Home » 2021 » augustus (Pagina 2)

Maandelijkse archieven: augustus 2021

Mijlpaal: vierhonderd artikelen op oorsprong.info!

Vandaag heeft oorsprong.info opnieuw een mijlpaal bereikt: er staan vierhonderd artikelen op de website. Veruit de meeste artikelen gaan over de genealogie van het geslacht Van Meerten, maar er is meer. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. Hieronder volgt een top-10 van meest gelezen artikelen aller tijden. Bij het (her)lezen hiervan veel leesplezier toegewenst. Feedback kunt u geven via de pagina ‘Hier mag u uw hart luchten’.

Top-10

  1. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof.
  2. Livestream congres 2021.
  3. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant.
  4. “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag).
  5. Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding.
  6. EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk.
  7. Wat iedere christen moet weten over ons immuunsysteem (juist in coronatijd).
  8. Heeft Leon Houtzager ds. Kort met de dood bedreigd? – Nee, hij heeft daar zelfs afstand van genomen.
  9. Genderdysforie is onder andere een (medisch) biologisch feit, transgenderisme is een ideologie – Een reactie op een scepticus.
  10. Snellings zeven sterkste geologische argumenten voor een wereldwijde zondvloed.

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1903-1903)

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1903-1903) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria van Meerten (1903-1903) weergegeven.1 Op elf maart 1903 deed Coenraad van Houten (±1867-?) in de Gemeente Amsterdam aangifte van het overlijden van Maria. Coenraad was zes en dertig jaar oud en portier van beroep. Hij deed de aangifte samen met Folkert Reinbergen (1837-?), vijf en zestig jaar oud en werkman van beroep. Beiden verklaarden dat Maria op 9 maart 1903 om vier uur in de middag in het huis Camperstraat 17 in de leeftijd van drie dagen is overleden.2 Ze woonde in de Albert Cuypstraat 111 in Amsterdam en was een dochter van Maria van Meerten (1880-?).3

Voetnoten

Geboorteakte van Maria van Meerten (1903-1903)

Geboorteakte van Maria van Meerten (1903-1903) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maria van Meerten (1903-1903) weergegeven.1 Op 9 maart 1903 deed Margaretha Maria Kok (1870-?) in de Gemeente Amsterdam aangifte van de geboorte van Maria. Margaretha Maria was twee en dertig jaar oud en vroedvrouw van beroep. Zij verklaarde dat Maria in haar bijzijn op 6 maart 1903 om vijf uur in de middag in het huis Albert Cuypstraat 111 geboren is. Haar moeder was Maria van Meerten (1880-?).2 De verwekker van het kind is onbekend. Margaretha Maria had twee getuigen meegenomen: (1) Gautier Oltmans (1868-1938), vier en dertig jaar oud en ambtenaar van beroep, en (2) Johannes Boomkamp (1870-?), twee en dertig jaar oud en ambtenaar van beroep. Beide getuigen woonden in Amsterdam. Maria is overleden op 9 maart 1903 toen zij drie dagen oud was.3

Voetnoten

De scholen zijn weer begonnen – Welk scheppingsonderwijs geven wij aan onze kinderen? – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 24-8-2021

Bedankt voor het goede artikel over de enorme hetze rondom ds. Kort. Helder Bijbels verwoord. De agressieve manier waarop meneer Houtzager bezig is , is buiten elke proportie. Ik wens jullie veel wijsheid van Boven, bij het voortdurend getuigenis afleggen vanuit de Bijbel.” Zo was een reactie van iemand die ons wilde bemoedigen naar aanleiding van artikelen over de kwestie Kort-Houtzager (zie hier en hier). Een andere lezer liet weten dat hij het werk van Fundamentum ‘een mooie aanvulling is op het al bestaande creationistische geluid in Nederland‘ en wenste ons veel zegen met de uitvoering van diverse plannen. Een aantal mensen mailden ons dat zij veel hebben gehad aan het congres via de livestream dat wij in samenwerking met Geloofstoerusting organiseerden. Bemoedigend dat lezers ons weten te vinden en dergelijke berichten sturen! Dat doet goed! 

