Home » Scheppingsparadigma » Predikanten uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland en onze vroegste geschiedenis (3) – Ds. A. Schultink, De volkstelling van David

Predikanten uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland en onze vroegste geschiedenis (3) – Ds. A. Schultink, De volkstelling van David

De volkstelling van David’. Deze titel heeft een preek van ds. A. Schultink in de Eskol Reeks meegekregen.1 De kerntekst is 2 Samuël 24:25.2 We bestuderen de preek op onze vroegste geschiedenis van schepping, zondeval, zondvloed en spraakverwarring.

De preek bevat vrijwel geen verwijzingen naar onze vroegste geschiedenis. De predikant geeft op bladzijde 10 aan dat we een ‘zondig schepsel, een zondig mens‘ zijn. Dit is de enige verwijzing naar onze vroegste geschiedenis.

Onlangs bestudeerden en beschreven we ook ook andere preek van ds. A. Schultink. De bespreking van deze preek is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Bron: Schultink, A., 2022, De volkstelling van David. Eskol Reeks nr. 26 (Rumpt: De Schatkamer).
  2. SV: “En David bouwde aldaar den HEERE een altaar, en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de HEERE den lande verbeden, en deze plage van over Israël opgehouden.”