Home » Evenement

Categoriearchief: Evenement

Uitnodigingsmail voor de presentatiebijeenkomst ‘Inzicht’ naar scriba’s en secretarissen van veel kerken

Afgelopen maand hebben we diverse scriba’s en secretarissen van veel kerken een uitnodigingsmail gestuurd. Het betrof de scriba’s en secretarissen van de Oud Gereformeerde Gemeente tot de Oud-Katholieke Kerk, van bevindelijk-gereformeerd tot vrijzinnig. Omwille van de transparantie delen wij deze uitnodigingsmail hieronder. Aanmelden voor de presentatiebijeenkomst kan hier, meer informatie over de bundel is hier te vinden. De livestream financieel ondersteunen kan hier.

Geachte scriba,

Graag wijs ik u op het volgende. Op donderdagavond 30 maart 2023 D.V. organiseert Uitgeverij De Banier in Apeldoorn een boekpresentatie rond de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht! Deze boekpresentatie zal plaatsvinden in het Auditorium van de Erdee Media Groep. We hopen om 20.00 uur te starten. In de hierboven genoemde bundel Inzicht denken een achttiental geleerden na over de aloude vraag of geloof en wetenschap met elkaar te combineren is. Wat wordt verstaan onder ‘wetenschap voor Gods aangezicht’? Hierbij speelt de basisovertuiging en de vooronderstellingen die daarbij horen een rol. Het is belangrijk om uit te gaan van God als Schepper van de wereld en de betrouwbaarheid van Zijn spreken in de Schrift en de natuur. Wie dat doet, krijgt meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden.

Kerkelijke VWO-6-leerlingen en studenten in het hoger onderwijs, maar ook beginnende academici, hebben identificatiefiguren nodig. Is het mogelijk om wetenschap te bedrijven voor Gods aangezicht, of begin je dan gelijk met een niet in te lopen achterstand? Leidt wetenschap slechts tot agnosticisme of atheïsme? Of zijn er ook wetenschappers die onverkort aan Gods Woord vast willen houden, maar ook expert zijn binnen hun vakgebied? Deze laatste vraag is positief te beantwoorden én kan studenten bemoedigen om in hetzelfde spoor te gaan.

Zou u studenten en academici willen oproepen om deze presentatiebijeenkomst bij te wonen. Allereerst zal de redactie het boek presenteren, maar daarna is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze vragen kunnen gaan over de bundel, maar ook over geloof en wetenschap in het algemeen of een specifiek detail binnen dit ruime thema. Ook academici en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! Aanmelden voor deze presentatiebijeenkomst kan hier. Meer informatie over de bundel is hier te vinden. Mochten mensen verhinderd zijn dan is het mogelijk om terug te kijken, er wordt ook een livestream verzorgd voor de mensen die vanwege hun gezondheid of vanwege andere verplichtingen niet in Apeldoorn aanwezig kunnen zijn.

Op de website ‘Oorsprong’ heb ik de afgelopen twee jaar al diverse artikelen verzameld van scribenten van de bundel. Let wel: deze bijdragen zijn vaak niet-‘peer-reviewed’ en bevatten veelal de met argumenten onderbouwde mening van één van de auteurs. Hieronder een vijftal artikelen:

(1) Augustinus’ waarschuwing(door dr. Benno Zuiddam), (2) Tussen Biblicisme en Schriftkritiek met aandacht voor de nieuwe hermeneutiek (door dr. Pieter Boonstra), (3) De exegese van Genesis (1-11) (door dr. Mart-Jan Paul), (4) Er is wel degelijk een stikstofprobleem (door dr. ir. Wim de Vries), en (5) Dierenleed past niet binnen goede schepping (door dr. ir. Erik van Engelen).

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

PS: Mocht u dergelijke mailing niet meer willen ontvangen, wilt u het dan in reactie hierop dit aangeven dan zal ik u hier niet meer mee ‘lastig’ vallen.

Bijlagen: 

  1. Cover van de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht!
  2. Persbericht n.a.v. de presentatiebijeenkomst op 30 maart 2023 D.V.

