood Boundary’.137

26 januari 2021: Het artikel van ing. Stef Heerema in het Reformatorisch Dagblad over de Friese bodem die niet opveert na de zoutwinning is ook op de website van Logos Instituut verschenen.138

27 januari 2021: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom reageert op zijn weblog op het artikel van ing. Stef Heerema in het Reformatorisch Dagblad.139

12 februari 2021: Logos Instituut  kondigt in haar nieuwsbrief het voorjaarscongres aan. Ing. Stef Heerema spreekt ook op dit congres.140

13 februari 2021: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom blikt vooruit op het komende Logoscongres en schrijft over de sprekers en onderwerpen, inclusief de lezing van ing. Stef Heerema.141

18 februari 2021: De reactie van ing. Stef Heerema in het Reformatorisch Dagblad op critici is ook verschenen op de website van Logos Instituut.142

23 februari 2021: Structureel geoloog drs. Leon van den Berg schrijft een kritische reactie op een artikel van ing. Stef Heerema in het Reformatorisch Dagblad.143 Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom blikt op zijn weblog terug op de discussie over zoutvloei in het Reformatorisch Dagblad.144

27 februari 2021: Stef Heerema spreekt op het congres van Logos Instituut. Zijn lezing had de titel ‘Geologie ondermijnt de fundamenten van de samenleving’.145 In de avond had hij voor hetzelfde congres ook een lezing met als titel: ‘Wat Openbaring onthult over geologie en Genesis’.146

1 maart 2021: Stef Heerema is te gast in het programma Uitgelicht! van Family7. Hij spreekt daar over argumenten vóór een wereldwijde zondvloed.147 In een update van een recent geschreven artikel reageert student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom op de presentatie van Heerema op het congres van Logos Instituut (zie 27 februari).148

3 maart 2021: Op Refoportaal wordt een verwijzing gedeeld naar de uitzending van Uitgelicht! van Family7.149

4 maart 2021: De website Christelijknieuws.nl verwijst naar de uitzending van Uitgelicht! (zie 1 maart 2021).150

8 maart 2021: De uitzending van Uitgelicht! (zie 1 maart 2021) is ook gedeeld op de website van Logos Instituut.151

20 maart 2021: De presentatie die ing. Stef Heerema hield op het 2021-congres van Logos Instituut is ook verschenen op de website van Logos Instituut.152

9 april 2021: Stef Heerema plaatst de lezing die hij hield op het Logoscongres ook op zijn eigen YouTube-kanaal.153

10 juli 2021: In de nieuwsbrief van Logos Instituut wordt aangekondigd dat ing. Stef Heerema op 16 augustus 2021 op het vakantiepark De Betteld spreekt.154

17 juli 2021: Via de website van Christelijk Informatieplatform (CIP) laat ing. Stef Heerema weten dat als we niet tegen de evolutieleer opstaan de kerken leeglopen. Hij verwijst ook naar zijn passie: zout en ijs.155

29 juli 2021: Stef Heerema is te gast in het YouTube-kanaal ‘Standing for Truth’. Hij reageert in deze video op een video van dr. Kevin Henke over de Castile Formation. Volgens Henke is deze formatie een probleem voor de zondvloed.156

31 juli 2021: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom maakt een korte analyse van de presentatie van Stef Heerema over de Castile Formation en stelt kritische vragen.157

8 augustus 2021: Geologiestudent Mr. Wilford reageert via het YouTube-kanaal Erika’ Gutsick Gibbon op de video van ing. Stef Heerema (zie 29 juli 2021).158

11 augustus 2021: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom ziet in een indirect ‘bewijs’ voor indamping een probleem voor creationisten, ook voor het vulkanische zoutmodel van ing. Stef Heerema.159

13 augustus 2021: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom ziet in een indirect ‘bewijs’ voor geleidelijke zouttektoniek een probleem voor creationisten, ook voor het vulkanische zoutmodel van ing. Stef Heerema.160 Geologiestudent Mr. Wilford heeft een uitgebreide reactie geschreven op de video van ing. Stef Heerema waar hij de kritiek van geoloog dr. Kevin Henke bespreekt (zie 29 juli 2021).161

16 augustus 2021: Stef Heerema sprak op vakantiepark De Betteld over ‘Schepping, zondvloed, plaattektoniek en fossielen‘. In de lezing gaf hij aan dat de continenten in de scheppingsweek op de huidige positie zijn geplaatst. De aarde was volgens hem ook geschapen met zoet water onder de continenten. Dit zoete water stroomde tijdens de zondvloed omhoog.162

17 augustus 2021: Op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum verschijnt een overzicht van alle activiteiten zoals spreekbeurten en artikelen van en over het Vulkanische Zoutmodel van ing. Stef Heerema.163

28 augustus 2021: Dr. Kevin Henke is te gast op het YouTube-kanaal van Erika’ Gutsick Gibbon om daar te vertellen over de Green River Formation. In deze video reageert hij aan het begin kort op de video van ing. Stef Heerema (zie 29 juli 2021).164

6 september 2021: Op de website van Christelijk Informatieplatform (CIP) wordt reclame gemaakt voor de lezing van ing. Stef Heerema die hij houdt in Oldebroek (zie 11 september 2021). Het artikel bevat ook een link naar de uitzending in Uitgelicht! (zie 1 maart 2021).165 De aankondiging verschijnt ook in de agenda van de website locourant.nl.166

