Home » Biologie » Dinsdag 18 juli 2023 – Tweede officiële presentatiedag van de ICC

Dinsdag 18 juli 2023 – Tweede officiële presentatiedag van de ICC

Vanmorgen een vooruitblik en een hypothetisch gekozen route van de tweede dag rond de International Conference on Creationism (ICC). Gisteren zagen we dat er mooie onderwerpen de revue passeerden. De conferentie is erg nuttig voor verdere uitbouw van het scheppingsparadigma.1

De schedel van Cynognathus, een van de grootste roofdieren onder de Synapsiden van het Trias. Dr. McLain presenteerde (samen met anderen) een abstract over Synapsiden op de ICC. Bron: Wikipedia.

Om moverende redenen kan ik dit keer niet aanwezig zijn op de ICC en ben ik genoodzaakt om de conferentie op het bed te volgen. Voor zo ver dat gaat, want helaas staan de papers en abstracts nog steeds niet online. Welke route zou ik genomen hebben, als ik wel aanwezig zou zijn?

Tijdlijn

Van 7 tot 8 uur zou ik in de ontbijtzaal te vinden zijn. De eerste sessie is om acht uur in de ochtend. Ik zou hier kiezen voor zaal HSC 107, waar dr. Marcus Ross et al. een paper presenteren met als titel ‘Human History: From Adam to Abraham’.2 Dit is een belangrijk paper. Helaas is er geen archeoloog, paleoantropoloog én theoloog betrokken bij het samenstellen van een tijdlijn van Adam tot Abraham. Dit wel een must om (snelle) uitglijders te voorkomen. De hoop is dat er alsnog theologen, paleoantropologen en archeologen betrokken raken bij dit project. Interdisciplinair onderzoek is in dit geval noodzakelijk. Enfin, toch belangrijk dat een dergelijke paper gepresenteerd wordt.3 Deze eerste sessie is om 8.50 uur afgelopen. De volgende sessie begint 10 minuten later. Deze keer zou ik de presentatie van Boyle et al. in zaal HSC 107 bijwonen, onder de titel ‘Testing the Cavefish Model: An Organism-focused Theory of Biological Design’. Dit is namelijk eigen creationistisch onderzoek, dat ik binnenkort nog een keer wil samenvatten voor deze website.

Synapsiden

Om tien uur gaat de keuze uit naar de presentatie van dr. Kurt Wise en Donna Richardson (in zaal HSC 105), met als titel ‘What Biostratigraphic Continuity Suggests About Earth History?’ Net zoals ik gisteren aangaf een belangrijk thema voor zondvloedgeologie.4 Om elf uur is de keuze bijzonder lastig. Alles is interessant. De voorgang van het Coconino-onderzoek is goed om te volgen (maar dat kan ook door de paper te lezen). Het vaststellen van het aantal mensenapenbaramins (mijn voorkeur heeft overigens ‘apes’ boven ‘mensapen’5) is ook nuttig in het creationistisch-paleoantropologisch onderzoek. Harry Dickens doorbreekt met zijn paper het idee dat een groot deel van de geologische kolom is afgezet tijdens de zondvloed. Hij gaat net als drs. Hans Hoogerduijn er van uit dat alleen (een groot deel van) het Paleozoïcum is afgezet tijdens de zondvloed.6 Prachtig dat hij de gelegenheid heeft gekregen om deze publicatie te presenteren. Toch ga ik deze keer voor de twee abstractpresentaties. Dit is werk van dr. Matthew McLain aangaande de synapsiden. McLain heeft dit al eerder eens gepresenteerd op een congres van Fundamentum, ‘Bijbel & Wetenschap 2023’.7 Het is belangrijk om de progressie in dit onderzoek te volgen.

