Home » Antwoorden voor sceptici, critici en waarheidszoekers » Rondom het congres 2021 (2) – Werd dit congres georganiseerd door Logos Instituut?

Rondom het congres 2021 (2) – Werd dit congres georganiseerd door Logos Instituut?

De afgelopen weken kreeg ik regelmatig de vraag of het congres over ‘Bijbel en Wetenschap’ door Logos Instituut werd georganiseerd.1 Hieronder de vraag van een kijker/luisteraar met daaronder mijn antwoord. Kortgezegd komt dit antwoord erop neer dat het congres niet door Logos Instituut werd georganiseerd maar door Fundamentum en Geloofstoerusting.

Vraag

Met veel plezier hebben we vandaag 26-06-2021 het congres gevolgd. Wij gingen er automatisch vanuit dat dit congres door Logos werd georganiseerd omdat we dachten dat jij verbonden bent aan Logos en de uitnodigingsmails van jou kwamen. Onze vraag is eigenlijk hoe zit het nu precies? Had dit congres vandaag ook iets met logos te maken of helemaal niet? Of werk je inmiddels niet meer bij Logos?

Antwoord

Hartelijk bedankt voor deze vragen en bedankt voor het compliment! Het congres werd niet door Logos Instituut2 georganiseerd, maar door Fundamentum3 in samenwerking met Geloofstoerusting4. De uitnodigingsmail die ik specifiek naar de vraagsteller stuurde was omdat de vraagsteller op de mailinglijst voor het congres staat. De uitnodigingsmail kwam van mij omdat Fundamentum mijn eigen privé initiatief is. Een kleine organisatie die bij oprichting als doel had om minimaal één keer per jaar een congres te beleggen. De vraagsteller is al eens in Opheusden geweest. Deze ‘Opheusdense’ congressen beleg ik al sinds 2014.5 Met het bestuur heb ik, toen ik in 2015 in dienst trad bij Logos Instituut, afgesproken deze congressen op eigen initiatief voort te zetten.6 Uiteindelijk zijn deze ‘Opheusdense’ congressen van twee congressen terug gegaan naar één, omdat we met twee congressen én de congressen van Logos Instituut de achterban overbelastte. Het congres van 2021 organiseerden we samen met stichting Geloofstoerusting. Deze stichting veronderstel ik als bekend.7

Met het congres wil ik de creationistische gemeenschap dienen. Het doel van Logos Instituut past hier ook in. In die zin had Logos Instituut er iets mee te maken. Organisatorisch had Logos Instituut er inderdaad helemaal niet mee te maken. Dit congres blijft een privé initiatief van Fundamentum, een kleinschalige organisatie met als (voorlopige) doel minimaal één keer per jaar een congres te beleggen over het brede thema ‘geloof, ethiek en wetenschap’. De laatste vraag van de vraagsteller is eenvoudig te beantwoorden: momenteel ben ik nog steeds fulltime medewerker van Logos Instituut.8

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2021'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2021‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum en Geloofstoerusting en gehouden op 26 juni 2021.

Voetnoten

  1. Het congres is hier terug te kijken: https://oorsprong.info/livestream-congres-2021/.
  2. www.logos.nl.
  3. www.oorsprong.info.
  4. www.geloofstoerusting.nl.
  5. Zie: https://oorsprong.info/programmas-voorgaande-congressen/.
  6. Vóór deze tien congressen heb ik nog twee andere congressen georganiseerd één in 2009 met twee andere personen en één zelf in 2012. Resp. ‘R-Evolutie op het wetenschappelijk erf‘ op De Passie Scholengemeenschap in Utrecht (https://www.rd.nl/artikel/318461-inhoudelijk-debat-over-evolutie-nu-pas-van-start-amp-quot-) en ‘Exploring the World‘ op Het Baken Lyceum in Almere (https://scheppingsmodel.wordpress.com/2012/02/17/complete-programma-exploring-the-world/).
  7. Wanneer deze organisatie niet bij u bekend is dan kunt u er hier meer over lezen: https://www.geloofstoerusting.nl/category/nieuws/.
  8. Hier gaat per 1 augustus 2021 verandering in komen. Zie: https://oorsprong.info/wijzigingen-in-het-personeelsbestand-van-logos-instituut-afscheid-jan-van-meerten/.