7 september 2021: In de Veluwe Koerier verschijnt een aankondiging van een lezing van ing. Stef Heerema die hij op 11 september 2021 hoopt te houden in Oldebroek. Het artikel heeft als titel: ‘Lezing over wetenschappelijk bewijs voor de zondvloed‘.167

11 september 2021: Ing. Stef Heerema spreekt voor Luctor et Emergo te Oldebroek over zondvloedgeologie.168 

22 september 2021: Ing. Stef Heerema plaatst de video van de presentatie over zondvloedgeologie (zie 11 september 2021) op zijn eigen YouTube-kanaal.169

18 oktober 2021: Geoloog drs. Leon van den Berg reageert op zijn website beknopt op de lezing van Stef Heerema in Oldebroek.170

27 oktober 2021: Ing. Stef Heerema is te gast op het YouTube-kanaal van ‘Standing for Truth’. Hij reageert voor de tweede keer op dr. Kevin Henke en de Castile Formation.171

1 november 2021: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom schrijft, onder Jacob Blom, een kritisch artikel over onder andere het Vulkanisch Zoutmodel in Journal of Creation.172

3 november 2021: Geologiestudent Mr. Wilford reageert met een uitgebreid artikel op de video van ing. Stef Heerema op YouTube-kanaal van ‘Standing for Truth’.173

4 november 2021: Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom verwijst naar zijn publicatie in Journal of Creation (zie 1 november 2021). Hij geeft in het artikel toelichting waarom hij publiceerde in dit creationistische tijdschrift.174

5 november 2021: Op deze website bespreek ik in een drieluik vragen n.a.v. dit VZM-overzicht. Op deze dag deel 1.175

6 november 2021: Op deze website bespreek ik in een drieluik vragen n.a.v. dit VZM-overzicht. Op deze dag deel 2.176

13 november 2021: Op deze website bespreek ik in een drieluik vragen n.a.v. dit VZM-overzicht. Op deze dag deel 3.177

14 november 2021: Ing. Stef Heerema spreekt in een jeugddienst van de Baptistengemeente Kampen over zondvloedgeologie.178

2 december 2021: De auteur van de website ‘Geloof, kerk en natuurwetenschap’ brengt mij via de e-mail op de hoogte van het bestaan van de voorgenoemde website. Op deze website ook een stukje over het Vulkanisch Zoutmodel en een verwijzing naar Stef Heerema.179

27 januari 2022: Electrotechnicus Albert Welleweerd bespreekt in een pdf het ontstaan van de wereldwijde zoutlagen. Hij wijst de interpretatie van ing. Stef Heerema af en sluit aan bij Barry Setterfield.180

28 februari 2022: Creation Ministries International (CMI) laat via de e-mail weten dat de nieuwe Journal of Creation beschikbaar is. In het nieuwe nummer staat een kort artikel (perspective) van ing. Stef Heerema en ir. Gert-Jan van Heugten. In dit artikel bekritiseren ze het ontstaan van steenzout door middel van een proces van serpentinisatie.181 

5 maart 2022: In de agenda van Logos Instituut wordt aangekondigd dat ing. Stef Heerema spreekt in Stadskanaal in het gebouw Luctor et ermergo over de zondvloed.182

30 april 2022: De stichting Deventer Denkt kondigt via de digitale nieuwsbrief een avond aan met ing. Stef Heerema. De avond zal gehouden worden op 18 mei in Deventer, de locatie wordt op 16 mei bekendgemaakt via de website van de stichting. De nieuwsbrief draagt de titel ‘Geologie bewijst een jonge aarde en wereldwijde zondvloed!’ .183

18 mei 2022: Ing. Stef Heerema spreekt voor Deventer Denkt in Deventer over de zondvloed (zie 30 april 2022).

8 juni 2022: Ing. Stef Heerema gaf een lezing in het Drents Museum onder de titel ‘In ban van de Ararat‘. Deze lezing is ook opgenomen.184

27 juni 2022: In het tweede nummer van het zesendertigste volume van Journal of Creation verscheen een repliek van ing. Stef Heerema en ir. Gert-Jan van Heugten op het artikel van Willem Jan Blom in een eerder nummer van hetzelfde tijdschrift (zie 1 november 2021). De titel van het artikel van Heerema en Van Heugten luidt: ‘The igneous origin of salt deposits and structures’.185

29 juni 2022: In de nieuwsbrief van Creation Ministries International wordt een webinar aangekondigd met ing. Stef Heerema. De titel voor de webinar is ‘The Magmatic Origin of Salt Demolishes the Need for Deep Time‘.

30 juni 2022: Willem Jan Blom reageert op zijn website op twee artikelen in Journal of Creation van ing. Stef Heerema en ir. Gert-Jan van Heugten (zie 28 februari 2022 en 27 juni 2022).186

1 juli 2022: Ing. Stef Heerema sprak voor de ‘Zoom webinar’ van Creation Ministries International (CMI). De titel van zijn presentatie was ‘The Magmatic Origin of Salt Demolishes the Need for Deep Time’. Een eventuele opname van de webinar is (nog) niet online te vinden.187

4 juli 2022: Dr. Kevin Henke heeft het artikel van Willem Jan Blom vertaald (zie 30 juni 2022).188

26 augustus 2022: Ing. Stef Heerema heeft zijn presentatie voor Creation Ministries International (CMI) (zie 1 juli 2022) online op zijn YouTube gezet.189

1 september 2022: Op CVandaag verschijnt een interview van Geerten van Breugel met ing. Stef Heerema naar aanleiding van de tentoonstelling is Assen over Armenië. De evolutietheorie is volgens Heerema ‘lariekoek’.190

