Home » Evenement

Categorie archieven: Evenement

Op 23 mei 2024 D.V. een boekpresentatie van ‘Gods goede orde’

Morgen D.V. wordt het nieuwe boek, met als titel ‘Gods goede orde‘, gepresenteerd in Amerongen. Het boek is geschreven van dr. Maarten Klaassen. Op deze website is daar onlangs al over geschreven.1 Vandaag de advertentie van Uitgeverij De Banier ter herinnering.

Voetnoten

‘The Paris Basin and the rapid radiation of mammals in the Tertiary’ – Wort und Wissen pakt uit met een geofachtagung over het Bekken van Parijs in Reims (Frankrijk)

De geologie van het Tertiair (onderdeel van het Kenozoïcum) is bij belijders van het klassieke scheppingsgeloof een ondergeschoven kindje. Vaak gaat de aandacht uit naar het Paleozoïcum (als zondvloedafzettingen) of het Mesozoïcum (de aardlagen waarin dinosauriërs gevonden worden). De episodes van het Tertiair (Paleoceen, Eoceen, Oligoceen, Mioceen en Plioceen) zijn toch wel wat onbekender onder creationisten, zeker als het gaat om geologisch onderzoek. Het is daarom verheugend dat er door Wort und Wissen een Engelstalige geofachtagung wordt georganiseerd met aandacht voor de Tertiaire sedimenten van het Bekken van Parijs. Deze studiedag hoopt plaats te vinden in Reims (Noord-Frankrijk), van woensdag 11 september 2024 D.V. tot en met zondag 15 september 2024 D.V. Mogelijk kunnen de scribenten de bijdragen op deze conferentie, na afloop bundelen in een (reviewed) boek over het Bekken van Parijs. In ieder geval wordt deze conferentie van harte aanbevolen!1

Inhoudelijk

Voor het congres zijn een achttal sprekers uitgenodigd. Zij spreken over geologische, paleontologische en biologische onderwerpen. Het mooie aan deze conferentie is dat er interdisciplinair wordt gewerkt. Er wordt gekeken naar snelle geologie, snelle radiatie van met name Tertiaire zoogdieren, maar ook naar de genetische mogelijkheden om te komen tot deze snelle radiatie. Donderdag staat er een veldexcursie gepland naar de Regio van Reims. Het programma vat de locaties als volgt samen: “Reims Mountains geological nature trail, Pourcy: fossil beach with palm trees, Witness Mound of Laon, Museum The Cave aux Coquillages with marine fossils.” Vrijdagmorgen wordt het natuurhistorisch museum van Parijs bezocht. In de avond wordt een korte presentatie over Wort und Wissen gegeven en introduceert de Nederlandse bioloog en geoloog drs. Tom Zoutewelle het thema onder de titel ‘Introduction to the sediments and fossils of the Paris Basin, Tertiary’ Zaterdag vormt het hoofdonderdeel van deze conferentie. Na het ontbijt spreekt de Britse geoloog Paul Garner (MSc.) over ‘The continuation of the Paris Basin in Great Britain’. De lezing van de Franse geoloog Guy Gerard heeft als titel ‘Paleo landscapes of the Paris Basin’. Na de Lunch spreekt de Nederlandse geochemicus dr. Renata van der Weijden over ‘Reconstruction of the Tertiary paleoclimate by stable isotopes’ en de Duitse bioloog en theoloog dr. Reinhard Junker over ‘Basic type biology – how created programs enable diversity’ Na de koffiepauze in de middag spreken de Amerikaanse paleontoloog dr. Marcus R. Ross, de Duitse (Nederlandstalige) moleculaire bioloog dr. Peter Borger en de Zwitserse geneticus dr. André Eggen. De laatstgenoemde wetenschappers vormen een duo. Ross spreekt over ‘Rapid radiation of mammals in the Tertiary from a paleontological point of view’.2 De lezing van Borger en Eggen draagt de titel ‘Rapid radiation of mammals in the Tertiary in the light of genomics’. Deze lezing wordt in tweeën gedeeld. Op zondag wordt er een dienst gehouden en daarna is er een ‘geoforum’. Na de lunch vertrekken de mensen en is de geologiefachtagung van 2024 afgelopen.

