Home » Genealogie » Doopbewijs van Otto van Meerten (1778-1845)

Doopbewijs van Otto van Meerten (1778-1845)

Doopbewijs van Otto van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Otto van Meerten (1778-1845) weergegeven.1 Otto werd geboren op 8 maart 1778 en is geboren op 4 maart 1778. Zijn vader was Herbert van Meerten (?-?) en zijn moeder Gerritje van Meerten (?-?). Als getuige was Grietje van Meerten aanwezig.2 Erboven staat nog dat Otto gedoopt is in het jaar 1778 na het vertrek van Ds. Hugenholt (±1724-1797).3 Uit de genealogische gegevens weten we dat Otto te Lienden in het huwelijk getreden is met Dirkje van Merkesteijn (1782-1864).4

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Grietje is de tante van Otto.
  3. Petrus Conradus Hugenholtz deed op 31 juli 1774 zijn intrede in de gemeente van Lienden en preekte op 1 maart 1778 afscheid om te vertrekken naar de gemeente van Nieuw-Loosdrecht. Zie deze informatieve website: https://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=11971. Zie ook het ‘Biografisch Portaal’ voor deze predikant: http://www.biografischportaal.nl/persoon/52757745.
  4. Het trouwbewijs van dit echtpaar heeft de auteur nog niet gevonden.