Home » Evenement

Categoriearchief: Evenement

PERSBERICHT: Cursussen stichting Godsvrucht en Wetenschap

In eerdere berichten is meegedeeld dat dr. P. de Vries met ingang van het jaar 2021/2022 (vanaf sep-tember) cursussen voor de St. Godsvrucht en wetenschap gaat verzorgen.

Het gaat om de volgende cursussen waarvoor u zich nog kunt aanmelden, zie hieronder:

  • Close reading van Ezechiël
  • Hermeneutiek (voor dit seizoen volgeboekt)
  • Geloofsverantwoording in het voetspoor van Augustinus
  • Inleiding in de Bijbelse theologie
  • Thema’s uit de geloofsleer

Er blijkt goede belangstelling te zijn voor de cursussen. De cursussen worden gegeven te Gouda. De cursus ‘Close reading van Ezechiël’ die een wat meer specialistisch karakter heeft, is gesplitst en wordt behalve in Gouda ook in Nunspeet gegeven. Op beide locaties zijn nog open plaatsen.

Zoals verwacht kon worden, is vooral voor de cursus ‘Hermeneutiek’ veel belangstelling. Hier komen de vragen naar voren of en hoe wij ons op de Schrift mogen beroepen en of God wel rechtstreeks door de Schrift tot ons spreekt. Deze cursus inmiddels vol geboekt. Bij voldoende belangstelling (minimaal tien aanmeldingen) wordt de cursus D.V. volgend seizoen op een doordeweekse morgen opnieuw aangeboden. Inmiddels hebben zich daarvoor al een aantal belangstellenden gemeld.

Voor alle cursussen is genoeg belangstelling om aangeboden te kunnen worden. Wel is nog voldoende ruimte om zich aan te melden. Dan gaat het om de cursussen ‘Close reading van Ezechiël’, ‘Geloofsverantwoording in het voetspoor van Augustinus’, ‘Inleiding in de Bijbelse theologie’ en ‘Thema’s uit de geloofsleer’. De laatste cursus wordt volgend jaar op een viertal avonden in april en mei gegeven en is nadrukkelijk bedoeld voor elk geïnteresseerd gemeentelid.

De cursus ‘Inleiding in de Bijbelse theologie’ is in de eerste plaats bedoeld voor predikanten en leraren in het middelbare onderwijs die nageschoold willen worden. Anderen zijn overigens ook van harte welkom. Deze cursus wordt op donderdagmorgen gehouden. De eerste keer is D.V. donderdag 3 februari 2022.

Over drie seizoenen verspreid worden er elk jaar nieuwe cursussen aangeboden. Er is tot op zekere hoogte sprake van een lint, maar in principe is elke cursus een afzonderlijk geheel. Zonder een eerdere cursus gevolgd te hebben kan men aan cursussen die een volgend seizoen worden aangeboden met vrucht deelnemen.

Meer informatie is te vinden op de website: godsvruchtenweteschap.nl. Wie belangstelling heeft voor een van de cursussen of meer informatie wil, kan zich via de email dspdevries@solcon.nl wenden tot dr. P. de Vries. Inmiddels zijn er meerdere donaties ontvangen. Omdat de kosten de baten zullen overstijgen, zijn donaties – groot of klein – nog altijd van harte welkom. Het bankrekening nummer kunt u vinden op onze website http://www.godsvruchtenwetenschap.nl.

Het bestuur en dr. P. de Vries spreken de wens uit dat het werk van de stichting Godsvrucht en wetenschap tot zegen zal zijn. Dit in de overtuiging dat de Bijbel de stem is van de drie-enige God Die als de God van volkomen zaligheid is te belijden.

Rondom het congres 2021 (9): Mosasaurusvideo dankzij ‘Is Genesis History?’ goed bekeken

Sinds kort heeft Fundamentum een eigen YouTube-kanaal. Voor een beginnende organisatie is het de kunst om nu zoveel mogelijk abonnees te werven en kijkcijfers te oogsten. Met dank aan ‘Is Genesis History?’ is het gelukt om de video van dr. Marcus Ross over de Mosasauriërs meer zichtbaar te maken.

Afgelopen maandag, 9 augustus 2021, deelde de organisatie ‘Is Genesis History?’ de video van dr. Marcus Ross met als titel ‘Of Mosasaurs and Meteors: Life and death in Noah’s Flood’.1 Deze lezing is in het Engels ingesproken en daarom ook aantrekkelijk voor deze organisatie. De paleontoloog dr. Marcus Ross was ook één van de creationistische wetenschappers die bevraagd werd in de bestseller-dvd ‘Is Genesis History?2

De organisatie schrijft boven de gedeelde video3:

“A few months ago, paleontologist Dr. Marcus Ross (who you may remember from our feature length film, 𝘐𝘴 𝘎𝘦𝘯𝘦𝘴𝘪𝘴 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺?) presented a lecture during the Dutch conference, Fundamentum en Geloofstoerusting, on his favorite group of extinct marine reptiles, the mosasaurs!”