Scheppingsonderwijs

De scholen zijn weer begonnen! Deze week geldt dat voor regio ‘Noord’, volgende week voor regio ‘Midden’ en die week daarop voor regio ‘Zuid’. Leerkrachten zijn al druk met het inrichten van het lokaal, het bestuderen van de achtergronden van de leerlingen en het voorbereiden van de lessen. Het kan zijn dat uw (klein)kind naar een christelijke school gaat, naar een openbare school of thuisonderwijs geniet. Voor alle drie is de vraag welk scheppingsonderwijs we ze meegeven belangrijk. Op de scholen worden vaak standaard methoden gebruikt met miljarden jaren en universele gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen. Dit kan voor een kind verwarrend zijn omdat veel kinderen thuis leren dat God hemel en aarde in zes dagen schiep. Het is daarom goed om uw (klein)kind te helpen door middel van begeleideconfrontatie. Welke informatie is gebaseerd op feiten en welke informatie is gekleurd door interpretatie? Zijn er alternatieven? Wanneer bijvoorbeeld bij aardrijkskunde de theorie van plaattektoniek voorbij komt zou u kunnen wijzen op de theorie van Catastrofale Plaattektoniek (van o.a. de geofysicus dr. John Baumgardner). Wetenschappers die deze theorie ontwikkeld hebben gaan namelijk uit van een jonge aarde en een wereldwijde vloed. Wanneer er dinosauriërs ter sprake komen dan hoeven we dat als christenen niet af te wijzen, maar kunnen we wijzen op alternatieven en aangeven dat christenen die uitgaan van een jonge aarde ook onderzoek doen naar (en zelfs promoveren op) deze fascinerende beesten. De uitgever Grace Publishing House heeft rijk geïllustreerd materiaal voor kinderen van de basisschool leeftijd over deze prachtige beesten. In het samen te stellen meerjarenplan 2022-2027 van Fundamentum krijgen ook opvoeding en onderwijs een belangrijke plaats. Er wordt speciaal project gelanceerd met als titel: ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 20x‘. In dat project wordt allerlei onderwijs- en opvoedingsmateriaal samengebracht en besproken. Een voorproefje is bijvoorbeeld de bespreking van een lunch set over dinosauriërs (zie hier).

Terugkijken congres ‘Bijbel en Wetenschap’

Op 26 juni 2021 organiseerden wij samen met Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘ en met als subthema ‘Intelligent Design‘. Heeft u dit congres gemist dan kunt u hier de livestream terug kijken. Via deze link is het mogelijk alle lezingen afzonderlijk te beluisteren. Veel zegen bij het (opnieuw) bekijken van de lezingen.

Save the date

Het volgende jaarlijkse congres zal, als de Heere het leven aan ons geeft, plaatsvinden op zaterdag22 oktober 2022. Zet deze datum alvast in uw agenda. Of dit een congres zal worden via de livestream of een in levende lijve of een combinatie van beiden zal afhangen van de dan geldende maatregelen. Medio januari hopen wij het programma van dit congres te presenteren. 

Nieuwsbrief

Eén keer per maand willen wij u via een nieuwsbrief informeren over de voortgang van Fundamentum, het jaarlijkse congres en de website. Mocht u dit niet op prijs stellen dan kunt u uzelf altijd afmelden onderaan deze nieuwsbrief. Wanneer vrienden of bekenden deze nieuwsbrief ook graag ontvangen dan kunnen zij zich hier aanmelden. Zou u hen daar dan op willen wijzen? De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 september 2021. Deze nieuwsbrief bevat meer informatie over plannen van Fundamentum voor dit najaar. Kunt u niet zo lang wachten dan kunt u altijd de website bezoeken. Daar staan al meer dan 300 (op twee artikelen na 400) artikelen op. De top-10 van meest gelezen artikelen is hier te vinden. Vergeet u niet de extra informatie hieronder te lezen. Feedback op deze nieuwsbrief of vragen over de website kunnen gesteld worden via het contactformulier. Veel leesplezier en tot ziens!

‘A case study of the Coconino Sandstone’ – Paul Garner (MSc.) presenteerde zijn onderzoek op Nederlands congres in 2021

Op zaterdag 27 februari 2021 sprak Paul Garner (MSc.) op een Nederlands congres over zijn onderzoek (met anderen) naar de Coconino Sandstone. De video is net als de vorige video1 alleen te beluisteren als u de Engelse taal machtig bent.

Voetnoten

‘Geological evidence of a worldwide flood’ – Paul Garner (MSc.) presenteerde aanwijzingen op Nederlands congres in 2021

Op vrijdag 26 februari 2021 sprak Paul Garner (MSc.) voor een Nederlands congres over geologische aanwijzingen voor een wereldwijde zondvloed. Helaas is de video niet Nederlands ondertiteld, dus slechts te volgen als u de Engelse taal machtig bent. Veel zegen bij het kijken.

Aangifte tegen SGP-burgemeester Breunis van de Weerd (Nunspeet) wegens ‘genderdiscriminatie’

In de gemeente Nunspeet is bij een inwoner onvrede ontstaan over de manier van aanspreken in gemeentelijke communicatie.1 Brieven worden standaard met ‘mijnheer’ en/of ‘mevrouw’ geadresseerd. Een 46-jarige inwoner van de gemeente deed daarom aangifte tegen SGP-burgemeester Breunis van de Weerd. De aangever wil gewoon bij zijn naam (voorletters en achternaam) aangesproken worden en niet met ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’.

