Home » 2021 » augustus (Pagina 3)

Maandelijkse archieven: augustus 2021

David Dijkstra (1873-?) in het militieregister

In het jaar 1811 werd in Nederland de militaire dienstplicht ingevoerd. Er werden daarvoor registers bijgehouden: de militieregisters. Militieregisters ‘is een overkoepelende term voor de administratie van dienstplichtige mannen’.1 Voor genealogisch onderzoek zijn deze militieregisters van grote waarde omdat ze vaak meer informatie bevatten over o.a. het uiterlijk van een persoon en de familieomstandigheden. David Dijkstra (1873-?) die in 1904 te Hilversum in het huwelijk trad met Maria van Meerten (1880-?) is ook opgenomen in de militieregisters.2 Hieronder de informatie uit het register.

David Dijkstra (1873-?) werd geboren in Sappemeer (provincie Groningen) op 15 april 1873.3 Hij woonde bij inschrijving in Amsterdam (provincie Noord-Holland). Zijn vader was Joseph Dijkstra (1835-1880) en zijn moeder Hendelena Haalman (1835-1875). Beide ouders waren ten tijde van de inschrijving al overleden. Vanwege het vroege overlijden van de ouders van David was Marcus Haalman (1841-1921) zijn voogd. Deze Marcus was zijn oom en woonde te Naarden.4 David was van beroep diamantslijper. Hij krijgt een vrijstelling omdat hij absent was tijdens dienst. Deze vrijstelling werd op 15 december 1892 uitgesproken en voorzien van een handtekening van de voorzitter.

Voetnoten

Adam of Aap? – Aflevering 1: Adam of aap?

In 1977 van de vorige eeuw zond de Evangelische Omroep de serie Adam of aap? uit. Er verscheen in hetzelfde jaar ook een boekje met de gebundelde teksten van de uitzending. De serie werd uitgezonden onder leiding van de onlangs overleden drs. Koos van Delden. In dankbare herinnering aan hem delen wij de komende periode iedere zaterdag een aflevering van Adam of aap? Vandaag deel 1: Adam of aap? In de eerste aflevering wordt stilgestaan bij enkele vondsten van schedels en hoe plaatjes in schoolboeken worden getekend. Het sluitstuk van de film gaat over mensen en dinosauriërs die samengeleefd zouden hebben. Veel zegen bij het kijken! Via de pijltjes die in de onderste balk opzij wijzen kan het beeld groter gemaakt worden.

Geboorteakte van David Dijkstra (1873-?)

Geboorteakte van David Dijkstra (1873-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Sappemeer.

Hierboven wordt de geboorteakte van David Dijkstra (1873-?) weergegeven.1 Op 15 april 1873 deed Joseph Dijkstra (1835-1880) in de Gemeente Sappemeer aangifte van de geboorte van zijn zoon. Joseph was acht en dertig jaar oud en koopman van beroep. Hij verklaarde dat David op 15 april 1873 om negen uur in de morgen te Sappemeer is geboren. Hij was een zoon van Hendelena Haalman (1835-1875), zonder beroep. Joseph had twee getuigen meegebracht: (1) Christiaan Scheving (±1829-?), vier en veertig jaar oud en timmerman van beroep, en (2) Jan Luppo Frey (1848-1923), vier en twintig jaar oud en schoenmaker van beroep. Uit de genealogische gegevens blijkt dat David op 30 april 1896 te Amsterdam in het huwelijk trad met Arendina Theodora Elisabeth van der Sanden (1876-1899). Na het overlijden van zijn eerste vrouw is hij op 23 november 1904 opnieuw in het huwelijk getreden te Hilversum met Maria van Meerten (1880-?). Het is de auteur (nog) onbekend wanneer David is overleden.

Voetnoten

Hoe zag de tabernakel eruit?

Aanschouwelijk onderwijs is belangrijk, dat geldt ook als het gaat om materiële zaken uit de bijbeltijd. In deze video nemen wij u mee naar de Tabernakel. Mozes en het volk Israël kregen van God de instructie tot het bouwen van een tabernakel. Tijdens de woestijnreis in de 15e eeuw voor Christus werd het bouwwerk voltooid. Hoe zag deze ‘tent der samenkomst’ eruit? Hieronder is dat te zien in een video. Met dank aan ‘Messages of Christ’ voor het uploaden van deze video. Deze tabernakel werd nagebouwd door Huntington Beach Stake van Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Geboorteakte van Maria van Meerten (1880-?)

Geboorteakte van Maria van Meerten (1880-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maria van Meerten (1880-?) weergegeven.1 Op 15 maart 1880 deed Ruth van Meerten in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van zijn dochter. Ruth was drie en vijftig jaar oud en gepensioneerd militair van beroep. Hij verklaarde dat Maria op 14 maart 1880 om zeven uur in de avond in het huis nummer 178 te Opheusden is geboren. Haar moeder was Dora Peters (1850-1892), werkster van beroep. Ruth had twee getuigen meegenomen: (1) Lourens Johannes Hooisma (1843-1906), zes en dertig jaar oud en veldwachter van beroep, en (2) Antonie van Ingen (1846-1889), vier en dertig jaar en veldwachter van beroep. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Maria op 23 november 1904 te Hilversum in het huwelijk is getreden met David Dijkstra (1873-?). Het is de auteur nog onbekend wanneer Maria is overleden.

Voetnoten

Mepal heeft een lunch set over dinosauriërs – Leuk en handig voor overblijvers

De scholen gaan aanstaande maandag weer beginnen. Niet alle scholen, alleen regio Noord. Regio Midden heeft nog één week en regio Zuid zelfs nog twee weken. Veel kinderen die verder van de school vandaan wonen of kinderen op scholen met een continurooster zullen op school eten. De tas wordt dan ingepakt met een extra trommel en een fles (een lunch set). Wat is leuker voor kinderen dan om deze trommel en fles in een favoriet thema te kiezen: dinosauriërs. Het bekende merk Mepal1 voorziet met het lunch set in het thema ‘World of Dinos’ in die behoefte.

