Home » bibliografie

Categoriearchief: bibliografie

Bibliografie ‘Eskol Reeks’

Eskol Reeks’ is een serie preken van Nederlandstalige predikanten en theologen. Het gaat om zowel dienstdoende als al overleden predikanten en theologen. Maandelijks verschijnt een nieuw deeltje. De ‘Eskol Reeks‘ wordt uitgegeven door ‘De Schatkamer’ te Rumpt. Hieronder is een (incomplete) bibliografie te vinden.1

Jaar Nummer Auteur Titel Verwijzing
2020 Nr. 3 Ds. C. Hegeman De schat in de akker https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-en-onze-vroegste-geschiedenis-3-ds-c-hegeman-de-schat-in-de-akker/
2020 Nr. 9 Ds. G. Gerritsen Uit de ballingschap tot vrijheid geroepen https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-oud-gereformeerde-gemeente-in-nederland-en-onze-vroegste-geschiedenis-1-ds-g-gerritsen-uit-de-ballingschap-tot-vrijheid-geroepen/
2021 Nr. 13 Ds. A. Schultink Een getrouw woord https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-in-nederland-en-onze-vroegste-geschiedenis-2-ds-a-schultink-een-getrouw-woord/
2021 Nr. 14 Ds. J. de Kok Op Jezus’ school https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-en-onze-vroegste-geschiedenis-1-ds-j-de-kok-op-jezus-school/
2021 Nr. 15 Ds. F. Mallan Het enige redmiddel tot Israëls behoudenis https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-in-nederland-en-onze-vroegste-geschiedenis-1-ds-f-mallan-het-enige-redmiddel-tot-israels-behoudenis/
2021 Nr. 18 Ds. A. Verschuure De vallei der dorre beenderen https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-en-onze-vroegste-geschiedenis-2-ds-a-verschuure-de-vallei-der-dorre-beenderen/
2022 Nr. 26 Ds. A. Schultink De volkstelling van David https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-in-nederland-en-onze-vroegste-geschiedenis-3-ds-a-schultink-de-volkstelling-van-david/
2022 Nr. 30 Ds. A. Schot Davids verlangen naar het bloed van de Middelaar https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-en-onze-vroegste-geschiedenis-4-ds-a-schot-davids-verlangen-naar-het-bloed-van-de-middelaar/

Voetnoten

Bibliografie ‘Bibliotheek Overjarig Koren’

‘Bibliotheek Overjarig Koren’ is een serie preken van oudvaders uit Nederland, Engeland, Schotland etc. Maandelijks verschijnt een nieuw deeltje. Momenteel is uitgeverij ‘De Schatkamer’ de uitgever, maar in het verleden zijn er ook andere uitgevers geweest. Hieronder is een (incomplete) bibliografie te vinden1.

Jaar Jaargang Nummer Auteur Titel
1988 63 7 Robert Traill De troon der genade
1989 63 11 Edmund Calamy Beven voor de ark van God

Voetnoten