Home » Nieuwsbrief » Gereformeerde Gezindte denkt na over Schriftgezag en Bijbeluitleg – Flyer congres beschikbaar – Nieuwsbrief d.d. 27-7-2023

Gereformeerde Gezindte denkt na over Schriftgezag en Bijbeluitleg – Flyer congres beschikbaar – Nieuwsbrief d.d. 27-7-2023

We sluiten de maand juli opnieuw af met een nieuwsbrief. De website ‘Oorsprong’ is afgelopen maand veel bezocht. We danken u voor uw interesse en steun. Achter de schermen wordt deze vakantie hard gewerkt aan het congres van 21 oktober 2023 D.V. In deze nieuwsbrief geven we u daar meer informatie over. Daarnaast houden we de ontwikkelingen rond het klassieke scheppingsgeloof en het daarop voortbordurende scheppingsparadigma in de gaten. We zijn dankbaar dat er in de Gereformeerde Gezindte (opnieuw) nagedacht wordt over Schriftgezag en Bijbeluitleg. Daarover hieronder meer. 


Congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Op zaterdag 21 oktober 2023 D.V. organiseren wij een congres in Hardinxveld-Giessendam. Dankzij hulp van familieleden en vrijwilligers is het mogelijk een dergelijk congres op te zetten. De organisatie ligt in handen van Jan van Meerten, maar zelf is hij fysiek zwak. Jan: “Hoewel de Heere het nog geeft dat ik op het ziekbed nog veel kan lezen en schrijven, lukt het niet goed om fysieke werkzaamheden op te pakken. Het wachten is momenteel op een donorhart, en dat kan nog wel een aantal jaren duren. Als gezin hopen we dat de behandeling in Zijn gunst mag zijn, dat de Heere dit wil zegenen en dat de Heere het nog wil gebruiken tot eer van Zijn Naam. Dankzij familieleden en kennissen is het toch mogelijk om een congres voor te bereiden. Zelf hoop ik ook in Hardinxveld aanwezig te kunnen zijn, desnoods op een stretcher.” 

Het thema van het congres is ‘verwondering‘. Verwondering over wat de Heere ons geeft in Zijn Woord, maar ook verwondering over wat Hij laat zien in het boek der natuur. De bekende Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) laat zien wat de verhouding tussen deze twee ‘boeken’ is. Dankzij Gerda van de Werken hebben we sinds deze week een flyer van het congres. Zou u deze willen verspreiden onder familieleden, vrienden en kennissen? Het congres wordt gehouden in De Bron, Maasstraat 1, Hardinxveld-Giessendam én er is ook een livestream beschikbaar. De livestream zal verzorgd worden door Geloofstoerusting. Komt u ook? Of: Kijkt u ook mee? Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden wordt gevonden via deze webpagina.

Anglospheric Conference on Creationism

Deze maand heeft de International Conference on Creationism (ICC) plaatsgehad aan de Cedarville University (zie ook de vorige nieuwsbrief). Deze universiteit is bekend vanwege zijn creationistische bachelor programma Aardwetenschappen. Een aantal creationistische geologen hebben hier hun eerste universitaire graad behaald. Op de ICC wordt hoogstaand peer-reviewed creationistisch onderzoek gepresenteerd. Helaas is het geen internationaal congres, maar eerder een congres met Angelsaksische wetenschappers (waarvan nog eens het gros van de academici uit de Verenigde Staten van Amerika komt). Lees ook hier de column van Jan van Meerten. Ir. Gert-Jan van Heugten was als wetenschapsjournalist aanwezig en deed verslag (hier zijn alle verslagen gebundeld en is een kritisch-sympathetische bespreking te vinden). De Proceedings laten nog even op zich wachten. Wanneer deze gepubliceerd zijn, zullen we dit kenbaar maken via ‘Oorsprong’.

Bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’

Er is ruime belangstelling voor de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht‘. Heeft u de bundel nog niet? Aanschaffen kan via dit bestelformulier. We houden hier een overzicht bij van alle reacties op de bundel. Deze maand verscheen er opnieuw een positieve recensie, geschreven door de Urker predikant ds. A. van Heteren, in Bewaar het Pand. Zelfs voor de systematisch theoloog dr. Gijsbert van den Brink, die een recensie schreef voor het Nederlands Dagblad, is de bundel niet een en al kommer en kwel. Al zijn we op diverse punten in zijn recensie een andere mening toegedaan. Geograaf drs. Hans Hoogerduijn heeft overigens deze maand via ‘Oorsprong’ gereageerd op de recensie van dr. Van den Brink.

Schriftgezag en Bijbeluitleg

We begonnen deze nieuwsbrief al met de opmerking dat er in de Gereformeerde Gezindte nagedacht wordt over Schriftgezag en Bijbeluitleg. Deze ontwikkelingen zijn natuurlijk al net zo oud als de Gereformeerde Gezindte zelf, maar recent heeft allerlei wind van leer ervoor gezorgd dat er opnieuw bezinning op dit punt noodzakelijk is. Afgelopen jaar riep dr. C.P. de Boer in het Reformatorisch Dagblad al op tot brede bezinning op het gebied van Schriftgezag en hermeneutiek. De Generale Synode 2022 van de Gereformeerde Gemeente zag de noodzaak tot bezinning ook in en stelde maar liefst drie academici aan om dit thema te onderzoeken (berichtgeving daarover is hier, hier en hier te lezen). Bovendien zijn er in De Saambinder twee series verschenen (één en twee), geschreven door predikant en theoloog dr. J.M.D. de Heer. Drs. J.M.J. Kieviet schreef eveneens een achtdelige serie rond de vraag of we de Bijbel anders zijn gaan lezen. Bekend is ook de bundel ‘Het Woord in geding‘ uit de hoek van bezwaarden binnen de voormalige Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Dr. P. de Vries (HHK) besprak deze bundel hier. Het is bemoedigend dat de standpunten die in de artikelen en geschriften ingenomen worden, veelal Schriftgetrouw en opbouwend van aard zijn. We hopen en bidden dat de Heere deze stroom aan publicaties over Schriftgezag en Bijbeluitleg wil zegenen, voor de Gereformeerde Gezindte en ook voor allen daarbuiten. 

Vakantie

Wij wensen u nog een fijne en gezegende vakantie toe. We hopen dat u nog wat rust mag vinden, waar u uzelf ook zou mogen bevinden: thuis of op een vakantieadres. Bovenal wensen wij u (het vinden van) de Ware Rust toe. Zoals de bekende kerkvader Augustinus ook zegt: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God’. Mocht u geologische of biologische verschijnselen tegenkomen die Schriftgetrouwe verklaringen behoeven, schroom dan niet om uw vragen of opmerkingen te mailen naar: info@oorsprong.info of in te sturen via het contactformulier. Nogmaals: een goede vakantie! 

Website 

De website ‘Oorsprong‘ wordt ook deze maand goed bezocht. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Hoe is onze houding ten opzichte van de minste schepselen? (geschreven door dr. ir. Erik van Engelen).
(2) COLUMN: Wereldwijd oordeel (geschreven door Jan van Meerten).
(3) ‘Hoe ziet een wereld zonder insecten eruit?’ – Dr. Hans Kroon (Radboud Universiteit) te gast bij ‘Universiteit van Nederland’ (korte lezing door dr. Hans Kroon).
(4) Jona drie dagen levend in de vis? – Antwoord van dr. Paul op deze vraag (geschreven door dr. Mart-Jan Paul).
(5) Zoogdier bijt zich vast in dinosaurus – Psittacosaurus was lekker maaltje voor Repenomamus (geschreven door Jan van Meerten).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 31 augustus 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.