Advertentie boekpresentatie ‘Inzicht’ (De Banier)

Deze advertentie werd afgelopen zaterdag, 18 maart 2023, gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. Aanmelden voor de boekpresentatie (voor de livestream of als bezoeker) kan hier. De livestream financieel ondersteunen kan hier. Meer informatie over de bundel is hier te vinden.

Aanmeldformulier voor presentatiebijeenkomst ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ op 30 maart 2023 D.V. (Apeldoorn)

Op donderdagavond 30 maart 2023 D.V. organiseert Uitgeverij De Banier in Apeldoorn een presentatiebijeenkomst rond de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘. Om enig inzicht te krijgen in het bezoekersaantal vanwege de catering, hebben we met de uitgever afgesproken om een aanmeldformulier online te zetten. De gegevens (uw naam en mailadres) worden slechts gedeeld met Uitgeverij De Banier en slechts gebruikt voor informatie over de presentatiebijeenkomst. Tenzij door u anders aangegeven. Kom ook naar de presentatiebijeenkomst! Mocht u willen deelnemen aan de livestream, geef dit dan hieronder aan en dan sturen wij u, als deze beschikbaar is, de link naar de livestream. De bundel is hier verkrijgbaar.

Adresgegevens bijeenkomst

Donderdagavond 30 maart 2023 D.V. vanaf 20.00 uur
Auditorium in het gebouw van de Erdee Media Groep (EMG)
Laan van Westenenk 12
7336 AZ Apeldoorn

Aanmelden

PS: Het persbericht is hier te lezen.

Interessant programma internationale ‘Fachtagung Biologie’ van Wort und Wissen voor academici en studenten

Ieder jaar organiseert Wort und Wissen een zogenoemde ‘Fachtagung Biologie’.1 Deze keer is de voertaal Engels en spreken academici uit de Duitsland, Noorwegen, VS Zweden en Zuid-Korea. Het is mooi dat Wort und Wissen breder kijkt dan Duitsland alleen en biologen uit verschillende landen wil uitnodigen. Helaas kan ik vanwege gezondheidsredenen niet afreizen, maar deze Fachtagung is een aanrader voor biologen en studenten biologie of aanverwante vakgebieden.2

Praktische zaken

Het betreft een meerdaagse Fachtagung. Het programma start op 24 maart 2023 om zes uur en is afgelopen op 26 maart 2023 om één uur. Helaas loopt de planning door tot zondagmiddag. Reformatorische studenten en academici zouden ervoor kunnen kiezen om zaterdagmiddag of -avond weer terug te reizen. Deze meerdaagse Fachtagung vindt plaats in ‘Freizeitheim Friolzheim’ met als adres Mühlweg 8, 71292 Friolzheim. Friolzheim ligt tussen Pforzheim en Stuttgart in, vanaf Arnhem ongeveer 500 kilometer rijden. Deze keer is de voertaal van het congres in het Engels en staat deze onder leiding van dr. Boris Schmidtgall en dr. Sandra Mohr. De kosten zijn voor biologen 120 euro, promovendi betalen 80 euro en studenten 60 euro. De kamerhuur is 25 euro en daar komt nog 7 euro bij voor het linnengoed, uiteraard tenzij u elders slaapt of uw linnengoed van thuis meeneemt.

Programma

Het exacte programma met de tijden is nog niet bekend. Wat wel bekend is zijn de referenten en de titels van de lezingen. Deze volgen hieronder, in de voetnoten wat persoonlijke informatie:

Prof. dr. Nigel CromptonQuantum Biology.
Dr. Lydia EberhardOntogenetic development of the tooth enamel – a challenge for evolutionary theory.
Prof. dr. Ola HössjerMathematical aspects of fine-tuning and information in biology.
Dr. ChinHo ShinWhy did God create the brain?
Prof. dr. Frank KarlsenGod created within 6 24 hour days – A presentation of scientific arguments.
Dr. Boris SchmidtgallThe Great Oxygenation Event – The greatest revolution in biology?