12 september 2022: Systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink reageert op het interview met ing. Stef Heerema via CVandaag. Volgens hem is de evolutietheorie geen ‘lariekoek’.191

28 september 2022: Ing. Stef Heerema is te gast in de livestream ‘Logos Updates’ om te vertellen over de zijn activiteiten in het Drents Museum.192

4 oktober 2022: Ing. Stef Heerema reageert via CVandaag op de reactie van systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink (zie 12 september 2022).193  

31 oktober 2022: Ing. Stef Heerema gaf een lezing voor de Evangeliegemeente Ermelo. Zijn lezing had als titel ‘Geloof en aarde’.194

21 november 2022: Logos Instituut kondigt een lezing aan van ing. Stef Heerema in Baptistengemeente De Ark te Assen. De lezing zal op 11 december 2022 gehouden worden. Het thema is ‘Bijbel en geologie‘.195 De aankondiging van de lezing is ook op de website van de Baptistengemeente De Ark zelf te lezen.196

11 december 2022: Ing. Stef Heerema spreekt in de Baptistengemeente De Ark over het thema ‘Bijbel en geologie’.

15 december 2022: De lezing die ing. Stef Heerema hield in de Baptistengemeente De Ark (zie 11 december 2022) is nu ook verschenen op zijn YouTube-kanaal.197

16 januari 2023: Ing. Stef Heerema reageert op de website van Logos Instituut op de bijdrage van systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink (zie 12 september 2022).198

10 maart 2023: Heerema is te gast in het programma Deze Dagen van Simon van Groningen om te spreken over zijn vulkanische zoutmodel.199

6 juli 2023: Ing. Stef Heerema heeft zijn poster, die hij hoopt te presenteren op de ICC, ook op zijn ResearchGate-pagina geplaatst.200

7 juli 2023: Op de website ‘Oorsprong’ schrijf ik over de poster die ing. Stef Heerema samen met ir. Gert-Jan van Heugten en dr. Tim Clarey presenteerde op de ICC.201

16 juli 2023-19 juli 2023:  Deze vier dagen vindt de International Conference on Creationism (ICC) plaats aan de Cedarville University. Ing. Stef Heerema presenteert daar zijn poster over de Castile Formation onder de titel ‘The Layered Castile Formation in New Mexico and West Texas Explained by a Flood Model involving Molten Igneous Salt’.

4 september 2023: Heerema was op de International Conference on Creationism. In een korte videoboodschap noemt hij de discussie over de zondvloedgrenzen aldaar een ‘lachertje’.202

25 oktober 2023: Caleb Harrelson, voorzitter van Engage Truth Ministries interviewde ing. Stef Heerema op de ICC vanwege zijn poster. Hij heeft dit interview ook op zijn YouTube-kanaal geplaatst.203

27 oktober 2023: Ing. Stef Heerema presenteerde een poster op de International Conference on Creationism over de zoutlagen van de Castile Formation. Hij werd geïnterviewd door Caleb Harrelson, voorzitter van Engage Truth Ministries. Deze video heeft hij ook op zijn eigen YouTube-kanaal gedeeld.204

31 oktober 2023: Ing. Stef Heerema schrijft een briefje in Journal of Creation naar Michael Oard (MSc.) inzake de verschillende zondvloedmodellen en de biogeografie na de zondvloed.205 Daarna, in hetzelfde nummer dus, volgt een repliek van Oard.

7 november 2023: Ing. Stef Heerema is voor de tweede keer te gast in het programma Deze Dagen van Simon van Groningen om daar te spreken over zijn vijftienjarige onderzoek naar de gevolgen van de zondvloed.206

21 november 2023: Stef Heerema heeft de uitzending met Simon van Groningen ook op zijn eigen YouTube-kanaal geplaatst.207

22 november 2023: Op CVandaag verschijnt een artikel van ing. Stef Heerema over de zondvloed en klimaatverandering. Dit artikel draagt de titel ‘Zijn christenen geroepen om het klimaat te redden‘.208

26 november 2023: Ing. Stef Heerema gaf in de Baptistengemeente te Appingedam een lezing over het thema ‘Het Zout der aarde’. Zowel Logos Instituut209 als de Baptistengemeente hadden deze avond aangekondigd op hun website.210

27 november 2023: De proceedings van de ICC zijn beschikbaar, waaronder ook de abstract en poster geschreven door ing. Stef Heerema et al. Voor de website ‘Oorsprong’ schreef ik daar een artikel over.211

6 december 2023: De afzonderlijke pdfs van de proceedings zijn nu ook beschikbaar, waaronder ook de abstract en poster geschreven door ing. Stef Heerema et al.212

5 februari 2024: Ing. Stef Heerema reageert op de website CVandaag op een eerdere vermelding van de vondst van Sodom.213 Volgens hem rammelt het onderzoek aan alle kanten.214 De organisatie CVandaag maakt voor dit artikel van Heerema reclame in haar dagelijkse digitale nieuwsbrief.

6 februari 2024: In de dagelijkse digitale nieuwsbrief van CVandaag wordt verwezen naar het artikel van ing. Stef Heerema (zie 5 februari).

10 februari 2024: In de dagelijkse digitale nieuwsbrief van CVandaag wordt verwezen naar het artikel van ing. Stef Heerema (zie 5 februari).