De 46-jarige inwoner laat weten dat hij al eerder een brief schreef richting het gemeentebestuur én het aangaf bij een baliemedewerker. De Stentor: “Ik kreeg een brief terug dat het systeem het niet toelaat. En de burgemeester stelde dat mensen zich zelf moeten melden als ze niet gegenderd aangesproken willen worden. ‘Dan proberen wij ons best te doen, maar we kunnen het niet garanderen.” De inwoner van Nunspeet vindt het echter ‘racistisch’ dat mensen worden geregistreerd als man en vrouw. Volgens de Nunspeter is ‘de manier van aanhef van burgers in strijd met de grondwet’. De inwoner wil niet aangesproken met ‘mijnheer’ of ‘ mevrouw’ maar met voorletter en achternaam. De aangever wil vanwege anti-transgendergeweld graag anoniem blijven.

De burgemeester geeft aan dat het hier niet gaat om discriminatie. De aangever is het daarmee oneens: “Als ik eerst moet aangeven dat ik niet de persoon ben zoals hij mij identificeert, dan is er sprake van een ongelijke behandeling.” Volgens de burgemeester is een aangifte tegen hem als persoon ‘nooit leuk’, maar hij geeft aan zich ‘van geen kwaad bewust’ te zijn. Van de Weerd meent dat de aangifte niet tegen zijn persoon is gedaan, maar tegen de wettelijke protocollen. De burgemeester: “De aangifte is eigenlijk ingediend omdat ik de wet handhaaf”. Hij wacht de reactie van het Openbaar Ministerie (OM) af. Deze kwestie is ook complex omdat ‘andere burgers wel met mijnheer of mevrouw aangesproken wensen te worden’. De gemeente schaart zich achter de burgemeester en herkent zich (in de woorden van woordvoerder Wob Meijering) er niet in dat er gediscrimineerd wordt. Meijering: “De gemeente wacht het onderzoek af en heeft er vertrouwen in dat er niks verkeerd is gedaan”. De aangever houdt voet bij stuk en geeft aan dat hij desnoods gaat doorprocederen tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg2.3

Voetnoten

Wat nu als ik in Bagdad geboren was?

Als je in een islamitische omgeving was geboren dan was je moslim geweest. Is dat waar? Wat nu als ik in Bagdad geboren was? Godsdienstfilosoof en theoloog dr. Gert van den Brink gaat in de onderstaande video hier kort op in. Met dank aan Geloofstoerusting voor deze video.

Overlijdensakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958)

Overlijdensakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958) weergegeven.1 Op 2 oktober 1958 deed Bernard Klaas Vos (1906-1981) voor de burgerlijke stand in de Gemeente Arnhem aangifte van het overlijden van Hermanna Johanna. Bernard Klaas was een en vijftig jaar oud en koster van beroep. Hij verklaarde dat Hermanna Johanna op 30 september 1958 om vier uur in de middag is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Hermanna Johanna was zonder beroep, geboren te Ambt Doetinchem een woonde te Arnhem. Zij was getrouwd met Gerrit van Meerten (1889-?) en een dochter van het wijlen echtpaar Johan van Kappert (1864-1937) en Naatjen Stoltenburg (1865-1904). Uit de genealogische gegevens weten we dat zij op 13 oktober 1916 te Ambt Doetinchem in het huwelijk is getreden met Gerrit van Meerten.

Voetnoten

Geboorteakte van Gerrit van Meerten (1889-?)

Geboorteakte van Gerrit van Meerten (1889-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gerrit van Meerten (1889-?) weergegeven.1 Op 1 juli 1889 verscheen Ruth van Meerten (1826-1890) voor de burgerlijke stand in de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Ruth was twee en zestig jaar oud en gepensioneerd militair van beroep. Hij verklaarde dat Gerrit op 30 juni 1889 om drie uur in de middag in het huis nummer 178 te Opheusden is geboren. Zijn moeder was Dora Peters (1850-1892), zonder beroep. Ruth had twee getuigen meegenomen: (1) Jan Roelof Heij (1855-1917), vier en dertig jaar oud en wagenmaker van beroep, en (2) Willem van Drumpt (1858-1898), een en dertig jaar oud en boomkweker van beroep. Uit de genealogische gegevens weten we dat Gerrit op 13 oktober 1916 te Doetinchem Ambt in het huwelijk trad met Hermanna Johanna Kappert (1890-1958). Het is de auteur (nog) onbekend wanneer Gerrit is overleden.