Praktische informatie

Deze Fachtagung is de 36e conferentie aardwetenschappen van Wort und Wissen. Naast een congres wordt er ook een tweedaagse excursie georganiseerd naar geologische locaties in het Bekken van Parijs. Naast veldexcursies zullen er ook musea bezocht worden. De lezingen zullen in het Engels gegeven worden, met een Duitse vertaling. De conferentie wordt georganiseerd in Reims. Reims is een stad in het noorden van Frankrijk. Deze stad is te vinden op afstand van ongeveer 400 kilometer rijden vanaf Utrecht (5 en een half uur rijden). De organisatie geeft aan dat de conferentie bedoeld is voor geologen, biologen, studenten van deze en aanverwante vakgebieden en geïnteresseerde leken. Het is volgens de organisatoren een wetenschappelijke conferentie vanuit Bijbels perspectief. Maar de conferentie is zeker niet alleen bedoeld voor verstokte creationisten, ook twijfelaars, zoekers en sceptici zijn van harte welkom! De Engelstalige flyer is te vinden op de website, op een speciaal daarvoor ingerichte geofachtagung-pagina op de website van Wort und Wissen. Via deze pagina kunt u uzelf ook aanmelden (zie voetnoot).3

Tenslotte

Het is een goed idee van onze oosterburen om een conferentie te beleggen over het Bekken van Parijs. Jammer zou zijn als het bij deze conferentie blijft, daarom hoop ik dat de lezingen breder uitgewerkt kunnen worden in een boek. Het laatst geschreven geologische boek van Wort und Wissen verscheen al weer even geleden. Juist omdat het Tertiair een ondergeschoven creationistisch kindje is, is het handig als er wat zou verschijnen in deze vorm. Dit onderwerp en de geboden informatie kan ook handig zijn om andere Europese locaties te verklaren, bijvoorbeeld in Hongarije. Het gaat deze keer onder andere ook over snelle radiatie van zoogdieren in het Tertiair. Als het hierover gaat onder creationisten dan zie ik dat deze Tertiaire zoogdieren vaak los worden gezien van de Mesozoïsche zoogdieren. Toen dr. Todd C. Wood, samen met een student, over deze Tertiaire zoogdieren een lezing gaf op de ICC 2018, heb ik hem een vraag gesteld wat de relatie is tussen de Tertiaire en de Mesozoïsche zoogdieren.4 Er kon geen antwoord worden geformuleerd, want deze relatie was niet onderzocht. Om de snelle radiatie van Tertiaire zoogdieren in context te plaatsen, moeten Mesozoïsche zoogdieren worden meegenomen. Een zoogdiertje als Mesodma zorgt bijvoorbeeld voor een uitdaging, tenminste als je het einde van de zondvloed postuleert rond de Krijt/Paleogeen-grens.5 Enfin, prachtig dat dit onderwerp interdisciplinair wordt aangepakt en we hopen dat er veel studenten en academici gehoor geven aan de oproep om te komen luisteren.

Voetnoten

De bruinkoolmijn van Salgótarján

In juni vorig jaar (2018) waren wij op bezoek in het Underground Mining Museum van Salgótarján. In het museum wordt de 150 jarige geschiedenis van mijnbouw in Nógrád tentoongesteld. Het was de moeite waard om door de mijnschacht naar beneden te lopen en zo te ervaren wat de mijnbouwers ervaren hebben.1

Samen met Lorens Knap, van Hongarije Holidays, was ik in Hongarije voor de voorbereiding van de geologiereis van 29 april 2019 tot en met 3 mei 2019.2 In onze zoektocht naar veldlocaties stuitten we op het mijnbouwmuseum van Salgótarján. We besloten de auto te parkeren en het museum met een bezoek te vereren. We troffen het! Gelijk met ons kwam er een schoolklas aan en konden we direct de schacht in.

Voorzichtig, met een helm op ons hoofd, daalden we via glibberige balkjes af naar beneden. De mijntunnel was zo laag dat we gebukt naar beneden afdaalden. Het was maar goed dat we een helm op hadden anders zou ons hoofd wat blauwe plekken en bulten rijker zijn geworden. Je zou maar iedere dag in zo’n mijn moeten afdalen.

De mijn is het enige ondergrondse mijnmuseum van Hongarije. Het is zeventig jaar lang een kolenmijn geweest. Na sluiting werd het gebruikt als oefenterrein voor het reddingsteam van het Mijnbouwbedrijf van Nógrád. Sinds 1965 is de mijn open voor toeristen. In de mijn lijkt het alsof de mannen gisteren nog aan het werk zijn geweest. Alles is nog in originele staat bewaard gebleven. Dat maakt het een bijzondere ervaring om door deze mijn te lopen.

