Home » Genealogie » Huwelijksakte van Johannes Hendrik Honig (1860-1932) en Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935)

Huwelijksakte van Johannes Hendrik Honig (1860-1932) en Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935)

Huwelijksakte van Johannes Hendrik Honig (1860-1932) en Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Johannes Hendrik Honig (1860-1932) en Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935) weergegeven.1 Op 16 juni 1887 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om in het huwelijk te worden bevestigd.

Johannes Hendrik Honig was zeven en twintig jaar oud en winkelier van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Utrecht.2 Johannes Hendrik was de meerderjarige zoon van Johannes Marinus Honig (1824-1905) en wijlen Elisabeth van Meerten (1824-1873).3 Johannes Marinus was koopman van beroep.

Anthonia Hendrika Heijer was zeven en twintig jaar oud. Zij was geboren en woonachtig te Utrecht.4 Anthonia Hendrika was de meerderjarige dochter van Hendrik Fredrik Heijer (1819-1892) en Anthonia Hendrica Haagen (1827-1912). Hendrik Fredrik was zonder beroep en Anthonia Hendrica was winkelierster.

De afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad op 5 juni 1887 en op 12 juni 1887. Ze hebben overlegd hun geboorteakten, de overlijdensakte van de moeder van de bruidegom en een certificaat van voldoening aan de militie. De vader van de bruidegom en de ouders van de bruid waren bij de ceremonie aanwezig en verklaarden hun toestemming te geven tot dit voorgenomen huwelijk. Hierna heeft het aanstaande echtpaar de vragen van de ambtenaar beantwoordt met ‘ja’.

Als getuigen had het echtpaar de volgende personen meegebracht:
– Hendrikus van Meerten (1829-1902), acht en vijftig jaar oud, godsdienstonderwijzer van beroep, wonende te Utrecht en oom van de bruidegom.5 – Anton Gerrit Honig6, twee en zestig jaar oud, koopman van beroep, wonende te Utrecht en oom van de bruidegom.
– Johann George Deur (1859-1919), zeven en twintig jaar oud, predikant van beroep, wonende te Leerbroek en zwager van de bruid.7 – Fouke Buitenrust Hettema (1862-1922)8, vijf en twintig jaar oud, leraar aan een gymnasium, wonende te Zwolle en een zwager van de bruidegom.9

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijksakten, 1887, aktenummer 277. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johannes-hendrik-honig-1860-1932/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-anthonia-hendrika-heijer-1860-1935/.
  5. Hendricus was een broer van Elisabeth van Meerten (1824-1873) de moeder van Johannes Hendrik.
  6. Ook wel Anthonie Gerrit genoemd.
  7. Hij was getrouwd met Ermina Heijer (1863-1947) het zusje van de bruid.
  8. Vaker Foeke Buitenrust Hettema genoemd.
  9. Fouke was getrouwd met Maria Sophia Honig (1861-1942) de zus van Johannes Hendrik.