24 februari 2024: Stichting Logos Instituut kondigt via haar agenda aan dat ing. Stef J. Heerema een spreekbeurt houdt bij CLC Assen in de hoofdstad van Drenthe. Het onderwerp is ‘Geologie in Bijbelse context’ en zal gaan over zout, de Dode Zee, fossiele brandstoffen, ijskappen en C14. De lezing hoopt op 24 april 2024 gegeven te worden.215

Voetnoten

 1. Referentie van het boekje met abstracts: Jorritsma, R.N., Meerten, J.W. van, Zoutewelle, A. (red.), R-Evolutie op het wetenschappelijk erf. Conferentie over Schepping en Evolutie 23 & 24 oktober 2009 (Utrecht: Eigen beheer).
 2. Zie: https://scheppingofevolutie.nl/vulkanisch-ontstaan-zoutformaties/.
 3. Heerema, S.J., 2009, A magmatic model for the origin of large salt formations, Journal of Creation 23 (3): 116-118. Zie: https://creation.com/images/pdfs/tj/j23_3/j23_3_116-118.pdf.
 4. https://www.youtube.com/playlist?list=PLCF628FF29C49058E.
 5. Heerema, S.J., 2010, Scheuren in de Grote Slenk. Ontstaan zoutlagen echt door indamping?, Weet 1: 28-31. Zie: https://www.weet-magazine.nl/artikelen/Weet%201%20-%20Scheuren%20in%20de%20Grote%20Slenk.pdf.
 6. http://www.sterrenstof.info/darwin-in-de-kerk-%e2%80%93-deel-2/.
 7. Heerema, S.J., 2010, The Dutch Mountains. Kilometershoge zoutpijlers onder Nederland aanwijzing voor zondvloed, Weet 4: 42-44. Zie: http://weet-magazine.nl/artikelen/Weet%204%20-%20Dutch%20Mountains.pdf.
 8. http://www.dewoesteweg.nl/diversen/bewijs-zondvloed/.
 9. Heerema, S.J., 2010, Factum 2010 (6): 32-35. Deze publicatie is niet online te vinden.
 10. https://www.youtube.com/watch?v=1RMBXPUAAw0. Deze video is tot 21 augustus 2021 241 keer bekeken.
 11. Referentie van het boekje met abstracts: Meerten, J.W. van (red.), 2012, Exploring the World 2 en 3 maart 2012. Programma/Abstracts (Almere: Eigen beheer).
 12. https://www.youtube.com/watch?v=MfN0MIOnRNQ. Deze video is tot 21 augustus 2021 1979 keer bekeken.
 13. http://biblicalgeology.net/blog/magmatic-model-for-origin-large-salt-formations.
 14. https://www.youtube.com/watch?v=XNzpO_P71fE. Deze video is tot 21 augustus 2021 1108 keer bekeken.
 15. https://geochristian.com/2013/03/22/around-the-web-3222013/.
 16. https://geochristian.com/2013/03/26/a-young-earth-creationist-magmatic-model-for-the-origin-of-evaporites/.
 17. https://geochristian.com/2013/10/04/around-the-web-1042013/.
 18. https://www.youtube.com/watch?v=gBnwGOmJ2rY. De video werd tot 21 augustus 2021 3172 keer bekeken.
 19. https://geochristian.com/2013/11/18/around-the-web-11182013-more-on-salt-magmas-more-atheists-convert-to-christ-and-more/.
 20. https://creation.com/clarifying-magmatic-model-origin-salt-deposits.
 21. https://www.scribd.com/document/277053361/Flood-Geology-by-CMI.
 22. https://svjbd.cz/Mar/01-9966.html.
 23. http://www.sterrenstof.info/vorming-van-zoutlagen/.
 24. https://sites.google.com/site/respondingtocreationism/home/documents/hot-water.
 25. http://nl.wikisage.org/wiki/Stef_Heerema.
 26. https://www.youtube.com/watch?v=20cUa2HJDNQ. Deze video is tot 21 augustus 2021 507 keer bekeken.
 27. https://www.youtube.com/watch?v=u8-Fb4ZfX6w. Deze video is tot 21 augustus 2021 393 keer bekeken.
 28. https://www.youtube.com/watch?v=ivo-HmALcPM. Deze video is tot 21 augustus 2021 138 keer bekeken.
 29. https://www.youtube.com/watch?v=lnTWWZTvSPE. Deze video is tot 21 augustus 2021 380 keer bekeken.
 30. https://www.youtube.com/watch?v=FAdIdSf-Ed0. Deze video is tot 21 augustus 2021 935 keer bekeken.
 31. https://creationscience4kids.com/study-guide-rock-salt-evidence-for-catastrophe/.
 32. https://logos.nl/zout-is-magma/.
 33. https://logos.nl/ijstijdverschijnselen/.
 34. https://logos.nl/ongezouten-kritiek/.
 35. https://logos.nl/debat-met-een-vwo-5-klas/.
 36. https://logos.nl/nederlands-model-voor-het-ontstaan-van-steenzoutformaties-op-amerikaans-congres/.
 37. https://geloofenwetenschap.nl/zout-naar-amerika/.
 38. https://geloofenwetenschap.nl/zout-is-niet-oud/.
 39. https://www.barrysetterfield.org/salt_deposits/salt_dome_analysis_text.html.
 40. https://leonvandenberg.wordpress.com/2015/11/12/misleiding-in-het-refdag-een-anatomie-van-vulkanisch-zout/.