Naast de schacht is er ook nog een openluchtmuseum met daar allerlei machines tentoongesteld en een overdekt museum met allerlei mijnbouwwerktuig, oude documenten etc. Dit laatste deel van de tentoonstelling hebben we niet meegemaakt, omdat we weer verder moesten naar een andere veldlocatie: de Csontos Ravine in Hajnáčka (Slowakije).

We zagen veel materiaal en kregen een beeld van de mijnbouwindustrie van Salgótarján en het district Nógrád en dat was indrukwekkend. Toch besloten we om dit mijnbezoek niet in onze geologiereis op te nemen. Het ging te veel over techniek en veel te weinig over geologie. Wat er in Salgótarján naar boven gehaald werd is bruinkool. Deze bruinkool stamt uit het vroeg-Mioceen. Het klimaat in Hongarije was toen tropisch warm en deze omgeving was rijk aan tropische vegetatie. Dat is, zoals we nu kunnen zien, niet altijd zo gebleven. Het Plioceen was een turbulente periode met veel vulkanische en tektonische activiteit. Creationisten die uitgaan van een zondvloedgrens nabij Krijt/Paleoceen (de zogenoemde K/Pg-boundary) zullen deze schets, met uitzondering van de tijdschaal, accepteren. Zij zullen aangeven dat het Eoceen/Mioceen een warme periode was na de zondvloed, waarin het landleven zich herstelde. Deze periode ging vooraf aan de ijstijd toen de temperatuur daalde en de tropische planten en dieren op deze plaats niet meer konden overleven. Tijdens de geologiereis zal dit model intuïtief als leidraad genomen worden, al kunnen de gegevens ook anders geïnterpreteerd worden.

Dit artikel werd in 2019 geschreven.

De voorbereidingsreis vond plaats van 4 juni tot en met 8 juni 2018 en werd gesponsord door Hongarije Holidays. De geologiereis heeft plaatsgevonden van 29 april tot en met 3 mei 2019.

Voetnoten

Noorse creationisten beleggen het weekend na Hemelvaartsdag 2024 D.V. een scheppingsconferentie in Rogaland

Creationistische Europeanen zijn actief in het beleggen van scheppingscongressen. Het is hard nodig om het klassieke scheppingsgeloof uit te dragen en te laten zien dat dit geloof gevolgen heeft op onze kijk op de werkelijkheid. In het weekend van 10 tot en met 12 mei 2024 D.V. beleggen Noorse creationisten, daarom, een scheppingsconferentie ‘ter ere van de Schepper van hemel en aarde’. Volgens de organisatie staan er interessante sprekers en onderwerpen op het programma. De bijeenkomst wordt gehouden in het dorp Ålgård1 (provincie Rogaland in het zuidwesten van Noorwegen).2

Deze scheppingsconferentie wordt georganiseerd door de Noorse creationistische organisatie Skaper. Deze organisatie is bekend vanwege het gelijknamige tijdschrift Skaper dat zij uitbrengen.3 Het programma is weergegeven op de in de voetnoot hierboven genoemde Facebook-pagina. We zien dat drie geleerden speciaal voor deze conferentie overgevlogen worden vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Het gaat om geoloog dr. Steven A. Austin, samen met zijn vrouw chirurg dr Kelly A.M. Austin, en marien bioloog dr. Robert W. Carter. Naast deze drie Amerikaanse geleerden spreken politicus Kjell Skartveit, nanotechnoloog prof. dr. Frank Karlsen4, predikant en psycholoog Ove Heradstveit en predikant en docent Asbjørn Handeland. Een indrukwekkende lijst met sprekers. Het programma is bekend. De onderwerpen worden echter in het programma niet genoemd. Deze zijn wel weergegeven in aparte afbeeldingen. Zo spreekt bijvoorbeeld dr. Steven Austin in afzonderlijke lezingen over de Grand Canyon, Mount St. Helens en Klimaatverandering. Houd daarom het tabblad ‘discussie’ op de aangemaakte Facebook-pagina in de gaten.5

Het programma start op 10 mei 2024 D.V. om 18.00 uur en duurt tot 12 mei 2024 D.V. om 14.00 uur.6 De kosten voor deelname aan de conferentie bedragen voor volwassenen 250 Noorse Kronen en voor studenten 100 Noorse Kronen. Resp. 21,56 euro en 8,62 euro.7 Aanmelden kan via een formulier op de website Skaper.8 Of de lezingen ook worden opgenomen is mij niet bekend.

