Home » Evenement » Rondom het congres 2021 (4) – Was dit congres niet concurrerend met (het werk van) Logos Instituut?

Rondom het congres 2021 (4) – Was dit congres niet concurrerend met (het werk van) Logos Instituut?

In de aanloop naar het congres van Fundamentum en Geloofstoerusting kregen we de vraag of dit congres niet concurrerend was met de activiteiten van Logos Instituut.1 Hieronder wil ik kort ingaan op deze vraag.

De vraag ligt in het verlengde van een eerdere vraag die gesteld is. De eerdere vraag ging over of dit congres georganiseerd werd door Logos Instituut. Dat bleek niet het geval, maar door Fundamentum en Geloofstoerusting.2 Nu de vraag of dit congres niet concurrerend is met activiteiten van Logos Instituut. Het antwoord is: nee. Met dit congres wilden we de creationistische gemeenschap in Nederland dienen. Zoals Logos Instituut ook deze gemeenschap wil dienen. Niet concurrerend maar gezamenlijk in goede harmonie en verstandhouding. Hoewel ik medewerker van Logos Instituut ben, heb ik de voorbereidingen tot dit congres in mijn vrije tijd gedaan. Hierdoor kwamen ook mijn activiteiten bij Logos Instituut niet in het geding. Daarnaast hebben we gekeken of dit congres niet in het vaarwater kwam met activiteiten van Logos Instituut. Dat bleek niet het geval, zodat de livestream zijn doorgang kon vinden. Concurrerend? Nee, aanvullend en samenwerkend.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2021'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2021‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum en Geloofstoerusting en gehouden op 26 juni 2021.

Voetnoten

  1. Het congres is hier terug te kijken: https://oorsprong.info/livestream-congres-2021/.
  2. Een uitgebreider antwoord is hier te lezen: https://oorsprong.info/rondom-het-congres-2021-2-werd-dit-congres-georganiseerd-door-logos-instituut/.