Het delen van deze video zorgde voor een kijkcijferrecord en laat de tweede meest bekeken video via het kanaal van Fundamentum ver achter zich.4 Tot vandaag keken maar liefst 759 mensen naar de video en ontving deze video ook nog eens 24 ‘likes’. Het is bemoedigend om te zien dat we als beginnende organisatie ook een (kleine) impact hebben buiten het Nederlands sprekende gedeelte van de wereld.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2021'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2021‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum en Geloofstoerusting en gehouden op 26 juni 2021.

Voetnoten

Rondom het congres 2021 (8) – Video’s congres op het kanaal van Geloofstoerusting goed bekeken

Op 26 juni 2021 organiseerden Geloofstoerusting en Fundamentum samen een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’.1 Dit congres werd uitgezonden via een livestream. Later zijn de lezingen ook als aparte video’s online verschenen.2 Het congres hebben we als bijzonder succesvol ervaren. Hoewel het leuker en beter is om elkaar in levende lijve te zien, is het bereik in een online omgeving veel groter. De congresvideo’s zijn ook op het YouTube-kanaal3 van Geloofstoerusting geplaatst en daar goed bekeken. Hieronder een overzicht met het aantal weergaven.

Livestream

We zonden uit via het YouTube-kanaal van Geloofstoerusting. De livestream werd tot 23 juli 2021 maar liefst 2371 keer bekeken.

Losse video’s

Nadat de livestream afgelopen was hebben we de video’s ook afzonderlijk gedeeld. Geloofstoerusting heeft een playlist gemaakt. Ook deze playlist is goed bezocht. Hieronder de video’s in chronologische volgorde naar het aantal weergaven. Deze weergaven zijn bijgehouden tot 23 juli 2021 en kunnen dus in de toekomst nog hoger komen te liggen.

1. Dr. Gert van den BrinkIs openbaring een kennisbron? Met 694 weergaven.
2. Dr. ir. Adriaan van BeekVerwonderen over ons ingenieuze immuunsysteem. Met 389 weergaven.
3. Drs. Marco de WildeHet onfeilbare (inerrant) Woord. Met 321 weergaven.
4. Dr. ing. Bea ZoerVan foetus naar pasgeborene: een verwonderlijke overgang – Veranderingen in bloedsomloop en longen. Met 319 weergaven.
5. Drs. Tom ZoutewelleVan (Cambrische) explosie naar extinctie. Met 286 weergaven.
6. Paul Garner (MSc.) – Dinosaurs: new insights from creationist research. Met 278 weergaven.
7. Dr. Henk HofmanPerspectief op de Schepping: van begrip naar geloof? Het vergezicht van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Met 258 weergaven.
8. Jan van MeertenOpening congres ‘Bijbel & Wetenschap’. Met 222 weergaven.
9. Carel de Lange (MSc.) – Intelligent Design: Is het wetenschappelijk? Met 214 weergaven.
10. Dr. Marcus RossOf Mosasaurs and Meteors: Life and death in Noah’s Flood. Met 187 weergaven.
11. Dr. ir. Erik van EngelenFine-tuning in de biologie: een peer-reviewed paper voor Intelligent Design. Met 156 weergaven.
12. Jan van MeertenAfsluiting van het ‘Bijbel en Wetenschap’-congres. Met 135 weergaven.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2021'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2021‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum en Geloofstoerusting en gehouden op 26 juni 2021.

Voetnoten

Rondom het congres 2021 (7) – Alle lezingen nu ook als afzonderlijke video online

Sinds vandaag zijn ook alle lezingen van het congres van 26 juni 2021 afzonderlijk verschenen op ons YouTubekanaal en op deze website. Hieronder staan de lezingen in chronologische volgorde. Op het YouTube-kanaal vormen deze lezingen één playlist en iedere lezing bevat onder de video ook een kader met een ‘playlist’. Eveneens zijn de afzonderlijke lezingen ook als hyperlink toegevoegd in het programma op de pagina van de livestream. Veel zegen bij het kijken en luisteren! Feedback kan gegeven worden via ons contactformulier.

Lezingen

1. Jan van MeertenOpening congres ‘Bijbel & Wetenschap’.
2. Drs. Marco de WildeHet onfeilbare (inerrant) Woord.
3. Dr. Henk HofmanPerspectief op de Schepping: van begrip naar geloof? Het vergezicht van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
4. Carel de Lange (MSc.) – Intelligent Design: Is het wetenschappelijk?
5. Dr. ir. Erik van EngelenFine-tuning in de biologie: een peer-reviewed paper voor Intelligent Design.
6. Dr. ir. Adriaan van BeekVerwonderen over ons ingenieuze immuunsysteem.
7. Dr. ing. Bea ZoerVan foetus naar pasgeborene: een verwonderlijke overgang – Veranderingen in bloedsomloop en longen.
8. Dr. Gert van den BrinkIs openbaring een kennisbron?
9. Jan van MeertenAfsluiting van het ‘Bijbel en Wetenschap’-congres.
10. Paul Garner (MSc.) – Dinosaurs: new insights from creationist research.
11. Dr. Marcus RossOf Mosasaurs and Meteors: Life and death in Noah’s Flood.
12. Drs. Tom ZoutewelleVan (Cambrische) explosie naar extinctie.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2021'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2021‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum en Geloofstoerusting en gehouden op 26 juni 2021.

Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2021 – 11. Dr. Marcus Ross – Of Mosasaurs and Meteors: Life and death in Noah’s Flood

Op 26 juni 2021 organiseerden Fundamentum en Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ met als subthema ‘Intelligent Design’.1 De tweede lezing van het avondprogramma was van de paleontoloog dr. Marcus Ross. Zijn lezing had de titel ‘Of Mosasaurs and Meteors: Life and death in Noah’s Flood‘. De lezing is opgenomen in de Engelse taal en helaas (nog) niet ondertiteld. Veel zegen bij het kijken en luisteren! Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier: https://oorsprong.info/contact/.

Voetnoten

Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2021 – 9. Jan van Meerten – Afsluiting van het ‘Bijbel en Wetenschap’-congres

Op 26 juni 2021 organiseerden Fundamentum en Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ met als subthema ‘Intelligent Design’.1 Na acht lezingen sloot Jan van Meerten het dagprogramma van het congres af. Veel zegen bij het kijken en luisteren! Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier: https://oorsprong.info/contact/.

Voetnoten

Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2021 – 8. dr. Gert van den Brink – Is openbaring een kennisbron?

Op 26 juni 2021 organiseerden Fundamentum en Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ met als subthema ‘Intelligent Design’.1 Godsdienstfilosoof en theoloog dr. Gert van den Brink ‘gaf’ een lezing met als titel ‘Is openbaring ook een kenbron’. Gaf staat tussen aanhalingstekens, want deze lezing werd al eerder op een ander congres gegeven. Dat deze video op de congresmiddag werd vertoond had te maken met een niet op tijd (kunnen) aanleveren van een videoboodschap door één spreker. Veel zegen bij het kijken en luisteren! Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier: https://oorsprong.info/contact/.

Voetnoten

Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2021 – 7. dr. ing. Bea Zoer – Van foetus naar pasgeborene: een verwonderlijke overgang – Veranderingen in bloedsomloop en longen

Op 26 juni 2021 organiseerden Fundamentum en Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ met als subthema ‘Intelligent Design’.1 Medisch bioloog dr. ing. Bea Zoer gaf een lezing met als titel ‘Van foetus naar pasgeborene: een verwonderlijke overgang – Veranderingen in bloedsomloop en longen’. Veel zegen bij het kijken en luisteren! Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier: https://oorsprong.info/contact/.

Voetnoten

Rondom het congres 2021 (6) – Interview over immuunsysteem op vijfde plaats in top-7 CIP+-artikelen

Het Christelijk Informatieplatform (CIP) is een populair-christelijke nieuwswebsite.1 Er wordt aandacht gegeven aan allerlei onderwerpen die hedendaagse christenen (van Rooms Katholiek tot Oud Gereformeerd) bezighouden. In het verleden heb ik voor dit platform een artikel geschreven over de zondvloed.2

Screenshot van de voorpagina van Christelijk Informatieplatform (CIP). In de cirkel het interview op de vijfde plaats. Screenshot genomen op 17 juli 2021 door Jan van Meerten.

Op 25 juni 2021 (een dag voor ons congres) verscheen er op CIP+ een interview met medisch immunoloog dr. ir. Adriaan van Beek.3 Het interview ging in op zijn lezing die hij de volgende dag zou geven voor het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ van Fundamentum en Geloofstoerusting.4 Dit interview werd ook met toestemming op deze website overgenomen5 en werd een verwijzing naar het CIP-artikel geplaatst op Refoportaal.6 Vandaag zag ik dat het artikel op de vijfde plaats staat in de top-7 van meest gelezen (?) CIP+-artikelen. Vanzelfsprekend ben ik daar erg dankbaar voor! Fijn dat het congres-geluid ook op CIP te horen was.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2021'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2021‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum en Geloofstoerusting en gehouden op 26 juni 2021.

Voetnoten

Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2021 – 6. dr. ir. Adriaan van Beek – Verwonderen over ons ingenieuze immuunsysteem

Op 26 juni 2021 organiseerden Fundamentum en Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ met als subthema ‘Intelligent Design’.1 Medisch immunoloog dr. ir. Adriaan van Beek gaf een lezing met als titel ‘Verwonderen over ons ingenieuze immuunsysteem’.2 Veel zegen bij het kijken en luisteren! Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier: https://oorsprong.info/contact/.

Voetnoten