Voetnoten

Boekpresentatie nieuwe boek van dr. Maarten Klaassen op donderdag 23 mei 2024 D.V.

Binnenkort verschijnt er bij Uitgeverij De Banier een nieuw boek over Gods scheppingsorde. Het boek ‘In Goede Orde’ is geschreven door dr. Maarten Klaassen en gaat vooral over huwelijk, gender en seksualiteit. De ondertitel luidt daarom ook ‘Lichaam, gender, seksualiteit, huwelijk en gezin in het licht van de schepping’ De uitgever belegt samen met Bijbels Beraad M/V op donderdag 23 mei 2024 D.V. een studiemiddag met aansluitend de boekpresentatie.

Abbaye Notre-Dame de Sénanque. Bron: Pixabay.

Eerder schreef dr. Klaassen, samen met dr. Piet de Vries, het boek Liefde die boven alles uitgaat.1 Het boek In goede orde gaat, volgens de tekst op de achterkant over gender en seksualiteit. Het doel van het boek is om ‘vanuit het klassieke perspectief van de scheppingsorde licht op deze thematiek’ te werpen. De door God (gegeven) ingeschapen structuren bieden volgens de auteur ‘vastheid in de wereld van vandaag’.2

Programma

De studiemiddag wordt gehouden in het gebouw van Hebron Missie te Amerongen (Jan van Zutphenweg 4). Vanaf 13:30 uur is er inloop met koffie en thee. De studiemiddag wordt met een openingswoord geopend door gastheer dr. S. (Steef) Post. Dr. G.W.S. (Wim) Mulder hoopt als openingswoord een meditatie uit te spreken. Daarna volgt een pitch door dr. M. (Maarten) Klaassen. Hierop volgen reflecties van/door dr. W. (Wim) van Vlastuin, mr. D.J.H. (Diederik) van Dijk, C. (Christine) Stam-van Gent en dr. A.A.A. (Ad) Prosman. Van 15.15 uur tot en met 15:45 uur is er pauze. Aansluitend is er een forumbespreking met de sprekers. Na de forumbespreking volgt er een boekpresentatie door de uitgever R. (René) Heij. Tenslotte hoopt ds. J. (Jan) Belder de studiemiddag af te sluiten. De studiemiddag is gratis, maar aanmelden is wel gewenst. Dat kan via de website van Bijbels Beraad M/V (zie voetnoot).3

Voetnoten

Nadenken over ‘Geslacht en/of Gender’ met huisarts dr. Luc VandeCasteele – Vlaamse Comité Bezorgde Ouders beleggen op 29 april 2024 D.V. een webinar

Op 29 april 2024 D.V. belegt het Vlaamse Comité Bezorgde Ouders een webinar over geslacht en/of gender. In de lezing wordt ingegaan op de actuele situatie in ‘Genderland’. Daarnaast staan de vragen centraal waar de toegenomen gendertwijfels onder de jeugd vandaan komen en wat dit zegt over ons beeld van de mens. De vragen zijn terecht. Als disclaimer bij deze lezing meen ik te moeten melden dat we zeer voorzichtig, zelfs afwijzend, moeten zijn in de richting van antroposofie. In dat opzicht is het heel erg jammer dat Comité Bezorgde Ouders geen christelijke huisarts heeft gevonden die hierover kan spreken.

Samenvattend

De nieuwsbrief van Comité Bezorgde Ouders, helaas op zondag verzonden, geeft een samenvatting van deze lezing.

”In 20 à 30 jaar tijd is het thema “gender” pijlsnel in het centrum van de actualiteit terechtgekomen. LBGTQIA+ – mensen die voor hun rechten opkomen, maar ook: kinderen met genderdysforie, jongeren die zich niet met het geboortegeslacht willen identificeren: wat is hier aan de hand? Transpersonen zijn er altijd geweest, maar ze waren heel zeldzaam. Wat kan er achter de huidige exponentiële toename zitten? Wat vraagt dit fenomeen van ouders, leerkrachten en opvoeders, van zorgverleners, van overheden, en van de kinderen en jongeren zelf? Hoe kunnen we de geslachtelijkheid van de mens begrijpen vanuit een ruim kader waarin de geestelijke kern van de mens niet over het hoofd gezien wordt?”