Het is mooi dat er voornamelijk experts zijn uitgenodigd die vertellen vanuit hun vakgebied. Op creationistische conferenties gaat dat namelijk niet altijd even goed. Crompton3 komt uit de VS. Wat hij precies gaat vertellen op de Fachtagung wordt niet helemaal duidelijk, maar zijn presentatie heeft als thema Quantum Biology.4 Eberhard5 is een tandheelkundige uit Duitsland en spreekt over de ontogenetische ontwikkeling van het tandglazuur. Ze ziet hier een uitdaging voor de evolutietheorie. De derde spreker komt uit Zweden.6 Zijn werk dat hij publiceerde in Journal of Theoretical Biology over fine-tuning in de biologie kwam onlangs in opspraak. In 2021 sprak dr. Van Engelen daar nog over op een congres van Fundamentum en Geloofstoerusting (zie voetnoot).7 Shin8 is een Zuid-Koreaanse neurowetenschapper. Hij denkt op het congres na over de vraag waarom God het brain schiep. Karlsen9 is een Noors biochemicus en patholoog en hoogleraar BioNanotechnoloog en moleculair bioloog aan de University in South-Eastern Norway. Schmidtgall10 is een organisch chemicus uit Duitsland en heeft de leiding over het congres. Hij spreekt over ‘The Great Oxygenation Event’. Het betreft een grote zuurstofcrisis ongeveer 2,4 miljard naturalistische jaren geleden.11 Schmidtgall schreef daar in 2021 al over in het blad Studium Intergrale Journal.12 Mooi dat deze geleerde de artikelen nu omgewerkt heeft tot een presentatie.

Mocht u voornemens zijn om te gaan en een kort verslag willen schrijven over dit evenement dan zijn wij, bij Fundamentum, bereid dit te publiceren via deze website. Neem dan contact op via ons contactformulier. Het is ook mogelijk om via pseudoniem wat te publiceren.

Voetnoten

Bijbel en schepping – Thema-avond ‘De Banier’ n.a.v. ‘Oorspronkelijk’

Aan het woord zijn dr. ir. Steef de Bruijn, dr. Piet Slootweg, dr. ir. Hans Degens, dr. Maarten Klaassen, dr. Mart-Jan Paul en ir. Bart Visser.

Op 29 augustus 2017 werd het toen nieuwe boek ‘Oorspronkelijk’ van de oudtestamenticus dr. Mart-Jan Paul gepresenteerd. Het boek werpt licht op het aloude debat over schepping of evolutie. Aan het woord waren een flink aantal geleerden die op hun manier licht deden schijnen over het boek. Er was ook een kritisch geluid te horen van de patholoog en theoloog dr. Piet Slootweg. Met dank aan Geloofstoerusting is de avond opgenomen en hieronder terug te kijken.

Rondom het congres 2022 (8): Presentatie dr. Todd C. Wood over baraminology ook in het buitenland populair

Op zaterdag 22 oktober 2022 organiseerden we, samen met Logos Instituut en Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’.1 Het avondprogramma bevatten twee ‘Engelstalige toetjes’. De eerste lezing in het avondprogramma was van de bioloog en biochemicus dr. Todd C. Wood. Hij vertelde wat over baraminologie en hoe deze creationistische biosystematiek werkt. Deze lezing is ook in het buitenland opgemerkt.2

Woensdag 30 november 2022 verstuurde New Creation Blog een nieuwsbrief.3 New Creation Blog is een creationistische website gesponsord door de Amerikaanse organisatie Is Genesis History?4 De nieuwsbrief verwijst naar ons YouTube-kanaal, waar de video van dr. Todd C. Wood nu al bijna 100 keer bekeken is.

Donderdag 1 december 2022 werd er in de nieuwsbrief van, het in Engeland gevestigde, Biblical Creation Trust (BCT) ook gewezen op de presentatie van dr. Todd C. Wood.5 Overigens ook op de presentatie van dr. Matt McLain over mammal-like reptiles.6 In de nieuwsbrief van BCT werd verwezen naar deze lezingen op het kanaal van Geloofstoerusting. Daar zijn de genoemde lezingen resp. 609 en 676 keer bekeken.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2022'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2022‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum, Geloofstoerusting en Logos Instituut en gehouden op 22 oktober 2022.