‘World of dinos’

Het favoriete thema voor kinderen is dinosauriërs. We zien op de voorkant van de trommel en rondom de beker één plaat. Groot voorop is een Tyrannosaurus rex te zien. Op de achtergrond zien we de zon schijnen. In de lucht vliegen zes reptielen van het soort Pteranodon. Op de grond zien we links een vulkaan en bomen. Naast de bomen staat de pantserdino Ankylosaurus. Verder naar links zien we de langnekken van het soort Brachiosaurus. Linksonder zien we nog een voetspoor van de op de voorgrond aanwezige Tyrannosaurus. Bij elkaar een mooi plaatje!

Het lunch set is neutraal, in de zin dat er geen jaartallen (miljoenen of duizenden) worden genoemd. Het set is daarom ook geschikt voor kinderen van christelijke ouders. Er kan natuurlijk bezwaar gemaakt worden tegen de term ‘World of Dinos’, omdat er nooit een tijdperk van alleen maar dinosauriërs is geweest. De botten van dinosauriërs die we vinden in aardlagen worden vaak vergezeld met zoogdier- en vogelfossielen, dit is uit te breiden met fossielen van schildpadden, krokodillen, insecten en zelfs zeeleven. Een wereld van alleen maar dinosauriërs is een illusie. Dit bezwaar is nog meer de gedachten van christenen die geloven dat dinosauriërs op de zesde dag, net als alle landdieren, door God zijn geschapen.

Praktische informatie

Het lunch set bestaat uit een trommel van 750 ml en een beker met een omhoog klikbare tuit van 400 ml. Los kan nog een kleinere beker van 300 ml gekocht worden. Een lunch set in de combinatie kleinere beker en trommel is ook samen te stellen. De trommel, beker en kleinere beker zijn uiteraard ook los aan te schaffen.2 De trommel bevat een los inzetbaar bakje voor groente of fruit en een vorkje om dat lekkers op te eten. Hierdoor is dit lunch set ook geschikt voor een rijkere voedingsvariatie. Het set is gemakkelijk voor kinderen te gebruiken en BPA-vrij.3 De bijgevoegde onderhoudsinstructies geven instructie voor schoonmaken van dit set en aanvullende informatie. Een robuust set voor de dinoliefhebber. Het set is te verkrijgen bij lokale warenhuizen (dan steunt u hen ook) of via het ‘warenhuis’ via internet bol.com.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2021’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk Opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het meerjarenplan ‘Fundamentum 2022-2027’, met uiteraard ieder jaar een ander jaartal.

Voetnoten

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1878-1880)

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1878-1880) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria van Meerten (1878-1880) weergegeven.1 Op 2 februari 1880 verscheen Ruth van Meerten (1826-1890) voor de burgerlijke stand in de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van het overlijden van zijn dochter. Ruth was drie en vijftig jaar oud en gepensioneerd militair. Hij deed de aangifte samen met Lourens Johannes Hooisma (1843-1906), zes en dertig jaar oud en veldwachter van beroep. Zij verklaarden dat Maria op 1 februari 1880 om zeven uur in de avond is overleden te Opheusden. Maria is geboren op 27 februari 18782 en is een dochter van de eerste aangever en Dora Peters (1850-1892), werkster van beroep.

Voetnoten

Geboorteakte van Maria van Meerten (1878-1880)

Geboorteakte van Maria van Meerten (1878-1880) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maria van Meerten (1878-1880) weergegeven.1 Op 28 februari 1878 verscheen Ruth van Meerten (1826-1890) voor de burgerlijke stand in de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Ruth was een en vijftig jaar oud en gepensioneerd militair. Hij verklaarde dat Maria op 27 februari 1878 om negen uur in de morgen is geboren te Opheusden. Haar moeder was Dora Peters (1850-1892), werkster van beroep. Ruth had twee getuigen meegebracht: (1) Antonie van Ingen (1846-1889), een en dertig jaar oud en veldwachter van beroep, en (2) Derk Jan Gerhardus Mechtelinus Coops (1880-1920), zes en twintig jaar oud en veldwachter van beroep. Maria is op 1 februari 1880 in de leeftijd van bijna twee jaar overleden.2

Voetnoten

Geboorteakte van Jan van Meerten (1876-?)

Geboorteakte van Jan van Meerten (1876-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jan van Meerten (1876-?) weergegeven.1 Op 2 februari 1876 verscheen Ruth van Meerten (1826-1890) in de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Ruth was negen en veertig jaar oud en gepensioneerd militair. Hij verklaarde dat Jan op 1 februari 1876 om twaalf uur in de middag te Opheusden is geboren. Zijn moeder was Dora Peters (1850-1892), werkster van beroep. Als getuige had de aangever meegebracht: (1) Hendrik van den Brenk (1842-1912)2, drie en dertig jaar oud en karman van beroep, en (2) Jan Willem Willemsen (1849-1936), zes en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Uit de genealogische gegevens weten we dat Jan op 3 mei 1901 te Valburg in het huwelijk trad met Johanna van den Brenk (1874-1952). Het is de auteur nog onbekend wanneer Jan is overleden.

Voetnoten

De jongen en de stervende zeesterren

De jongen en de stervende zeesterren‘ Deze video werd ondertiteld door de organisatie ‘Geloofstoerusting‘. Laat deze video ter bemoediging zijn voor mensen die evangeliseren of preken.