Dr. Luc VandeCasteele (1954) rondde zijn universitaire opleiding tot arts af in 1978. Van 1979 tot 1980 volgde hij in Nederland de opleiding antroposofische geneeskunde. Hij werkte van mei 1980 tot eind 2019 als antroposofische georiënteerde huisarts te Gent en omstreken. Daarnaast was hij adviserend schoolarts van twee antroposofische Steinerscholen. Bovendien was hij van 1987 tot 2010 bestuurslid van de Belgische Antroposofische Vereniging. VandeCasteele is momenteel nog steeds actief voor de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen (Dornach, Zwitserland). Hij publiceerde drie boeken ‘Het dierbare België’, ‘Islam en Christendom’ en ‘Geen mens zonder god’. Het laatste boek was een reactie op een boek van de atheïstische professor dr. Etienne Vermeersch.1 Volgens het middelste boek zijn de Islam en het Christendom in wezen diep verbonden, uiteraard wijzen wij deze gedachte af. Het eerste boek is mij onbekend, maar lijkt een antroposofische duiding van de Belgische politiek.2

De kosten voor deelname aan de webinar bedragen vijf euro. Deze start om 19.30 uur en duurt tot en met 22.00 uur. Deze webinar hoopt via Zoom plaats te vinden. Aanmelden voor de webinar kan via de in de voetnoot vermelde link.3 De opbrengst van de avond gaat ‘naar het schrijven en drukken van alternatieve programma’s relationele en seksuele vorming’.4

Afsluitend

Door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) wordt antroposofische geneeskunde niet gezien als een vervanging voor de reguliere geneeskunde, maar een aanvulling daarop.5 Anderen zien deze vorm van geneeskunde als ‘pseudowetenschap’.6 Ook vanuit de theologie moeten we zeer gereserveerd tegenover antroposofie staan.7 Hoewel de bezwaren tegenover antroposofie legitiem zijn meen ik dat het transgenderisme en genderdysforie8 vanuit verschillende invalshoeken benaderd dient te worden. Het zou kunnen dat de lezing van dr. Luc VandeCasteele ons nieuwe inzichten geeft. Anderzijds moeten we uitkijken dat we met een mogelijke aansluiting aangaande het genderdenken, antroposofie niet als het Paard van Troje binnenhalen.9

Voetnoten

Genoeg Nederlandstalige biologen die Universele Gemeenschappelijke Afstamming afwijzen – Nodig bij lustrumbijeenkomsten gelijksoortige debaters uit

Onlangs organiseerde C.S.V. Ichthus Eindhoven haar lustrumbijeenkomst. Deze christelijke studentenvereniging bestond 55 jaar, een mijlpaal natuurlijk.1 Het thema van deze bijeenkomst was een debat over ‘evolutie’. Waarbij zowel een voorstander van Universele Gemeenschappelijke Afstamming (UGA)2 als een tegenstander aan het woord zou komen. Een lovenswaardig initiatief! Via de mail van Fundamentum kreeg ik het verzoek om zelf te spreken of een spreker voor te dragen. Menende dat dit door een afgestudeerd of gepromoveerd bioloog gedaan moest worden, het gaat hier immers om studenten die in de nabije toekomst zelf actieve wetenschappers zullen worden, heb ik een dergelijk geleerde voorgesteld. Ik hoorde van de organisatie echter dat dit niet meer nodig was, omdat er al een spreker was voor het contra-UGA-standpunt. ‘Zou het een mij onbekende bioloog zijn?’, vroeg ik mij af.3

Het Debat

De lustrumbijeenkomst werd gehouden op 16 maart 2024. Het debat (of: de bijeenkomst) is opgenomen, want afgelopen week kwam de video van het debat onder mijn aandacht.4 De voorstander van Universele Gemeenschappelijke Afstamming was niemand minder dan de Wageningse evolutiebioloog prof. dr. Duur Aanen. Dr. Aanen heeft door talloze publicaties een grote reputatie opgebouwd.5 Deze erudiete en naar mij sympathieke hoogleraar heeft wel enige moeite met hen die bezwaren opperen tegen Universele Gemeenschappelijke Afstamming. Hij was bijvoorbeeld één van de geleerden die het promoveren van dr. Joris van Rossum probeerde te voorkomen, vanwege de kritiek in het proefschrift op evolutionaire verklaringen van/voor seksualiteit. De tegenstander van Universele Gemeenschappelijke Afstamming was spreker, namens Logos Instituut, Jan van de Beek. Van de Beek behaalde onlangs zijn master Apologetiek aan de niet geaccrediteerde ‘School of Biblical Apologetics’ van Institute for Creation Research.6 Een bioloog versus een theoloog. Dit versterkt de karikatuur die er heerst, namelijk dat er binnen het evolutiedebat onder christenen vooral sprake is van de natuurwetenschapper vs. de dominee. Zowel deze christelijke studentenvereniging als Logos Instituut hadden een bioloog, die afwijzend staat tegenover Universele Gemeenschappelijke Afstamming, moeten uitnodigen of naar voren moeten schuiven. Waarom is er geen bioloog uitgenodigd?

