Home » Scheppingsparadigma » Predikanten uit de Gereformeerde Gemeente en onze vroegste geschiedenis (2) – Ds. A. Verschuure, De vallei der dorre beenderen

Predikanten uit de Gereformeerde Gemeente en onze vroegste geschiedenis (2) – Ds. A. Verschuure, De vallei der dorre beenderen

De vallei der dorre beenderen’.1 Deze titel heeft het achttiende nummer in de Eskol Reeks meegekregen. Het is een preek van ds. A. Verschuure. De preek heeft als kerntekst Ezechiël 37: .2 Hieronder kijken we vooral naar wat hij te zeggen heeft over onze vroegste geschiedenis van schepping, zondeval, zondvloed en spraakverwarring.

Adamskinderen

Volgens de predikant moet de profeet Ezechiël het woord brengen tot ‘dode, verloren adamskinderen‘ (blz. 4). Verschuure spreekt op bladzijde 10 van ‘een afgesneden adamsgeslacht dat in het paradijs verloren en verdronken is geraakt in de zonde‘. Gelukkig is het daar niet bij gebleven want ‘de Heere’ brengt ‘door het wondere werk van Zijn Geest, door het wonder van wedergeboorten en bekering weer terug (…) in de gewesten van de eeuwige zaligheid‘ (blz. 10). Herhaaldelijk wijst Verschuure erop dat wij, mensen, sinds de zondeval liggen in een ‘totale doodstaat‘ (blz. 14, 16 en 20).

Bange tijd

In de preek geeft de predikant aan dat het een ‘bange tijd’ is. Een benauwde tijd, een tijd waarbij we ons niet op ons gemak voelen.2 Het is altijd een bange tijd ‘geweest endeze ‘zal er blijven tot de jongste dag‘. Gelukkig blijft God doorgaan met zijn afsnijdende en Kerkvergaderende werk. ‘Vanaf het ogenblik dat de Heere Adam riep naar Zijn eeuwig welbehagen: “Waar zijt gij?” (Gen. 3:9), tot op deze dag toe (…)‘ (blz. 10).

Begraven

De predikant heeft het ook nog over de begrafenis van een mens en verwijst daarbij naar Genesis 3. “Wat gebeurt er met iemand die begraven is? Dat weet je wel, toch? Er staat in de Bijbel: ‘Gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren’ (Gen. 3:19b). Van het lichaam blijft straks helemaal niets over” (blz. 12).

Conclusie

Wij zijn nakomelingen van Adam (adamskinderen, adamsgeslacht) en liggen sinds de zondeval in onze totale doodstaat. De Heere blijft doorgaan met het Kerkvergaderende werk. Hij deed dat al vanaf het ogenblik dat Hij Adam riep in het paradijs. Na het sterven zal de mens in navolging van Genesis 3:19b tot stof wederkeren. De (gevolgen van de) zondeval word(t/en) in deze preek een aantal keren genoemd.

Voetnoten

  1. Bron: Bron: Verschuure, A., 2021, De vallei der dorre beenderen. Eskol Reeks nr. 18 (Rumpt: De Schatkamer).
  2. https://www.ensie.nl/vandale1898/bang.