 41. https://logos.nl/ontstaan-van-steenzoutformaties/.
 42. https://leonvandenberg.wordpress.com/2015/11/20/het-logos-instituut-daar-waar-het-woord-geen-waarheid-is/.
 43. https://geloofenwetenschap.nl/geologische-vereniging-distantieert-zich-van-magmatische-oorsprong-steenzout/.
 44. https://logos.nl/dichtheidscontrasten-zoutlagen-en-overburden-en-het-ontstaan-van-zoutlagen/.
 45. https://logos.nl/reisverslag-van-de-studiebijeenkomst-met-geologen-van-wort-und-wissen/.
 46. https://logos.nl/oproep-tot-correctie-en-wetenschappelijk-debat/.
 47. https://geloofenwetenschap.nl/heerema-pleit-voor-wetenschappelijk-debat-over-zout/.
 48. https://logos.nl/wat-verbindt-alle-christenen/.
 49. https://geloofenwetenschap.nl/de-geologie-van-scheuren-en-de-scherven-van-het-magmatisch-zout/.
 50. https://logos.nl/het-getuigenis-van-het-zout-der-aarde/.
 51. Zie hier voor de programma’s van de voorgaande Opheusdense congressen: https://oorsprong.info/programmas-voorgaande-congressen/.
 52. https://logos.nl/geologie-en-bijbel-is-er-een-conflict/.
 53. https://cip.nl/55730-beinvloedt-visie-op-schepping-het-ledental-van-kerken.
 54. https://vromepraatjes.nl/metaforische-uitleg-schepping-is-geen-ongeloof-of-schriftkritiek/.
 55. https://logos.nl/geologie-en-bijbel/.
 56. https://logos.nl/agenda/besloten-bijeenkomst-over-het-ontstaan-van-de-steenzoutformaties-2/.
 57. Zie: https://logos.nl/agenda/sporen-van-de-zondvloed-in-de-nederlandse-geologie/ of via Facebook: https://www.facebook.com/events/879675265494951/.
 58. https://logos.nl/we-moeten-niet-proberen-de-bijbel-te-bewijzen/.
 59. https://logos.nl/de-geest-maakt-levend/.
 60. https://logos.nl/universiteit-doceert-sprookje/.
 61. https://logos.nl/twente-ban-zout/.
 62. https://logos.nl/bijbel-en-wetenschap-op-betteld/.
 63. https://logos.nl/getuigenis-perry-wolfram-paramaribo/.
 64. https://logos.nl/zout-uitvoering-zoutonderzoek/.
 65. Het programma is hier te vinden: https://logos.nl/wp-content/uploads/2017/01/Programma-Betteld.pdf. Zie ook: https://logos.nl/wp-content/uploads/2017/01/Programma-Betteld.pdf.
 66. https://logos.nl/kerken-onderneem-actie/.
 67. https://logos.nl/agenda/presentatiereeks-3-steden-geloof-en-wetenschap/.
 68. https://www.youtube.com/watch?v=LlHpuCEgyJo. Deze video is tot 23 augustus 2021 1716 keer bekeken.
 69. https://www.youtube.com/watch?v=8bXF6NtdTsg. Deze video is tot 23 augustus 2021 895 keer bekeken.
 70. https://logos.nl/zout-der-aarde/.
 71. https://logos.nl/hoe-plooien-sedimentlagen/.
 72. https://logos.nl/christus-kennen-geologie/.
 73. https://logos.nl/stef-heerema-oegstgeest/.
 74. Deze website is helaas ter ziele.
 75. https://logos.nl/agenda/geologie-nederland-toont-zondvloed/.
 76. https://leonvandenberg.wordpress.com/2017/11/16/terug-naar-siccar-point/.
 77. Te zien op het YouTube-kanaal van Family7: https://www.youtube.com/watch?v=RRprbHEUmPM. De video is tot 17 augustus 2021 1399 keer bekeken.
 78. https://logos.nl/agenda/leidt-evolutie-tot-kerkverlating/.
 79. https://logos.nl/kerken-evolutietheorie-omarmen-lopen-leeg/.
 80. https://logos.nl/oorsprongsdogmas-ter-discussie/.
 81. https://www.youtube.com/watch?v=zQt_4pXakyE. Deze video is tot 17 augustus 2021 329 keer bekeken.
 82. https://logos.nl/bodemonderzoek-wijst-naar-zondvloed/.
 83. Referentie boekje met abstracts: Meerten, J.W. van (red.), 2018, Geloof is de sleutel tot kennis. 20 en 21 april 2018. Abstracts bij de conferentie, (Hardinxveld-Giessendam: Eigen beheer). Het boekje is te verkrijgen via de webshop van Logos Instituut: https://webshop.logos.nl/winkel/producttype/boeken/geloof-is-de-sleutel-tot-kennis-april-2018/.
 84. http://forum.bibleresearchtools.com/index.php?topic=54.0.
 85. https://logos.nl/in-memoriam-prof-dr-john-shaw/.
 86. Deze website is helaas ter ziele.
 87. https://logos.nl/persbericht-steenzout-in-aardlagen-is-vulkanisch-gesteente/.
 88. https://logos.nl/zoutmagma-gestold-in-interactie-met-modder/.
 89. https://logos.nl/agenda/nederlandse-geologie-en-zondvloed/.
 90. Heerema, S.J., Heugten, G.J.H.A. van, 2018, Salt magma and sediments interfingered, Journal of Creation 35 (2): 118-123. Zie: https://creation.com/images/pdfs/tj/j32_2/j32_2_118-123.pdf.
