Home » Genealogie » Doopbewijs van Maria van Meerten (1781-?)

Doopbewijs van Maria van Meerten (1781-?)

Doopbewijs van Maria van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Maria van Meerten (1781-?) weergegeven.1 Maria werd gedoopt op 7 oktober 1781 en is geboren op 30 september 1781. Haar vader was Herbert van Meerten (?-?) en haar moeder was Gerritje van Meerten (?-?). Doopgetuige was Maria van Ingen.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Dit zou de vrouw kunnen zijn van Dirk van Meerten (±1746-1818), dus de tante van de dopeling.