Home » Baraminologie » Tweede artikel van Altenoweb in de discussie rond de baraminologie van de rode panda (Ailurus fulgens) en het werk van dr. Mátyás Cserháti

Tweede artikel van Altenoweb in de discussie rond de baraminologie van de rode panda (Ailurus fulgens) en het werk van dr. Mátyás Cserháti

Vorig jaar schreef ik een artikel naar aanleiding van het baraminlogische werk van de uit Hongarije afkomstige bio-informaticus dr. Mátyás Cserháti.1 Cserháti publiceerde twee in-depth artikelen over de baraminologische indeling van de rode panda (Ailurus fulgens). Dit werd opgemerkt via de naturalistische website Panda’s Thumb door evolutiebiologe dr. Gerdien de Jong. De Jong schreef op de voornoemde website een kritisch artikel.2 Cserháti publiceerde via deze website zijn Engelstalige kritiek op het artikel van De Jong.3 De Jong is nu bezig met een 19-delige kritiek op het werk van de bio-informaticus.4 Bioloog Alteno volgde de discussie en schreef er twee artikelen over. Het eerste artikel heb ik hier kort samengevat.5 Het tweede artikel wil ik hieronder kort samenvatten. Omdat dit tweede artikel veel verwijzingen bevat kan deze samenvatting kort zijn.6

Holobaramin

Het tweede artikel van Alteno legt de focus op baraminologie. Allereerst verwijst Alteno naar een citaat van De Jong in het artikel op Panda’s Thumb, namelijk dat men bij baraminlogie met statistische clustering werkt en daarmee denkt te komen tot onoverbrugbare biologische discontinuïteit. In het artikel op de website ‘Oorsprong’ gaat Cserháti ook kort in op baraminologie. Alteno: “Er bestaan verschillende soorten baramins waarbij men op zoek is naar het holobaramin.” Om deze stelling te onderbouwen citeert Alteno zeer uitgebreid vanaf de website van de Creation Biology Society.7 Alteno komt tot de conclusie dat je het holobaramin zowel van boven naar beneden (vanuit het apobaramin) als van beneden naar boven (vanuit het monobaramin) kunt benaderen. Dit is correct, al is het uiteindelijk altijd te doen om te komen tot een holobaramin.

De werkwijze van Cserháti

Alteno ziet dat de werkwijze van Cserháti statistisch van aard is, net zoals Baraminic Distance. Wanneer de bioloog verder hierop zoekt, komt hij op de website van ‘de tendentieuze NCSE’.8 Alteno staat kritisch tegenover NCSE, maar noemt het gelezen artikel over baraminologie ‘verder goed leesbaar’. Hij ziet wel dat de auteur, Alan Gishlick, foutief ervan uitgaat dat ‘de verwantschap van leven het alleenrecht is van hen die in common descent geloven’. Na een groot citaat uit het artikel van Gishlick komt Alteno aan het einde van zijn artikel. In het slotakkoord geeft hij aan dat de werkwijze van Cserháti ‘een statistische benadering op basis van overeenkomsten en verschillen’ is. Het komt er volgens Alteno op aan ‘wat de wiskundige resultaten biologisch betekenende afhankelijkheid van de gekozen parameters en het belang van de biologische interpretatie’.

Dr. Peter Borger

Alteno besteedt ook nog één korte alinea aan moleculair bioloog dr. Peter Borger.9 Hij geeft aan dat hij onbekend is met wat Borger over de reuzenpanda heeft gezegd. Het gaat in de discussie hoofdzakelijk om de rode panda (Ailurus fulgens) en niet om de reuzenpanda (Ailuropoda melanoleuca). Waarom de gedachten van Borger over de reuzenpanda relevant zijn voor deze discussie ontgaat mij een beetje. Ongetwijfeld zijn Borger, Cserháti en De Jong het eens over de indeling van de reuzenpanda bij de beren (Ursidae). Borger richt zich volgens Alteno, in onderscheid van baraminologie, op essentiële/onveranderlijke genen.

Ten slotte

Het is te prijzen dat Alteno zich met dit artikel verdiept heeft in de theorievorming van baraminologie. Het begrijpen van deze creationistische werkhypothese is nuttig en nodig om de discussie tussen De Jong en Cserháti te volgen. Wanneer De Jong klaar is met haar 19-delige reeks hoop ik dat Cserháti bereid gevonden kan worden om te reageren op haar stevig gefundeerde kritiek.

  1. https://oorsprong.info/wetenschapper-lost-creationistisch-biosystematisch-raadsel-van-de-rode-panda-ailurus-fulgens-op/.
  2. https://pandasthumb.org/archives/2022/12/a-tale-of-two-papers.html. Zie ook: https://oorsprong.info/de-lichte-steekjes-van-dr-gerdien-de-jong-op-pandas-thumb-artikel-op-oorsprong-en-onderliggende-bronnen-bekritiseerd/.
  3. https://oorsprong.info/evolutionists-on-pandas-thumb-attack-well-respected-science-journal/.
  4. https://oorsprong.info/dr-gerdien-de-jong-gaat-via-website-nederlandstalig-creationisme-bestrijden/.
  5. https://oorsprong.info/altenoweb-bespreekt-artikelen-over-rode-panda-ailurus-fulgens-van-dr-matyas-cserhati/.
  6. Bron voor het tweede artikel van Alteno: https://alteno.wordpress.com/2022/12/23/baraminologie-2/.
  7. Het citaat nemen we hier niet over, maar is hier te vinden: https://bsg.clubexpress.com/content.aspx?page_id=22&club_id=201240&module_id=37891. Over deze creationistische club heb ik hier al eens geschreven: https://oorsprong.info/creationistische-academici-presenteren-deze-maand-onderzoekswerk-op-de-jaarlijkse-origins-conference/.
  8. https://ncse.ngo/baraminology.
  9. Dr. Peter Borger schrijft veel over de (evolutie)biologie en soortvorming. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/dr-peter-borger-alle-biologische-informatie-was-al-vanaf-het-begin-in-de-oerorganismen-aanwezig-de-moleculair-bioloog-werd-geinterviewd-voor-het-reformatorisch-dagblad/.