 91. https://ukstore.creation.com/product/1099-2018-european-creation-conference-london.
 92. https://www.researchgate.net/publication/331495164_Volcanic_origin_of_salt_as_presented_at_the_European_Creation_Conference_at_London_in_September_2018_also_available_on_youtube.
 93. http://www.sterrenstof.info/2807-2/.
 94. https://www.researchgate.net/publication/327838644_Salt_magma_and_sediments_interfingered.
 95. https://logos.nl/zoutpijlervorming-onder-vuur/.
 96. https://logos.nl/de-zondvloed-accepteren-als-waar-gebeurd-is-confronterend-maar-willen-we-waarheid-of-leugen/.
 97. https://logos.nl/geloof-en-verdedig-door-onderwijs/.
 98. https://logos.nl/geloof-en-verdedig-door-onderwijs/.
 99. https://logos.nl/grillen-rond-het-hunebed/.
 100. https://cip.nl/cip+/72198-stef-heerema-trekt-aan-de-hand-van-de-nederlandse-bodem-de-evolutie-in-twijfel-hoe-kunnen-hunebedstenen-via-een-ijsmassa-naar-nederland-komen/.
 101. https://www.youtube.com/watch?v=bg8JRuBqN04. Deze video is tot 21 augustus 2021 maar liefst 7121 keer bekeken.
 102. https://creation.com/media-center/youtube/salt-of-the-earth-and-flood-geology.
 103. https://logos.nl/stef-heerema-trekt-aan-de-hand-van-de-nederlandse-bodem-de-evolutie-in-twijfel-hoe-kunnen-hunebedstenen-via-een-ijsmassa-naar-nederland-komen/.
 104. https://www.destentor.nl/reggestreek/bijbelkenner-wil-evolutietheorie-onderuit-halen-in-wierden~a9c6a1fc/.
 105. https://logos.nl/persbericht-koninklijk-nederlands-aardrijkskundig-genootschap-censureert-onwelgevallige-meningen-en-neigt-naar-discriminatie/.
 106. https://logos.nl/geoweek-en-stef-heerema/.
 107. https://logos.nl/god-gaat-niet-vreemd/.
 108. https://www.youtube.com/watch?v=_QjHCguMuew. Deze video is tot 23 augustus 2021 146 keer bekeken.
 109. https://logos.nl/het-geschreven-woord-gezinsdienst-op-de-betteld/.
 110. https://logos.nl/leeglopende-kerken/.
 111. https://logos.nl/agenda/bethel-university-geologie-nederland-toont-zondvloed/.
 112. https://logos.nl/rik-waar-ben-je/.
 113. https://www.amazon.com/Naturalism-Versus-Genesis-Flood-Deposits-ebook/dp/B085KXFNZW/ref=sr_1_1?keywords=Naturalism+versus+Genesis+Flood&qid=1636099536&sr=8-1.
 114. https://logos.nl/les-voor-groep-5-6-over-de-eerste-jaren-van-de-aarde/.
 115. https://logos.nl/tijd-voor-zelfstudie/.
 116. https://www.youtube.com/watch?v=2NVbIb4CQD8. Deze video werd tot 20 augustus 2021 215 keer bekeken.
 117. https://logos.nl/excursie-aan-de-opaalkust-in-frankrijk/.
 118. https://willemjanblom.wordpress.com/2020/08/08/analyse-van-vulkanisch-zout-1-inleiding/.
 119. https://willemjanblom.wordpress.com/2020/08/10/analyse-van-vulkanisch-zout-2-vast-zout-vloeit-bij-significante-drukgradienten/.
 120. https://willemjanblom.wordpress.com/2020/08/11/analyse-van-vulkanisch-zout-3-zoutformaties-zijn-gestolde-magma/.
 121. https://willemjanblom.wordpress.com/2020/08/12/analyse-van-vulkanisch-zout-4-hydrothermische-modellen/.
 122. https://willemjanblom.wordpress.com/2020/08/14/analyse-van-vulkanisch-zout-5-additionele-observaties/.
 123. https://willemjanblom.wordpress.com/2020/08/15/analyse-van-vulkanisch-zout-6-overige-argumenten/.
 124. https://willemjanblom.wordpress.com/2020/08/15/analyse-van-vulkanisch-zout-7-conclusies/.
 125. https://www.quora.com/Is-it-true-that-sea-salt-come-from-magma/answer/Jeanne-Paquette-1.
 126. https://leonvandenberg.wordpress.com/2018/08/20/zoutmagma-gestold-in-interactie-met-modder-een-review/.
 127. https://www.youtube.com/watch?v=8xckRCRd1wg. Deze video werd tot 21 augustus 2021 143 keer bekeken.
 128. https://www.youtube.com/watch?v=83fOHnJfvkg. Deze video werd tot 23 augustus 2021 1190 keer bekeken.
 129. https://logos.nl/wat-openbaring-onthult-over-geologie-en-genesis/.
 130. https://leonvandenberg.wordpress.com/2020/10/15/de-lezingen-van-stef-heerema-over-de-vorming-van-zout/.
 131. https://logos.nl/flyer-excursie-opaalkust/.
 132. https://willemjanblom.wordpress.com/2020/10/30/geen-zondvloed-tijdens-het-paleozoicum-17-thermometers-in-het-zout/.
 133. https://willemjanblom.wordpress.com/2020/10/31/kan-het-vulkanische-model-gipshoeden-verklaren/.
