Home » Genealogie » Een stuk land van Jacob van Meerten in 1682

Een stuk land van Jacob van Meerten in 1682

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt naar protocol 692 verwezen uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat hier Gerard Verhuet die driehonderd guldens beloofd aan Gisbert Willemsz van Estvelt en zijn zus Mariken Willems, met als onderpand één morgen bouwland. Omdat deze akte niet direct te maken heeft met bezit van de ‘Van Meertens’ hieronder alleen de situatieschets.1

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A228 (oktober 1997), Protocol van Bezwaar Kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 234, 1660-1738 (3e deel 1680-1692), blz. 8-9. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.