Home » Seksuele gerichtheid » Aangifte tegen SGP-burgemeester Breunis van de Weerd (Nunspeet) wegens ‘genderdiscriminatie’

Aangifte tegen SGP-burgemeester Breunis van de Weerd (Nunspeet) wegens ‘genderdiscriminatie’

In de gemeente Nunspeet is bij een inwoner onvrede ontstaan over de manier van aanspreken in gemeentelijke communicatie.1 Brieven worden standaard met ‘mijnheer’ en/of ‘mevrouw’ geadresseerd. Een 46-jarige inwoner van de gemeente deed daarom aangifte tegen SGP-burgemeester Breunis van de Weerd. De aangever wil gewoon bij zijn naam (voorletters en achternaam) aangesproken worden en niet met ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’.

De 46-jarige inwoner laat weten dat hij al eerder een brief schreef richting het gemeentebestuur én het aangaf bij een baliemedewerker. De Stentor: “Ik kreeg een brief terug dat het systeem het niet toelaat. En de burgemeester stelde dat mensen zich zelf moeten melden als ze niet gegenderd aangesproken willen worden. ‘Dan proberen wij ons best te doen, maar we kunnen het niet garanderen.” De inwoner van Nunspeet vindt het echter ‘racistisch’ dat mensen worden geregistreerd als man en vrouw. Volgens de Nunspeter is ‘de manier van aanhef van burgers in strijd met de grondwet’. De inwoner wil niet aangesproken met ‘mijnheer’ of ‘ mevrouw’ maar met voorletter en achternaam. De aangever wil vanwege anti-transgendergeweld graag anoniem blijven.

De burgemeester geeft aan dat het hier niet gaat om discriminatie. De aangever is het daarmee oneens: “Als ik eerst moet aangeven dat ik niet de persoon ben zoals hij mij identificeert, dan is er sprake van een ongelijke behandeling.” Volgens de burgemeester is een aangifte tegen hem als persoon ‘nooit leuk’, maar hij geeft aan zich ‘van geen kwaad bewust’ te zijn. Van de Weerd meent dat de aangifte niet tegen zijn persoon is gedaan, maar tegen de wettelijke protocollen. De burgemeester: “De aangifte is eigenlijk ingediend omdat ik de wet handhaaf”. Hij wacht de reactie van het Openbaar Ministerie (OM) af. Deze kwestie is ook complex omdat ‘andere burgers wel met mijnheer of mevrouw aangesproken wensen te worden’. De gemeente schaart zich achter de burgemeester en herkent zich (in de woorden van woordvoerder Wob Meijering) er niet in dat er gediscrimineerd wordt. Meijering: “De gemeente wacht het onderzoek af en heeft er vertrouwen in dat er niks verkeerd is gedaan”. De aangever houdt voet bij stuk en geeft aan dat hij desnoods gaat doorprocederen tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg2.3

Voetnoten

  1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Nunspeet_(gemeente).
  2. https://www.europa-nu.nl/id/vg9hmms5gzyv/europees_hof_voor_de_rechten_van_de_mens.
  3. Gebruikt bronnen voor dit stuk: https://www.destentor.nl/nunspeet/burgemeester-nunspeet-beschuldigd-van-genderdiscriminatie-wil-gewoon-bij-naam-worden-genoemd~aa0fec09/, https://www.gelderlander.nl/home/burgemeester-nunspeet-beschuldigd-van-genderdiscriminatie-wil-gewoon-bij-naam-worden-genoemd~aa0fec09/, https://www.rtvnunspeet.nl/11291, https://www.nunspeetsnieuws.nl/nieuws/724608_aangifte-tegen-burgemeester-breunis-van-de-weerd-van-gemeente-nunspeet-wegens-discriminatie en https://www.rd.nl/artikel/939967-aangifte-tegen-burgemeester-nunspeet-om-genderdiscriminatie.