 134. http://www.sterrenstof.info/gastbijdrage-de-lezingen-van-stef-heerema-over-de-vorming-van-zout/.
 135. https://logos.nl/boring-helpt-raadselachtige-herkomst-zwerfkeien-oplossen/.
 136. https://logos.nl/heldere-antwoorden-voor-jong-en-oud-doe-mee-met-onze-eindejaarsactie/.
 137. https://www.youtube.com/watch?v=pJa-c4lP7EM. Deze video is tot 17 augustus 2021 389 keer bekeken.
 138. https://logos.nl/friese-bodem-veert-niet-meer-op-na-ondergrondse-zoutwinning/.
 139. https://willemjanblom.wordpress.com/2021/01/27/zoutwinning-in-friesland-toont-zoutvloei/.
 140. https://logos.nl/doe-mee-met-ons-voorjaarscongres-gratis-toegang/.
 141. https://willemjanblom.wordpress.com/2021/02/13/logoscongres-2021-een-vooruitblik/.
 142. https://logos.nl/zoutvloei-kwam-alleen-in-het-verleden-voor/.
 143. https://leonvandenberg.wordpress.com/2021/02/23/vliegtuigingenieur-stef-heerema-in-het-refdag-refantaseer-over-zout-kruip-en-bodemdaling-in-barradeel/.
 144. https://willemjanblom.wordpress.com/2021/02/23/zoutvloei-in-het-reformatorisch-dagblad/.
 145. Deze lezing is opgenomen en hier terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=U8dYFR0Uunw. De lezing is tot 17 augustus 2021 108 keer bekeken.
 146. Deze lezing is opgenomen en hier terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=T3uF6mKmdOA. De lezing is tot 17 augustus 2021 140 keer bekeken.
 147. De video is op 2 maart 2021 gepubliceerd op het YouTube-kanaal van Family7: https://www.youtube.com/watch?v=RRprbHEUmPM. De video is tot 17 augustus 2021 951 keer bekeken.
 148. https://willemjanblom.wordpress.com/2021/02/23/zoutvloei-in-het-reformatorisch-dagblad/.
 149. https://www.refoportaal.nl/nieuws/details/362910/Stef_Heerema:_bewijs_voor_zondvloed/.
 150. https://www.christelijknieuws.nl/news/12610/Stef-Heerema:-bewijs-voor-zondvloed.
 151. https://logos.nl/stef-heerema-over-bewijs-voor-zondvloed/.
 152. https://logos.nl/logoscongres-2021-ing-stef-heerema-geologie-ondermijnt-fundamenten-samenleving-over-bodemdaling-en-onzingeving/.
 153. https://www.youtube.com/watch?v=GOixNJpQhuI. Deze video werd tot 23 augustus 2021 39 keer bekeken.
 154. https://logos.nl/logos-instituut-deze-zomer-op-de-betteld-en-een-wijziging-in-het-personeelsbestand/.
 155. https://cip.nl/86007-stef-heerema-als-we-niet-tegen-de-evolutieleer-opstaan-lopen-de-kerken-leeg.
 156. https://www.youtube.com/watch?v=Gv6tOg3jp8o. Deze video is tot 17 augustus 2021 605 keer bekeken.
 157. https://willemjanblom.wordpress.com/2021/07/31/stef-heerema-over-de-castile-formation/.
 158. https://www.youtube.com/watch?v=cylYMj5hHFk.
 159. https://willemjanblom.wordpress.com/2021/08/11/indirect-bewijs-voor-het-ontstaan-van-zoutlagen-door-verdamping/.
 160. https://willemjanblom.wordpress.com/2021/08/11/indirect-bewijs-voor-het-ontstaan-van-zoutlagen-door-verdamping/.
 161. https://www.youtube.com/watch?v=2NVbIb4CQD8.
 162. https://logos.nl/agenda/de-betteld-2021-schepping-zondvloed-plaattektoniek-en-fossielen/.
 163. https://oorsprong.info/het-vulkanisch-zoutmodel-vzm-van-ing-stef-heerema-een-overzicht/.
 164. https://www.youtube.com/watch?v=A9T8wXyrou8&t=4267s.
 165. https://cip.nl/87086-is-de-zondvloed-waargebeurd-stef-heerma-houdt-lezing.
 166. https://www.locourant.nl/agenda/kerkelijk-en-geloof/3294.
 167. https://www.veluwekoerier.nl/nieuws/algemeen/17010/lezing-over-wetenschappelijk-bewijs-voor-de-zondvloed.
 168. Deze presentatie is opgenomen en hier (via het YouTube-kanaal van Jobke van ‘t Hof) te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=FriMi4DQTFY. Deze video werd tot 5 november 2021 64 keer bekeken.
 169. https://www.youtube.com/watch?v=17-q1U6OSBU. Deze video werd tot 5 november 2021 162 keer bekeken.
 170. https://leonvandenberg.wordpress.com/2021/10/18/de-platentektoniek-volgens-vliegtuigenieur-stef-heerema/.
 171. https://www.youtube.com/watch?v=A9T8wXyrou8&t=4267s.
 172. Bron: Blom, J., 2021, Evaluating the origin of salt deposits and salt structures, Journal of Creation 35 (3): 125-129. De paper is via de website van Creation Ministries International nog niet beschikbaar. Willem Jan heeft het artikel op zijn website gedeeld: https://willemjanblom.files.wordpress.com/2021/11/j35_3_saltdeposits.pdf.
