Home » Scheppingsparadigma » Predikanten uit de Gereformeerde Gemeente en onze vroegste geschiedenis (4) – Ds. A. Schot, Davids verlangen naar het bloed van de Middelaar

Predikanten uit de Gereformeerde Gemeente en onze vroegste geschiedenis (4) – Ds. A. Schot, Davids verlangen naar het bloed van de Middelaar

‘Davids verlangen naar het bloed van de Middelaar’.1 Deze titel heeft het dertigste nummer in de Eskol Reeks meegekregen. Het is een preek van ds. A. Schot. De preek heeft als kerntekst Psalm 51:9.2 Hieronder kijken we vooral naar wat de predikant te zeggen heeft over onze vroegste geschiedenis van schepping, zondeval, zondvloed en spraakverwarring.

Het bloed van Abel en het bloed van Christus

Paulus schrijft in Hebreeën 12:24 dat het bloed van Christus ‘betere dingen spreekt dan Abel’. Ds. A. Schot vraagt aan de kinderen waar dat bloed van Abel dan van spreekt? Hij verwijst daarbij naar Genesis 4:10. Daar staat dat er een stem van het bloed is dat roept tot de Heere. Wat roept dat bloed van Abel? “Dat roept om wraak. Omdat Abel onschuldig gedood is, zal de doodslager gedood moeten worden. Dat is de stem van het bloed van Abel.” Het bloed van Christus roept echter wat anders. Wat roept het bloed van Christus? “Dat bloed van Christus roept om verzoening. Het bloed van Christus roept om heiliging.” Ds. A. Schot verwijst hierbij naar Job 33:24.2

Voetnoten

  1. Bron: Schot, A., 2022, Davids verlangen naar het bloed van de Middelaar. Eskol Reeks nr. 30 (Rumpt: De Schatkamer).
  2. ibid. blz. 21.