Geloof en Wetenschap

In de openbare Facebook-groep Geloof en Wetenschap (van ForumC) deelde dr. Duur Aanen de video van het debat. De bovengenoemde vraag, die ik ook aan de organisatie van de lustrumbijeenkomst heb gesteld, namelijk waarom er geen bioloog i.p.v. een theoloog is uitgenodigd, stelde ik onder de video. Dat leverde naast een pittige (karikaturale) reactie van theoretisch natuurkundige dr. Roel Andringa7, gelukkig ook een verklaring van dr. Duur Aanen op. Uiteraard valt het prof. dr. Duur Aanen niet aan te rekenen dat er in de uitnodiging en selectie iets verkeerd is gegaan, maar zijn antwoord op mijn vraag luidde: “Helaas is er geen enkele serieuze bioloog die twijfelt aan gemeenschappelijke universele afstamming.” Naast dit antwoord gaf hij nog een uitgebreider, maar voor de vraag niet relevant, verhaal over waarom we in wetenschapsland moeten gaan voor een boedelscheiding tussen religie en evolutiebiologie.8 Tegenover dit antwoord gaf ik aan dat er in Nederland verschillende en serieuze biologen zijn die bezwaren hebben tegen UGA. Bovendien dat het predicaat ‘serieus’ zeer subjectief is en dat alle tegenstanders hiermee gemakkelijk weggezet kunnen worden (wat overigens voor beide kanten geldig is). Dr. Aanen gaf daarop aan: ‘point taken’. In de rest van het antwoord verdedigde hij waarom ‘overweldigende consensus’ voor hem een reden is om Universele Gemeenschappelijke Afstamming te accepteren en opnieuw pleitte voor een boedelscheiding.9 Dr. Duur Aanen blijft er, in een antwoord aan dr. Roel Andringa, echter bij dat bij gebrek aan een geleerde die UGA verwerpt, men noodgedwongen uit moet komen bij een ‘pseudowetenschapper’.10 Deze gedachte is onjuist. Persoonlijk ken ik diverse Nederlandstalige afgestudeerde of gepromoveerde biologen die geen voorstander zijn van UGA. Deze wetenschappers doen volkomen mee in het onderzoeksveld en sommigen publiceren veelvuldig in natuurwetenschappelijke vakbladen. Ik noem hier geen namen, omdat dit dan een eigen leven zou kunnen gaan leiden. Ik neem daarom, vanuit het buitenland, als voorbeeld de inaugurele rede van dr. Richard Buggs. In zijn oratie geeft Buggs aan dat, als het gaat om het onderzoek naar bomen, hier op z’n zachtst gezegd geen Universele Gemeenschappelijke Afstamming (een Tree of Life) uit volgt.11

