Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958)

Overlijdensakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958)

Overlijdensakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958) weergegeven.1 Op 2 oktober 1958 deed Bernard Klaas Vos (1906-1981) voor de burgerlijke stand in de Gemeente Arnhem aangifte van het overlijden van Hermanna Johanna. Bernard Klaas was een en vijftig jaar oud en koster van beroep. Hij verklaarde dat Hermanna Johanna op 30 september 1958 om vier uur in de middag is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Hermanna Johanna was zonder beroep, geboren te Ambt Doetinchem een woonde te Arnhem. Zij was getrouwd met Gerrit van Meerten (1889-?) en een dochter van het wijlen echtpaar Johan van Kappert (1864-1937) en Naatjen Stoltenburg (1865-1904). Uit de genealogische gegevens weten we dat zij op 13 oktober 1916 te Ambt Doetinchem in het huwelijk is getreden met Gerrit van Meerten.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1958, aktenummer 820. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.