Voetnoten

Promotiefilmpje van de tentoonstelling ‘In de ban van de Ararat’ in het Drents Museum (11 mei 2022 tot en met 30 oktober 2022)

Noot van de redactie: Van 11 mei 2022 tot en met 30 oktober 2022 was er in het Drents Museum een tentoonstelling te zien met als titel ‘In de ban van de Ararat‘ en met als ondertitel ‘Schatten uit het oude Armenië‘. Een informatieve tentoonstelling met ook oog voor Genesis. Jan van Meerten bracht namens Fundamentum een bezoek aan het museum en zal daar, als de Heere hem het leven en de gezondheid geeft, wat meer over schrijven op deze website. Hieronder wordt het promotiefilmpje voor de tentoonstelling weergegeven. Met dank aan het Drents Museum voor de informatieve tentoonstelling en het filmpje. In het promotiefilmpje wordt gesproken over ‘de vroegste bewoners een half miljoen jaar geleden’. Dit is de naturalistische tijdschaal. Vanuit Bijbels oogpunt klopt dat natuurlijk niet. De eerste bewoners zullen na de zondvloed in Armenië neergestreken zijn. Hoe lang dat precies geleden is weten we (nog) niet, maar dat is minstens 4.000 jaar geleden.

Teaser van de tentoonstelling ‘In de ban van de Ararat’ in het Drents Museum (11 mei 2022 tot en met 30 oktober 2022)

Noot van de redactie: Van 11 mei 2022 tot en met 30 oktober 2022 was er in het Drents Museum een tentoonstelling te zien met als titel ‘In de ban van de Ararat‘ en met als ondertitel ‘Schatten uit het oude Armenië‘. Een informatieve tentoonstelling met ook oog voor Genesis. Jan van Meerten bracht namens Fundamentum een bezoek aan het museum en zal daar, als de Heere hem het leven en de gezondheid geeft, wat meer over schrijven op deze website. Hieronder wordt de teaser voor de tentoonstelling weergegeven. Met dank aan het Drents Museum voor de informatieve tentoonstelling en het filmpje.

Rondom het congres 2022 (7): Alle lezingen nu ook als afzonderlijke video online

Sinds vrijdag zijn ook alle lezingen van het congres van 22 oktober 2022 afzonderlijk verschenen op ons YouTubekanaal en op deze website. Hieronder staan de lezingen in chronologische volgorde. Op het YouTube-kanaal vormen deze lezingen één playlist en iedere lezing bevat onder de video ook een kader met een ‘playlist’. Eveneens zijn de afzonderlijke lezingen ook als hyperlink toegevoegd in het programma op de pagina van de livestream. Veel zegen bij het kijken en luisteren! Feedback kan gegeven worden via ons contactformulier.

Lezingen

1. Kees van HeldenOpening congres ‘Bijbel & Wetenschap’.
2. Dr. Benno ZuiddamDe rol van Schriftgezag in de Vroege Kerk.
3. Dr. Peter KorevaarOnze aarde – een speciale planeet voor leven en onderzoek.
4. Drs. Hans HoogerduijnRekolonisatie en de aardgeschiedenis: hoe de zondvloed en de roerige periode erna geschiedenis schrijven.
5. Dr. ir. Gert KemaDe rol van schimmels in Gods schepping.
6. Dr. Peter BorgerTerug naar de oorsprong: over baranomen en soortvorming.
7. Dr. ir. Gijsbert KorevaarScheppingsgeloof en rentmeesterschap: bijbelse waarden en zorg voor de schepping.
8. Kees van HeldenAfsluiting congres ‘Bijbel & Wetenschap’.
9. Dr. Todd WoodA creationist biosystematic method: The current status of baraminology.
10. Dr. Matthew McLainMammal-like reptiles: Synapsids and the evolution of mammals, a different view.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2022'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2022‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum, Geloofstoerusting en Logos Instituut en gehouden op 22 oktober 2022.

Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2022 – 10. dr. Matthew McLain – Mammal-like reptiles: Synapsids and the evolution of mammals, a different view

Op 22 oktober 2022 organiseerden Fundamentum, Geloofstoerusting en Logos Instituut een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’.1 Paleontoloog dr. Matthew McLain gaf een lezing met als titel ‘Mammal-like reptiles: Synapsids and the evolution of mammals, a different view’. Veel zegen bij het kijken en luisteren! Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier: https://oorsprong.info/contact/.

Voetnoten