 173. https://www.youtube.com/watch?v=hbt7Y5K25Ag.
 174. https://willemjanblom.wordpress.com/2021/11/04/salt-geology-in-the-journal-of-creation/.
 175. https://oorsprong.info/vragen-over-het-vzm-overzicht-1-wat-is-je-motivatie-om-een-overzicht-te-maken-van-het-vulkanisch-zoutmodel/.
 176. https://oorsprong.info/vragen-over-het-vzm-overzicht-2-waarom-verwerk-je-in-het-overzicht-ook-kritiek-van-niet-creationisten/.
 177. https://oorsprong.info/vragen-over-het-vzm-overzicht-3-waar-sta-je-zelf/.
 178. https://www.youtube.com/watch?v=RwEdaZgsoqE.
 179. https://www.geloof-kerk-natuurwetenschap.nl/h-6-geologie-en-evolutie/6-4-zoutlagen-aardolie-aardgas-en-steenkool.
 180. https://welleweerd.net/studie/chrono.pdf.
 181. Bron: Heerema, S.J, Heugten, G.J.H.A. van, 2022, Serpentinization does not build up salt formations, Journal of Creation 36 (1): 3-4.
 182. https://logos.nl/agenda/spreekbeurt-stef-heerema/.
 183. https://deventerdenkt.nl/zondvloed/.
 184. https://www.youtube.com/watch?v=2MPe-1RbMrk.
 185. Bron: Heerema, S.J., Heugten, G.J.H.A. van, 2022, The igneous origin of salt deposits and structures, Journal of Creation 36 (2): 58-60.
 186. https://willemjanblom.wordpress.com/2022/06/30/tweemaal-heerema-en-van-heugten-in-het-journal-of-creation/.
 187. https://creation.com/online-events-uk?utm_campaign=infobytes_uk&utm_content=LIVE%20on%20Friday%3A%20The%20Magmatic%20Origin%20of%20Salt%20Demolishes%20the%20Need%20for%20Deep%20Time&utm_medium=email&utm_source=mailing.creation.com&utm_term=Online%20Event%20-%202022.07.01&fbclid=IwAR07O6qxOu7CuvAaKhaHdLlpofSQ0899uDBr-XXxsaeHvzO2-BkTp_SIoo4.
 188. https://sites.google.com/site/respondingtocreationism/willem-jan-bloom-june-2022?authuser=0.
 189. https://www.youtube.com/watch?v=F4flwhCEUag&t=1s.
 190. https://cvandaag.nl/premium/92315-ingenieur-stef-heerema-stond-op-het-punt-het-evolutionisme-te-integreren-in-zijn-geloof/.
 191. https://cvandaag.nl/premium/92450-evolutietheorie-lariekoek-noemen-grenst-aan-desinformatie/.
 192. https://www.youtube.com/watch?v=PW9xg1rxziY.
 193. https://cvandaag.nl/premium/92791-stef-heerema-reageert-op-opinieartikel-prof-dr-gijsbert-van-den-brink/.
 194. https://logos.nl/agenda/lezing-geloof-en-de-aarde-next-step-avond/.
 195. https://logos.nl/agenda/thema-avond-bijbel-en-geologie/.
 196. https://www.bgdeark.nl/paginas/bijbel-en-geologie.html.
 197. https://www.youtube.com/watch?v=YYDeMEPDGXE.
 198. https://logos.nl/reactie-stef-heerema-op-prof-gijsbert-van-den-brink/.
 199. https://www.youtube.com/watch?v=bHzGHx2IGB4&t=0s.
 200. https://www.researchgate.net/publication/372078102_THE_LAYERED_CASTILE_FORMATION_IN_NEW_MEXICO_AND_WEST_TEXAS_EXPLAINED_BY_A_FLOOD_MODEL_INVOLVING_MOLTEN_IGNEOUS_SALT.
 201. https://oorsprong.info/twee-nederlanders-verdedigen-samen-met-een-amerikaan-een-poster-over-de-castile-formation-op-de-icc/.
 202. https://www.youtube.com/watch?v=kqAjo11CeHM.
 203. https://www.youtube.com/watch?v=19ONXRAvJUo.
 204. https://www.youtube.com/watch?v=dAhzk1R6Hp4.
 205. Heerema, S.J., 2023, Post-Flood animals live above their dead Flood relatives, Journal of Creation 37 (3): 22.
 206. https://www.youtube.com/watch?v=M1mwpHwH4HI.
 207. https://www.youtube.com/watch?v=blOiyqCozEA.
 208. https://cvandaag.nl/98886-zijn-christenen-geroepen-om-het-klimaat-te-redden.
 209. https://logos.nl/agenda/lezing-over-het-zout-der-aarde-schepping-en-evolutie/.
 210. https://www.baptisten-appingedam.nl/agenda/267544/themaavond-het-zout-der-aarde.html.
 211. https://oorsprong.info/goed-nieuws-proceedings-van-de-ninth-international-conference-on-creationism-eindelijk-beschikbaar/.
 212. https://digitalcommons.cedarville.edu/icc_proceedings/vol9/iss1/.
 213. Dit artikel hadden we ook overgenomen op onze website: https://oorsprong.info/onderzoeker-sodom-waarschijnlijk-door-asteroide-inslag-vernietigd/.
 214. https://cvandaag.nl/99750-het-onderzoek-naar-de-vernietiging-van-sodom-rammelt-aan-alle-kanten/.
 215. https://logos.nl/agenda/lezing-geologie-in-bijbelse-context/.