Home » bibliografie » Bibliografie ‘Eskol Reeks’

Bibliografie ‘Eskol Reeks’

Eskol Reeks’ is een serie preken van Nederlandstalige predikanten en theologen. Het gaat om zowel dienstdoende als al overleden predikanten en theologen. Maandelijks verschijnt een nieuw deeltje. De ‘Eskol Reeks‘ wordt uitgegeven door ‘De Schatkamer’ te Rumpt. Hieronder is een (incomplete) bibliografie te vinden.1

Jaar Nummer Auteur Titel Verwijzing
2020 Nr. 3 Ds. C. Hegeman De schat in de akker https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-en-onze-vroegste-geschiedenis-3-ds-c-hegeman-de-schat-in-de-akker/
2020 Nr. 9 Ds. G. Gerritsen Uit de ballingschap tot vrijheid geroepen https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-oud-gereformeerde-gemeente-in-nederland-en-onze-vroegste-geschiedenis-1-ds-g-gerritsen-uit-de-ballingschap-tot-vrijheid-geroepen/
2021 Nr. 13 Ds. A. Schultink Een getrouw woord https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-in-nederland-en-onze-vroegste-geschiedenis-2-ds-a-schultink-een-getrouw-woord/
2021 Nr. 14 Ds. J. de Kok Op Jezus’ school https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-en-onze-vroegste-geschiedenis-1-ds-j-de-kok-op-jezus-school/
2021 Nr. 15 Ds. F. Mallan Het enige redmiddel tot Israëls behoudenis https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-in-nederland-en-onze-vroegste-geschiedenis-1-ds-f-mallan-het-enige-redmiddel-tot-israels-behoudenis/
2021 Nr. 18 Ds. A. Verschuure De vallei der dorre beenderen https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-en-onze-vroegste-geschiedenis-2-ds-a-verschuure-de-vallei-der-dorre-beenderen/
2022 Nr. 26 Ds. A. Schultink De volkstelling van David https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-in-nederland-en-onze-vroegste-geschiedenis-3-ds-a-schultink-de-volkstelling-van-david/
2022 Nr. 30 Ds. A. Schot Davids verlangen naar het bloed van de Middelaar https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-en-onze-vroegste-geschiedenis-4-ds-a-schot-davids-verlangen-naar-het-bloed-van-de-middelaar/
2023 Nr. 38 Ds. J. Goudriaan Dragen of gedragen worden https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-vrije-oud-gereformeerde-gemeente-en-onze-vroegste-geschiedenis-1-ds-j-goudriaan-1946-2023-dragen-of-gedragen-worden/

Voetnoten

  1. De deeltjes worden toegevoegd als ze gelezen zijn en verwerkt zijn op de website. Het laatste zal alleen gebeuren als er wat over onze vroegste geschiedenis in te lezen is.