Studenten die een wetenschappelijk verantwoord standpunt (breder dan alleen het evolutievraagstuk) vanuit het klassieke scheppingsgeloof willen horen zijn nu gedwongen verder te kijken. De bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ is een goed begin.12 Een helder geluid, zowel theologisch als wetenschappelijk, tegenover (vrijzinnige) theïstische evolutie is hier te vinden: ‘Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique’.13 Niet dat deze boeken het einde van alle tegenspraak of volmaakt zijn, maar het zal in ieder geval genoeg debatstof op niveau bieden. De auteurs uit de genoemde boeken zijn expert in het vakgebied waar ze over schrijven. Er zijn genoeg natuurwetenschappelijke argumenten die laten zien dat we UGA niet kunnen canoniseren.14 Studenten hoeven zich in elk geval niet in de luren te laten leggen door meningen die beweren dat ‘overweldigende consensus’ een doorslaggevend argument is óf die beweren dat er geen biologen bestaan die tegen UGA zijn. Al heeft er wereldwijd máár één Nederlandstalige bioloog bezwaren tegen UGA, wat in werkelijkheid niet het geval is, dan biedt dat voldoende mogelijkheden om een debat tussen twee verschillende (crea/ID vs. TE/NE) biologen te beleggen. Daarom: nodig voortaan als christelijke studentenvereniging twee soortgelijke debaters uit. Het gaat tijdens een lustrumbijeenkomst namelijk niet om een wetenschappelijke conferentie, maar om opinievorming over een bepaald vakgebied vanuit het christelijke wereldbeeld. Een bioloog vs. een theoloog blijft langs elkaar heen praten en versterkt (onbedoeld) de bestaande karikatuur. Deze hartenkreet is niet bedoeld om iemand persoonlijk te raken, zowel Duur Aanen als Jan van de Beek niet, maar vooral een oproep om het een volgende keer anders te doen. Mocht een christelijke studentenvereniging moeite hebben met het vinden van mensen, dan denken wij daarin graag mee.

Voetnoten

‘Pulsating Hormones: Life’s forgotten pacemakers’ – Neuroendocrinoloog dr. Tim Wells op 5 april 2024 D.V. te gast in livestream van CMI

Op 5 april 2024 D.V. is dr. Timothy Wells, neuroendocrinoloog aan Cardiff University, te gast in de livestream van Creation Ministries International om daar te spreken over ‘Pulsating Hormones: Life’s forgotten pacemakers’. De livestream zal via Zoom uitgezonden worden om 20:30 uur plaatselijke tijd (Midden-Europese zomertijd).1

Een goede hormoonhuishouding is van cruciaal belang voor het leven. Mensen waarvan deze hormoonhuishouding verstoord is, kunnen het hele leven lang hiermee last hebben. Gelukkig is er medisch tegenwoordig veel mogelijk. Dr. Tim Wells zal in zijn lezing hoogstwaarschijnlijk echter verder wijzen: naar de Schepper van hemel en aarde. Wells zal pulsatiele hormonen beschouwen als Intelligent Ontwerp van God de Schepper. Net als het hart pulseert ons endocriene systeem ook. In de lezing valt, volgens de samenvatting, de impact van pulsatiele hormonen voor ons leven op. Wells hoopt in zijn lezing in te gaan hoe deze pulsaties ontstaan en maar ook wat er kan gebeuren als dit niet in balans is. Daarom: ‘Pulsatiele hormonen: De vergeten pacemakers van het leven’. Een interessante Engelstalige lezing, vooral voor medische studenten en academici. Het wordt door ons bijzonder aanbevolen om experts te laten spreken over onderwerpen binnen hun eigen vakgebied. Het zou mooi zijn als deze lezing, net als de vorige, opgenomen kan worden. De vorige keer sprak dr. Wells over ‘Embryonic Development of Reproductive Control in Mammals: An Achilles’ Heel for Evolution’.2

Voetnoten

Hongaren beleggen conferentie en andere creationistische activiteiten met Lucien Tuinstra als hoofdspreker

Op 13 april 2024 D.V. wordt er een scheppingsconferentie gehouden in Orgovány (Hongarije). Orgovány is een dorp in de buurt van de stad Kecskemét. Het dorp heeft zowel een dinopark als een creationistisch marien museum. Sprekers op de genoemde scheppingsconferentie zijn Donátné Fiscor, Barbara Kardós en Lucien Tuinstra. De thema’s hebben betrekking op de scheppingsleer, het scheppingsonderwijs en de gevolgen daarvan voor het wetenschappelijk wereldbeeld.1

