Home » Genealogie » Doopbewijs van Rijkske van Meerten (1780-1825)

Doopbewijs van Rijkske van Meerten (1780-1825)

Doopbewijs van Rijkske van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Rijkske van Meerten (1780-1825) weergegeven.1 Rijkske werd op 17 september 1780 gedoopt en is op 14 september 1780 geboren. Haar vader was Dirk van Meerten (±1746-1818) en haar moeder was Maria van Ingen (±1746-1819). Als doopgetuige was Jantje van Koukerken aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens blijkt dat Rijkske op 14 maart 1810 te Lienden in het huwelijk is getreden met Gerrit van Verseveld (±1785-1867).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Jantje van Koukerken komt ook hier voor: https://oorsprong.info/neeltje-van-meerten-%c2%b11743-1812-doopgetuige-bij-de-doop-van-dirk-de-haas-1776-1855/. Hoe zij verwant is aan deze familie is de auteur (nog) onbekend.