Middagprogramma

Na het diner zou ik deelgenomen hebben aan de presentatieserie/ronde-tafel-discussie over zondvloedgrenzen. Dit is een belangrijke discussie onder creationisten over wanneer in de aardlagen de zondvloed is begonnen en waar deze is geëindigd. Zelf geloof ik dat alle zondvloedmodellen grote mankementen hebben, maar het goed om dat met elkaar te bediscussiëren.8 De veldexcursie zou ik gisteren al gevolgd hebben en de presentatie over de James Webb Space Telescope zou ik bewaard hebben voor morgen D.V. Na het diner zou ik de avondsessies hebben bijgewoond en genetwerkt hebben met de mensen van de Institute for Creation Research.

Ten slotte

Ook vandaag weer een boeiend programma. Er werd een paper gepresenteerd over een antropocentrische tijdlijn. Een groot gemis is dat hier geen archeoloog, theoloog en paleoantropoloog bij betrokken is geweest (tenminste niet als auteur). Terwijl het, in mijn ogen, een zeer belangrijk paper is. De paper is nu geschreven door een paleontoloog (gepromoveerd op de Mosasauriërs), een bioloog/biochemicus en een student. Dat kan inhoudelijk prima goed gaan, maar het is in mijn ogen toch beter om experts te betrekken. Bij presentatie van creationistisch toponderzoek zou ik hogere standaarden hanteren, net zoals we bijvoorbeeld bij de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht gedaan hebben.9

Voetnoten

  1. Mijn hypothetische route is van gisteren is hier te vinden: https://oorsprong.info/maandag-17-juli-2023-eerste-officiele-presentatiedag-van-de-icc/.
  2. Zie hier voor een korte samenvatting: https://oorsprong.info/dr-todd-c-wood-prominent-aanwezig-op-de-icc-geleerde-presenteert-maar-liefst-vijf-papers-veelal-over-paleoantropologie-en-de-implicaties-voor-het-klassieke-scheppingsparadigma/.
  3. Vroeger had Stichting De Oude Wereld ook een tijdlijn samengesteld, één op basis van de Masoretische tekst en één op basis van de Septuaginta. Deze tijdlijn had het Rekolonisatiemodel als geologisch uitgangspunt.
  4. https://oorsprong.info/maandag-17-juli-2023-eerste-officiele-presentatiedag-van-de-icc/.
  5. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/menselijke-evolutie-en-miljoenen-jaren-in-het-hart-van-de-biblebelt-1-inleiding-van-een-vijfluik-over-menselijke-evolutie-in-ouwehands-dierenpark/.
  6. Om een indruk te krijgen van het model van Hoogerduijn, zie zijn presentatie op dit congres van Fundamentum: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2022-4-drs-hans-hoogerduijn-rekolonisatie-en-de-aardgeschiedenis-hoe-de-zondvloed-en-de-roerige-periode-erna-geschiedenis/. Hoogerduijn schrijft af en toe voor deze website: https://oorsprong.info/de-buitengewone-ontstaansgeschiedenis-van-de-noorse-fjorden/ en https://oorsprong.info/bavinck-en-kuyper-versus-van-den-brink-een-reactie-op-de-recensie-van-de-bundel-inzicht-in-het-nederlands-dagblad/.
  7. Deze lezing is hier te bekijken: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2022-10-dr-matthew-mclain-mammal-like-reptiles-synapsids-and-the-evolution-of-mammals-a-different-view/.
  8. Zie mijn artikel over Mesodma: https://oorsprong.info/mesodma-een-biostratigrafische-uitdaging-voor-een-k-pg-zondvloedgrens/. Dit is overigens totaal geen reden om met de zondvloedmodellen ook het zondvloedgeloof te verwerpen: https://oorsprong.info/feedback-vragen-2023-dr-gerdien-de-jong-grijpt-mesodma-artikel-aan-om-zondvloedgeloof-in-het-algemeen-te-verwerpen/.
  9. Een overzicht van alle reacties op de bundel is hier te vinden: https://oorsprong.info/inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht-een-overzicht/. Deze bundel is hier te bestellen: https://oorsprong.info/bestelformulier-bundel-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/.