Dagprogramma

De conferentie start om kwart voor negen in de ochtend met de registratie. De dag wordt begonnen door Donátné Ficsor. Hij zal het programma doorlopen en ook aandacht geven aan het Hongaars-creationistische tijdschrift (een vertaling van het bekende Creation Magazine). Vanaf tien uur spreekt Lucien Tuinstra over vragen die de mensen altijd stellen (en ook hebben) rond de schepping. Na een korte pauze spreekt Lucien Tuinstra voor de tweede keer, ditmaal over de geologische aanwijzingen voor een wereldwijde zondvloed. Voor de lunch is uitgebreid de tijd genomen. Om tien voor half drie in de middag spreekt docente biologie en scheikunde en theologe Barbara Kardos over scheppingsonderwijs in Hongarije. Na een korte pauze spreekt Lucien Tuinstra om tien voor half vier over dat alle mensen van één mensenpaar afstammen: Adam en Eva. Aansluitend is er vanaf tien voor half vijf gelegenheid om vragen te stellen aan Lucien Tuinstra. Om zes uur is het congres afgelopen. Als bonus is het mogelijk om na zes uur een christelijk concert in het dorpshuis bij te wonen.2 Naast dit programma zijn er ook kinderactiviteiten gepland, zodat deze dag geschikt is voor het hele gezin. De toegang tot deze conferentie is gratis. Aanmelden is wel noodzakeli.jk, dat kan via de, in de voetnoot genoemde, link.3 De organisatie heeft al bekend gemaakt dat de volgende conferentie plaats zal vinden op 5 april 2025 D.V. Hoofdspreker is dan de eveneens aan CMI verbonden docent en predikant Philip Robinson (M.Div.).

Tournee

In de Ministry Calendar van Creation Ministries International (CMI) wordt ook melding gemaakt van enkele geplande evenementen (een tournee) in Hongarije. Lucien Tuinstra gaat van donderdag 11 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024 D.V. op tournee in dit Oost-Europese land. Naast deelname aan een conferentie op zaterdag 13 april 2024 D.V. spreekt hij nog op diverse locaties.4 Zo spreekt hij op donderdag 11 april 2024 D.V. voor een groep studenten aan de Universiteit van Szeged. Op vrijdag 12 april 2024 D.V. ontmoet hij leerlingen in het creationistische mariene museum ‘Hollósi Búvár Birodalom’ in het dorp Orgovány.5 Op zondag 14 april 2024 D.V. is hij in de ochtend in Boedapest6 (Punkosdi Gyulekezet) en in de middag in Székesfehérvár7 (Lehetosgek Haza). Hij spreekt daar resp. over de geologische aanwijzingen voor een wereldwijde zondvloed en antwoorden op vragen over de schepping.8 Mochten er in Hongarije wonende Nederlanders of Nederlandstalige Hongaren zijn, die een kort verslag van deze conferentie of dit tournee willen schrijven voor ‘Oorsprong’, dan houden wij ons aanbevolen. Neem dan contact op via ons contactformulier.9

Voetnoten

Nederlands model voor het ontstaan van steenzoutformaties op Amerikaans Congres

De oorsprong van de immense zoutlagen die begraven liggen onder kilometers dikke lagen sedimentair gesteente blijft boeien. De standaard verklaring binnen de geologie is dat het hier gaat om evaporieten. Ing. S.J. Heerema, die van het zoutonderzoek zijn levenswerk heeft gemaakt, verdedigd echter een vulkanisch ontstaan van steenzoutformaties. Ing. Heerema heeft al in diverse tijdschriften zijn model gepubliceerd en op diverse congressen zijn model gepresenteerd.1 Veel creationisten vinden zijn model aansprekend omdat de vorming van de kilometers hoge zoutpijlers in interactie met snelle sedimentafzettingen nu binnen een zondvloedmodel verklaard kunnen worden.

Ir. G.J.H.A. van Heugten, chemicus en eigenaar van het bedrijf WaaromSchepping2, is uitgenodigd door de Creation Geology Society (CGS) om het onderzoek van ing. Heerema te presenteren op een congres. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met de Creation Biology Society (CBS) en zal plaatsvinden van 22 tot en met 25 juli in Cleveland, Georgia. Op het congres wordt door 15 wetenschappers creationistisch onderzoek gepresenteerd.3 Ir. Van Heugten zal op basis van Nederlandse gegevens laten zien dat de zoutpijlers niet langzaam maar catastrofaal in vloeibare fase zijn gevormd. Zijn reis wordt gefinancierd uit een Nederlands fonds dat beschikbaar is gesteld voor Bijbelgetrouw wetenschappelijk onderzoek.4

Voor wie niet in de gelegenheid is om naar Amerika af te reizen maar toch naar het zoutmodel van ing. Heerema wil luisteren: ing. Heerema en ir. Van Heugten zijn allebei aanwezig op het Graceland Festival van 14-16 augustus 2015 op De Betteld in Zelhem.5 Om de beurt geven ze daar een presentatie over de zondvloed, waar vervolgens op gereageerd kan worden door de luisteraars.

Dit artikel werd in 2015 geschreven.

Voetnoten